česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Víceúčelové sociální centrum Osečná


Projekt „Víceúčelové sociální centrum Osečná čp. 87“, registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016931 je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Povinná publicita
Základní informace o projektu

Povinná publicita

  • Název projektu: Víceúčelové sociální centrum Osečná č.p. 87
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016931
  • Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Příjemce dotace: Město Osečná
  • Realizační firma: B R E X, spol. s r.o.
  • TDI a AD: Ing. Jiří Novotný
  • BOZP: Jiří Bouma
  • Období realizace projektu: 23. 12. 2022 – 31. 12. 2023

Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího nevyužitého objektu č. p. 87 ve vlastnictví města Osečná na víceúčelové sociální centrum, které bude poskytovat sociální služby pro seniory a OZP, osoby ohrožené sociální exkluzí a pečovatelské služby včetně zázemí pro pracovníky pečovatelské služby.

V rámci projektu dojde k celkové rekonstrukci objektu č. p. 87 s dílčí přístavbou budovy směrem do dvora. Tím vzniknou v budově 3 nadzemní podlaží s plnohodnotným využitím. V přízemí budovy budou poskytování pečovatelské služby ambulantní formou včetně zázemí pro pracovníky poskytující terénní a sociální služby, kancelář a sklady pro pomůcky. V 1. patře budou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Ve 2. patře (podkroví) budou sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V každém podlaží bude umístěno sociální zařízení a bezbariérový přístup bude zajištěn vestavěným výtahem.


Copyright © 2000-2023, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.