česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 11. srpna 2021 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 7/2021
 3. Projednání hospodaření Města Osečná k 30.6.2021
 4. Projednání mezitímní účetní závěrky města a jím zřízených příspěvkových organizací
 5. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o čerpání Fondu investic
 6. Projednání Rozpočtového opatření č. 2 ZŠ a MŠ Osečná
 7. Projednání Rozpočtového opatření č. 1 Technických služeb Osečná
 8. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2682/2021
 9. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci domu v Osečné č.p.87
 10. Schválení dotace na chodník Liberecká a jeho dofinancování + výběrové řízení
 11. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava povrchu místní komunikace č. 5c a 12c, Osečná“ + dofinancování akce
 12. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Osečná – kanalizace II.etapa, dostavba stoky B1“ + dofinancování akce
 13. Schválení kupní smlouvy a nájemní smlouvy na objekt v Osečné, Lázně Kundratice, Truhlářská č.p. 45
 14. Projednání prodeje pozemku parc.č. 844/1 v k.ú. Osečná
 15. Projednání prodeje pozemku parc.č. 301/46 v k.ú. Druzcov
 16. Projednání kupní smlouvy č. 6551/ULB/2021
 17. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 504/11 v k.ú. Osečná
 18. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 1490/7, 1490/1 a 1490/13 v k.ú. Lázně Kundratice
 19. Projednání místních názvů a pomístních jmen v k.ú. Lázně Kundratice
 20. Různé
 21. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. srpna 2021

COVID-19 - Samoodběrné PCR testy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. srpna 2021

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 4.8.2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 14. července 2021

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/278, III/2783, III/27239, II/592 v rámci pořádání triatlonového závodu „Hamrman Tour 2021“ v termínu od 10.7. (11:00 – 15:30 hodin) do 11.7.2021 (11:00 – 13:30 hodin), vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 1. července 2021

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 20.7.2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 30. června 2021

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 22. června 2021

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 23. června 2021 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná“
 3. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 6/2021
 4. Projednání žádosti o povolení čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Osečná
 5. Projednání žádosti o povolení čerpání rezervního fondu TS Osečná
 6. Schválení kupní smlouvy o převodu akcií
 7. Projednání koupě objektu v Lázních Kundraticích, Truhlářská č.p. 45
 8. Projednání návrhu dalšího postupu pořizování změny č. 1 územního plánu Osečná
 9. Projednání dodatku smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 678 a 828/2 v k.ú. Druzcov
 10. Projednání koupě části pozemků parc.č. 190/2 v k.ú. Chrastná a parc.č. 1230/1 a 1230/5 v k.ú. Lázně Kundratice
 11. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 276/1 v k.ú. Chrastná
 12. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 165
 13. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na kadeřnictví v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 100
 14. Různé
 15. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. června 2021

Nařízení statutárního města Liberec č. 3/2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 14. června 2021

Uzavření školní jídelny

Informujeme Vás, že školní jídelna bude uzavřena od 19. 7. do 6. 8. 2021.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Tomáš Johanovský

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. června 2021

Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje, vícero v příloze...

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 28. května 2021

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2021, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.