česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Informace o úplné uzavírce komunikace ul. Českodubská
30. června 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanům Dne 8. a 9. července 2020 bude probíhat pokládka finálních asfaltů v ul. Českodubská. Pokládka bude probíhat v celé šířce a proto bude uzavřena celá komunikace. Nebude umožněn vjezd ani residentům.

Prosíme o parkovaní mimo komunikaci! Projít pěšky bude umožněno.


Město Osečná ruší investiční projekty
27. června 2020, autor: Jiří Hauzer

Starosta Vážení občané,

Z důvodu vládní podpory živnostníků v době koronavirové pandemie, následkem kterých došlo ke škrtům v obecních rozpočtech, a dále z důvodu nevyhlášení či škrtů v národních a krajských dotacích je vedení města Osečná donuceno přistoupit ke zrušení realizace připravovaných investičních akcí.
Jako první přijdou na řadu tyto připravované akce:

  1. Oprava místní komunikace č. 7c, Osečná – ul. K Pramenům, a to z důvodu omezení alokace dotační podpory z krajského rozpočtu v letošním roce. Vysoutěžená cena na tento projekt činí 1.315.375,27 Kč s DPH.
  2. Oprava komunikace v ulicích U Potoka, ul. Horní a Dolní selská po výstavbě splaškové kanalizace, a to z důvodu nevyhlášení národního dotačního titulu pro tento rok. Předpokládané náklady na projekt činí 3.332.00,–Kč s DPH. Bez finanční podpory je tato akce nad možnosti města.
  3. Revitalizace odstavné plochy pro osobní vozidla v Kundratické ulici a to z důvodu nevyhlášení národního dotačního titulu pro tento rok. Předpokládané náklady na projekt činí 3.343.00,–Kč s DPH. Bez finanční podpory je tento projekt nad možnosti města.
  4. Oprava střechy lodě kostela sv. Víta a to z důvodů nepředpokládané velké finanční náročnosti, které vzešlo až z výběrového řízení.
  5. Pozastavena byla rovněž příprava projekt na instalaci vzduchtotechniky – nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla včetně chlazení v objektu ZŠ a MŠ Osečná, která je připravována ze SFŽP, kdy celkové náklady projektu činí 8.399.820,–Kč a vlastní zdroje ve výši 4.214.692,–Kč by ohrozily rozpočet města.

V průběhu roku uvidíme, jak se bude finanční situace města vyvíjet a podle toho budeme pružně reagovat.

Jiří Hauzer, starosta města

Závěr školního roku 2019/20 a rozloučení s 9. třídou
26. června 2020, autor: Jiří Hauzer

Rozloučení s 9. třídou V pátek 26. června 2020 proběhlo v zasedací místnosti radnice slavnostní předání vysvědčení žákům deváté třídy ZŠ Osečná. Dostavilo se všech 27 vycházejících žáků a vzhledem ke koronavirové pandemii měli všichni přítomní ochranné roušky. K našim absolventům promluvil pan starosta města Jiří Hauzer, ředitel základní školy Mgr. Tomáš Johanovský a třídní učitelka Mgr. Radmila Jánošíková. Zároveň s vysvědčením obdržel každý žák speciálně upravené tričko jako upomínku na školní léta strávená na ZŠ v Osečné. Po slavnostním aktu se všichni žáci vyfotografovali na náměstí sv. Víta u Mariánského sloupu a rozešli se na prázdniny.

