česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Matriční úřad

Eva Bártová
Tel.: +420 485 164 811
E-mail: matrika@osecna.cz

Vede knihu manželství, knihu úmrtí a knihu narození — události‚ které se staly v naší obci. Vyhotovují se oddací listy, úmrtní listy a rodné listy případně jejich kopie na požádání. Vyhotovují se též matriční doklady pro cizinu na požádání příslušných orgánů anebo občanů, pokud se matriční událost stala v obci Osečná či její části a jsou nalezené zápisy v matričních knihách.

Zákon o matrikách č. 301/2000 Sb.

Informace: Žádosti o uzavření manželství

K žádosti přiloží snoubenci tyto doklady:

  1. Svobodní: Rodné listy, občanské průkazy, ev. i osvědčení o občanství ČR
  2. Rozvedení: Občanské průkazy, Rodné listy, ev. právoplatné rozhodnutí, kterým bylo manželství před 1. 1. 1950 rozloučeno nebo po l. lednu 1950 rozvedené, s nabytím právní moci.
  3. Ovdovělí: Úmrtní list manžela nebo manželky / příp. oddací list.

Pokud snoubenci mají děti, předloží rodnný list dětí, případně rozhodnutí soudu - uznání otcovství, nebo prohlášení o určení otcovství.

Obřadní síň je na náměstí v Osečné v budově Městského úřadu. Obřadní síni matričního úřadu se koná též akce „Vítání občánků“, dle narozených dětí v našem městě.

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.