česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 26. listopadu 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Revokace usnesení č. 153/2018 ze dne 5.11.2018
 3. Schválení Plánu inventur k 31.12.2018
 4. Projednání Rozpočtového opatření města č. 14/2018
 5. Schválení Rozpočtového opatření města č. 15/2018
 6. Projednání návrhu rozpočtu města Osečná na rok 2019
 7. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Osečná na roky 2020 – 2021
 8. Schválení Smlouvy o dotaci z Lesnického fondu Libereckého kraje
 9. Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Osečná za rok 2018
 10. Projednání koupě části pozemku parc.č. 137/2 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 11. Projednání prodeje částí pozemků parc.č. 154/7, 633 a 634 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 12. Projednání žádosti o prodej části pozemků parc.č. 1490/1 a 1490/7 v k.ú. Lázně Kundratice a částí pozemků parc.č. 746 a 744/5 v k.ú. Osečná
 13. Projednání koupě pozemků parc.č. 163/3, 163/4, 163/5 a 106/1 v k.ú. Chrastná
 14. Různé
 15. Diskuse

starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. listopadu 2018

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. listopadu 2018

ZŠ a MŠ Osečná - návrh rozpočtu na rok 2019

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. listopadu 2018

ZŠ a MŠ Osečná - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 - 2021

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. listopadu 2018

Technické služby Osečná - návrh rozpočtu na rok 2019

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. listopadu 2018

Technické služby Osečná - návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO na období let 2020 - 2021

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. listopadu 2018

Honební společenstvo Osečná - oznámení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. listopadu 2018

Upozornění pro občany

Vážení občané,

oznamuji Vám, že v pondělí dne 5. 11. 2018 budou Městský úřad Osečná a Technické služby Osečná uzavřeny! Důvodem jest plánovaná odstávka elektřiny.

Uzavřená bude taktéž Pošta 463 52 Osečná!


Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. listopadu 2018

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 5. listopadu 2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/5228/2018
 3. Schválení Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě k projektu „Osečná – dopravní automobil s přívěsem nákladním“
 4. Revokace usnesení č. 10/2016
 5. Schválení předfinancování a dofinancování projektu „Modernizace sportovního areálu Osečná“
 6. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018
 7. Schválení projektu „Rekonstrukce zemního vedení veřejného osvětlení v ul. Nová“
 8. Schválení cenové kalkulace stočného pro rok 2019
 9. Schválení žádosti Technických služeb Osečná p.o. o navýšení provozního příspěvku a Rozpočtového opatření č. 01–2018
 10. Projednání mezitímní účetní závěrky města Osečná a jím zřízených příspěvkových organizací k 30.9.2018
 11. Projednání hospodaření města k 30.9.2018
 12. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 12/2018
 13. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 13/2018
 14. Schválení Plánu inventur k 31. 12. 2018
 15. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 165
 16. Různé
 17. Diskuse

starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. října 2018

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2018, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.