česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 29. května 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Víceúčelové sociální centrum Osečná č.p. 87“
 3. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 5/2023
 4. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 6/2023
 5. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 4/2023
 6. Schválení roční účetní závěrky města a jím zřízených příspěvkových organizací za rok 2022 - změna pořadí bodu v programu
 7. Schválení žádostí příspěvkových organizací o čerpání Rezervního fondu - změna pořadí bodu v programu
 8. Projednání Závěrečného účtu města za rok 2022
 9. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 10. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v Chrastné č.p. 47
 11. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na kadeřnictví v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 100
 12. Schválení předfinancování pořízení digitálního plánu a varovného systému pro město Osečná
 13. Projednání darování pozemku parc.č. 124/4 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Projednání koupě části pozemku parc.č. 1619/4 v k.ú. Lázně Kundratice
 15. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 190/6 v k.ú. Chrastná
 16. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 1551/1 a parc.č. 1507 v k.ú. Lázně Kundratice
 17. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 736/4 v k.ú. Druzcov
 18. Projednání Obecně závazné vyhlášky města Osečná o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
 19. Projednání Obecně závazné vyhlášky města Osečná „Požární řád“
 20. Projednání koupě části pozemku parc.č. 58 a parc.č. 769 v k.ú. Osečná
 21. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Osečná společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. - dodatečně zařazený bod do programu
 22. Různé
 23. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. května 2023

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 29. května 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Víceúčelové sociální centrum Osečná č.p. 87“
 3. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 5/2023
 4. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 6/2023
 5. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 4/2023
 6. Schválení žádostí příspěvkových organizací o čerpání Rezervního fondu
 7. Schválení roční účetní závěrky města a jím zřízených příspěvkových organizací za rok 2022
 8. Projednání Závěrečného účtu města za rok 2022
 9. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 10. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v Chrastné č.p. 47
 11. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na kadeřnictví v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 100
 12. Schválení předfinancování pořízení digitálního plánu a varovného systému pro město Osečná
 13. Projednání darování pozemku parc.č. 124/4 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Projednání koupě části pozemku parc.č. 1619/4 v k.ú. Lázně Kundratice
 15. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 190/6 v k.ú. Chrastná
 16. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 1551/1 a parc.č. 1507 v k.ú. Lázně Kundratice
 17. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 736/4 v k.ú. Druzcov
 18. Projednání Obecně závazné vyhlášky města Osečná o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
 19. Projednání Obecně závazné vyhlášky města Osečná „Požární řád“
 20. Projednání koupě části pozemku parc.č. 58 a parc.č. 769 v k.ú. Osečná
 21. Různé
 22. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. května 2023

Oznámení o konání kulturní akce - Kundratická lávka a Svatovítská pouť

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 22. května 2023

Honební společenstvo Osečná - oznámení

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 17. května 2023

Město Osečná - záměr pronájmu části pozemků

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu části pozemků par.č. 320/4, 324 a 297/3 v k.ú. Osečná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 17. května 2023

Mikroregion Podralsko - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 16. května 2023

Mikroregion Podralsko - návrh závěrečného účtu za rok 2022

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 16. května 2023

Závody automobilů do vrchu

Ve dnech 20. – 21.5. 2023 proběhnou na krajské silnici v úseku Hanychov – Výpřež závody automobilů do vrchu. V souvislosti se závodem bude částečná uzavírka této krajské silnice směr Liberec. Přesný harmonogram je v příloze. Upozorňujeme naše občany, aby si v tomto čase upravili trasu směr Liberec buď přes Kryštofovo Údolí, nebo Hodkovice.Vyvěsil hauzer dne 16. května 2023

Město Osečná - záměr pronájmu části pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku par.č. 753/1 v k.ú. Osečná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 10. května 2023

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2023, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.