česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Upozornění pro občany
17. září 2018, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmVážení občané, oznamujeme Vám, že dne 26.9.2018 (středa) bude pošta 463 52 Osečná z provozních důvodů uzavřena.

Nejbližší otevřená pošta: 463 43 Český Dub, 8:00–11:00 a 13:00–17:00

Děkujeme za pochopení.


Jiří Hauzer je Nejlepším starostou 2014 - 2018 Libereckého kraje
7. září 2018, autor: Jiří Hauzer

Jiří Hauzer je Nejlepším starostou 2014 – 2018 Libereckého kraje Starosta Osečné Jiří Hauzer uspěl v soutěži vyhlášené Svazem měst a obcí České republiky a získal titul Nejlepší starosta 2014 – 2018 Libereckého kraje. Ocenění mu předal v pátek 7. září 2018 na slavnostním vyhlášení ve Španělském sále Pražského hradu a za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana předseda vlády Andrej Babiš a hejtman Libereckého kraje Martin Půta.


Slavnostní přivítání prvňáčků
3. září 2018, autor: Jiří Hauzer

Prvňáčci 2018 Úderem osmé hodiny ranní byl v Základní škole v Osečné zahájen školní rok 2018/19. Slavnostní křest si letos 3. září 2018 odbylo 22 prvňáčků. Spolu s jejich rodiči je ve třídě přivítal pan ředitel Mgr. Tomáš Johanovský a jejich třídní učitelka paní Mgr. Naděžda Urbanová. Hostem byl i pan starosta Jiří Hauzer, který jim předal dárky a školní pomůcky věnované Městským úřadem.


Město Osečná získalo dotace na dostavbu 2. etapy splaškové kanalizace, přípravy jsou v plném proudu
1. září 2018, autor: Jiří Hauzer

Ilustrativní obrázek Vážení občané,

Jestli se vše podaří, chtěli bychom začátkem měsíce října tohoto roku zahájit dostavbu II. etapy splaškové kanalizace. Akce by měla být dokončena realizující firmou 1. Jizerskohorská stavební společnost s.r.o. na podzim příštího roku. Celá akce je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Už nyní bych Vás chtěl seznámit s přehlednou a katastrální situací jednotlivých připravovaných stok:


Intenzivně také připravujeme další část splaškové kanalizace v ulici K Pramenům a v Příčné ulici. Akce by měla být zahájena v říjnu 2018 a dokončena v létě 2019. Tento projekt s názvem „Osečná – kanalizace II. etapa, stoky A8, A8–4“ bude spolufinancovat Liberecký kraj.

Stoky A8, A8–4 (úsek v ulici K Pramenům a úseček v Příčné ulici):

Aktuální informace nejen o těchto dvou projektech můžete sledovat také na stránce: Osečná – kanalizace a ČOV

Jiří Hauzer, starosta

Upozornění pro občany
31. srpna 2018, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmVýstavba II. etapy splaškové kanalizace (stoky A1, A3, A7–3 a stoky B2, B2–2) se postupně dokončuje a připravují se podklady pro kolaudaci všech dokončených částí.

Žádáme tímto všechny nedočkavé občany, kteří již mají vykopané a připravené domovní kanalizační přípojky, aby vyčkali na oznámení o možnosti napojení se na veřejnou část kanalizace!

Co je třeba dodržet před připojením na veřejnou část kanalizace:

  • pořídit si fotodokumentaci domovní kanalizační přípojky před záhozem – tu budete předkládat u uzavírání smlouvy o odvádění odpadních vod,
  • překontrolovat si, zda neústí do splaškové kanalizace i dešťové vody,
  • překontrolovat si, zda do kanalizační přípojky nejsou vedeny odpadní vody přes septiky, žumpy a domovní čistírny odpadních vod.

Fyzické napojení domovní přípojky na veřejnou část kanalizace bude možné až po kolaudaci realizované II. etapy kanalizace! Podrobné informace o připojení včas obdrží všichni vlastníci nemovitostí, kterých se to týká.

