česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Technické služby Osečná - návrh rozpočtu na rok 2020

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. listopadu 2019

Technické služby Osečná - návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO na období let 2021 - 2022

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. listopadu 2019

Návrh rozpočtu města Osečná na rok 2020

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. listopadu 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období let 2021 - 2022

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. listopadu 2019

ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Osečná – Chrastná, které se bude konat dne 20. 11. 2019 od 7.30 do 15.30 hodin.

Bližší informace naleznete na webových stránkách ČEZu v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/…dstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. listopadu 2019

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Městský úřad Osečná ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 • Oleje a tuky
 • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • Barvy, lepidla a pryskyřice
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady (hydroxidy)
 • Nepoužitá léčiva (léky)
 • Pesticidy (hnojiva)
 • Akumulátory, baterie, články a zářivky

Pozor, vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Přijímány nebudou následující druhy odpadů:

 • Elektro
 • Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 • Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského úřadu a pod jeho dohledem.
 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.

Svoz se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2019

 • 9:10 – 9:20 hod. – Druzcov (u obchodu)
 • 9:30 – 9:40 hod. – Lázně Kundratice (u obchodu)
 • 9:45 – 9:55 hod. – Osečná (Školní ul., parkoviště u stodoly)
 • 10:05 – 10:15 hod. – Kotel (zastávka ČSAD)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. října 2019

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. II/278 v Osečné v souvislosti se stavbou „Silnice II/278 Osečná, ul. Českodubská, rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace“ v termínu od 8.10. do 21.10.2019, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. října 2019

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 753/1 v k.ú. Osečná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. září 2019

ČEZ Distribuce, a. s. - upozornění

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. září 2019

Čipování psů - výzva

Vzhledem k nové povinnosti čipování psů, Město Osečná zajistí ve spolupráci s veterinární službou očipování psů majitelům, kteří mají trvalý pobyt ve správním obvodu Města Osečná.

Kdo bude mít zájem o zajištění této služby, ať se přihlásí na podatelně Městského úřadu u paní Evy Pohořelé, tel.: +420 485 179 208, do 15. 10. 2019. Poté město zajistí potřebný počet čipů včetně termínu očipování odbornou osobou.

Toto opatření přinese jednoduchost při útěcích a hledání zatoulaných psích miláčků jejími majiteli a na druhé straně bude snadná identifikace nepřetržitě se toulajících psů.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. září 2019

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2019, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.