česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Upozornění
1. června 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmZástupci dodavatelské firmy provádějící stavební práce na rekonstrukci Českodubské ulice v Osečné požádali o úplnou uzavírku ulice Českodubská od 8. června 2020, a to z důvodu neukázněnosti některých řidičů, kteří nedbají dopravního značení a pokynů pracovníků stavby. Následně budou prováděny montáže kanálových vpustí, které budou vyčnívat nad povrch podkladní komunikace. Konečná úprava vozovky je naplánována na první polovinu měsíce července 2020, kdy má být poté průjezdná trasa mimo chodníků opětovně otevřena silničnímu provozu. Vjezd rezidentům bude se zvýšenou opatrností povolen. Objížďka bude platit zřejmě i pro pravidelnou autobusovou dopravu.

Jiří Hauzer, starosta města

Město Osečná ruší investiční projekty
31. května 2020, autor: Jiří Hauzer

Starosta Vážení občané,

Z důvodu vládní podpory živnostníků v době koronavirové pandemie, následkem kterých došlo ke škrtům v obecních rozpočtech, a dále z důvodu nevyhlášení či škrtů v národních a krajských dotacích je vedení města Osečná donuceno přistoupit ke zrušení realizace připravovaných investičních akcí.
Jako první přijdou na řadu tyto připravované akce:

  1. Oprava místní komunikace č. 7c, Osečná – ul. K Pramenům, a to z důvodu omezení alokace dotační podpory z krajského rozpočtu v letošním roce. Vysoutěžená cena na tento projekt činí 1.315.375,27 Kč s DPH.
  2. Oprava komunikace v ulicích U Potoka, ul. Horní a Dolní selská po výstavbě splaškové kanalizace, a to z důvodu nevyhlášení národního dotačního titulu pro tento rok. Předpokládané náklady na projekt činí 3.332.00,–Kč s DPH. Bez finanční podpory je tato akce nad možnosti města.
  3. Revitalizace odstavné plochy pro osobní vozidla v Kundratické ulici a to z důvodu nevyhlášení národního dotačního titulu pro tento rok. Předpokládané náklady na projekt činí 3.343.00,–Kč s DPH. Bez finanční podpory je tento projekt nad možnosti města.
  4. Oprava střechy lodě kostela sv. Víta a to z důvodů nepředpokládané velké finanční náročnosti, které vzešlo až z výběrového řízení.
  5. Pozastavena byla rovněž příprava projekt na instalaci vzduchtotechniky – nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla včetně chlazení v objektu ZŠ a MŠ Osečná, která je připravována ze SFŽP, kdy celkové náklady projektu činí 8.399.820,–Kč a vlastní zdroje ve výši 4.214.692,–Kč by ohrozily rozpočet města.

V průběhu roku uvidíme, jak se bude finanční situace města vyvíjet a podle toho budeme pružně reagovat.

Jiří Hauzer, starosta města

Cyklobus opět v provozu
16. května 2020, autor: Jiří Hauzer

kliknutím na obrázek dojde k jeho zvětšeníČSAD Liberec v letošním roce opět spustilo v rámci spolupráce s Mikroregionem Podralsko od 16. května 2020 pravidelnou cyklobusovou dopravu z Liberce do Osečné, Hamru na Jezeře a Stráže pod Ralskem a zpět. Autobus s přívěsem jezdí o sobotách a nedělích dle jízdního řádu a to až do 28. září 2020. Najednou pojme jedna linka 30 jízdních kol s 30 cyklisty.


Informace o otevření mateřské školy a základní školy
9. května 2020, autor: Jiří Hauzer

Informace o otevření mateřské školy a základní školyV souladu s doporučení MŠMT se postupně umožňuje osobní přítomnost dětí a žáků ve škole. Od 11. 5. 2020 mohou do školy nastoupit děti z mateřské školy a do základní školy žáci 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Od 25. 5. 2020 se umožní vstup do základní školy i žákům 1. – 5. ročníků. Ostatní ročníky základní školy se budou až do konce školního roku vzdělávat distančním způsobem. Docházka dětí i žáků do školy není povinná. Záleží na rozhodnutí rodičů, zda děti a žáky do školy pošlou. Do školy mohou vstoupit pouze děti a žáci, kteří odevzdají čestné prohlášení o bezinfekčnosti a o poučení o rizikových skupinách osob. Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách naší školy.

