česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na celý rok 2020, pro případy odstraňování havárií na inženýrských sítích, konkrétně na vodovodním a kanalizačním zařízení, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. prosince 2019

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. prosince 2019

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. II/278 – ul. Českodubská v Osečné v rámci akce „Oprava komunikace a výstavba chodníku“ v termínu od 10.12.2019 do 30.6.2020, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. prosince 2019

Město Osečná - záměr pronájmu zemědělských pozemků

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu (pachtu) zemědělských pozemků par.č. 318, par.č. 304/1 a par.č. 309, vše v k.ú. Zábrdí u Osečné, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. prosince 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. ULB/071/2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s aukcí č. ULB/071/2019 na zjištění zájemce o koupi majetku: pozemková parcela č. 599/3, o výměře 282 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Kotel, obec Osečná, vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec a zapsaného na LV č. 60000, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. prosince 2019

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kotel a části k.ú. Zábrdí u Osečné

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. listopadu 2019

Seznámení s podklady rozhodnutí - Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. listopadu 2019

Očkování psů proti vzteklině a čipování psů

V pátek 22. listopadu 2019 od 14.00 do 17.00 hodin proběhne na parkovišti za městským úřadem očkování psů proti vzteklině a čipování psů.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. listopadu 2019

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.