česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Město Osečná - záměr pronájmu části pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku par.č. 748/6 v k.ú. Osečná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. února 2024

Česká pošta - změna hodin pro veřejnost, 21.2.2024

Logo

Dovolujeme si Vás informovat o  mimořádné změně hodin pro veřejnost u pošty Osečná dne 21. 2. 2024.

Pošta bude z provozních důvodů otevřena následovně:

STŘEDA 21. 2. 2024 13:00 – 17:00 hod.

Děkujeme za pochopení

Česká pošta, s.p.

Vyvěsil hauzer dne 21. února 2024

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 19. února 2024 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Kupní smlouvy č. 1000026410/40­00253847 mezi Městem Osečná a firmou GasNet, s.r.o.
 3. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 2/2024 - oprava textu bodu v programu
 4. Projednání žádosti Zdravotní klaun o dotaci z rozpočtu města
 5. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 1/2024
 6. Schválení Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 3/2014
 7. Projednání koupě části pozemku st.parc.č. 109 v k.ú. Lázně Kundratice
 8. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 68/9, části pozemku parc.č. 1615/1 a části pozemku parc.č. 100 v k.ú. Lázně Kundratice
 9. Projednání zařazení návrhu č. Z 19, Z 20 a Z 22 na změnu územního plánu Osečná
 10. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 855/1 v k.ú. Druzcov
 11. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 301/23 v k.ú. Druzcov
 12. Schválení Dodatku č. 1 k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu "Zpracování digitálních povodňových plánů a varovného informačního systému pro obce Mikroregionu Podralsko" - dodatečně zařazený bod do programu
 13. Různé
 14. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 19. února 2024

Mikroregionu Podralsko - povinná publicita projektu

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 16. února 2024

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2024, pro vybrané nebo opakované operativní činnosti spojené se správou, údržbou, měřením a opravami silnic II. a III. třídy, vícero v příloze...

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 16. února 2024

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu

Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 01312774, v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů oznamuje, že ke dni 13. 2. 2024 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. na úřední desce Státního pozemkového úřadu, na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.

Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 01312774, současně vyzývá k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vyvěšení na úřední desce (při vyvěšení na úřední desce Státního pozemkového úřadu dne 13.02.2024 končí tato lhůta dne 13.05.2024).

Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Krajském pozemkovém úřadu. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na adrese Krajského pozemkového úřadu.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 13. února 2024

Nabídka

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci následující služby:

 • kontrolu a čištění komínu dle zákona č. 34/2016 Sb. a č. 320/2015 Sb. za cenu 550 Kč,
 • jednoroční pravidelné čištění plynového kotle (nezahrnuje revizi) za cenu 550 Kč,
 • revizi kotle na tuhá paliva za cenu 1100 Kč.

Dále nabízí tyto služby:

 • vložkování komínu,
 • frézování komínu.

Termín revizí, kontrol a čištění se uskuteční ve středu 28. 2. 2024.

Zájemci se mohou objednat telefonicky od PO-PÁ v čase 8.00 - 16.00 hodin na telefonním čísle: 608 748 989

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o, Malá Morávka 287, 793 36, IČO: 04346971 (identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 66195934, 02138115, 02695308, 09178937, 14122928, 04462068, 01227858, 06404006, 17926092, 08661308, 14342081).

Vyvěsil hauzer dne 12. února 2024

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 19. února 2024 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Kupní smlouvy č. 1000026410/40­00253847 mezi Městem Osečná a firmou GasNet, s.r.o.
 3. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 1/2024
 4. Projednání žádosti Zdravotní klaun o dotaci z rozpočtu města
 5. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 1/2024
 6. Schválení Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 3/2014
 7. Projednání koupě části pozemku st.parc.č. 109 v k.ú. Lázně Kundratice
 8. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 68/9, části pozemku parc.č. 1615/1 a části pozemku parc.č. 100 v k.ú. Lázně Kundratice
 9. Projednání zařazení návrhu č. Z 19, Z 20 a Z 22 na změnu územního plánu Osečná
 10. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 855/1 v k.ú. Druzcov
 11. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 301/23 v k.ú. Druzcov
 12. Různé
 13. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. února 2024

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. II/278 v termínu od 25.3.2024 do 28.3.2024, v rámci akce: „IV-12-4023574 LB, Osečná, Chrastná,ppč.190/2,svod+kNN“, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 7. února 2024

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024 - 2025

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se uskuteční dne 12. dubna 2024 od 13.30 do 17.00 hodin v přízemí budovy ZŠ Osečná. Pro školní rok 2024/25 může být přijato maximálně 27 žáků. Vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 5. února 2024

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.