česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Územní plán Osečná


Platný územní plán

Zastupitelstvo města Osečná dne 29. 9. 2014 usnesením č. 112/2014 vydalo územní plán Osečná, který dne 20. 10. 2014 nabyl účinnosti.


Závazná část územního plánu

textová část:
ikona pdf Opatření obecné povahy - závazná část 473 KiB
grafická část:
ikona pdf 1. výkres základního člení území 1: 5 000 3,2 MB
ikona pdf 2. hlavní výkres 1: 5 000 3,5 MB
ikona pdf 3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 3,1 MB
ikona pdf 4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 2,8 MB

Odůvodnění územního plánu

textová část:
ikona pdf Opatření obecné povahy - odůvodnění 2,7 MB
grafická část:
ikona pdf 5. koordinační výkres 1: 5 000 5,6 MB
ikona pdf 6. výkres širších vztahů 1: 50 000 1,4 MB
ikona pdf 7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 3 MB

Financování projektu

Projekt územního plánu města Osečná je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje.

Povinná publicita

Copyright © 2000-2019, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.