česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Digitální povodňový plán města Osečná

Digitální povodňový plán města Osečná Digitální povodňový plán města Osečná byl vytvořen v návaznosti na projekt „Varovný systém ochrany před přírodními živly v mikroregionu Podralsko“. Plán je zpracován v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb. a odpovídá metodickému pokynu (2009) pro tvorbu digitálních povodňových plánů ministerstva Životního prostředí ČR. Povodňový plán je veřejně přístupný dokument, který určuje způsob sledování vodních stavů a dešťových srážek, zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, ovlivnění odtokového režimu na tocích a v zátopě, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Slouží ke koordinaci činností v době povodňové situace. Určuje způsob provedení aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, plán organizace záchranných prací, zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.


Povodňová komise

Jméno Funkce Telefon E-mail
Hauzer Jiří Předseda +420 485 179 628 starosta@osecna.cz
Chlupáček Jiří 1. zástupce předsedy   chlupici@seznam.cz
Johanovský Tomáš, Mgr. 2. zástupce předsedy +420 485 179 224 johanovsky@volny.cz
Bušová Helena Tajemník +420 485 164 812 mistostarosta@osecna.cz
Hvízdal Václav Člen    
Halla Jiří Člen    
Hauzr Jiří, Dis. Člen   mhauzr@seznam.cz
Šatava Vladimír, MUDr. Člen +420 485 106 891 satava.vladimir@seznam.cz
Buša František Člen   frantisekbusa@seznam.cz
Bártová Eva 1. zapisovatelka +420 485 164 811 matrika@osecna.cz
Pohořelá Eva 2. zapisovatelka +420 485 179 208 podatelna@osecna.cz

Copyright © 2000-2022, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.