česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Památky města

Kostel sv. Víta v Osečné

Kostel sv. Víta v Osečné První zmínka o malém dřevěném farním kostele v Osečné pochází z roku 1350. Od roku 1363 měl kostel již svého duchovního správce – Bernarda Beránka. Dne 8. dubna 1565 byly položeny základy zděného pozdně gotického a renesančního kostela Karlem Biberštejnem – majitelem děvínského panství. Roku 1568 byla stavba farního kostela dokončena. V roce 1612 daroval starosta Jakob Kröschel kostelu křtitelnici. V roce 1617 byla vystavěna nová vyšší hranolová věž kostela. O 200 let později vypukl v obci rozsáhlý požár, který způsobil velké škody i na kostele. Krátce po požáru byl kostel opět obnoven.

Kostel sv.Víta v Osečné má tři lodě. Vnitřní zařízení pseudogotické z roku 1904. Na jónském pilíři je umístěna kamenná kazatelna. V kostele sv. Víta se nachází rodinná hrobka rodu Biberštejnů a rodiny Šlejniců, kteří v té době vlastnili statek v Chrastné. Nad hlavním portálem kostela sv. Víta se nachází erb šlechtického rodu Rohanů – ten nechal umístit kníže Kamil Josef Idesbald Filip Rohan, který v roce 1838 koupil zdejší panství, pod něž patřila i Osečná. Mimo jiné daroval našemu farnímu kostelu za faráře a děkana Josefa Richtera i nové varhany za 400 zl..

ÚSKP ČR č. rejstříku 21386 / 5-4402

na st. p. č. 2, k. ú. Osečná

vlastník Město Osečná


Mariánský sloup v Osečné

Mariánský sloup Mariánský sloup byl postaven v letech 1720-1730. Titulní socha Panny Marie byla zhotovena v životní velikosti a bohatě vybavena atributy. Tuto hlavní sochu obklopují sochy čtyř světců. Z čelního pohledu stojí po levé straně sv. Vít s říšským jablkem v pravé ruce a se lvem u pravé nohy, za ním sv. Jan Nepomucký. Po pravé straně vidíme dalšího Jana, totiž sv. Jana Křtitele s beránkem u levé nohy, za ním pak sv. Františka Xaverského. Sochařskou práci provedl Franz Hemmrich, sochař z Mimoně.

ÚSKP ČR č. rejstříku 15338 / 5-4403

na p. p. č. 748/1, k. ú. Osečná

vlastník Město Osečná


Radnice

Budova MÚ První Radnice se měšťané z Osečné dočkali roku 1606. Do té doby se konala shromáždění v obydlí purkmistra a soudní jednání v příbytku staršího rychtáře. Dne 5. listopadu 1642 bylo město Osečná švédským vojskem téměř úplně zničeno. Radnice a městský mlýn byly zničeny, kostel vypleněn a pivovar vypálen.

Roku 1704 byla dokončena stavba nové městské Radnice, která byla vybudována uprostřed náměstí a stála 1.142 zl. a 30 kr. K této stavbě bylo použito kamenů ze spáleniště bývalého pivovaru.

Těžká osudová rána zastihla dne 14. června 1825 Osečnou. Toho dne vypukl požár ve farské stodole, který se rozšířil a padla mu za oběť fara s církevním archivem, Radnice, 23 měšťanských domů, 6 stodol, 14 chlévů, 5 kůlen a kostelní věž, na níž bylo žárem roztaveno 5 zvonů a zničeny věžní hodiny.

Dne 22. července 1825 byl před rychtářem sepsán protokol o tom, že obec koupila za 1.100 zl. od vdovy M. A. Zimmermannové, znovu provdané Schmidtové, spáleniště č.p. 86 na náměstí ke stavbě nové, nynější Radnice. Roku 1827 vrchnostenský úřad schválil rozpočet na stavbu nové Radnice. V letech 1829 – 1830 započala stavitelem Josefem Haasem z Mimoně výstavba Radnice. Součástí stavby Radnice byl i hostinec a prostory pro hasičskou stříkačku. Spolu s Radnicí byly postaveny i dvě kašny, které zhotovil Václav Lejsek ze Zábrdí. Roku 1829 proběhla sbírka na pořízení městského znaku do průčelí Radnice, bylo vybráno 32 zl. a 30 kr. a znak zhotovil J. Suske, sochař z Mimoně. Dne 25. října 1830 byla předána dostavěná budova Radnice měšťanům Osečné, stála celkem 5.640 zl. (zálohy 2.600 zl. + 2.040 zl. + doplatek 1.000 zl. – zdroj: dopis ze dne 13. 11. 1830). Dne 12. srpna 1831 proběhla „kolaudace" Radnice krajským inženýrem a v říjnu 1831 byly dokončeny dodatečné opravy stavby Josefem Haasem. Nová Radnice dostala nakonec č.p. 105, které má doposud (pod č.p. 86 si na jiném místě ve městě postavil dům Franz Müller). Dne 10. února 1832 byla zaslána přihláška k pojištění Radnice proti požáru.

