česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Dětské odpoledne s papoušky
30. května 2022, autor: hauzer

Dětské odpoledne s papoušky Zajímavou atrakcí byla pro nedělní návštěvníky kavárny „Pod věží“ akce „Dětské odpoledne s papoušky“. Papoušci budili velkou pozornost u dětí i u dospělých, zájemci se dozvěděli řadu zajímavostí o životě papoušků a mohli se s nimi i vyfotografovat. Pro děti byla připravena i výtvarná soutěž o nejhezčí obrázek papouška.


Začíná oprava střechy lodě kostela sv. Víta v Osečné
26. května 2022, autor: hauzer

Střecha kostela sv. Víta v Osečné Město Osečná začíná po ročním nezaviněném odkladu realizovat celkovou opravu střechy lodě kostela sv. Víta v Osečné.

Na střeše našeho kostela se objevily rozsáhlé problémy. Nejproblematič­tějšími místy, kde do objektu dokonce zatéká, jsou: prostor úžlabí střechy na severní straně, místo pádu kříže při vichřici ze dne 30. 3. 2015 a místa vlezových okének. Stávající krytina je již za hranicí životnosti, vykazuje známky zvětrání, mechů, lišejníků a mechanického poškození. Veškeré prvky oplechování jsou již dožilé. Dešťové žlaby a svody jsou zkorodované a v některých místech dokonce proděravělé. Z těchto důvodů je nutný bezodkladný profesionální zá­sah.

V rámci projektu bude na kostele sv. Víta v Osečné provedena výměna skládané krytiny na hlavní lodi a presbytářem, výměnu plechové krytiny nad zákristií a to včetně veškerých nutných klempířských prvků, dešťových okapů a svodů. Při výměně krytiny bude provedena výměna dřevěných uhnilých trámů, krokví a to zejména v prostoru úžlabí střechy. Bude proveden rovněž nový hromosvod střechy včetně nových svislých svodů dle platných norem ČSN + revize hromosvodu. Na závěr bude provedeno celkové vyklizení a vyčištění podstřešního prostoru od zbytků prapůvodní krytiny. Náročná oprava bude dokončena do konce tohoto roku. Tímto projektem dojde k zhodnocení této nemovité kulturní památky.


Objekt kostela sv. Víta v Osečné je nemovitou kulturní památkou v majetku města Osečná. Kostel sv. Víta je dominantou města a je pro naše občany velmi důležitý. Kostel slouží svému účelu, konají se zde bohoslužby, církevní obřady, pohřby a kulturní akce města Osečná a občanského sdružení CHORUS. Chceme, aby i nadále byl obrazem našeho městečka.Povinná publicitaProjekt „Střecha kostela sv. Víta v Osečné“ je spolufinancován Evropskou unií.


Sběr elektroodpadu proběhne 30.5.2022!
24. května 2022, autor: Jiří Hauzer

Sběr elektroodpadu se koná v pondělí 30. května 2022 od 8.00 do 17.00 hodin ve dvoře za budovou Městského úřadu Osečná.

V tento den můžete odevzdat různá nepoužívaná elektrozařízení:

 1. chladící a mrazící zařízení
 2. obrazovky, monitory (televize, monitory, tablety, čtečky…)
 3. světelné zdroje (zářivky, výbojky…)
 4. velká zařízení – nad 50 cm (velké domácí spotřebiče (myčky, sporáky, pračky…), tiskárny, kopírovací a multifunkční stroje, velké elektrické nástroje (např. sekačky), velké sportovní vybavení a hračky, osvětlovací zařízení
 5. malá zařízení – do 50 cm (malé elektronické nástroje, malé sportovní vybavení a hračky, malé domácí spotřebiče, malé lékařské přístroje, přístroje pro monitorování a kontrolu)
 6. malá zařízení informační technologie (tiskové kazety s elektronickým čipem, mobilní telefony, tiskárny a kopírovací stroje, osobní počítače, mikro počítače)
 7. baterie a akumulátory (automobilové baterie a akumulátory, přenosné baterie a akumulátory)

Plamínci soutěžili v Příšovicích
21. května 2022, autor: hauzer

Plamínci V sobotu 21. května 2022 se naši mladí hasiči zúčastnili jarního kola hry „Plamen“ v Příšovicích.

Do Příšovic vyrazili s jedním mladším a jedním starším týmem. Soutěžilo se ve třech disciplínách – ve štafetě dvojic, štafetě 4×60 a požárním útoku. Toto kolo bylo poslední z celoroční soutěže hry Plamen, kde se všechny disciplíny sčítají za celý rok, tedy včetně podzimní soutěže ZPV a útoku CTIF. Na závody osečenští hasiči poctivě trénovali a tak starší družstvo po všech disciplínách skončilo na 1. místě a zajistilo si postup do okresního kola. Mladší Plamínci se pohybovali také mezi nejlepšími, ale bohužel po sečtení všech disciplín jim to nakonec vystačilo jen na krásné 4. místo z 8 družstev.


Pozvánka - Výroční valná hromada SK Osečná, z.s. proběhne až 3.6.2022!
19. května 2022, autor: Jiří Hauzer

Výkonný výbor SK Osečná, z.s. Vás srdečně zve na Výroční valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 3. června 2022 od 18.00 hodin na hřišti v Osečné.

Program VH:

 1. Volba orgánů valné hromady
 2. Zpráva o činnosti výkonného výboru
 3. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2021
 5. Zpráva revizní komise
 6. Dotace v roce 2020–2021
 7. Návrh rozpočtu na rok 2022
 8. Volba členů výkonného výboru
 9. Poděkování a ocenění aktivních členů
 10. Diskuse
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr valné hromady

Účast nutná!

Luboš Pytloun, předseda SK Osečná, z.s.

Informace pro pacienty ordinace praktického lékaře
9. května 2022, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmVe druhé polovině května 2022 bude Ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná čerpat dovolenou.

Ve dnech 16. 5. – 19. 5. 2022 nebude přítomna sestřička, lékař ordinuje v obvyklých hodinách. Bude omezená možnost telefonního spojení, nelze brát telefony během vyšetřování pacientů v ordinaci. Pro neakutní požadavky prosím piště SMS zprávu +420 608 136 117 nebo použijte e-mailovou schránku: info@ordinaceosecna.cz.

Ve dnech 23. 5. – 27. 5. 2022 bude ordinace zcela uzavřena!

Dne 30. 5. 2022 bude přítomna pouze sestřička (zajistí odběry, objednání, předpis zavedených léků).

Po dobu nepřítomnosti lékaře zastupuje MUDr. Grossová, Husova 13, Český Dub, tel. 485 147 628 – ošetří akutní záležitosti po telefonické domluvě.

MUDr. Pavel Kočí


Osečná si připomněla konec 2. světové války
8. května 2022, autor: hauzer

Osečná si připomněla konec 2. světové války 77. výročí ukončení 2. světové války si občané Osečné připomněli ve středu 8. května 2022 u památníku u Základní školy v Osečné. Proběhlo zde položení květin k uctění památky padlých ve 2. světové válce.

Něco málo z historie: Konec 2. světové války probíhal v Osečné jinak než například ve vnitrozemí. Osečná byla součástí Sudetské župy se sídlem v Liberci, v područí Henleinovy Sudetoněmecké strany, která se sloučila s NSDAP. Obyvatelstvo zde tvořili převážně Němci.

Osečná byla osvobozena až 9. května 1945 52. a 31. armádou 1. ukrajinského frontu Rudé armády. Osvobození Osečenska se obešlo bez větších krvavých incidentů.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2022, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.