česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Mikroregion Podralsko - závěrečný účet za rok 2020

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 13. května 2021

Sběr elektroodpadu

Sběr elektroodpadu se koná v pondělí 7. června 2021 od 8.00 do 17.00 hodin ve dvoře za budovou Městského úřadu Osečná.

V tento den můžete odevzdat různá nepoužívaná elektrozařízení:

 1. chladící a mrazící zařízení
 2. obrazovky, monitory (televize, monitory, tablety, čtečky…)
 3. světelné zdroje (zářivky, výbojky…)
 4. velká zařízení – nad 50 cm (velké domácí spotřebiče (myčky, sporáky, pračky…), tiskárny, kopírovací a multifunkční stroje, velké elektrické nástroje (např. sekačky), velké sportovní vybavení a hračky, osvětlovací zařízení
 5. malá zařízení – do 50 cm (malé elektronické nástroje, malé sportovní vybavení a hračky, malé domácí spotřebiče, malé lékařské přístroje, přístroje pro monitorování a kontrolu)
 6. malá zařízení informační technologie (tiskové kazety s elektronickým čipem, mobilní telefony, tiskárny a kopírovací stroje, osobní počítače, mikro počítače)
 7. baterie a akumulátory (automobilové baterie a akumulátory, přenosné baterie a akumulátory)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. května 2021

NOVÉ ODBĚROVÉ MÍSTO pro testování na COVID – 19 ve Stráži pod Ralskem

Od pondělí 3. května 2021 začne fungovat odběrové místo pro testování na COVID – 19 v budově muzea ve Stráži pod Ralskem na adrese nám. 5. května 55 (horní část náměstí). Testování je prováděno antigenními testy neinvazivní metodou (z přední části nosu).

Otevřeno je tři dny v týdnu dle rozpisu:

 • PO 15: 00 – 16:00
 • ST 8:00 – 9:00
 • PÁ 13:30 – 14:30
 • Plošné testování pro veřejnost, zaměstnance i firmy
 • Hrazeno ze zdravotního pojištění
 • Výsledky do 15 minut
 • Potvrzení o testování a výsledku testu v ČJ, DE, AJ
 • Pro pojištěnce českých zdravotních pojišťoven každé 3 dny zdarma
 • Testování i samoplátců

V případě, že máte zájem o testování více lidí v jiný čas, volejte tel. č. 722 640 586.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. května 2021

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci na p.p.č. 511/7 v k.ú. Osečná v rámci realizace akce „Prodloužení vodovodního řadu a kanalizace na p.p.č. 511/7 a 510/10 v k.ú. Osečná“ v rozsahu podle přílohy a v termínu: po dobu 7 dnů dle rozhodnutí vydaném Městským úřadem Osečná, kterým bude povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komunikace.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 28. dubna 2021

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za kalendářní rok 2020

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 27. dubna 2021

Město Osečná - návrh závěrečného účtu za rok 2020

Přílohy:

Vyvěsil hauzer dne 26. dubna 2021

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Městský úřad Osečná ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 • Oleje a tuky
 • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • Barvy, lepidla a pryskyřice
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady (hydroxidy)
 • Nepoužitá léčiva (léky)
 • Pesticidy (hnojiva)
 • Akumulátory, baterie, články a zářivky

Pozor, vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Přijímány nebudou následující druhy odpadů:

 • Elektro
 • Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 • Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského úřadu a pod jeho dohledem.
 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.

Svoz se uskuteční v sobotu 8. května 2021

 • 9:10 – 9:20 hod. – Druzcov (u obchodu)
 • 9:30 – 9:40 hod. – Lázně Kundratice (u obchodu)
 • 9:45 – 9:55 hod. – Osečná (Školní ul., parkoviště u stodoly)
 • 10:05 – 10:15 hod. – Kotel (zastávka ČSAD)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. dubna 2021

Sběr velkoobjemového odpadu

Dle OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se koná sběr velkoobjemového odpadu v Druzcově a Osečné.

Kontejner bude přistaven v těchto termínech na obvyklých stanovištích:

 • 10. května – 16. května 2021: u Hasičské zbrojnice v Druzcově
 • 10. května – 16. května 2021: na parkovišti ve Školní ul. v Osečné (u Růžičkovy stodoly)

Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek apod.)

Do kontejneru v žádném případě NEPATŘÍ pneumatiky a elektrospotře­biče!!!

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. dubna 2021

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr prodeje části pozemku par.č. 33/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 26. dubna 2021

SVS - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 23. dubna 2021

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2021, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.