česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.


V současnosti poskytují kontaktní místa Czech POINT tyto služby:


Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů
  • Výpis z bodového systému řidičů

Pracoviště, které vydává ověřené výstupy z Czech POINTu

Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52, Osečná

Telefon: +420 485 164 811


Kdy je možné žádat o výpis?

Pondělí a Středa:
8.00–11.00, 12.00–17.00

Ceník poskytovaných služeb

Cena za 1. stranu Cena za každou další
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč
Výpis z bodového systému řidičů 100,- Kč
Konverze dokumentů z podoby elektronické do listinné 30,- Kč 30,- Kč
Konverze dokumentů z podoby listinné do elektronické 30,- Kč 30,- Kč
Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových (datové schránky) 200,- Kč

Doklady potřebné k výpisu

U veřejných evidencí (Obchodní rejstř., Živnostenský rejstř., Katastr nemovitostí) není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:


  • Obchodní rejstřík - IČ subjektu
  • Živnostenský rejstřík - IČ fyzické osoby nebo právnické osoby
  • Katastr nemovitostí - název katastrálního území a číslo listu, vlastnictví nebo identifikace nemovitosti, číslo popisné, evidenční, parcelní, číslo jednotky

  • Výpis z Rejstříku trestů - pro vydání ověřeného je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti slouží platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby, která ho k úkonu zmocnila, a prokázat svou totožnost.


  • Výpis z bodového systému řidičů - Povinností je dostavit se osobně, sebou platný občanský a řidičský průkaz.

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.