česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2024

 • Oprava povrchu místní komunikace č. 13c, Osečná
 • Rekonstrukce vytápění cukrárny č.p. 88 v Osečné

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2023

 • Víceúčelové sociální centrum Osečná čp. 87
 • Výměna venkovního mobiliáře na Svatovítském náměstí v Osečné
 • Bezpečnostní protismyková úprava v Liberecké ulici v Osečné
 • Výměna lamp VO v Osečné - Lázních Kundraticích (výměna 16 svítidel VO v ul. Truhlářská, U Potoka, Horní selská, Příčná, U Náhonu, U Křížku)
 • Plynofikace objektu č.p. 45 v Lázních Kundraticích (STL přípojka)
 • Oprava a nátěr výklenkové kapličky v Osečné
 • Úprava prostranství u kříže Jenišovského mlýna
 • Vizuální styl Města Osečná
 • Místní energetické koncepce Města Osečná
 • SDH Osečná - Pořízení osobních ochranných prostředků PO
 • SDH Osečná - Pravidelná servisní roční prohlídka automobilového žebříku
 • SDH Osečná - Oprava vozidla CAS
 • Mikroregion Podralsko - Zpracování digitálních povodňových plánů a varovného informačního systému pro obce Mikroregionu Podralsko

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2022

 • Osečná - chodník podél ul. Liberecká (sil. II-592)
 • Oprava povrchu místní komunikace č. 5c a 12c, Osečná
 • Úprava komunikace ul. U Křížku, Osečná
 • Výměna svítidel VO v ul. Dolní selská, Osečná (výměna 20 svítidel VO)
 • Osečná – prodloužení kanalizační stoky v Liberecké ulici
 • Oprava a nátěr fasády kapličky v Druzcově
 • Oprava a nátěr fasády hasičské zbrojnice v Lázních Kundraticích
 • Oprava střechy kostela sv. Víta v Osečné
 • Výměna střešní krytiny MŠ Osečná, Českolipská 72, Osečná
 • Oprava povrchu multifunkčního hřiště ZŠ a MŠ Osečná
 • Pomník - kytara Pavla Havlíka
 • SDH Osečná - Nákup termokamery
 • SDH Osečná - Pravidelná servisní roční prohlídka automobilového žebříku
 • SDH Osečná - Pořízení osobních ochranných prostředků PO

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2021

 • Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná
 • Oprava místní komunikace č. 7c, Osečná - ul. K Pramenům
 • Osečná - kanalizace II. etapa, stoky B1, B1-1
 • Osečná - kanalizace II. etapa, dostavba stoky B1
 • Mikroregion Podralsko - Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko – fáze II

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2020

 • Oprava komunikace a výstavba chodníku Osečná, ul. Českodubská (SIL. II/278)
 • Rekonstrukce VO Osečná, ul. Českodubská
 • Výstavba kanalizace - 2. etapa, stoky A4, A8-3-1, A10, A11
 • Vestavba výukové kuchyně ZŠ Osečná
 • SDH Osečná - Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků PO
 • SDH Osečná - Oprava vozidla CAS
 • SK Osečná - Modernizace sportovního areálu Osečná

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2019

 • Výstavba místní komunikace č. 18c, Osečná - ul. Nová
 • Dostavba 2. etapy kanalizace, stoky A, A5-3, A5-4, A6, A8-1, A9, A10, A11, B2, B2-1, B2-3, B2-4
 • Dešťové přípojky v ul. Českodubská, Osečná
 • Výstavba kanalizace - 2. etapa, stoky A8, A8-4 (úsek ul. K Pramenům a úseček v Příčné ul.)
 • Rekonstrukce VO Osečná - Lázně Kundratice (ul. Českolipská, Kundratická, Svatovítské náměstí, Liberecká, K Pramenům)
 • Rekonstrukce VO Osečná, ul. Liberecká
 • Rekonstrukce VO v obci Chrastná, deputátní domky
 • Restaurování řezbovaných dveří s nadsvětlíkem v kostele sv. Víta v Osečné
 • Restaurování čtyř dveří kostela sv. Víta v Osečné
 • Restaurování křtitelnice v kostele sv. Víta v Osečné
 • PC kurz pro obyvatele města Osečná: Bezpečně na internetu a na počítači
 • Kulturně - sportovní projekt: Osečná – Markersdorf – společně, přeshraničně, mezigeneračně, ERN-0848.01-CZ
 • SDH Osečná - Pořízení věcných prostředků PO (ruční radiostanice)
 • SDH Osečná - Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků PO

