česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oprava Českodubské ulice v Osečné je u konce
24. září 2020, autor: Jiří Hauzer

Ve čtvrtek 24. září 2020 se uskutečnilo symbolické ukončení stavby „Oprava komunikace a výstavba chodníku Osečná, ul. Českodubská (sil. II/278)“ a přestřižení pásky za účasti senátora PČR Jiřího Voseckého, krajského radního pro dopravu Jana Svitáka, starosty Osečné Jiřího Hauzera, starosty sousedního Janova Dolu Josefa Jadrného, ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, zástupce zhotovitele, projektantů a dalších hostů. Z důvodů koronavirových opatření byla slavnostní akce komorního typu.

Ač se to teď nezdá, oprava celé Českodubské ulice byla pro město Osečná velmi náročná a zabrala 5 let „práce“. V roce 2015 byla vytvořena městem projektová dokumentace na výstavbu 2. etapy splaškové kanalizace – do této byla i zakomponována stoková síť v Českodubské ulici s označením stoky A. V roce 2016 město získává stavební povolení na vlastní realizaci. Samotná realizace výstavby splaškové kanalizace v Českodubské ulici přichází až v roce 2019 za pomocí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR), souběžně Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (SČVK) opravují dešťovou kanalizaci a vyměňují hlavní vodovodní řád. V srpnu 2019 má město již připravený stavební projekt a stavební povolení na opravu krajské komunikace a výstavbu chodníků z dílny NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o. V září 2019 probíhá výběrové řízení, ze kterého vzešel zhotovitel stavby – 1. Jizerskohorská stavební společnost s.r.o. V říjnu 2019 město Osečná zahajuje stavební práce na opravě krajské komunikace a rekonstrukci veřejného osvětlení v Českodubské ulici. Opravu silnice financuje Liberecký kraj, KSSLK zajišťuje městu technickou součinnost a kontroluje kvalitu stavby. Následně poté, po získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), zahajuje město výstavbu chodníků - ta je v současné době téměř u konce.

Před opravou Českodubské ulice v Osečné

Po opravě Českodubské ulice v Osečné

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na akci podíleli. Poděkování patří rovněž všem majitelům přilehlých nemovitostí za trpělivost a nezbytné dohody.

Jiří Hauzer, starosta


Povinná publicitaProjekt „Oprava komunikace a výstavba chodníku Osečná, ul. Českodubská (sil. II/278)“ podpořil Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).


Oprava cisternové automobilové stříkačky Tatra CAS 20 S3R
24. září 2020, autor: Jiří Hauzer

Ilustrační foto Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt „ Oprava vozidla CAS ". V rámci tohoto projektu byla opravena cisternová automobilová stříkačka Tatra CAS 20 S3R z roku 2012. Došlo k výměně informačního displeje Thoreb, který je umístěn v zadním prostoru a informuje strojníka o celkovém stavu vozidla při práci s čerpadlem (např. o stavu vody v cisterně, tlacích a otáčkách na čerpadle, apod.). Dále byly vyměněny dva akumulátory za původní, které již neudržely kapacitu bez externího zdroje.Povinná publicitaProjekt „Oprava vozidla CAS“ podpořil Liberecký kraj.


Dětský hasičský den
20. září 2020, autor: Jiří Hauzer

V neděli 20. září 2020 uspořádal SDH Osečná za podpory Města Osečná v Lázních Kundraticích „Dětský hasičský den“. Akce byla celodenní a program byl velice pestrý: ukázky dětského požárního útoku, stříhání havarovaného vozidla (SDH Osečná), agility – ukázka psích dovedností, kynologická ukázka služebního psa VSČR – věznice Stráž pod Ralskem, ukázka nástrah v domácnosti, resuscitace zraněného a další záchrana zraněného (SDH Osečná).

Celý den také probíhaly dětské soutěže, malování na obličej, byl zde skákací hrad a vystavena byla i hasičská technika. Největší atrakcí byla pro děti zábava v pěně, kterou hasiči nastříkali na louku. Akce byla velice zdařilá a účast dětí i dospělých byla hojná.


V Druzcově pokračuje likvidace netykavky žláznaté
20. září 2020, autor: Jiří Hauzer

V Druzcově pokračuje likvidace netykavky žláznaté Vzhledem k dalšímu rozšiřování invazivní rostliny netýkavky žláznaté v obci Druzcov v návaznosti na již organizovanou srpnovou akci provedli členové místního SDH akci, při níž se tento nálet snažili z území odstranit. Práce byly provedeny jak v horní části obce, tak i ve středu obce, kde se rostlina ve velké míře objevovala.

„Chtěl bych zúčastněným členům poděkovat za jejich iniciativu, kteří nejen zajišťují chod místního SDH, ale také aktivně pečují o přírodu a veřejný prostor“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Čištění toku Ploučnice
15. září 2020, autor: Jiří Hauzer

V úterý 15. září 2020 mladí rybáři MO ČRS Osečná uskutečnili každoroční kontrolu a čištění toku Ploučnice.

Při čištění toku se podařilo odstranit několik překážek na toku a březích Ploučnice. Bylo zjištěno, že někteří občané se nepoučili a stále používají tok na likvidaci posekané trávy. Také došlo k naplnění několika pytlů různým odpadem např. plasty, igelity, linolea, molitany atd. Nicméně za poslední léta se čistota Ploučnice zlepšila.

Doufáme, že v příštím roce najdeme v toce ještě méně odpadu než letos a nebo že již nebude žádný a my budeme moci jít na ryby.

Mladí rybáři MO ČRS Osečná

Pozor - od 1. října 2020 se mění provozní doba pošty v Osečné!!!
15. září 2020, autor: Jiří Hauzer

Od 1. října 2020 se mění provozní doba pošty v Osečné a to takto:

den otevřeno (od — do)
Pondělí 11.00 — 12.00 13.00 — 18.00
Úterý 08.00 — 12.00 13.00 — 15.00
Středa 11.00 — 12.00 13.00 — 18.00
Čtvrtek 08.00 — 12.00 13.00 — 15.00
Pátek 08.00 — 12.00 13.00 — 15.00

Jana Čermáková, hlavní vedoucí

Oznámení ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná
15. září 2020, autor: Jiří Hauzer

Od 21. do 27. září 2020 nebude MUDr. Vladimír Šatava a MUDr. Matěj Tvrzník ordinovat! Důvodem je plánovaná dovolená. Zástup bude zajšťovat:

1) zdravotní středisko Český Dub

  • MUDr. Eva Grossová, Tel.: 485 147 628
  • MUDr. Renata Zikmundová, Tel.: 482 725 176

2) zdravotní středisko Stráž pod Ralskem

  • MUDr. Bohuslav Klimša, Tel.: 487 851 473

MUDr. Vladimír Šatava a MUDr. Matěj Tvrzník

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.