Od 11. 5. 2020 je možné za určitých podmínek sportovat ve vnitřních prostorách. Proto je od tohoto data pro sportující veřejnost tělocvična školy opět v provozu. Do konce školního roku bude ale tělocvična pro děti a žáky uzavřena. Je to proto, že se škola po celý den bude snažit od sebe jednotlivé skupiny dětí a žáků izolovat a v odpoledních hodinách by pak umožnila se sdružovat v tělocvičně napříč třídami. Bylo by to tedy v rozporu s opatřeními přijatými ve škole.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem žákům, rodičům, ale i učitelům, že se jim doposud daří zvládat nezvyklou situaci, kdy jsou žáci vzděláváni na dálku. Pro nikoho to není lehká situace, ale pevně věřím, že společným úsilím ji všichni zvládneme. Všem přeji především pevné zdraví.

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ

Technické služby Osečná - upozornění
9. května 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmNa základě kontroly z Ministerstva zemědělství ČR ve dnech 5. a 6. 11. 2019 jsme byli nuceni přepracovat již uzavřené smlouvy na odvádění odpadních vod.

Prosíme Vás proto, abyste se od měsíce června 2020 dostavili do kanceláře Technických služeb Osečná, Svatovítské náměstí 103 k podpisu nově vypracovaných smluv. K podpisu je potřeba, aby se dostavili vlastníci nemovitostí, případně přinesli plnou moc.

Děkujeme za Váš čas a laskavost a omlouváme se za tuto komplikaci.

Dagmar Veselá

Ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná má zase standardní ordinační hodiny
7. května 2020, autor: Jiří Hauzer

Ordinační hodiny
Osečná otevřeno (od — do)
Pondělí 6.30 – 8.00 odběry krve 7.30 – 13.00 ordinace
Středa 10.00 – 16.00 ordinace 16.00 – 18.00 ordinace pro objednané
Pátek 6.30 – 8.00 odběry krve 7.30 – 11.30 ordinace 11.30 – 12.30 ordinace pro objednané
Rozstání otevřeno (od — do)
Úterý 7.30 – 8.30 odběry krve 7.30 – 13.00 ordinace
Čtvrtek 12.00 - 16.00 ordinace

Pozor, před vlastní návštěvou je třeba se vždy telefonicky objednat!

Telefon:
Sestra: +420 4­85 107 756 or­dinace Osečná
Doktor: +420 48­5 106 891 or­dinace Osečná

+420 485 179 2­40 ordinace Rozstání

MUDr. Vladimír Šatava a MUDr. Matěj Tvrzník

Restaurování křtitelnice z roku 1612 dokončeno!
1. května 2020, autor: Jiří Hauzer

Křtitelnice po restaurování Město Osečná dokončilo restaurování vzácné křtitelnice, která se nachází v kostele sv. Víta v Osečné. Křtitelnici daroval kostelu v roce 1612 starosta města Jakob Kröschel. Spodní část křtitelnice je tesaná z pískovce. Vrchní část – víko je dřevěné a polychromované. Noha křtitelnice má podobu medvěda, který drží kartuš. Kamenná nádrž na vodu je ve spodní části ukončena kruhovým prstencem a v horní části polygonální římsou, její plocha je dekorovaná postavami andílků nesoucích koše ovoce. Křtitelnici uzavírá novější víko, na němž je umístěnou sousoší Křtu, které je vyřezáno z lipového dřeva.

Křtitelnice byla v roce 2019 demontována a odvezena do restaurátorských ateliérů. Až letos bylo náročné restaurování zcela dokončeno. U spodní kamenné části křtitelnice byla sejmuta nevhodná povrchová úprava, proběhlo čištění a odsolení, revize tmelů, injektáž prasklin, očištění od hrubých nečistot, tmelení a finální retuš. U vrchní dřevěné části křtitelnice proběhlo očištění od hrubých nečistot, sanace všech částí, petrifikace, truhlářské opravy doplnění chybějících částí a jejich pozlacení a postříbření a oprava polychromie. Nejnáročnější však bylo restaurování sousoší Křtu, které, jak se ukázalo, bylo ve velmi špatném stavu a dokonce se uvažovalo o vytvoření její repliky. Byla provedena petrifikace, poté byly sejmuty přemalby a doplněné chybějící části rukou a hůl. Po zpevnění a vytmelení byla provedena retuš s cílem navrátit co nejvíce sousoší původní barevnost. Po retuši byla plastika ošetřena závěrečným ochranným pololesklým lakem.

„Jsem rád, že se nám konečně podařilo zrestaurovat další dominantu interiéru našeho kostela – křtitelnici z roku 1612. Chtěl bych tímto poděkovat Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu a NPÚ Liberec za pomoc s administrací dotace. Až to bude možné a situace dovolí, bude křtitelnice představena našim občanům. Dalším cílem k neustálému zlepšování je celková oprava střechy lodě kostela“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.Povinná publicitaProjekt „Restaurování křtitelnice v kostele sv. Víta v Osečné“ podpořilo Ministerstvo kultury ČR z programu restaurování movitých kulturních památek.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.