česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost vyhlášen!
10. února 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmMěsto Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2020.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2020. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 150.000,– Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 2.3. do 16.3.2020. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 27.1.2020, usnesení č. 6/2020.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Autožebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F
10. února 2020, autor: Jiří Hauzer

Autožebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F Město Osečná v souladu s § 39 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platné znění a v souladu s usnesením č. 174/2019 městského zastupitelstva města Osečná ze dne 16. 12. 2019 zveřejňuje záměr prodat požární automobilový žebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F (AZ 30 M1Z), r.v. 1977, červené barvy, bez koroze, najeto poctivých 35.000 km a nástavba 600 MH. Magirus má TP, STK do 11/2020. Vozidlo pro 6 osob je vybaveno nezávislým topením S126 a výstražným světelným zařízením modré barvy. Požární nástavba Magirus Leiter, výsuvný otočný žebřík s košem s max. dostupnou výškou 30 m, rozsah otáčení 360°. Max. nosnost koše 180 kg. Revize platná do 12/2020.

Konzultace technických záležitostí, prohlídky: Jiří Chlupáček, tel.: 603 380 210

Prodej proběhne obálkovou metodou!

Minimální stanovená cena je 150.000,– Kč

 • Obálka bude označená „Magirus – Neotvírat!“
 • Obálka musí být uzavřená, na obálce musí být uvedena zpětná adresa.
 • Obálka bude obsahovat kontaktní údaje zájemce a nabídkovou cenu.

Nabídky v obálce podejte do 28. 2. 2020 do 12.00 hodin,

 • poštou na adresu: Městský úřad Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
 • nebo osobně na Podatelnu v pracovní dny od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. na Městském úřadu Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná.

Jiří Hauzer, starosta města Osečná


V příloze:

Trénink karate s rodiči
6. února 2020, autor: Jiří Hauzer

Trénink karate s rodiči Ve čtvrtek 6. února 2020 uspořádal oddíl karate Taisó Osečná již tradiční společný trénink s rodiči.

V tělocvičně základní školy tak mohli rodiče lehce „přičichnout“ k tomu, jak vypadá takový karatistický trénink, a co hlavně, podpořit své ratolesti v trénování tohoto všestranného bojového umění. Letos se poprvé zúčastnili i noví členové z Českého Dubu, kde oddíl začal také působit.

„Tímto jsou zváni všichni další zájemci na naše tréninky a zároveň i na vystoupení v Podještědském sportovním areálu v Českém Dubu, které proběhne dne 31. května 2020“, uvedl předseda spolku Taisó.


Výroční členská schůze SDH Osečná
11. ledna 2020, autor: Jiří Hauzer

Výroční členská schůze SDH Osečná V sobotu 11. ledna 2020 proběhla v Hotelu a hostinci Slunce výroční členská schůze SDH Osečná. Členové se sešli v hojném počtu – 36 dospělých a 18 dětí, což je nadpoloviční většina z celkového počtu členů.

Úvod valné hromady patřil starostce SDH Zděnce Hajlekové – ta ve svém projevu zhodnotila uplynulý rok 2019 a nastínila plány spolku do budoucna. Po úvodním slovu následovala zdravice hostů. Mezi přítomnými hosty nechyběl ani náš senátor za Českolipsko Jiří Vosecký.

Pracovní část valné hromady započala novými volbami do výboru SDH Osečná. Po řádných volbách všem přítomným přednesla zprávu o činnosti spolku jednatelka SDH Jitka Ulrychová. Zprávu o činnosti mládeže zhodnotila Lenka Chlupáčková a hospodářka Romana Neušlová odprezentovala finanční zprávu spolku za rok 2019. Na závěr byl nadefinován a všemi přítomnými schválen plán činnosti na rok 2020.

Na výroční schůzi byli oceněni i následující hasiči:

 • Ladislav Ferkl – medaile za věrnost + čestné uznání OSH Liberec
 • Václav Hofman – medaile za věrnost + medaile sv. Floriana
 • Josef Miller – medaile za věrnost + medaile sv. Floriana
 • Stanislav Štěpán – medaile za věrnost
 • František Hloušek – medaile za zásluhy
 • Jiří Chlupáček – medaile za zásluhy
 • Jiří Diblíček – čestné uznání SDH Osečná
 • Jiří Louda – čestné uznání SDH Osečná


SDH Osečná - Celoroční činnost mladých hasičů
3. ledna 2020, autor: Jiří Hauzer

SDH Osečná – Celoroční činnost mladých hasičů Sbor dobrovolných hasičů Osečná získal v roce 2019 dotaci z fondu Libereckého kraje na celoroční činnost mladých hasičů. Cíl projektu byl naplněn, neb se z dotace podařilo uskutečnit výlet do Janova nad Nisou na bobovou dráhu, dokoupila se chybějící výstroj a uhradily se náklady spojené s celoročním provozem oddílu mladých hasičů.

Povinná publicitaProjekt „Celoroční činnost mladých hasičů“ podpořil Liberecký kraj.


PF2020
1. ledna 2020, autor: Jiří Hauzer

PF2020
Příjemné prožití svátečních dnů, úspěchy osobní i pracovní, pevné zdraví a spokojenost po celý rok 2020

přeje Váš

Městský úřad Osečná


Den otevřených dveří na Radnici
27. prosince 2019, autor: Jiří Hauzer

Setkání na radnici 2019 V pátek 27. prosince 2019 proběhl v aule radnice v Osečné již potřinácté „Den otevřených dveří“. Cílem tohoto setkání bylo vyhodnocení starého roku a poděkování nejaktivnějším občanům. Této akce se mimo jiných hostů zúčastnili – senátor PČR Jiří Vosecký, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a starosta Markersdorfu Thomas Knack.

Po úvodním zahájení starostou města Jiřím Hauzerem, zdravici hostů a vystoupení hudebního uskupení Řehečské kvarteto proběhlo ocenění aktivních občanů za rok 2019.

Oceněni na návrhy zastupitelů byli tito občané:

 • Miroslav Hauzr – za svědomitou práci ve funkci velitele SDH Osečná
 • Jan Haken – za péči o kapličku a hřbitov v Druzcově
 • Stanislav Pokorný – za dlouhodobé vedení žákovského florbalového družstva

Po tomto slavnostním aktu shlédli účastníci 40minutovou fotografickou prezentaci od pana kronikáře Mgr. Miroslava Láta a Ing. Jiřího Hauzera, která měla za cíl shrnout události v Osečné za rok 2019. Po prezentaci proběhl slavnostní přípitek s přáním do nového roku 2020. Po oficiální části volně navázala neformální beseda při drobném občerstvení, které připravily místní kuchařky a zaměstnankyně MěÚ.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.