česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Město Osečná - záměr pronájmu pozemků

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu/pachtu/ze­mědělských pozemků par.č. 731/1 a par.č. 731/4 v k.ú. Druzcov, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. prosince 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. listopadu 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 - 2020

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. listopadu 2018

Městský úřad Sadská - veřejná vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. listopadu 2018

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2019, pro vybrané nebo opakované operativní činnosti spojené se správou, údržbou, měřením a opravami silnic II. a III. třídy, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. listopadu 2018

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 26. listopadu 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Revokace usnesení č. 153/2018 ze dne 5.11.2018
 3. Schválení Plánu inventur k 31.12.2018
 4. Projednání Rozpočtového opatření města č. 14/2018
 5. Schválení Rozpočtového opatření města č. 15/2018
 6. Projednání návrhu rozpočtu města Osečná na rok 2019
 7. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Osečná na roky 2020 – 2021
 8. Schválení Smlouvy o dotaci z Lesnického fondu Libereckého kraje
 9. Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Osečná za rok 2018
 10. Projednání koupě části pozemku parc.č. 137/2 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 11. Projednání prodeje částí pozemků parc.č. 154/7, 633 a 634 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 12. Projednání žádosti o prodej části pozemků parc.č. 1490/1 a 1490/7 v k.ú. Lázně Kundratice a částí pozemků parc.č. 746 a 744/5 v k.ú. Osečná
 13. Projednání koupě pozemků parc.č. 163/3, 163/4, 163/5 a 106/1 v k.ú. Chrastná
 14. Různé
 15. Diskuse

starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. listopadu 2018

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. listopadu 2018

ZŠ a MŠ Osečná - návrh rozpočtu na rok 2019

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. listopadu 2018

ZŠ a MŠ Osečná - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 - 2021

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. listopadu 2018

Technické služby Osečná - návrh rozpočtu na rok 2019

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. listopadu 2018

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2019, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.