Propagační cykloexkurze Podralskem
19. června 2020, autor: Jiří Hauzer

Propagační cykloexkurze Podralskem V pátek 19. června 2020 se uskutečnila tradiční cykloexkurze pořádaná zástupci Mikroregionu Podralsko. I přes značně nepříznivé chladné a deštivé počasí přijeli starostky, starostové a pozvaní hosté z Čech a Německa v hojném počtu s úsměvy na tvářích a s pláštěnkami v pohotovosti. Vzhledem k sílícímu dešti musela být původní trasa o délce 27 kilometrů z Osečné do Ralska přes Zelenou cyklomagistrálu Ploučnice, úsek „Osečná – Hamr na Jezeře“ na poslední chvíli zkrácena. Všech 24 statečných cyklistů tak vyjelo z Osečné přímou cestou do Ralska na cestu dlouhou 18 kilometrů přes vojenské pásmo města Ralska. S několika krátkými zastávkami, kdy starosta města Osečná Jiří Hauzer vyprávěl zajímavosti týkající se projížděných míst, všichni účastníci dorazili do cíle v pořádku, jen mokří od hlavy až k patám. Starosta města Ralska Miloslav Tůma zajistil tolik potřebné ručníky a měl pro hosty připravený vynikající oběd a pohoštění. Dobrá nálada všem vydržela a tak bylo o zábavu postaráno.

Upozornění
1. června 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmZástupci dodavatelské firmy provádějící stavební práce na rekonstrukci Českodubské ulice v Osečné požádali o úplnou uzavírku ulice Českodubská od 8. června 2020, a to z důvodu neukázněnosti některých řidičů, kteří nedbají dopravního značení a pokynů pracovníků stavby. Následně budou prováděny montáže kanálových vpustí, které budou vyčnívat nad povrch podkladní komunikace. Konečná úprava vozovky je naplánována na první polovinu měsíce července 2020, kdy má být poté průjezdná trasa mimo chodníků opětovně otevřena silničnímu provozu. Vjezd rezidentům bude se zvýšenou opatrností povolen. Objížďka bude platit zřejmě i pro pravidelnou autobusovou dopravu.

Jiří Hauzer, starosta města

Cyklobus opět v provozu
16. května 2020, autor: Jiří Hauzer

kliknutím na obrázek dojde k jeho zvětšeníČSAD Liberec v letošním roce opět spustilo v rámci spolupráce s Mikroregionem Podralsko od 16. května 2020 pravidelnou cyklobusovou dopravu z Liberce do Osečné, Hamru na Jezeře a Stráže pod Ralskem a zpět. Autobus s přívěsem jezdí o sobotách a nedělích dle jízdního řádu a to až do 28. září 2020. Najednou pojme jedna linka 30 jízdních kol s 30 cyklisty.


Informace o otevření mateřské školy a základní školy
9. května 2020, autor: Jiří Hauzer

Informace o otevření mateřské školy a základní školyV souladu s doporučení MŠMT se postupně umožňuje osobní přítomnost dětí a žáků ve škole. Od 11. 5. 2020 mohou do školy nastoupit děti z mateřské školy a do základní školy žáci 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Od 25. 5. 2020 se umožní vstup do základní školy i žákům 1. – 5. ročníků. Ostatní ročníky základní školy se budou až do konce školního roku vzdělávat distančním způsobem. Docházka dětí i žáků do školy není povinná. Záleží na rozhodnutí rodičů, zda děti a žáky do školy pošlou. Do školy mohou vstoupit pouze děti a žáci, kteří odevzdají čestné prohlášení o bezinfekčnosti a o poučení o rizikových skupinách osob. Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách naší školy.

Od 11. 5. 2020 je možné za určitých podmínek sportovat ve vnitřních prostorách. Proto je od tohoto data pro sportující veřejnost tělocvična školy opět v provozu. Do konce školního roku bude ale tělocvična pro děti a žáky uzavřena. Je to proto, že se škola po celý den bude snažit od sebe jednotlivé skupiny dětí a žáků izolovat a v odpoledních hodinách by pak umožnila se sdružovat v tělocvičně napříč třídami. Bylo by to tedy v rozporu s opatřeními přijatými ve škole.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem žákům, rodičům, ale i učitelům, že se jim doposud daří zvládat nezvyklou situaci, kdy jsou žáci vzděláváni na dálku. Pro nikoho to není lehká situace, ale pevně věřím, že společným úsilím ji všichni zvládneme. Všem přeji především pevné zdraví.

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.