česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Územní plán Osečná


Platný územní plán

Zastupitelstvo města Osečná dne 29. 9. 2014 usnesením č. 112/2014 vydalo územní plán Osečná, který dne 20. 10. 2014 nabyl účinnosti.

Úplné znění územního plánu po vydání změny č. 1, která nabyla účinnosti dne 26. 7. 2022.


Závazná část územního plánu

textová část:
ikona pdf Opatření obecné povahy - závazná část 882 KiB
grafická část:
ikona pdf 1. výkres základního člení území 1: 5 000 1,4 MB
ikona pdf 2. hlavní výkres 1: 5 000 2,4 MB
ikona pdf 3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 1,6 MB
ikona pdf 4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 1,6 MB

Odůvodnění územního plánu

textová část:
ikona pdf Opatření obecné povahy - odůvodnění 2,4 MB
grafická část:
ikona pdf 5. koordinační výkres 1: 5 000 4,5 MB
ikona pdf 6. výkres širších vztahů 1: 50 000 1,3 MB
ikona pdf 7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 3,1 MB

Financování projektu

Projekt územního plánu města Osečná je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje.

Povinná publicita

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.