česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Mikroregion Podralsko - oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme že:

 • Schválený rozpočet na rok 2024
 • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 – 2026
 • Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2024
 • Závěrečný účet za rok 2023

Jsou zveřejněny v úplném znění v elektronické podobě na adrese: http://www.podralsko.info/…redni-deska/

Do dokumentů v písemné podobě lze nahlédnout v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské náměstí 105, Osečná, číslo dveří 9 – podatelna.

Jiří Hauzer, předseda


V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 5. června 2024

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 10. června 2024 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Závěrečného účtu Města Osečná za rok 2023
 3. Schválení účetní závěrky Města Osečná a jím zřízených příspěvkových organizací za rok 2023
 4. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 5/2024
 5. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 6/2024
 6. Schválení Rozpočtového opatření č. 2/2024 ZŠ a MŠ Osečná
 7. Schválení žádosti Technických služeb Osečná o převod prostředků z Rezervního fondu do Fondu investic a čerpání Fondu investic
 8. Schválení žádosti Centra Lira o dotaci z rozpočtu města
 9. Schválení žádosti TAJV, z.s. o dotaci z rozpočtu města
 10. Schválení Dohody o bezúplatném převodu movitého majetku od Mikroregionu Podralsko
 11. Projednání uzavření směnné smlouvy, část pozemku parc.č. 1507 za část pozemku parc.č. 1229/5 v k.ú. Lázně Kundratice
 12. Projednání koupě části pozemku parc.č. 1229/6 a části pozemku parc.č. 1183/2 v k.ú. Lázně Kundratice
 13. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 38/3, části pozemku parc.č. 698/1 a části pozemku parc.č. 377 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 14. Projednání koupě části pozemku parc.č. st. 22/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 15. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 805/1 a st.170 v k.ú. O­sečná
 16. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 68/7 a parc.č.68/9 v k.ú. Lázně Kundratice
 17. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 247/2 a části pozemku parc.č. 242/1 v k.ú. Chrastná
 18. Projednání koupě části pozemku parc.č. 149/3 v k.ú. Chrastná
 19. Projednání koupě části pozemku parc.č. 1230/22 v k.ú. Lázně Kundratice
 20. Projednání koupě části pozemku parc.č. 74 v k.ú. Chrastná
 21. Projednání žádosti SK Osečná,z.s. o předfinancování a dofinancování dotace na projekt ,,Pořízení techniky na údržbu zeleně, dovybavení hřiště a nový mobiliář sportovního areálu Osečná
 22. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 23. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v bytovém domě v Chrastné č.p. 47
 24. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 25. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 26. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 27. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15+16 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 28. Různé
 29. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 3. června 2024

Honební společenstvo Osečná - oznámení

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 28. května 2024

Česká pošta - změna hodin pro veřejnost, 20.5.2024

Logo

Dovolujeme si Vás informovat o  mimořádné změně hodin pro veřejnost u pošty Osečná dne 20. 5. 2024.

Pošta bude z provozních důvodů otevřena následovně:

PONDĚLÍ 20. 5. 2024 13:00 – 17:00 hod.

Děkujeme za pochopení

Česká pošta, s.p.

Vyvěsil hauzer dne 19. května 2024

Honební společenstvo Osečná - výzva

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 17. května 2024

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Osečná podle § 32 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

 • v pátek dne 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • v sobotu dne 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Lázních Kundraticích, Druzcově, Chrastné, Kotli a Zábrdí. Budova disponuje výtahem.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlament volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti (úraz apod.) a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer, starosta


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. května 2024

Město Osečná - návrh závěrečného účtu za rok 2023

Přílohy:

Vyvěsil hauzer dne 10. května 2024

Volby do Evropského parlamentu

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. května 2024

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 2. května 2024

Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Křižany - Žibřidice

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. května 2024

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.