česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Valná hromada SK Osečná
10. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmPozor, změna termínu valné hromady SK Osečná z důvodů mimořádných opatření kvůli rozšíření epidemie koronaviru COVID 19! Valná hromada SK Osečná nakonec proběhne v pondělí 20. dubna 2020 od 17.00 hodin v jídelně ZŠ .

Luboš Pytloun, předseda SK Osečná, z.s.


Autožebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F
9. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Autožebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F Město Osečná v souladu s § 39 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platné znění a v souladu s usnesením č. 174/2019 městského zastupitelstva města Osečná ze dne 16. 12. 2019 zveřejňuje záměr prodat požární automobilový žebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F (AZ 30 M1Z), r.v. 1977, červené barvy, bez koroze, najeto poctivých 35.000 km a nástavba 600 MH. Magirus má TP, STK do 11/2020. Vozidlo pro 6 osob je vybaveno nezávislým topením S126 a výstražným světelným zařízením modré barvy. Požární nástavba Magirus Leiter, výsuvný otočný žebřík s košem s max. dostupnou výškou 30 m, rozsah otáčení 360°. Max. nosnost koše 180 kg. Revize platná do 12/2020.

Konzultace technických záležitostí, prohlídky: Jiří Chlupáček, tel.: 603 380 210

Prodej proběhne obálkovou metodou!

Minimální stanovená cena je 150.000,– Kč

 • Obálka bude označená „Magirus – Neotvírat!“
 • Obálka musí být uzavřená, na obálce musí být uvedena zpětná adresa.
 • Obálka bude obsahovat kontaktní údaje zájemce a nabídkovou cenu.

Nabídky v obálce podejte do 31. 3. 2020 do 12.00 hodin,

 • poštou na adresu: Městský úřad Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
 • nebo osobně na Podatelnu v pracovní dny od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. na Městském úřadu Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná.

Jiří Hauzer, starosta města Osečná


V příloze:

Úprava čapího hnízda na mlékárenském komíně v Osečné
6. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Čáp 2019 Řadu let patří k Osečné i každoročně osídlené čapí hnízdo na zdejším mlékárenském komínu. Ornitologové již delší dobu upozorňovali na špatný stav hnízda. Zimní větry stavbu hodně narušily a proto byla nevyhnutelná úprava jeho tvaru.

V pátek 6. března 2020 dopoledne proběhla za pomocí hasičské techniky SDH Osečná samotná úprava. Práce provedl i přes nepřízeň počasí specialista na čapí hnízda, vše za dohledu pracovníků Krajského úřadu v Liberci, odboru životního prostředí. Celou akci zorganizovalo a zafinancovalo Město Osečná, přestože je komín v soukromém vlastnictví.

Všichni jen doufáme, že se nově upravené hnízdečko bude naší čapí rodince líbit a že budou spokojeni…


Prevence šíření onemocnění koronavirem
29. února 2020, autor: Jiří Hauzer

koronavir COVID 19

Vážení občané,

v současné době dochází již i v evropských státech k rozšíření epidemie koronaviru COVID 19. Ten je šířen hlavně občany cestujícími do rizikových oblastí, kdy vir nevědomky přenesou na ostatní spoluobčany, a to hlavně ve svých bydlištích na své nejbližší spoluobčany.

Přestože v naší republice prozatím není zaznamenán žádný takový případ, domníváme se, že je nutné udělat vhodná opatření k zamezení šíření tohoto viru. Jedním z těchto opatření je důkladné dodržování hygieny. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nám poskytla informační letáky, které k tomuto zveřejňujeme. Dále bych chtěl požádat občany o zvážení vycestování mimo ČR v tomto období.

Jiří Hauzer, starosta města OsečnáZákladní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem aneb co může udělat každý z nás:

 • Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku.
 • Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
 • Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky respirační infekce.
 • Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce.
 • Při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníkem, který po použití odhoďte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte předloktí.
 • Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocných koronavirem.
 • Nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby před infekcí. Ústenky jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.

Osečenský masopust
29. února 2020, autor: Jiří Hauzer

Osečenský masopust V sobotu 29. února 2020 se uskutečnil již 4. osečenský masopust. Na Svatovítském náměstí v Osečné se ve 13.00 hodin sešlo velké množství nádherných masek a spousta přihlížejících diváků. Před budovou radnice došlo k požádání rychtáře ke svolení o vládu nad městem a představení všech hlavních masek. Nálada byla výborná, za doprovodu potulných muzikantů si všichni i zazpívali. Poté se maškarní průvod vydal na okružní cestu Osečnou, která skončila opět před radnicí. Tam už za šera proběhla porážka kobyly a následovala hudební produkce, zpěv a volná zábava.

Pořadatelem velice vydařené akce byl Sbor dobrovolných hasičů Osečná.

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost vyhlášen!
10. února 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmMěsto Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2020.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2020. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 150.000,– Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 2.3. do 16.3.2020. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 27.1.2020, usnesení č. 6/2020.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Trénink karate s rodiči
6. února 2020, autor: Jiří Hauzer

Trénink karate s rodiči Ve čtvrtek 6. února 2020 uspořádal oddíl karate Taisó Osečná již tradiční společný trénink s rodiči.

V tělocvičně základní školy tak mohli rodiče lehce „přičichnout“ k tomu, jak vypadá takový karatistický trénink, a co hlavně, podpořit své ratolesti v trénování tohoto všestranného bojového umění. Letos se poprvé zúčastnili i noví členové z Českého Dubu, kde oddíl začal také působit.

„Tímto jsou zváni všichni další zájemci na naše tréninky a zároveň i na vystoupení v Podještědském sportovním areálu v Českém Dubu, které proběhne dne 31. května 2020“, uvedl předseda spolku Taisó.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.