česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Honební společenstvo Osečná - oznámení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. června 2020

Uzavírka v Osečné - výlukové jízdní řády

Z důvodu uzavírky ulice Českodubská v Osečné budou od pondělí 8.6. na autobusových linkách IDOL 271 (Český Dub – Osečná – Ralsko,Náhlov), 276 (Český Dub – Osečná – Křižany-Žibřidice – Zdislava – Stráž p.Ralskem) a 381 (Praha – Mnichovo Hradiště – Český Dub – Osečná,Lázně Kundratice) platit výlukové jízdní řády. Autobusová doprava bude organizována obdobně jako při uzavírce v loňském roce, tzn. autobusy pojedou po objízdné trase přes Rozstání a Janův Důl. Část spojů s minimálním obratem cestujících pojede mezi Českým Dubem a Osečnou přímo bez zastavení, další spoje pak pojedou po své trase v úseku Český Dub – Smržov; pro obsluhu osady Kotel bude opět aktivovaná zastávka Osečná, Kotel,odb.0.7 na křižovatce silnic II/278 (Osečná – Český Dub) a III/27716 (odbočka na Smržov a Kněžičky), vzdálená cca 750 metrů od osady Kotel, dále pak po objížďce do Osečné.

Na otočku do zastávky Kotel budou zajíždět pouze vybrané spoje v 8:14 (linka 276) a v 12:31 (linka 271) ve směru Osečná – Český Dub a spoje v 11:41 (linka 271) a v 15:01 (linka 271) ve směru Český Dub – Osečná.

Z důvodu délky objízdné trasy budou dočasně přerušeny návaznosti mezi některými přípoji v Osečné a v Českém Dubu.

Jelikož není znám přesný termín ukončení akce, je platnost opatření preventivně nastavena až do konce prázdnin, reálně předpokládáme zkrácení cca na 1 měsíc.

Bližší informace na webu KORID LK pod odkazem http://www.iidol.cz/…-osecne.html

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. června 2020

Stavební úřad Osečná - společné povolení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. června 2020

Mikroregion Podralsko - závěrečný účet za rok 2019

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. června 2020

Nález dámské kabelky

Na podatelnu MěÚ Osečná byl dne 25. 5. 2020 odevzdán nález dámské kabelky. Ta byla nalezena v ulici Dolní selská, Osečná – Lázně Kundratice. Bližší informace na podatelně Městského úřadu Osečná…

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. května 2020

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. května 2020

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 20. května 2020 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení účetní závěrky města Osečná a jím zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2019
 3. Schválení Závěrečného účtu města Osečná k 31.12.2019
 4. Projednání hospodaření města k 30.4.2020
 5. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 5/2020
 6. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 6/2020
 7. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 7/2020
 8. Schválení změny programu pro poskytování dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu města Osečná v roce 2020
 9. Projednání dotací spolkům na kulturu a sport v roce 2020
 10. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
 11. Schválení nařízení odvodu z fondu investic ZŠ a MŠ Osečná
 12. Revokace usnesení č. 129/2019 ze dne 30.9.2019
 13. Schválení žádosti SK Osečná, z.s. o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace sportovního areálu Osečná“
 14. Schválení žádosti Hospice sv. Zdislavy o.p.s. o dotaci z rozpočtu města
 15. Schválení žádosti o.p.s. Včelka senior care o dotaci z rozpočtu města
 16. Schválení žádosti Linky bezpečí, z.s. o pokračování podpory z rozpočtu města
 17. Schválení pronájmu bytu 2+1 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 166
 18. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 166
 19. Schválení projektového záměru rekuperace ZŠ a MŠ Osečná
 20. Schválení záměru opravy povrchu komunikace k Elektroservisu Liberec s.r.o.
 21. Projednání místních názvů a pomístních jmen v k.ú. Osečná
 22. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 29/2, 31/4, 32/2, 38/2, 278, 329/1, 773/1, 791, 792, 793, 800/1, 863/1, 863/5, 873/1, 873/2, a 873/4 v k.ú. Osečná
 23. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 29/1 a 32 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 24. Projednání žádosti o koupi části pozemku parc.č. 52/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 25. Projednání žádosti o koupi části pozemku parc.č. 68/10 v k.ú. Lázně Kundratice
 26. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 1490/1 a 1619/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 27. Projednání koupě části pozemku st.p.č. 19 v k.ú. Lázně Kundratice
 28. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 411 a 418/8 v k.ú. Druzcov
 29. Projednání koupě části st.p.č. 52 a parc.č. 80 v k.ú. Lázně Kundratice
 30. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 68/10 v k.ú. Lázně Kundratice
 31. Různé
 32. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. května 2020

ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060705982 ve Vaší obci / Vašem městě: Osečná, které se bude konat dne 28. 5. 2020 od 7.00 do 17.30 hodin.

Bližší informace naleznete na webových stránkách ČEZu v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/…dstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. května 2020

SVS - vyúčtování vodného a stočného za rok 2019

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. května 2020

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za kalendářní rok 2019

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. května 2020

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.