česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Poskytnuté informace


Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

Dotazy v roce 2020

Dotazy v roce 2019

01 - Podané nabídky firem Domistav CZ a DOMISTAV HK ve věcech veřejných zakázek


Otázka (doručena dne 19.8.2019)

Vážení,

obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177.

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Ke všem uvedeným písemnostem mi postačí anonymizovaná podoba.

S pozdravem,

B. A. Mike Pán, Dr.h.c., předseda, Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ


Odpověď (odeslána dne 4.9.2019)

Není nám známo, že by tyto firmy podaly nabídku na veřejnou zakázku v rámci našich výběrových řízení.

Jiří Hauzer, starosta města


Dotazy v roce 2018
Žádné žádosti o informace nebyly podány.

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.