česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost 2024

Program pro poskytování dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu města Osečná v roce 2024.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2024. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 200.000,– Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 11.3. do 22.3.2024. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 29. 1. 2024, usnesení č. 5/2024.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Vyvěsil hauzer dne 31. ledna 2024

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 29. ledna 2024 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 14/2023
 3. Projednání hospodaření Města Osečná k 31.12.2023
 4. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 1/2024
 5. Schválení Programu pro poskytování dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu Města Osečná v roce 2024 a vyúčtování za rok 2023
 6. Schválení Pravidel pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Osečná a pro poskytování darů předsedům a členům komisí a výborů nebo zvláštních orgánů, kteří nejsou členy zastupitelstva
 7. Projednání Rozpočtového opatření č. 9/2023 ZŠ a MŠ Osečná
 8. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 9. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 10. Projednání žádosti o finanční příspěvek na vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec za rok 2023“
 11. Projednání žádosti o podporu projektu „Peníze a jiná strašidla“
 12. Projednání návrhu č. 4 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Druzcov
 13. Projednání koupě části pozemku parc.č. 119/1 v k.ú. Osečná
 14. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 882 v k.ú. Osečná
 15. Projednání koupě částí pozemku parc.č. 1230/15 v k.ú. Lázně Kundratice
 16. Projednání prodej části pozemku parc.č. 1491/3 a části pozemku parc.č. 1618/3 v k.ú. Lázně Kundratice
 17. Projednání koupě části pozemku st. parc.č. 109 v k.ú. Lázně Kundratice - stažený bod z programu
 18. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 68/9, části pozemku parc.č. 1615/1 a části pozemku parc.č. 100 v k.ú. Lázně Kundratice - stažený bod z programu
 19. Schválení nového člena komise pro školství, kulturu, cestovní ruch a lázeňství
 20. Různé
 21. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. ledna 2024

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 29. ledna 2024 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 14/2023
 3. Projednání hospodaření Města Osečná k 31.12.2023
 4. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 1/2024
 5. Schválení Programu pro poskytování dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu Města Osečná v roce 2024 a vyúčtování za rok 2023
 6. Schválení Pravidel pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Osečná a pro poskytování darů předsedům a členům komisí a výborů nebo zvláštních orgánů, kteří nejsou členy zastupitelstva
 7. Projednání Rozpočtového opatření č. 9/2023 ZŠ a MŠ Osečná
 8. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 9. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 10. Projednání žádosti o finanční příspěvek na vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec za rok 2023“
 11. Projednání žádosti o podporu projektu „Peníze a jiná strašidla“
 12. Projednání návrhu č. 4 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Druzcov
 13. Projednání koupě části pozemku parc.č. 119/1 v k.ú. Osečná
 14. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 882 v k.ú. Osečná
 15. Projednání koupě částí pozemku parc.č. 1230/15 v k.ú. Lázně Kundratice
 16. Projednání prodej části pozemku parc.č. 1491/3 a části pozemku parc.č. 1618/3 v k.ú. Lázně Kundratice
 17. Projednání koupě části pozemku parc.č. 109 v k.ú. Lázně Kundratice
 18. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 68/9, části pozemku parc.č. 1615/1 a části pozemku parc.č. 100 v k.ú. Lázně Kundratice
 19. Schválení nového člena komise pro školství, kulturu, cestovní ruch a lázeňství
 20. Různé
 21. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 22. ledna 2024

Informace k úhradě místních poplatků

Poplatek za odpad

Poplatek za odpad činí 780,–Kč za osobu na rok.

Poplatek za odpad lze zaplatit jednorázově:

 • nejdéle však do 15. 2. 2024

Poplatek za odpad lze zaplatit i ve dvou splátkách:

 • I. splátka do 15. 2. 2024 minimálně ve výši jedné poloviny poplatku
 • II. splátka do 15. 8. 2024 rovněž ve výši jedné poloviny poplatku

PLATBA:

 • Číslo účtu: 3522461 / 0100
 • VS: 1345 + číslo popisné/ číslo evidenční (např. 1345105)
 • Do zprávy doporučujeme napsat místní část obce (např. Osečná, Kotel, Zábrdí, …)

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů činí 300,– Kč za jednoho psa na rok. Za každého dalšího psa je poplatek 450,– Kč.

Poplatník starší 65 let hradí poplatek ze psů 200,– Kč za jednoho psa na rok. Za druhého/dalšího psa je poplatek 300,– Kč.

Poplatek ze psů je splatný:

 • nejdéle do 31. 3. 2024

PLATBA:

 • Číslo účtu: 3522461 / 0100
 • VS: 1341 + číslo popisné/ číslo evidenční (např. 1341105)
 • Do zprávy doporučujeme napsat místní část obce (např. Osečná, Kotel, Zábrdí, …)

Preferujeme úhradu místních poplatků bankovním převodem dle výše uvedených pokynů!

Všechny poplatky lze případně uhradit v úřední hodiny i na pokladně Městského úřadu v Osečné u paní Pohořelé, tel. 485 179 208.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. ledna 2024

Česká pošta - změna hodin pro veřejnost, 10.1.2024

Logo

Dovolujeme si Vás informovat o  mimořádné změně hodin pro veřejnost u pošty Osečná dne 10. 1. 2024.

Pošta bude z provozních důvodů otevřena následovně:

STŘEDA 10. 1. 2024 13:00 – 17:00 hod.

Děkujeme za pochopení

Česká pošta, s.p.

Vyvěsil hauzer dne 9. ledna 2024

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 8 2023

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 2. ledna 2024

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na celý rok 2024, pro případy odstraňování havárií na inženýrských sítích, konkrétně na vodovodním a kanalizačním zařízení, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 27. prosince 2023

Město Osečná - záměr směny částí pozemků

Město Osečná zveřejňuje záměr směny části pozemku par.č. 845/1 (29 m2) za část pozemku par.č. 683/1 (29 m2), vše v k.ú. Osečná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 20. prosince 2023

Úplata za předškolní a zájmové vzdělávání od 1.1.2024

MěZ přijalo dne 18.12.2023 usnesení č. 202/2023, kterým v souladu s § 123, odst. 4 školského zákona č. 561/2004 Sb. stanovuje od 1.1.2024 úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ a ZŠ Osečná ve výši 310,– Kč/dítě/měsíc a za zájmové vzdělávání ve výši 150,– Kč/dítě/měsíc.

Vyvěsil hauzer dne 20. prosince 2023

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.