Pokud dojde ke svévolnému napojení se na kanalizační řad bez souhlasu provozovatele kanalizační sítě a ČOV Osečná a bez řádného sepsání smlouvy o odvádění odpadních vod, dopustí se tím vlastník nemovitosti neoprávněného vypouštění odpadních vod a bude předán k přestupkové komisi Magistrátu města Liberec.

Dana Sucharová, ředitelka Technických služeb Osečná

Kříž v Druzcově je zrestaurován!
10. srpna 2018, autor: Jiří Hauzer

Město Osečná díky podpoře z fondu Libereckého kraje úspěšně zrestaurovalo kříž v Druzcově. Ten byl ještě nedávno v zanedbaném stavu – kříž byl mírně nakloněn doleva, na podstavci se tvořily krusty a mechy a v některých místech byl značně degradován, nápisy na kříži byly nečitelné a litinový křížek s korpusem Krista byl neošetřený.

Kříž byl vystavět v roce 1874. Autora kříže se nepovedlo zjistit. Kříž tvořil podstavec, litinový kříž s korpusem Krista. Vlastníkem kříže je město Osečná, vlastníkem pozemku, na kterém kříž stojí, je taktéž město Osečná.

Vlastní restaurování kříže v Druzcově proběhlo odborníky na kámen a kov na místě, bez nutnosti rozebírání celků. Proběhlo zde rovnání celého kříže, biosanace, mytí tlakovou vodou, odborná oprava podstavce včetně restaurování defektů povrchu, zvýraznění písmen Ano 1874 ve spodní části, rozluštění a rekonstrukce a jemné zvýraznění písma ve střední části, zlacení božího oka pod profilovanou stříškou, lokální barevná retuš, hydrofobizace a bioprevence. Následně proběhlo na místě abrazivní očištění a nátěr litinového kříže, zvýraznění písmen INRI, zlacení záře a zlacení korpusu Krista. Na závěr byla položena kamenná nepravidelná čedičová dlažba a doupravila se nivelita.

„Jsem moc rád, že se nám povedlo v tomto hektickém roce v Druzcově opravit kromě brány na hřbitově i tento krásný kříž z roku 1874. Dalším záměrem města bude u tohoto kříže dovydláždit veřejné prostranství a umístit zde odpočinkovou lavičku“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Povinná publicitaProjekt „Restaurování kříže v obci Druzcov z roku 1874“ podpořil Liberecký kraj.


Mezinárodní fotbalový turnaj starých gard v Markersdorfu vyhrál tým Osečné
4. srpna 2018, autor: Jiří Hauzer

Mezinárodní fotbalový turnaj starých gard 2018 V sobotu 4. srpna 2018 proběhl na fotbalovém hřišti v Markersdorfu – Friedersdorfu „Mezinárodní fotbalový turnaj starých gard“. Turnaje se zúčastnila čtyři družstva: stará garda z Markersdorfu (DE), stará garda z Erligheimu (DE), stará garda z Osečné (CZ) a stará garda z Krotozsyc (PL).

Zahájení turnaje začalo přesně v 10.30 hodin úvodním slovem starosty obce Markersdorf Thomasem Knackem. Poté všechny přítomné seznámila s pravidly hlavní organizátorka turnaje paní Katja Stuebnerová. Nakonec došlo i na spravedlivé rozlosování turnaje dle předem připraveného tabulkového systému.

Vítězem turnaje se stala stará garda z Osečné, na druhém místě skončila domácí stará garda z Markersdorfu a třetí místo obsadila stará garda z Krotoszyc.

Zpestřením byl pozápasový, pětisériový penaltový rozstřel s tímto výsledkem:

Mužstvo 1 2 3 4 5
Markersdorf X 0 X 0 0
Osečná X 0 X X 0
Erligheim 0 0 0 0 0
Krotoszyce X 0 X 0 X

Průběh celého turnaje byl poté rozebrán při společném občerstvení, kterým vyvrcholilo toto přátelské setkání.Povinná publicita Akce byla součástí projektu Osečná – Markersdorf – společně a přeshraničně, ERN-0532-CZ-31.08.2017 pod­pořeného Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. 

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2018, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.