česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v úterý 16. srpna 2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výběrového řízení na akci „Výměna střešní krytiny MŠ Osečná, Českolipská 72, Osečná“
 3. Schválení výběrového řízení na akci „Úprava komunikace ul. U Křížku, Osečná“
 4. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 9/2022
 5. Projednání hospodaření města k 31.7.2022
 6. Projednání mezitímní účetní závěrky města a jím zřízených příspěvkových organizací k 30.6.2022
 7. Projednání Rozpočtových opatření příspěvkových organizací
 8. Schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace a ČOV
 9. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o povolení přijetí peněžního daru
 10. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2459/2022
 11. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2460/2022
 12. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2461/2022
 13. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 166
 14. Projednání koupě části pozemku parc.č. 1 v k.ú. Janův Důl
 15. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 333 v k.ú. Druzcov
 16. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 621/2 v k.ú. Osečná
 17. Projednání záměru rekultivace skládky v Druzcově
 18. Projednání záměru založení společnosti Osečenská odpadová s.r.o.
 19. Projednání Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Druzcov a části k.ú. Lázně Kundratice - dodatečně zařazený bod do programu
 20. Schválení zřízení termínovaného vkladu bez běžného účtu - dodatečně zařazený bod do programu
 21. Různé
 22. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 16. srpna 2022

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 8. srpna 2022

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v úterý 16. srpna 2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výběrového řízení na akci „Výměna střešní krytiny MŠ Osečná, Českolipská 72, Osečná“
 3. Schválení výběrového řízení na akci „Úprava komunikace ul. U Křížku, Osečná“
 4. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 9/2022
 5. Projednání hospodaření města k 31.7.2022
 6. Projednání mezitímní účetní závěrky města a jím zřízených příspěvkových organizací k 30.6.2022
 7. Projednání Rozpočtových opatření příspěvkových organizací
 8. Schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace a ČOV
 9. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o povolení přijetí peněžního daru
 10. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2459/2022
 11. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2460/2022
 12. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2461/2022
 13. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 166
 14. Projednání koupě části pozemku parc.č. 1 v k.ú. Janův Důl
 15. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 333 v k.ú. Druzcov
 16. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 621/2 v k.ú. Osečná
 17. Projednání záměru rekultivace skládky v Druzcově
 18. Projednání záměru založení společnosti Osečenská odpadová s.r.o.
 19. Různé
 20. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 8. srpna 2022

Volby do zastupitelstva obce - informace o počtu a sídle volebních okresků

Pro účely konání voleb do zastupitelstva obce, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 podle ust. § 15 odst. 1 písm. g) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejněním na úřední desce poskytuji informace o počtu a sídle volebních okresků

OVK č. Sídlo okrsku
1 Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná – budova Radnice


Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 3. srpna 2022

Oznámení hejtmana LK o zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 2. srpna 2022

Výzva k odstranění vozidla!

Město Osečná, jako vlastník pozemní komunikace podle § 9 odst. 1) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zjistil porušení povinnosti provozovatele vozidla uvedené v § 19 odst. 2, písmena h) zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: „Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou“. Platnost technické způsobilosti odstaveného vozidla uplynula 07/2018.

majitel (pokud je znám): NEZNAMÝ
bytem: ---------------
vozidlo, RZ: DAEWOO MATIZ, 5L0 3790
barva: žlutá
stojící na: odstavném parkovišti na Svatovítském náměstí v Osečné, p.p.č. 748/1 k.ú. Osečná
doba stanovená pro odstranění: 2. 10. 2022

V souladu s oprávněním § 19d, odst. 1) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích vyzýváme provozovatele výše uvedeného vozidla, aby ve lhůtě do dvou měsíců od doručení této výzvy odstranil stav, pro který nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou popřípadě vozidlo odstranil z veřejné pozemní komunikace.

Pokud majitel vozidla nesplní svou povinnost a vozidlo ve stanovené lhůtě jemu určené neodstraní, bude po uplynutí dvou měsíců od zveřejnění výzvy vozidlo odstraněno vlastníkem komunikace na náklady vlastníka vozidla.

Nemůže-li vlastník komunikace zjistit majitele vozidla, zveřejní výzvu k odstranění vozidla způsobem v místě obvyklém a po marném uplynuti lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní vozidlo na své náklady. Zjisti-li vlastníka vozidla dodatečně, může a bude vůči němu uplatněn nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním vozidla.

Osoba, která vozidlo na uvedeném místě zanechala, je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku podle ust. §42a odst. 1, písm. i) zák. č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích.

Jiří Hauzer, starosta


V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 2. srpna 2022

Nabídka

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v sobotu 6. 8. 2022.

 • cena za kontrolu a čištění komínu je 450 Kč
 • cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 450 Kč
 • cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o, Malá Morávka 287, 793 36, IČO: 04346971 (identifikační čísla spolupracujících subjektů: 66195934, 02138115, 02695308, 09178937, 14122928).

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. července 2022

Oznámení hejtmana LK o zvýšeném nebezpečí vzniku požáru

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 25. července 2022

Město Osečná - záměr pronájmu časti pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku par.č. 748/5 v k.ú. Osečná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 18. července 2022

Město Osečná - záměr prodeje časti pozemků

Město Osečná zveřejňuje záměr prodeje části pozemku par.č. 38/3 a části pozemku par.č. 698/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 18. července 2022

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2022, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.