česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Cyklobus opět v provozu
16. května 2019, autor: Jiří Hauzer

kliknutím na obrázek dojde k jeho zvětšeníČSAD Liberec v letošním roce opět spustilo v rámci spolupráce s Mikroregionem Podralsko od 1. května 2019 pravidelnou cyklobusovou dopravu z Liberce do Osečné, Hamru na Jezeře a Stráže pod Ralskem a zpět. Autobus s přívěsem jezdí o sobotách a nedělích dle jízdního řádu a to až do 29. září 2019. Najednou pojme jedna linka 30 jízdních kol s 30 cyklisty.

„Spoj je ideální příležitostí především pro rodiny s dětmi a fyzicky méně zdatné cyklisty. Převýšení ještědského hřebenu bylo pro mnohé překážkou, která jim bránila poznat okolí Osečné, Hamru na Jezeře, Stráže pod Ralskem a celého Podralska. Přitom zdejší kraj je zajímavý hned z několika hledisek. Jednak zdejší cyklostezky ještě nejsou tak přeplněny jako v jiných regionech, přírodní zajímavosti jsou díky mnohaleté izolaci zachovány ve své původní ryzí kráse (prameny Ploučnice, Krásná vyhlídka, Lumírova Vyhlídka, Široký kámen, Černé jezírko, Děvínský rybník, Velký a Malý jelení vrch apod.), síť občerstvovacích zařízení se stále rozrůstá a příznivý charakter zdejší krajiny, která je jen mírně zvlněná, nabízí sportovní zážitky opravdu pro všechny,“ přibližuje význam cyklobusu starosta Osečné Jiří Hauzer.

Využijte proto této pohodlné služby našeho dopravce.


Vodojem v Druzcově z roku 1910 projde celkovou rekonstrukcí
13. května 2019, autor: Jiří Hauzer

Vodojem v Druzcově z roku 1910 projde celkovou rekonstrukcí Dne 13. května 2019 byly zahájeny vlastní práce na celkové rekonstrukci vodojemu Druzcov, který slouží k zásobování obyvatel Druzcova pitnou vodou. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1910 a je napájen ze zářezu na území obce Světlá pod Ještědem s vydatností 0,5 l/s. Jak stavební, tak technologická část, dosáhla hranice životnosti. Stavba vodojemu je nadzemní se zapuštěnou akumulací pod terénem. Jedná se o dvoukomorový vodojem s kapacitou 2×50 m3, je tvořen jednopodlažní budovou se suterénem, ke které jsou přisazeny akumulační komory. Stavba proběhne během kompletní odstávky vodojemu. Zásobování spotřebiště bude probíhat pomocí mobilní cisterny. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 27. června 2019. Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost a.s.

Upozorňujeme občany, že ze shora uvedených důvodu bude po dobu stavby zvýšená intenzita dopravy stavební techniky obcí Druzcov!

V Osečné je monoxylon
12. května 2019, autor: Jiří Hauzer

Monoxylon je loď vydlabaná z kmene stromu. Takové lodě se ještě na konci středověku proháněly po rybnících a jezerech i u nás. Tento monoxylon je však starý pouze 21 let. Je to napodobenina 8 000 let staré lodi, která byla nalezena v Itálii v jezeře Bracciano. Tady byla patrně rituálně obětována bohům a potopena. Je dost pravděpodobné, že v době kamenné (asi 6 000 let před našim letopočtem) se na tomto typu plavidla plavili lidé, zvířata i různé zboží po řekách, při mořském pobřeží i na volném moři. Na podobnou plavbu se po osmi tisících letech vydá i tento dnešní monoxylon. Zatím je zaparkovaný u bytovky v Chrastné a jsou na něm prováděny už jenom drobné úpravy před dlouhou cestou. A na konci května pojede na vleku za autem až do Athén, kde bude v přístavu Laurium spuštěn na vodu. Odtud už popluje sám (pochopitelně s posádkou osmi pádlařů a jednoho kormidelníka) na ostrov Kréta. Cesta bude dlouhá přibližně 400 kilometrů a bude trvat téměř tři týdny. Naštěstí monoxylon může na své cestě zastavovat na několika ostrovech, kde se posádka utáboří a odpočine si před další cestou.

Takto to zamýšlí Společnost pro experimentální archeologii, která na moře vypravuje již svou třetí Expedici Monoxylon. Snaží se tak podpořit teorii, že právě monoxylony měly v době kamenné velký význam při šíření civilizace při pobřeží Evropy.

První z expedic byla Expedice Monoxylon 1995, která se svým monoxylonem plula z ostrova Samos u tureckých hranic. Se zastávkami na ostrovech doplula až do slavného Marathonu, který je jak známo 42,195 kilometrů vzdálený od řeckých Athén. Tím byla podpořena teorie o šíření lidí – prvních zemědělců z Malé Asie do Evropy mořskou cestou, tedy na monoxylonech.

Druhá Expedice Monoxylon 1998 plula z ostrova Vulcano v Liparském souostroví u Sicílie až do portugalského Lisabonu. Na ostrově Vulcano posádka naložila obsidián, což je sopečné sklo a jeden z nejžádanějších materiálů na výrobu ostrých nástrojů v době kamenné. Ten pak při své plavbě dopravila až do francouzského městečka Portiragnes. Zde byl totiž obsidián právě z Vulcana nalezen při archeologických vykopávkách.

