česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Výzva
17. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Starosta Vážení občané,

chtěl bych moc poděkovat všem, kteří dodržují všechna vyhlášená opatření vlády a tím omezují rozšíření nákazy virem.

Poděkování si zaslouží ti, kteří se aktivním způsobem podílí na pomoci potřebným. Ať už se jedná o pomoc při nákupech či šití ochranných roušek nebo zajištění obědů pro seniory.

Důrazně doporučuji všem nosit roušky, ústenky či jinou ochranu úst před roznášením viru.

Domnívám se, že nás stejně nemine zavedení zákazu pohybu osob ve veřejných prostorách, veřejné dopravě a na dalších místech bez zakrytí úst a dýchacích cest, byť jen provizorními ochrannými prostředky.

Přestože jsme již 29. února na webových stránkách města upozorňovali na omezení cestování v tomto období, tak mnozí z nás toto doporučení nerespektovali a do zahraničí vyjeli. Pro tyto občany zvlášť platí toto doporučení. Pokud možno nevycházejte ze svých domovů a dodržujte karanténu.

Jiří Hauzer, starosta

Seniorská obálka implementována i v Osečné
16. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Projekt Seniorská obálka, nebo chcete-li I.C.E. karta, jsme již úspěšně rozjeli i v Osečné. Obálka vznikla při projektu „Implementace politiky stárnutí“ na krajskou úroveň z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. V Libereckém kraji ji představila krajská koordinátorka pro Liberecký kraj Pavla Řechtáčková. Záštitu nad ní pak převzal náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Pavel Svoboda a složky Integrovaného záchranného systému (Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR Libereckého kraje a Český červený kříž v Jablonci nad Nisou). V současné době je k dispozici také verze pro sluchově a zrakově znevýhodněné osoby.

Seniorskou obálku využije zejména zdravotně postižený nebo osaměle žijící senior. Znamená výrazné zjednodušení práce záchranářů. Ti mají při přečtení kompletních informací, umístěných na předem známém místě v bytě pacienta, přehled o jeho aktuálním zdravotním stavu, alergiích či užívaných lécích a tak může dojít k rychlejší záchraně jeho života. Nechybí ani kontaktní informace na nejbližší příbuzné. Po vyplnění stačí kartu viditelně umístit do průhledných desek na dveře lednice nebo vnitřní stranu vchodových dveří do domu či bytu. V případě, že se pak senior nebo handicapovaný ocitne v kritické situaci, například po úrazu zůstane ležet v bezvědomí sám doma, najdou záchranáři důležité informace o jeho zdravotním stavu na této kartě a mohou tak stanovit nejlepší způsob zdravotní pomoci. Seniorská obálka tak může záchranářům výrazně pomoci při zákroku, a seniorům nebo zdravotně postiženým, kteří jí mají doma, mohou informace v ní zachránit život.

Ke stažení:

Další informace:


Projekt podpořil: Povinná publicita


Mateřská škola Osečná do odvolání uzavřena!
16. března 2020, autor: Jiří Hauzer

V příloze:

Ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná má omezené ordinační hodiny!!!
16. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Vzhledem k současné situaci ohledně onemocnění novým typem koronaviru, musíme za účelem snížení rizika nákazy přejít v naší ordinaci na nouzový režim. To znamená, že omezíme ordinační hodiny, primárně Vám poskytneme telefonické konzultace, budeme provádět ošetření pouze akutních stavů a nezbytné kontroly zdravotního stavu. O nezbytnosti kontrol rozhoduje lékař, proto bez našeho vědomí plánované kontroly nerušte. Před návštěvou nás ale vždy telefonicky kontaktujte.

Důrazně žádáme pacienty s projevy respiračního onemocnění (teplota, kašel, bolest v krku, dušnost), před návštěvou nás vždy telefonicky kontaktujte!

Telefon:
Sestra:  +420 4­85 107 756  or­dinace Osečná
Doktor: +420 48­5 106 891  or­dinace Osečná
 
+420 485 179 2­40  ordinace Rozstání

Apelujeme na pacienty s projevy běžného nachlazení, aby striktně dodržovali režim domácí karantény.

Pro recepty se nedostavujte osobně, telefonicky žádejte e-recept.

