česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr prodeje části pozemku par.č. 276/1 v k.ú. Chrastná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 18. ledna 2021

Město Osečná - záměr prodeje pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr prodeje pozemku par.č. 301/46 v k.ú. Druzcov, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 18. ledna 2021

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2021, pro vybrané nebo opakované operativní činnosti spojené se správou, údržbou, měřením a opravami silnic II. a III. třídy, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 18. ledna 2021

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na celý rok 2021, pro případy odstraňování havárií na inženýrských sítích, konkrétně na vodovodním a kanalizačním zařízení, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 7. ledna 2021

FÚ pro Liberecký kraj - informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 7. ledna 2021

Revize kotlů

Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů (oprávnění) bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PONDĚLÍ dne 18.1.2021

 1. cena za kontrolu a čištění komínu je 400 kč
 2. cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 kč
 3. cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 774 538 916

Vyvěsil hauzer dne 7. ledna 2021

Informace pro úhradu místních poplatků

Vzhledem k současné situaci preferujte úhradu místních poplatků bankovním převodem dle níže uvedených pokynů.

Poplatek za odpad
Číslo účtu: 3522461/0100
VS: 1340 + číslo popisné/ číslo evidenční (např. 1340105)
Poplatek za odpad je 500,- Kč na rok za 1 osobu.
Poplatek můžete uhradit jednorázově do 15. 2. 2021 nebo ve dvou stejných splátkách k 15. 2. a k 15. 8. 2021.
Poplatek ze psů
Číslo účtu: 3522461/0100
VS: 1341 + číslo popisné/ číslo evidenční (např. 1341105)
Poplatek je 300,- Kč za jednoho psa za rok. Za druhého psa je poplatek 450,- Kč za rok.
Poplatník starší 65 let hradí poplatek ze psů 200,- Kč za jednoho psa za rok. Za druhého psa je poplatek 300,- Kč za rok.
Poplatek je splatný k 31. 3. 2021.

Všechny poplatky lze rovněž uhradit v úředních hodinách do pokladny městského úřadu u paní Evy Pohořelé, tel.: 485 179 208.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. ledna 2021

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/27240 v k.ú. Druzcov v rámci akce „LB-Druzcov-p.p.č. 356/5, vNN, svod + kNN“ v rozsahu podle přílohy a termínu od 5.4. do 18.4.2021.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 28. prosince 2020

Městský úřad Osečná - uzavření úřadu během vánočních svátků

Informuji Vás, že v době od 21. prosince 2020 do 1. ledna 2021 bude Městský úřad uzavřen. Nezbytné záležitosti je možné vyřešit ve středu 30. prosince 2020 od 12.00 do 15.00 hodin.

Děkujeme za pochopení

Jiří Hauzer, starosta


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. prosince 2020

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 21. prosince 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 15/2020
 3. Schválení Rozpočtu Města Osečná na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022–2023
 4. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná a změny odpisového plánu
 5. Projednání Rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022–2023 příspěvkových organizací města
 6. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Osečná
 7. Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace s TS Osečná
 8. Projednání žádosti Muzea vystěhovalectví do Brazílie o finanční příspěvek na vydání knihy
 9. Projednání koupě pozemku parc.č. 4570/2 v k.ú. Křižany
 10. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 301/46 v k.ú. Druzcov
 11. Různé
 12. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. prosince 2020

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.