A expedice Monoxylon III. by ráda dokázala, že monoxylony se zkušenou a trénovanou posádkou dovedou překonávat při jedné plavbě i vzdálenosti delší než 100 kilometrů přes otevřené moře. A to je právě poslední plánovaný úsek plavby z ostrova Santorini na ostrov Kréta.

Expedice Monoxylon III. v sobě nese i výraznou osečenskou stopu. Jedním ze sponzorů expedice je totiž firma Transcamion. Město Osečná poskytlo dřevo na trojnožku, pomocí které se monoxylon vykládá z vleku na zem nebo přímo do vody. Ze dřeva z osečenských lesů je také vyrobeno jedno z kormidel lodi.

Osečenská stopa je také v expedici díky panu učiteli ZŠ Mgr. Tomáši Vobořilovi, neboť zastává funkci lodního tesaře a je zodpovědný za veškeré úpravy monoxylonu.

Město Osečná drží expedici palce, a to v termínu od 25. května do návratu expedičníků dne 16. června 2019.


Průběh cele expedice, její historii i horečnaté přípravy je možno sledovat na stránkách www.monoxylon.cz


Třetí výroční sraz českých mlynářů a příznivců Donalda Entericha v Osečné
11. května 2019, autor: Jiří Hauzer

Třetí výroční sraz českých mlynářů a příznivců Donalda Entericha v Osečné V sobotu 11. května 2019 uspořádal v Osečné „Spolek přátel Donalda Entericha“ již třetí sraz mlynářů. Konal se ve školním areálu a sešlo se tu více než sto příznivců mlynáře Entericha (osečenského rodáka) z celých Čech. Mnozí se dostavili v dobových oblecích z minulého století a přinesli různé vlastnoručně upečené výrobky podle starých rodinných receptů – chléb, housky, preclíky, koláče, věnečky, záviny, dorty a další pochoutky. Celé odpoledne pak účastníci srazu mezi sebou soupeřili v různých silových i vědomostních soutěžích, k tomu jim vyhrávalo duo harmonikářů. Večer se ve školní jídelně konal netradiční maškarní ples s tombolou a živou hudbou v podání skupiny „Tři akordy“, byly také představeny nejlepší masky a převleky. Podával se speciální medvědí guláš a grilovaná jídla, bylo i dostatek alkoholických i nealkoholických nápojů. Došlo na vyhlášení výsledků Enterichova víceboje, zdárně fungovala i Sázková kancelář.

Po celou dobu tohoto srazu panovala výborná nálada, všichni účastníci se dobře bavili a hodnotili celou akci jako velice vydařenou. Výbor SPDE děkuje touto cestou také místním hasičům, kteří se velkou měrou podíleli na organizaci zajímavých soutěží.


Výlukové jízdní řády na autobusových linkách z důvodů uzavírky Českodubské ulice v Osečné
10. května 2019, autor: Jiří Hauzer

Z důvodu výstavby splaškové kanalizace na Svatovítském náměstí a ulici Českodubská v Osečné platí od 10. 5. 2019 do 31. 10. 2019 výlukové jízdní řády na autobusových linkách:

Autobusy mezi Osečnou a Českým Dubem, resp. Smržovem budou vedeny po objízdné trase přes Janův Důl, Rozstání a Sobákov. Do zastávky Osečná, Kotel zajíždějí jen vybrané spoje (v 11:41 dopoledne a v 15:01 odpoledne od Českého Dubu a v 13:15 od Osečné), ostatní spoje zastavují na dočasně zřízené zastávce Osečná, Kotel, odb.0.7 na křižovatce silnic II/278 a III/ 27 716.

Z důvodu delší objízdné trasy se mění časy odjezdů některých spojů v rozmezí do 15 minut.

Osečná si připomněla konec 2. světové války
8. května 2019, autor: Jiří Hauzer

Osečná si připomněla konec 2. světové války 74. výročí ukončení 2. světové války si občané Osečné připomněli ve středu 8. května 2019 u památníku u Základní školy v Osečné. Proběhlo zde položení květin k uctění památky padlých ve 2. světové válce.


Něco málo z historie: Konec 2. světové války probíhal v Osečné jinak než například ve vnitrozemí. Osečná byla součástí Sudetské župy se sídlem v Liberci, v područí Henleinovy Sudetoněmecké strany, která se sloučila s NSDAP. Obyvatelstvo zde tvořili převážně Němci.

Osečná byla osvobozena až 9. května 1945 52. a 31. armádou 1. ukrajinského frontu Rudé armády. Osvobození Osečenska se obešlo bez větších krvavých incidentů.


Čarodějnice 2019
30. dubna 2019, autor: Jiří Hauzer

Čarodějnice 2019 V úterý 30. dubna 2019 se konal u hasičské zbrojnice tradiční sraz čarodějnic, strašidel, duchů, skřítků a dalších pohádkových bytostí. Velké množství dětí spolu s rodiči se tu setkalo s hodnými čarodějkami, které si s dětmi zatančily a naučily je zázračná zaklínadla. Čarodějky potom odvedly všechny účastníky do Lázní Kundratic, kde na parkovišti proběhla spousta různých soutěží pro děti – všechny děti po splnění zajímavých úkolů obdržely odměnu. Dospělí si zatím tradičně užívali pohodu u několika připravených stánků. Po setmění se všichni shromáždili kolem vatry, kterou tradičně zapálil pan starosta. Zábava pak trvala dlouho do nočních hodin, účast byla velmi hojná, nálada výborná. Velmi dobře připravenou akci uspořádali členové Sportovního klubu Osečná ve spolupráci se ZŠ a Městským úřadem.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2019, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.