česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 4.8.2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 14. července 2021

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/278, III/2783, III/27239, II/592 v rámci pořádání triatlonového závodu „Hamrman Tour 2021“ v termínu od 10.7. (11:00 – 15:30 hodin) do 11.7.2021 (11:00 – 13:30 hodin), vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 1. července 2021

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 20.7.2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 30. června 2021

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 22. června 2021

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 23. června 2021 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná“
 3. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 6/2021
 4. Projednání žádosti o povolení čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Osečná
 5. Projednání žádosti o povolení čerpání rezervního fondu TS Osečná
 6. Schválení kupní smlouvy o převodu akcií
 7. Projednání koupě objektu v Lázních Kundraticích, Truhlářská č.p. 45
 8. Projednání návrhu dalšího postupu pořizování změny č. 1 územního plánu Osečná
 9. Projednání dodatku smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 678 a 828/2 v k.ú. Druzcov
 10. Projednání koupě části pozemků parc.č. 190/2 v k.ú. Chrastná a parc.č. 1230/1 a 1230/5 v k.ú. Lázně Kundratice
 11. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 276/1 v k.ú. Chrastná
 12. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 165
 13. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na kadeřnictví v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 100
 14. Různé
 15. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. června 2021

Nařízení statutárního města Liberec č. 3/2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 14. června 2021

Uzavření školní jídelny

Informujeme Vás, že školní jídelna bude uzavřena od 19. 7. do 6. 8. 2021.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Tomáš Johanovský

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. června 2021

Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje, vícero v příloze...

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 28. května 2021

Město Osečná - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 27. května 2021

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 26. května 2021 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Aktualizace programu:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Střecha kostela sv. Víta v Osečné“ - stažený bod z programu
 3. Schválení pronájmu bytu č. 14 v panelovém domě v Lázních Kundraticích č.p. 165
 4. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 166
 5. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 165
 6. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 7. Projednání návrhů změn katastrální hranice mezi k.ú. Osečná a k.ú. Lázně Kundratice
 8. Schválení návrhu Memoranda o společném postupu minoritních akcionářů při prodeji akcií FinReal Liberec, a.s.
 9. Projednání Závěrečného účtu Mikroregionu Podralsko za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
 10. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů
 11. Schválení účetní závěrky města Osečná a jím zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2020
 12. Schválení Závěrečného účtu města Osečná k 31.12.2020
 13. Projednání hospodaření města k 30.4.2021
 14. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 4/2021
 15. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 5/2021
 16. Projednání dotací spolkům na kulturu a sport v roce 2021
 17. Projednání Dohody o výběru poplatku a předávání dokladů mezi Severočeskými komunálními službami s.r.o. a Městem Osečná
 18. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 678 v k.ú. Druzcov - stažený bod z programu
 19. Projednání koupě pozemku parc.č. 599/4 v k.ú. Kotel
 20. Projednání koupě pozemků parc.č. 138/1, 151, 152 a 153 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 21. Projednání prodeje pozemku st.p.č. 21 a části pozemků parc.č. 698 a 38 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 22. Schválení žádosti Spolku historie Mimoňska z.s. o dotaci z rozpočtu města - dodatečně zařazený bod do programu
 23. Jmenování členů školské rady ZŠ a MŠ Osečná - dodatečně zařazený bod do programu
 24. Různé
 25. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 26. května 2021

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2021, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.