Omezené ordinační hodiny ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná:
Osečná otevřeno (od — do)
Pondělí – Osečná 8.00 – 11.00
Úterý – Rozstání 8.00 – 11.00
Středa – Osečná 10.00 – 13.00
Čtvrtek – Rozstání 12.00 – 15.00
Pátek – Osečná 8.00 – 11.00

MUDr. Vladimír Šatava a MUDr. Matěj Tvrzník

Opatření ředitele školy - mateřská škola
13. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Naše obec i škola přijímá preventivní opatření, která mají zabránit šířícímu se koronaviru. Zároveň si uvědomujeme svízelnou situaci rodičů dětí, kteří musejí nastoupit do zaměstnání a nemají zajištěné hlídání svých dětí. Proto se budeme snažit zajistit provoz mateřské školy po co nejdelší dobu za podmínek zvýšené ochrany dětí.

Abychom toho byli schopni, žádáme rodiče, aby dodržovali následující opatření:

  • V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ČR si rodiče dětí, kteří přicestovali z Itálie, Číny, Jižní Koreje, Íránu, Španělska, Rakouska, Německa, Norska, Švédska, Francii, Belgii, Nizozemska, Dánska, Velké Británie a Švýcarska ponechají své děti ve dvoutýdenní karanténě. Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz
  • Z důvodu prevence a ochrany Vašich dětí i zaměstnanců mateřské školy prosíme, abyste věnovali mimořádnou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí a děti, které vykazují i mírné známky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota…), nedávali do MŠ.
  • V případě zjištění těchto projevů během dne bude dítě izolováno a okamžitě budou kontaktováni rodiče, kteří si dítě v nejkratší možné době vyzvednou.
  • Mateřská škola ruší do odvolání veškeré hromadné akce (výlety, exkurze atd.).
  • Mateřská škola zajistí u dětí i personálu zvýšené dodržování základních hygienických pravidel po použití toalety a zejména správnou hygienu rukou před konzumací potravin s následným hygienickým osušením rukou (jednorázové papírové ručníky). Bude propagována správná technika mytí rukou.
  • Od 16. 3. 2020 budou v provozu opět obě budovy mateřské školy. Kolektiv jedné třídy se bude naplňovat maximálně do počtu 20 dětí. V případě překročení tohoto počtu dojde k rozdělení dětí. Bude zajištěno, aby nedocházelo k setkávání dětí a zaměstnanců školek.
  • Mateřská škola zajistí zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s virucidním účinkem (WC, stoly, podlahy, kliky atd.), zajistí časté a průběžné větrání prostor. Aktuální informace a doporučení získáte ze stránek Ministerstva zdravotnictví, www.mzcr.cz . Zde se na titulní straně nacházejí veškeré aktuální informace. Důležité je, že tyto informace jsou průběžně ministerstvem aktualizovány. Další informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí – www.mzv.cz a na webových stránkách www.khslk.cz .

Zároveň prosíme rodiče dětí, kteří mají možnost se o dítě postarat (maminka na mateřské dovolené, nezaměstnaní atd.), aby si své děti ponechali v domácí péči.

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ Osečná

Informace ke koronaviru ve vazbě na sňatečné obřady
13. března 2020, autor: Jiří Hauzer

S ohledem na včerejší vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.

Eva Bártová, matrikářka

Nouzový stav vyhlášený dne 12. 3. ve 14 hodin vládou ČR
12. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmPro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky vyhlašuje vláda České republiky nouzový stav.

Vláda od 12. března od 18 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Vláda také zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20.00 až 06.00 v provo­zovnách stravovacích služeb.

Česko od půlnoci z pátka na sobotu zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Od této doby bude možné překročit hranice pouze na stanovených hraničních přechodech. Fungovat budou ve dvou režimech: Čtyři jsou na rakouských hranicích, sedm na německých. Na nich budou probíhat hraniční kontroly. V druhém režimu malého příhraničního styku budou fungovat tři s Rakouskem čtyři s Německem. Jde o možnost pro Čechy, kteří pracují nedaleko hranic.

Zákaz akcí, na nichž se sejde víc než 30 lidí, se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.