česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. srpna 2019

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 24. července 2019

Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání ve věci žádosti podané dne 30. listopadu 2016 společností ČEPS, a. s., IČ: 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – Michle (dále jen „žadatelka“), zastoupené společností ČEPS Invest, a. s., IČ: 24670111, se sídlem tamtéž, o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako „Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon – TR Bezděčín“ (dále jen „stavba zařízení pro přenos elektřiny“) na území Libereckého kraje, vícero v příloze:

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. července 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení místa a termínu projednání - změna č. 5 - ÚP Ralsko

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. července 2019

Město Osečná - záměr pronájmu části pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku par.č. 301/27 v k.ú. Druzcov, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. července 2019

ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Osečná/Zábrdí, které se bude konat dne 24. 7. 2019 od 7.00 do 17.00 hodin.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/…dstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. července 2019

ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Osečná/Kotel, které se bude konat dne 24. 7. 2019 od 7.00 do 17.00 hodin.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/…dstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. července 2019

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/278 a II/592 v rámci pořádání triatlonového závodu „Hamrman Tour 2019“ v termínu od 13.7. do 14.7.2019, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. července 2019

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 141/1 v k.ú. Lázně Kundratice, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. července 2019

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/2784 „Výpřež – Horní Hanychov" z důvodů konání „XII. ročníku závodů automobilů do vrchu Ještěd 2019“, v termínu 22. 6. 2019 a 23. 6. 2019 od 7,00 hod. do 19,00 hod., vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. června 2019

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2019, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.