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2018

 • Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Osečná - výstavba chodníků v Osečné a Lázních Kundraticích
 • Kabelové rozvody pro VO Osečná - Lázně Kundratice
 • Výstavba kanalizace - 2.etapa, stoky A1, A3, A7-3 (ul. Dolní Selská, Březový háj, ul. Nová)
 • Výstavba kanalizace - 2.etapa, stoky B2, B2-2 (úsek od Dřevěnky do ulice U Potoka)
 • Oprava povrchu komunikace ve městě Osečná - ul. Dolní selská po výstavbě kanalizace
 • Oprava místní komunikace č. 20c a 21c, Osečná - ul. Nová
 • Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Víta v Osečné
 • Obnova vstupní brány a výměna předního oplocení na hřbitově v Druzcově
 • Restaurování kříže v obci Druzcov z roku 1874
 • Restaurování kříže na naučné stezce K Pramenům
 • Restaurování VO v obci Kotel
 • Restaurování VO v obci Zábrdí
 • Ošetření a stabilizace Kotelských lip 2018
 • Kulturně - sportovní projekt: Osečná – Markersdorf – společně a přeshraničně, ERN-0532-CZ-31.08.2017
 • SDH Osečná - Oprava hasičské zbrojnice SDH Osečná z roku 1936
 • SDH Osečná - Dopravní automobil s přívěsem nákladním
 • SDH Osečná - Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků PO
 • ZŠ Osečná - Rekonstrukce podlahy tělocvičny
 • ZŠ Osečná - Rekonstrukce osvětlení tělocvičny
 • Mikroregion Podralsko - Cyklostezka Druzcov - Semerink

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2017

 • Vestavba zázemí pro pracovníky MěÚ Osečná v Růžičkově stodole
 • Restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Víta v Osečné
 • Obnova křížové cesty na Kotelském vrchu
 • Mannův les – II. etapa zpřístupnění lesa
 • Výměna vchodových dveří a oken v panelovém domě v Osečné
 • Oprava komunikací ve městě Osečná (u Základní školy, výjezd z ulice Nová do ulice Školní, ulice U Křížku, Chrastná - výjezd na krajskou silnici od dvojdomků a provizorní oprava části ulice Selská)
 • Oprava povrchu místní komunikace č. 25c, Osečná - Zábrdí
 • Technika pro Osečenské lesy - nový traktor s lesnickou nástavbou a s příslušenstvím pro práci v městských lesích
 • SDH Osečná - Oprava autožebříku IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2016

 • Oprava malé vodní nádrže v Kotli po povodni 2013
 • Restaurování okna č. 6 s vitráží v kostele sv. Víta v Osečné
 • Restaurování křížů na území města Osečná (kříž u Jenišovského mlýna, kříž v ul. Horní Selská, kříž u panelového domu, kříž u Druzcova, kříž u Pramenů Ploučnice)
 • Restaurování křížů v Osečné – Lázních Kundraticích (kříž v Chrastné, kříž mezi Osečnou a Chrastnou, kříž na cyklomagistrále Ploučnice)
 • Výstavba přístupové komunikace v Druzcově
 • Výstavba kanalizace - 2.etapa, projektová dokumentace
 • Výstavba kanalizace - Školní ulice (stoka A7-3)
 • SDH Osečná - Nákup věcných prostředků PO a nákup osobních ochranných prostředků PO
 • SDH Druzcov - Pořízení sekčních vrat do hasičské zbrojnice SDH Druzcov
 • Tábor - Mezinárodní setkání Osečná 2016
 • ZŠ Osečná - Fasáda na krčku budovy ZŠ Osečná (šatny, družina)
 • Mikroregion Podralsko - Úprava dopravního značení Zelené cyklomagistrály Ploučnice v úseku Druzcov - Osečná - Hamr n. J. - Stráž p. R. - Noviny p. R.

