česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Aukční vyhláška č. EA/ULB/167/2020

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. listopadu 2020

Mikroregion Podralsko - návrh rozpočtového výhledu na období let 2022 - 2023

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. listopadu 2020

Mikroregion Podralsko - návrh rozpočtu na rok 2021

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. listopadu 2020

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Městský úřad Osečná ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 • Oleje a tuky
 • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • Barvy, lepidla a pryskyřice
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady (hydroxidy)
 • Nepoužitá léčiva (léky)
 • Pesticidy (hnojiva)
 • Akumulátory, baterie, články a zářivky

Pozor, vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Přijímány nebudou následující druhy odpadů:

 • Elektro
 • Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 • Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského úřadu a pod jeho dohledem.
 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.

Svoz se uskuteční v sobotu 14. listopadu 2020

 • 9:10 – 9:20 hod. – Druzcov (u obchodu)
 • 9:30 – 9:40 hod. – Lázně Kundratice (u obchodu)
 • 9:45 – 9:55 hod. – Osečná (Školní ul., parkoviště u stodoly)
 • 10:05 – 10:15 hod. – Kotel (zastávka ČSAD)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. října 2020

ČEPS, a.s. - upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. října 2020

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov a v části k.ú. Lázně Kundratice

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. října 2020

Omezení lékařské péče

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a z kapacitních důvodů do odvolaní pozastavujene preventivní prohlídky a veškeré pracovnělekařské prohlídky.

Před každou návštěvou se nám nejdříve vždy telefonicky ohlaste!

Děkujeme za pochopení.

MUDr. Matěj Tvrzník


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. října 2020

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 26. října 2020 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání Zápisu z dílčího přezkumu hospodaření v roce 2020
 3. Projednání mezitímní účetní závěrky města a jím zřízených příspěvkových organizací k 30.9.2020
 4. Projednání hospodaření města k 30.9.2020
 5. Schválení žádosti Centra LIRA o dotaci z rozpočtu města
 6. Schválení žádosti SK Osečná, z.s. o poskytnutí navýšení dotace na projekt „Modernizace sportovního areálu Osečná“
 7. Schválení kalkulace stočného na rok 2021
 8. Projednání Rozpočtového opatření č. 5/2020 ZŠ a MŠ Osečná
 9. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 12/2020
 10. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 13/2020
 11. Schválení pronájmu bytu č. 2 velikosti 2+1 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 166
 12. Různé
 13. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. října 2020

Sběr elektroodpadu

Od 15. srpna 2020 je možné na Městské úřadě Osečná odevzdat drobný elektroodpad (např. telefony, baterie, hračky, toustovače, feny,…) do sběrného boxu, který je umístěn na chodbě v přízemí v budově městského úřadu.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. října 2020

Sběr velkého elektroodpadu

Ve středu 21. října 2020 od 8.00 do 16.30 hodin proběhne ve dvoře za budovou Městského úřadu Osečná sběr velkého elektroodpadu.

V tento den můžete odevzdat různá nepoužívaná elektrozařízení:

 1. Chladící a mrazící zařízení
 2. TV, monitory, tablety, čtečky
 3. Světelné zdroje
  • zářivky, výbojky,…
 4. Malá zařízení – do 50 cm
  • malé elektronické nástroje
  • malé sportovní vybavení a hračky
  • malé domácí spotřebiče
  • malé lékařské přístroje
  • přístroje pro monitorování a kontrolu
 5. Velká zařízení – nad 50 cm
  • velké domácí spotřebiče (myčky, sporáky, pračky,…)
  • tiskárny a kopírovací stroje
  • velké el. nástroje (např. sekačky)
  • velké sportovní vybavení a hračky
  • osvětlovací zařízení
 6. Malá IT zařízení
  • tiskové kazety s el. čipem
  • mobilní telefony
  • osobní počítače, mikro počítače
 7. Baterie a akumulátory
  • automobilové baterie a akumulátory
  • přenosné baterie a akumulátory

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. října 2020

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.