česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov a v části k.ú. Lázně Kundratice

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 23. srpna 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídle volebních okresků

Pro účely konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021, podle ust. § 14c odst. 1) písm. f) zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejněním na úřední desce poskytuji informace o počtu a sídle volebních okresků

OVK č. Sídlo okrsku
1 Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná – budova Radnice


Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 23. srpna 2021

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/27239 (dále jen „pozemní komunikace“), v rámci realizace akce: „LB-Janův Důl –stpč. 39/1, vým. vNN+svod“ v rozsahu podle přílohy, v termínu od 8.9. do 10.9.2021, od 21.9. do 22.9.2021, 12.10.2021 (od 8:00 do 17:00 hodin), vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 23. srpna 2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 5. srpna 2021

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 11. srpna 2021 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 7/2021
 3. Projednání hospodaření Města Osečná k 30.6.2021
 4. Projednání mezitímní účetní závěrky města a jím zřízených příspěvkových organizací
 5. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o čerpání Fondu investic
 6. Projednání Rozpočtového opatření č. 2 ZŠ a MŠ Osečná
 7. Projednání Rozpočtového opatření č. 1 Technických služeb Osečná
 8. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2682/2021
 9. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci domu v Osečné č.p.87
 10. Schválení dotace na chodník Liberecká a jeho dofinancování + výběrové řízení
 11. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava povrchu místní komunikace č. 5c a 12c, Osečná“ + dofinancování akce
 12. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Osečná – kanalizace II.etapa, dostavba stoky B1“ + dofinancování akce
 13. Schválení kupní smlouvy a nájemní smlouvy na objekt v Osečné, Lázně Kundratice, Truhlářská č.p. 45
 14. Projednání prodeje pozemku parc.č. 844/1 v k.ú. Osečná
 15. Projednání prodeje pozemku parc.č. 301/46 v k.ú. Druzcov
 16. Projednání kupní smlouvy č. 6551/ULB/2021
 17. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 504/11 v k.ú. Osečná
 18. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 1490/7, 1490/1 a 1490/13 v k.ú. Lázně Kundratice
 19. Projednání místních názvů a pomístních jmen v k.ú. Lázně Kundratice
 20. Různé
 21. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. srpna 2021

COVID-19 - Samoodběrné PCR testy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. srpna 2021

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 4.8.2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 14. července 2021

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/278, III/2783, III/27239, II/592 v rámci pořádání triatlonového závodu „Hamrman Tour 2021“ v termínu od 10.7. (11:00 – 15:30 hodin) do 11.7.2021 (11:00 – 13:30 hodin), vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 1. července 2021

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 20.7.2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 30. června 2021

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 22. června 2021

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2021, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.