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2015

 • Výstavba kanalizace a ČOV - 1.etapa
 • Oprava částí místních komunikací (ul. Horní Selská, Liberecká) v Osečné po výstavbě kanalizace a rekonstrukci vodovodu
 • Oprava krajské komunikace (Liberecká ulice, Svatovítské náměstí, Kundratická ulice, Českolipská ulice)
 • Oprava propusti u požární nádrže, Osečná – Druzcov
 • Oprava mostu přes Hamerskou strouhu - Chrastná
 • Oprava vrchní části věže (kříže) kostela sv. Víta v Osečné
 • Restaurování Sousoší Tří svatých v Osečné
 • Restaurování centrálních křížů na hřbitovech v Osečné, Druzcově a Zábrdí
 • Ošetření Kotelských lip
 • Separace bioodpadů ve městě Osečná - pořízení kompostérů pro domácí a komunitní kompostování a pro sběr bioodpadů přívěs za traktor s dvěma kontejnery (5 m3 a 12 m3)
 • Doplnění počítačového vybavení v Městské knihovně v Osečné před připojením do regionálního systému Clavius REKS
 • Humanizace veřejných prostorů města Osečná - analýza stávajícího stavu a doporucení pro verejnou diskuzi
 • SDH Osečná - Pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení
 • SDH Osečná - Oprava autožebříku IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D
 • ZŠ Osečná - Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná
 • ZŠ Osečná - Zateplení obvodového pláště jídelny ZŠ a MŠ Osečná

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2014

 • Oprava kaple Božího hrobu na Kotelském vrchu
 • Přístřešek pro obecní techniku
 • Úprava břehu cyklostezky Kotel - Zábrdí
 • Panelový dům čp. 165 a 166 - výměna a zateplení 11 balkónových sestav oken a dveří a 7 oken
 • Pošta v Osečné (dům čp.100) - nový kazetový strop s vestavěnými světly
 • Územní plán Osečná
 • SK Osečná - úprava kabin

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2013

 • Oprava mostu přes Ploučnici u Dřevěnky v Osečné
 • Oprava mostu přes Hamerskou strouhu v Chrastné
 • Oprava propustku v Druzcově (u Köhlerů) a v Zábrdí (u hřbitova)
 • Oprava místní komunikace v Osečné (od Szorádů k Daníčkům)
 • Oprava místní komunikace v Druzcově (u Hujerů, u Mrázů)
 • Oprava místní komunikace u Kotelské lípy
 • Oprava cyklostezky Kotel - Zábrdí
 • Zdravotní středisko v Osečné (dům čp.100) - malování a výměna linolea
 • Výstavba nové čekárny BUS v Chrastné, U Potůčku
 • Lesní hospodářský plán
 • ZŠ Osečná - zateplení tělocvičny ZŠ a MŠ Osečná
 • ZŠ Osečná - rekonstrukce WC
 • ZŠ Osečná - rekonstrukce mateřské školky II (bývalá policejní stanice) - venkovní úpravy
 • ZŠ Osečná - rekonstrukce mateřské školky II (bývalá policejní stanice) - zateplení a fasáda

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2012

 • Výstavba haťového chodníku v Mannově lese
 • ZŠ Osečná - rekonstrukce mateřské školky II (bývalá policejní stanice) - interiér
 • Oprava tří mostů (u Kutrů, u Májů, u Vobořilů) a dvou propustků v Osečné
 • Získání příslušenství k městskému traktoru - vyvážecí přívěs
 • Společně proti živlům - cíl III - zajištění požárního vozidla
 • Výstavba Zelené cyklomagistrály Ploučnice úsek Osečná - Noviny pod Ralskem (Průrva) v rámci Mikroregionu Podralsko

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2011

 • Restaurování okna č. 5 s vitráží v kostele sv. Víta v Osečné
 • ZŠ Osečná - vybudování venkovní učebny
 • ZŠ Osečná - rekonstrukce školní kuchyně - II. etapa
 • Oprava bývalé kovárny
 • Výstavba dětských hřišť v Lázních Kundraticích a Druzcově
 • Obnova turistických tabulí
 • Panoramatické tabule v Podralsku

