česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Město Osečná - záměr prodeje částí pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 68/10 v k.ú. Lázně Kundratice, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. dubna 2019

Město Osečná - záměr prodeje částí pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 68/10 v k.ú. Lázně Kundratice, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. dubna 2019

Město Osečná - záměr prodeje částí pozemků

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 1490/1 a části pozemku par.č. 1619/1, vše v k.ú. Lázně Kundratice, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. dubna 2019

Město Osečná - záměr prodeje pozemků

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje pozemku par.č. 634/2, části pozemku par.č. 135 a části pozemku par.č. 630/1, vše v k.ú. Zábrdí u Osečné, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. dubna 2019

Město Osečná - záměr prodeje části pozemků

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 1490/1 v k.ú. Lázně Kundratice, části pozemku par.č. 746 v k.ú. Lázně Kundratice a části pozemku par.č. 744/5 v k.ú. Osečná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. dubna 2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. dubna 2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za kalendářní rok 2018

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. dubna 2019

Volby do EP - první zasedání okrskové volební komise

Podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do EP“) v souvislosti s přípravou konání voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019, oznamuji delegovaným a jmenovaných zástupcům do okrskové volební komise, že svolávám první zasedání okrskové volební komise, které se uskuteční dne 30. dubna 2019 od 8.00 hodin v kanceláři stavebního úřadu, I. patro, dveře č. 114.

Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise bude zákonným způsobem složen slib členů okrskové volební komise, čímž jim vznikne členství v této komisi. Členové obdrží průkaz člena okrskové volební komise.

Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání losem určí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování bude řídit zapisovatel.

Podle ust. § 61 zák. o volbách do EP má člen okrskové volební komise nárok na:

  • zvláštní odměnu za výkon funkce;
  • pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele – je-li v pracovním poměru;
  • paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise – není-li v pracovním poměru, avšak je výdělečně činný.

Bližší podrobnosti související s nároky na zvláštní odměnu a na případnou paušální náhradu ušlého výdělku jsou uvedeny v ust. § 10 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ust. § 16 odst. 2 zák. o volbách do EP se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Jiří Hauzer, starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. dubna 2019

Město Osečná - návrh závěrečného účtu za rok 2018

Přílohy:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. dubna 2019

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Liberecký kraj

Finanční úřad pro Liberecký kraj podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.4.2019 do dne 27.5.2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí, středa od 8.00 do 16.00 hodin zpřístupněny k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 773817/19/2600–11460–507374, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 24. dubna 2019

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2019, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.