česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

ČEZ Distribuce, a. s. - upozornění

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 14. října 2021

Zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 1 – Osečná

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 9. října 2021

Město Osečná - záměr prodeje části pozemků

Město Osečná zveřejňuje záměr prodeje části pozemku par.č. 247/2 a 242/1 v k.ú. Chrastná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 8. října 2021

Město Osečná - záměr prodeje pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr prodeje pozemku par.č. 504/11 v k.ú. Osečná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 8. října 2021

Město Osečná - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 4. října 2021

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 29. září 2021 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 8/2021
 3. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 9/2021
 4. Schválení zvýšení cen nájmů v některých bytových jednotkách ve vlastnictví Města Osečná
 5. Schválení prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v panelovém domě č.p.166 v ul. U Křížku, Osečná a zvýšení ceny za nájem bytu na úroveň ceny v místě a čase obvyklé
 6. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
 7. Schválení pronájmu nebytového prostoru v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88 – cukrárna
 8. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1490/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 9. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 107/2 a 269/6 v k.ú. Chrastná
 10. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 748/6 a 819/1 v k.ú. Osečná
 11. Projednání žádosti o koupi části pozemků parc.č. 247/2 a 242/1 v k.ú. Chrastná
 12. Projednání žádostí o koupi části pozemku parc.č. 301/27 v k.ú. Druzcov
 13. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 119/3 v k.ú. Osečná
 14. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 698/1 a 38/3 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 15. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 68/10 v k.ú. Lázně Kundratice
 16. Projednání souhlasu se stavbou na pozemku parc.č. 714/2 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 17. Projednání souhlasu se stavbou na pozemku parc.č. 8/2 v k.ú. Druzcov
 18. Různé – seznámení s návrhem Studie veřejného prostranství kolem bytových domů v ul. Dolní selská
 19. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. září 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Pro účely konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021, podle ust. § 14c odst. 1) písm. a) zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejněním na úřední desce starosta obce oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

 • v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti (úraz apod.) a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer, starosta


V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 21. září 2021

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 7.10.2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 20. září 2021

Uzavření Městského úřadu Osečná

Vážení občané,

Informuji Vás, že dne 27. září 2021 bude Městský úřad Osečná uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. září 2021

Volná pracovní pozice tvrz KRASSA

Pomocná síla do kuchyně + úklid

 • Úklid v kuchyni + obsluha myčky
 • Výpomoc při přípravě pokrmů
 • Úklid společných prostor

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr
 • první pracovní smlouva na dobu určitou 1 rok, v případě oboustranné spokojenosti počítáme s prodloužením na dobu neurčitou
 • plný pracovní úvazek
 • moderní pracovní prostředí
 • Stravování
 • Nástupní plat 25 000 Kč

Požadujeme:

 • Fond pracovní doby
 • aktivní přístup k práci a samostatnost
 • spolehlivost a pečlivost
 • průkaz pracovníka v potravinářství
 • nástup možný ihned

Zájemci, hlaste se na telefonním čísle 728 093 995 či emailu: andrea.lenner@krassa.cz

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. září 2021

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2021, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.