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2010

 • Oprava kostela sv. Víta v Osečné - omítka
 • Oprava kostela sv. Víta v Osečné - vitráže
 • Oprava kostela sv. Víta v Osečné - výroba a montáž mříže vstupních dveří
 • ZŠ Osečná - oprava klubovny Zbojníků a výstavba přístřešku pro jízdní kola
 • ZŠ Osečná - rekonstrukce školní kuchyně - I. etapa
 • Oprava Božích muk v Druzcově

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2009

 • Rekonstrukce Jenišovského rybníka
 • Rekonstrukce náhonu Jenišovského rybníka
 • Oprava kostela sv. Víta v Osečné - vitráže
 • ZŠ Osečná - modernizace počítačové učebny
 • Získání traktoru na úpravu komunikací
 • Protipovodňová opatření - bezdrátový rozhlas

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2008

 • Výstavba víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Osečná
 • Výstavba cyklostezky Lázně Kundratice - Lesní domky
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice a úprava knihovny v Druzcově
 • Výměna oken a dveří v hasičské zbrojnici v Lázních Kundraticích
 • Restaurování erbu Rohanů na věži kostela sv. Víta
 • Opravy kaple v Druzcově

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2007

 • Naučná stezka k pramenům Ploučnice

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2006

 • Odbahnění Chrastenského rybníka
 • Ošetření Kotelských lip
 • Dovyzbrojení hasičů
 • Výstavba dvou sociálních bytů
 • Oprava komunikace ke zvýšení bezpečnosti dětí
 • Celková rekonstrukce radnice
 • Restaurování vitráží v oknech ve věži kostela (5x obdélníkového tvaru, 1x kruhového tvaru)
 • Obnova a výchova lesních porostů
 • Oprava střechy - obchod Druzcov
 • Oprava zdravotní instalace v lékařském domě Osečná

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2005

 • III. etapa rekonstrukce Základní školy v Osečné (Celková rekonstrukce tříd, venkovních omítek)
 • Rekonstrukce hráze Chrastenského rybníku
 • Celková rekonstrukce místní komunikace v ulici Březový háj a vytvoření názvů ulic
 • výstavba místní komunikace k vodojemu v Zábrdí
 • Oprava Schillerova pomníku a okolí ve spolupráci se žáky Osečná
 • Společně s Římskokatolickou farností Osečná celková rekonstrukce přední části kostela sv. Víta v Osečné
 • Dovybavení jednotky SDH

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2004

 • II. etapa rekonstrukce Základní školy v Osečné
 • Internet do knihoven
 • Obnova a doplnění svislého značení v obci Osečná
 • Rekonstrukce Mlékárenského rybníka
 • Ošetření památných lip v Horním Vlachové
 • Obnova a výchova lesních porostů

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2003

 • I. etapa rekonstrukce Základní školy v Osečné
 • Regenerace lázeňské infrastruktury čp.88
 • Digitalizace lesního hospodářského plánu
 • Půdní vestavba dvou bytu v čp. 88 v Osečné
 • Obnova a výchova lesních porostů

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2002

 • Přípojka plynu DPS a terén. zpev.ploch
 • Oprava multifunkčního domu čp. 100 v Osečné
 • Obnova a výchova lesních porostů
 • ZŠ Osečná - Rekonstrukce rozvodu vody
 • Dokončení sportovního areálu Osečná

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2001

 • Výstavba čekáren BUS
 • Oprava márnic na hřbitově v Druzcově a v Osečné
 • Výstavba pouličního osvětlení v ulici Nová a na Svatovítském náměstí
 • Ošetření památných stromů - Kotelské lípy
 • Výchova lesních porostů
 • Dokončení sportovního areálu včetně opravy kabin v Osečné
 • Oprava skladu CO a archivu OÚ Osečná

Stavební a ostatní investiční a neinvestiční akce 2000

 • Oprava hřbitovní márnice Osečná
 • Oprava kapličky sv. Anny v Kotli
 • Oprava místní komunikace Kotel
 • ZŠ Osečná - oprava střechy tělocvičny ZŠ

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.