česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Starosta města Osečná podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním na úřední desce oznamuje:

1. Volba do zastupitelstva města Osečná se uskuteční:

 • v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a
 • v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svojí totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer, starosta


V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. září 2018

Chrastná - Oznámení o zahájení prací

Společnost ELMOS LIBEREC s.r.o. bude v Chrastné realizovat stavbu „LB-Chrastná_kNN pro 4RD_IV-12–4015979“ pro ČEZ Distribuce a.s.. Vícero o zahájení prací v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. září 2018

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnicích v rámci konání akce „SKIROLL ©up Ještěd“, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. září 2018

Očkování psů proti vzteklině

V souladu se zákonem o veterinární péči oznamuje Městský úřad Osečná konání očkování psů proti vzteklině.

ČASOVÝ ROZVRH:

 • 3. října 2018 od 14.50 do 15.00 hod. – Druzcov, u požární zbrojnice
 • 3. října 2018 od 15.20 do 16.00 hod. – Chrastná, u č.p. 38 „deputátní domky“
 • 3. října 2018 od 16.10 do 16.45 hod. – Lázně Kundratice, u autoopravny Třešňák
 • 3. října 2018 od 16.50 do 17.30 hod. – Osečná, u lékárny
 • 3. října 2018 od 17.45 do 17.55 hod. – Kotel, u zastávky ČSAD

NÁHRADNÍ TERMÍN:

 • 8. října 2018 od 16.00 do 16.30 hod. – Osečná, u lékárny

Cena očkovací vakcíny je 80,–Kč, vystavení nového očkovacího průkazu stojí 10,–Kč.

K tomuto očkování jsou povinni se dostavit chovatelé se svými psy opatřenými náhubky a vodítkem a v doprovodu dospělé osoby.

Očkování je povinné od stáří 3 měsíců psa!

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. září 2018

Upozornění pro občany

Vážení občané, oznamujeme Vám, že dne 26.9.2018 (středa) bude pošta 463 52 Osečná z provozních důvodů uzavřena.

Nejbližší otevřená pošta: 463 43 Český Dub, 8:00–11:00 a 13:00–17:00

Děkujeme za pochopení.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. září 2018

ČEPS, a.s. - upozornění

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. září 2018

ČEPS, a.s. - upozornění

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. září 2018

ČEZ Distribuce, a. s. - upozornění

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. září 2018

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 19. září 2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Osečná“
 3. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na Svatovítském náměstí č.p. 88
 4. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na domek v Chrastné č.p. 45
 5. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 9/2018
 6. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 10/2018
 7. Schválení Změny odpisového plánu ZŠ a MŠ Osečná na rok 2018
 8. Schválení Plánu financování obnovy kanalizace v letech 2021 – 2030
 9. Projednání prodeje části pozemků parc.č. 779/2 a 779/1 v k.ú. Druzcov
 10. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z fondu ochrany vod Libereckého kraje
 11. Schválení bezúplatného převodu Cyklomagistrály Ploučnice + mobiliáře a tabletu
 12. Různé
 13. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. září 2018

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2018, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.