česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Výluková opatření ve veřejné dopravě v souvislosti s uzavřením škol

Vážení cestující,

v sekci Jízdní řády/Připravované změny naleznete informace o přijatých opatřeních ve veřejné dopravě v souvislosti s uzavřením škol.

V případě, že budou následovat další navazující opatření proti šíření viru COVID-19 s dopadem na veřejnou dopravu, budeme vás na našem webu a Facebooku informovat.

Děkujeme za pochopení!

IDOL

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. března 2020

Mimořádné opatření – zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole

Upozornění občanůmMinisterstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V současné době mají žáci naší školy jarní prázdniny. Toto opatření se jich bude týkat pravděpodobně až od pondělí 16. 3. 2020. Žáci budou po dobu, kdy nemohou navštěvovat školu, vzděláváni online. Bližší informace žáci získají prostřednictvím informačního systému Škola online a internetových stránek školy.

Toto opatření se netýká mateřských škol! Naše mateřská škola zůstává zatím bez omezení v provozu.

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ OsečnáVyvěsil Jiří Hauzer dne 10. března 2020

Prevence šíření onemocnění koronavirem

Vážení občané,

v současné době dochází již i v evropských státech k rozšíření epidemie koronaviru COVID 19. Ten je šířen hlavně občany cestujícími do rizikových oblastí, kdy vir nevědomky přenesou na ostatní spoluobčany, a to hlavně ve svých bydlištích na své nejbližší spoluobčany.

Přestože v naší republice prozatím není zaznamenán žádný takový případ, domníváme se, že je nutné udělat vhodná opatření k zamezení šíření tohoto viru. Jedním z těchto opatření je důkladné dodržování hygieny. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nám poskytla informační letáky, které k tomuto zveřejňujeme. Dále bych chtěl požádat občany o zvážení vycestování mimo ČR v tomto období.

Jiří Hauzer, starosta města OsečnáZákladní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem aneb co může udělat každý z nás:

 • Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku.
 • Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
 • Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky respirační infekce.
 • Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce.
 • Při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníkem, který po použití odhoďte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte předloktí.
 • Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocných koronavirem.
 • Nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby před infekcí. Ústenky jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. března 2020

Autožebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F

Autožebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F Město Osečná v souladu s § 39 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platné znění a v souladu s usnesením č. 174/2019 městského zastupitelstva města Osečná ze dne 16. 12. 2019 zveřejňuje záměr prodat požární automobilový žebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F (AZ 30 M1Z), r.v. 1977, červené barvy, bez koroze, najeto poctivých 35.000 km a nástavba 600 MH. Magirus má TP, STK do 11/2020. Vozidlo pro 6 osob je vybaveno nezávislým topením S126 a výstražným světelným zařízením modré barvy. Požární nástavba Magirus Leiter, výsuvný otočný žebřík s košem s max. dostupnou výškou 30 m, rozsah otáčení 360°. Max. nosnost koše 180 kg. Revize platná do 12/2020.

Konzultace technických záležitostí, prohlídky: Jiří Chlupáček, tel.: 603 380 210

Prodej proběhne obálkovou metodou!

Minimální stanovená cena je 150.000,– Kč

 • Obálka bude označená „Magirus – Neotvírat!“
 • Obálka musí být uzavřená, na obálce musí být uvedena zpětná adresa.
 • Obálka bude obsahovat kontaktní údaje zájemce a nabídkovou cenu.

Nabídky v obálce podejte do 31. 3. 2020 do 12.00 hodin,

 • poštou na adresu: Městský úřad Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
 • nebo osobně na Podatelnu v pracovní dny od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. na Městském úřadu Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná.

Jiří Hauzer, starosta města Osečná


V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. března 2020

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. března 2020

Územní rozhodnutí

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. března 2020

Pronájem uvolněného bytu v panelovém domě U Křížku čp. 166

Byt 2 + 1 v panelovém domě U Křížku čp. 166 v 3. NP, byt č. 8 – bez výtahu. Více informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze.

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte v písemné podobě nejpozději do 9. března 2020 do 16.30 hodin na Městském úřadě v Osečné / podatelně. V žádosti uvádějte důvod, proč o tento byt máte zájem a nezapomeňte uvést telefonické spojení na Vás.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. února 2020

Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Osečná

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. února 2020

Město Osečná - záměr prodeje části pozemků

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemků par.č. 411 a par.č. 418/8 v k.ú. Druzcov, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. února 2020

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost vyhlášen!

Město Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2020.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2020. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 150.000,– Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 2.3. do 16.3.2020. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 27.1.2020, usnesení č. 6/2020.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. února 2020

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.