česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Připravované koncepty

Připravovaná turistická lákadla města Osečná:


1. Rozhledna na Jiránkově kopci


V roce 2005 došlo k dohodě mezi Švýcarskou kooperací San Galllen a městem Osečná s tím, že společně vystaví dřevěnou rozhlednu na Jiránkově kopci nad prameny Ploučnice na místě, kde dřevěná rozhledna stála již v minulosti. Do projektu se aktivně zapojila Technická univerzita v Liberci – fakulta architektury. Ta společně s městem připravila soutěž na design rozhledny. Vítězem této soutěže se stal projekt studenta TUL Vojtěcha Geryka.


Vítězný návrh rozhledny od Vojtěcha Geryka:

Finální vzhled rozhledny:


Finální stav rozhledny je tvarově shodný s původním návrhem. To znamená, že čtverec 4×4 metry se po patrech vysokých 4 metry pootáčí o 45°. Výška nejvyšší rozhledové plošiny je 28 metrů nad terénem. Rozhledna nebude opatřena střechou z důvodů přitížení větrem. Nosná konstrukce se shodně skládá ze šikmých sloupů, které tvoří s podestami trojúhelníky. Trojúhelníky jsou shodně opláštěny ob jedno pole řídkým vodorovným bedněním. Tím vzniká dojem dvou svislých spirálových pruhů obtáčejících tělo rozhledny. Nosná konstrukce rozhledny je navržena ocelová z důvodů bezpečnosti, životnosti a nákladů na údržbu, které se již 10 letech života rozhledny vyrovnají. Celkový život ocelové rozhledny je obvyklý 80 let, zatímco dřevěné 40 let s vydatnými náklady na údržbu, která spočívá ve výměně ztrouchnivělých prvků. Vodorovné prvky plošin jednotlivých pater jsou hranaté trubky venkovního průřezu 140/140 mm. Šikmé sloupy jsou kruhové trubky venkovního průřezu také 140 mm. Proti korozi bude ocelová konstrukce chráněna pozinkováním – šopováním. Podlahové konstrukce jsou z pozinkovaných pororoštů pokrytých dřevěnou podlahou. Vnitřkem rozhledny je vedeno shodně ocelové schodiště. Vřetenová roura bude mít průměr 324 mm. Průchozí šíře ramene bude 75 cm. Celkový průměr schodiště bude 240 cm.


2. Vodní kolo Jenišovského mlýna


V roce 2010 vypracoval student Technické univerzity v Libereci – fakulty strojní Jiří Hauzer diplomovou práci na téma „Inovace vodního kola Jenišovského mlýna“. Práce se zabývala měřením průtoku v mlýnském náhonu a návrhem a konstrukcí vodního kola Jenišovského mlýna čp. 25 v Osečné.


2.1 Mlýnský náhon Jenišovského rybníka včetně měření jeho průtoku (Bazinův a Thomsonův přeliv):


2.2 Původní vodní kolo včetně lednice Jenišovského mlýna, na základě výpovědi mlynáře Miloslava Jiránka:


2.3 Současný stav lednice Jenišovského mlýna:


2.4 Vygenerováno 10. variant a poté byla vyhodnocena na základě kritérií optimální varianta vodního kola Jenišovského mlýna:


2.5 Analýza hřídele kola metodou konečných prvků (síly působících na hřídel, napětí na hřídeli, deformace na hřídeli):


2.6 Inovační prvky k zajištění co nejvyšší účinnosti vodního kola


2.6.1 Vodní kolo se zadržovačem vody:

2.6.2 Kolo s obráceným chodem, zadržovačem vody a upraveným vantrokem:


2.7 Vygenerováno 7. variant přívodu vody na vodní kolo - vítězná varianta: Páková stavidla před vantrokem:


2.8 Prezentační prototyp vodního kola (M 1:30) - vyroben progresivní technologií Rapid prototyping - metodu FDM:


Copyright © 2000-2018, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.