česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Upozornění pro občany

oznamuji Vám, že od 14. 12. 2018 do 1. 1. 2019 bude ordinace praktického lékaře v Osečné zavřená.

Dne 12.12.2018 bude v ordinaci přítomna pouze sestra!

Zástup: Český Dub

 • 14.12. – 21.12. MUDr. Renata Zikmundová, Tel.: 731 677 389
 • 14.12. – 28.12. MUDr. Eva Grossová, Tel.: 485 147 628

Děkujeme za pochopení.

MUDr. Vladimír Šatava

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. prosince 2018

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2019, pro případy odstraňování havárií na inženýrských sítích, konkrétně na vodovodním a kanalizačním zařízení, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. prosince 2018

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 17. prosince 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání aktualizace programu obnovy venkova
 3. Schválení rozšíření komise pro životní prostředí o jednoho člena
 4. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 16/2018
 5. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 17/2018
 6. Schválení Rozpočtu města Osečná na rok 2019
 7. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu města Osečná na roky 2020 – 2021
 8. Projednání rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 – 2021 příspěvkových organizací města
 9. Schválení Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Osečná
 10. Schválení Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Osečná a ZŠ a MŠ Osečná
 11. Schválení bezúplatného převodu majetku mezi Městem Osečná a ZŠ a MŠ Osečná
 12. Schválení bezúplatného převodu majetku mezi SK Osečná a Městem Osečná
 13. Schválení bezúplatného převodu majetku mezi Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Osečná a Městem Osečná
 14. Různé
 15. Diskuse

starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. prosince 2018

Město Osečná - záměr pronájmu části pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku par.č. 454 v k.ú. Druzcov, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. prosince 2018

Město Osečná - záměr pronájmu pozemků

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu/pachtu/ze­mědělských pozemků par.č. 731/1 a par.č. 731/4 v k.ú. Druzcov, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. prosince 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. listopadu 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 - 2020

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. listopadu 2018

Městský úřad Sadská - veřejná vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. listopadu 2018

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2019, pro vybrané nebo opakované operativní činnosti spojené se správou, údržbou, měřením a opravami silnic II. a III. třídy, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. listopadu 2018

ZŠ a MŠ Osečná - přerušení provozu o vánočních prázdninách

Informuji Vás, že v době od 22.12.2018 do 2.1.2019 mají žáci ZŠ vánoční prázdniny. V tuto dobu bude přerušen i provoz mateřské školy, školní družiny a školní jídelny.

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel školy

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. listopadu 2018

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2018, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.