česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Město Osečná - záměr pronájmu pozemků

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku par.č. 827/1 a pozemku 501/13 v k.ú. Osečná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 15. září 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Rozhodnutí

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 14. září 2023

Česká pošta - změna hodin pro veřejnost, 11.8.2023

Logo

Dovolujeme si Vás informovat o změně hodin pro veřejnost u pošty Osečná dne 11. 8. 2023.

Pošta bude otevřena následovně:

PONDĚLÍ 11.8.2023 13:00 – 17:00 hod.

Děkujeme za pochopení

Česká pošta, s.p.

Vyvěsil hauzer dne 9. září 2023

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny, Osečná 8.9.2023

Plánovaná odstávka dne 8. 9. 2023 od 7:30 do 15:30 hodin zahrnuje tyto lokality:

 • kat. území Osečná (kód 712787): parcelní č. 165/3

Vyvěsil hauzer dne 4. září 2023

Město Osečná - záměr prodeje části pozemků

Město Osečná zveřejňuje záměr prodeje části pozemků par.č. 882 v k.ú. Osečná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 1. září 2023

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 28. srpna 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení aktualizace č. 3 Programu obnovy venkova Města Osečná pro období 2014 – 2024 - změna pořadí bodu v programu
 3. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení požární čtyřkolky pro SDH Osečná“ - změna pořadí bodu v programu
 4. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 8/2023
 5. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 9/2023
 6. Projednání účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Městem Osečná k 30.6.2023
 7. Projednání Rozpočtového opatření č. 6/2023 ZŠ a MŠ Osečná
 8. Schválení žádosti SK Osečná o dotaci z rozpočtu Města Osečná v roce 2023
 9. Schválení zřízení termínovaného vkladu
 10. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2179/2023
 11. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1951/2023
 12. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2182/2023
 13. Schválení výběrového řízení na obsazení funkce Odborný lesní hospodář pro správu lesů ve vlastnictví města Osečná
 14. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 262 v k.ú. Chrastná
 15. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 882 v k.ú. Osečná
 16. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 829/6 v k.ú. Osečná
 17. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 301/15 v k.ú. Druzcov
 18. Schválení bezúplatného převodu pozemku parc.č. 1230/6 v k.ú. Lázně Kundratice
 19. Projednání prodeje pozemku parc.č. 17/3 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 20. Různé
 21. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 28. srpna 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 23. srpna 2023

Pianino Förster

ZŠ a MŠ Osečná nabízí k okamžitému odkupu Pianino Förster.

Cena dohodou.

Kontakt: Tomáš Johanovský, reditel@zsosecna.cz, 732 271 081


Vyvěsil hauzer dne 23. srpna 2023

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 28. srpna 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení požární čtyřkolky pro SDH Osečná“
 3. Schválení aktualizace č. 3 Programu obnovy venkova Města Osečná pro období 2014 – 2024
 4. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 8/2023
 5. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 9/2023
 6. Projednání účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Městem Osečná k 30.6.2023
 7. Projednání Rozpočtového opatření č. 6/2023 ZŠ a MŠ Osečná
 8. Schválení žádosti SK Osečná o dotaci z rozpočtu Města Osečná v roce 2023
 9. Schválení zřízení termínovaného vkladu
 10. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2179/2023
 11. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1951/2023
 12. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2182/2023
 13. Schválení výběrového řízení na obsazení funkce Odborný lesní hospodář pro správu lesů ve vlastnictví města Osečná
 14. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 262 v k.ú. Chrastná
 15. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 882 v k.ú. Osečná
 16. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 829/6 v k.ú. Osečná
 17. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 301/15 v k.ú. Druzcov
 18. Schválení bezúplatného převodu pozemku parc.č. 1230/6 v k.ú. Lázně Kundratice
 19. Projednání prodeje pozemku parc.č. 17/3 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 20. Různé
 21. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. srpna 2023

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr prodeje části pozemku par.č. 91/5 v k.ú. Lázně Kundratice, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 24. července 2023

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2023, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.