česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Digitální povodňový plán a varovný informační systém města Osečná

Digitální povodňový plán města Osečná Digitální povodňový plán města Osečná byl vytvořen v roce 2023 v rámci projektu „Zpracování digitálních povodňových plánů a varovného informačního systému pro obce Mikroregionu Podralsko“.

Digitální povodňový plán je zpracováván v souladu s metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů Ministerstva životního prostředí ČR. Základní datové členění respektuje datové struktury POVIS. Povodňový plán je veřejně přístupný dokument, který určuje způsob sledování vodních stavů a dešťových srážek, zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, ovlivnění odtokového režimu na tocích a v zátopě, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Slouží ke koordinaci činností v době povodňové situace. Určuje způsob provedení aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, plán organizace záchranných prací, zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

V rámci projektu byly pro stávající hladinová čidla přepočteny a nastaveny stupně povodňové aktivity (SPA).

Digitální povodňový plán
Digitální povodňový plán města Osečná
Povodňový portál
Povodňový portál Libereckého kraje

Monitorování hladin řeky Ploučnice, Druzcovského potoka a Zábrdky
Osečná - HL 71 Osečná
Osečná - HL 39 Druzcov
Osečná - HL 23 Zábrdí

Povodňová komise města Osečná

Jméno Funkce Telefon E-mail
Hauzer Jiří Předseda +420 485 179 628 starosta@osecna.cz
Pytloun Luboš 1. zástupce předsedy +420 485 164 812 mistostarosta@osecna.cz
Chlupáček Jiří 2. zástupce předsedy    
Hlopková Jitka Tajemník    
Hauzr Jiří, Dis. Člen    
Halla Jiří Člen    
Hauft Pavel Člen    
Buša František Člen   udrzba@osecna.cz
Bártová Eva 1. zapisovatelka +420 485 164 811 matrika@osecna.cz
Pohořelá Eva 2. zapisovatelka +420 485 179 208 podatelna@osecna.cz

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.