česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Návrh zadání Změny č. 3 Územního plánu Ralsko

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. dubna 2019

VLS - veřejné výběrové řízení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. dubna 2019

Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Osečná

Město Osečná v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Osečná, příspěvková organizace, okres Liberec s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2019, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. dubna 2019

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. dubna 2019

Volby do Evropského parlamentu 2019 - informace o počtu a sídle volebních okresků

Pro účely konání voleb voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019, tímto podle ust. § 16 písm. f) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejněním na úřední desce poskytuji informace o počtu a sídle volebních okresků

OVK č. Sídlo okrsku
1 Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná – budova Radnice


Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. dubna 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. dubna 2019

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 8. dubna 2019 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce domu č.p. 87 v Osečné“
 3. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce VO Osečná – Lázně Kundratice“
 4. Schválení pověření starosty zastupováním města Osečná na jednání valné hromady SVS a.s., Teplice
 5. Schválení vstupu Města Osečná do DMO Lužické a Žitavské hory z.s.
 6. Projednání potvrzení ředitele ZŠ a MŠ Osečná p.o. ve funkci
 7. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 v bytovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 165
 8. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v bytovém domě v Chrastné č.p. 47
 9. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v bytovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 166
 10. Schválení Inventarizační zprávy za rok 2018
 11. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 2/2019
 12. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 3/2019
 13. Schválení Darovací smlouvy mezi ZŠ a MŠ Osečná p.o. a Elektroservisem Liberec, s.r.o.
 14. Schválení Darovací smlouvy mezi ZŠ a MŠ Osečná p.o. a Městem Ralsko
 15. Schválení Darovací smlouvy mezi ZŠ a MŠ Osečná p.o. a Obcí Janův Důl
 16. Schválení Darovací smlouvy mezi ZŠ a MŠ Osečná p.o. a Kooperativou
 17. Projednání nabídky nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Osečná p.o.
 18. Projednání žádosti Hospice sv. Zdislavy o dotaci
 19. Projednání žádosti Snílku o.p.s. o dotaci
 20. Projednání žádosti SK Osečná z.s. o dotaci
 21. Projednání dotací spolkům na kulturu a sport v roce 2019
 22. Schválení Statutu sociálního fondu města Osečná
 23. Projednání nabídky přednostního práva úpisu akcií ČSAD a Autocentrumu Nord
 24. Projednání žádosti o prodej částí pozemků parc.č. 1490/1 a 1490/7 v k.ú. Lázně Kundratice a částí pozemků parc.č. 746 a 744/5 v k.ú. Osečná
 25. Projednání žádosti o prodej částí pozemků parc.č. 1490/1 a 1619/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 26. Projednání žádostí o prodej části pozemku parc.č. 68/10 v k.ú. Lázně Kundratice
 27. Projednání žádosti o prodej pozemku parc.č. 634/2 a částí pozemků parc.č. 135 a 630/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 28. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 678 v k.ú. Druzcov
 29. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích 1/2, 23/1, 72, 83/2, 87/1, 91/4, 356/14, 436/7, 589/1, 591, 592/2, 593/1, 596/1, 599/2, 41/1, 589/2, 589/3, 589/5, 597/1 a 643/1 v k.ú. Kotel
 30. Projednání žádosti o souhlas se stavbou na pozemcích parc.č. 620/6 a 620/3 v k.ú. Osečná
 31. Různé
 32. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. března 2019

SPÚ ČR - Oznámení o zamýšleném převodu

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. března 2019

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/26817 v k.ú. Osečná, v termínu od 25.3. do 26.4.2019 v rámci stavby „Osečná – dostavba II.etapy kanalizace“, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. března 2019

Dražební vyhláška - usnesení o odročení dražebního jednání

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. března 2019

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2019, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.