česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Osečná - Kanalizace a ČOVOsečná - kanalizace a ČOV, 1. etapa


Povinná publicita

Základní informace o projektu

 • Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
 • Příjemce dotace: Město Osečná
 • Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
 • TDI: REALSTAV MB spol. s r.o.

Období realizace projektu

 • 13.04.2014 – 31.12.2015

Cílem projektu bylo vybudování splaškové kanalizace o délce 4,605 km a stavby nové čističky odpadních vod Osečná. Realizací tohoto projektu je možno odstranit znečištění 15,37 t/rok CHSKCr, 25,06 t/rok NL, 0,36 t/rok PCelk., 3,62 t/rok NCelk. Realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro připojení 1300 EO na vyhovující ČOV.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Povinná publicita

Situace:Osečná - kanalizace, 2. etapa, stoky A1, A3, A7-3 (ul. Dolní Selská, Březový háj, ul. Nová)


Základní informace o projektu

 • Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
 • Příjemce dotace: Město Osečná
 • Realizační firma: 1. Jizerskohorská stavební společnost s.r.o.
 • TDI: REALSTAV MB spol. s r.o.

Předpokládané období realizace projektu

 • 10/2017 – 06/2018

Povinná publicita projektu


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Povinná publicita

Stoka A1 (ul. Dolní Selská):

Stoka A3 (Březový háj):

Stoka A7-3 (ul. Nová):Osečná – kanalizace 2. etapa, stoky B2, B2-2 (úsek od Dřevěnky do ulice U Potoka)


Základní informace o projektu

 • Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
 • Příjemce dotace: Město Osečná
 • Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
 • TDI: REALSTAV MB spol. s r.o.

Předpokládané období realizace projektu

 • 11/2017 – 06/2018

Povinná publicita

Tento projekt je spolufinancován z dotačního fondu Libereckého kraje.
Stoky B2, B2-2 (úsek od Dřevěnky do ulice U Potoka):
Osečná - dostavba II. etapy kanalizace


Základní informace o projektu

 • Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
 • Příjemce dotace: Město Osečná
 • Realizační firma: 1. Jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Předpokládané období realizace projektu

 • 10/2018 – 10/2019

Povinná publicita projektu


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Povinná publicita

Osečná - dostavba II. etapy kanalizace:Osečná – kanalizace II. etapa, stoky A8, A8–4 (ul. K Pramenům a úseček v Příčné ul.)


Základní informace o projektu

 • Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
 • Příjemce dotace: Město Osečná
 • Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Předpokládané období realizace projektu

 • 10/2018 – 06/2019

Povinná publicita

Tento projekt je spolufinancován z dotačního fondu Libereckého kraje.
Stoky A8, A8–4 (úsek v ulici K Pramenům a úseček v Příčné ulici):Osečná - kanalizace II. etapa, stoky A4, A8-3-1, A10, A11


Základní informace o projektu

 • Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
 • Příjemce dotace: Město Osečná
 • Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Předpokládané období realizace projektu

 • 02/2020 – 06/2020

Povinná publicita

Tento projekt je spolufinancován z dotačního fondu Libereckého kraje.
Stoky A4, A8-3-1, A10, A11:Osečná - kanalizace II. etapa, stoky B1, B1-1


Základní informace o projektu

 • Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
 • Příjemce dotace: Město Osečná
 • Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Předpokládané období realizace projektu

 • 03/2021 – 11/2021

Povinná publicita

Tento projekt je spolufinancován z dotačního fondu Libereckého kraje.
Stoky B1, B1-1:Osečná - kanalizace II. etapa, dostavba stoky B1


Základní informace o projektu

 • Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
 • Příjemce dotace: Město Osečná
 • Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Předpokládané období realizace projektu

 • 08/2021 – 12/2021

Povinná publicita

Tento projekt je spolufinancován z dotačního fondu Libereckého kraje.
Dostavba stoky B1:Copyright © 2000-2023, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.