Radnice sloužila svému účelu až do 70. let 20. století. V tomto období došlo k vnitřní přestavbě budovy Radnice na místní kino a knihovnu, později lékárnu. Místní národní výbor / později obecní úřad usídlil v budově č.p. 103 na náměstí.

V roce 2006 byla provedena celková rekonstrukce budovy Radnice č.p. 105. Generální zhotovitelem byla firma INVEST CZ Štemberk. Dne 3. října 2006 proběhla závěrečná montáž okrasné makovice s archiváliemi – tu vyrobil místní živnostník pan Petr Polec. Dne 28. prosince 2006 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované Radnice. Od začátku roku 2007 je tedy opět Radnice (Městský úřad Osečná) na původním místě…

na st. p. č. 10/1, k. ú. Osečná

vlastník Město Osečná


Sousoší Tří svatých

Sousoší Tří svatých Méně viditelnou, ale skvostnou památkou je Sousoší Tří svatých – Jana, Pavla a Luitgardy.

V letech 1653 – 1783 byl vrchností Českodubska ženský klášter sv. Jakuba ve Vídni, který získal panství v Podještědí věnem od své abatyše Reginy, dědičky hraběte Isolaniho.

Trvalou památkou na zbožnou Reginu jsou v Osečné, v Českém Dubě a v Hodkovicích nad Mohelkou tři stejná velkolepá sousoší z pískovce, které pochází z roku 1714 a zpodobňují v životní velikosti tři katolické svaté: Jana, Pavla a Luitgardu. Uprostřed pomníku se tyčí do výše kříž s Kristem, u jehož nohou klečí sv. Luitgarda. Luitgarda je světice cisterciánského řádu, které se v modlitbě zdálo, že se k ní Kristus odpoutal z kříže a dal jí políbit své rány. Po obou stranách pomníku jsou stojící postavy světců s železnými meči – vlevo sv. Jan a vpravo sv. Pavel.

V 17. a 18. století mnoho obyvatel Čech podlehlo opakovaným epidemiím v důsledku válek a hladomorů. Císař Karel VI., otec Marie Terezie, nařídil roku 1713 z pietních důvodů zřizování „morových sloupů“ v celé monarchii. Představená kláštera sv. Jakuba ve Vídní Maria Magdalena z Walterskirchenu se rozhodla, že ozdobí tři největší obce svého panství pod Ještědem důstojnými náboženskými monumenty z umělecké dílny Matyáše Brauna (1684–1738). Tento věhlasný sochař rakouského původu je tvůrcem mnoha barokních skvostů v Čechách, zdobících četné zámky, kostely a také Karlův most v Praze. Nejvýznamnější Braunovo dílo, znázorňující „Vidění sv. Luitgardy“ se stalo ideovým vzorem pro kompozici tří postav sousoší objednaných klášterem pro města v Podještědí. Výběr alegorických postav těchto monumentů věru nebyl náhodný, neboť Luitgarda a oba světci s železnými meči symbolizují cisterciánskou a křížovnickou minulost Českodubska. Je také příznačné, že tato velkolepá sousoší byla vesměs postavena na nejpříhodnějších místech s dalekým výhledem na Ještěd.

V minulosti se každoročně 26. června na svátek Jana a Pavla konalo procesí z místních kostelů k sochám oněch tří svatých, aby jejich přímluvou Bůh ochránil město a lidi od živelných pohrom.

V Osečné se pomník nalézá na východním okraji města při cestě do osady Kotel, v Českém Dubě v městské čtvrti Na Zhůrách a v Hodkovicích nad Mohelkou nad šestnácti schody poblíž školy.

Názvy sousoší vyskytující se v různých publikacích: Sousoší Tří svatých, Sousoší Tří světců, Sousoší Víry se sv. Janem a sv. Pavlem či Sousoší sv. Luitgardy, sv. Jana a sv. Pavla.

ÚSKP ČR č. rejstříku 38532 / 5-4404

na p. p. č. 501/1, k. ú. Osečná

vlastník Město Osečná


Schillerův pomník

Schillerův pomník Na vrcholku Schillerovy výšiny se nachází pomník Johanna Christopha Friedricha von Schillera (10.11.1759 – 9.5.1805), německého spisovatele, básníka a dramatika, propagátora etických a uměleckých ideálů klasiky, autora textu písně, jež se stala hymnou národů Evropské unie (Ludwig van Beethoven - Óda na radost). Pomník byl postaven v roce 1905. V minulosti zde stávalo popraviště a vrch se nazýval Šibeniční vršek.

na p. p. č. 505/7, k. ú. Osečná

vlastník Město Osečná


Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice Historická hasičská zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Osečná ve Školní ulici pochází z roku 1936. Slavnostně vysvěcena byla zdejším sborem 12. července 1936.

Zbrojnice prošla rekonstrukcí v roce 2018. V současné době slouží k sušení hasičských hadic po zásazích a pro parkování vozidel SDH.

na p. p. č. 10/3, k. ú. Osečná

vlastník Město Osečná


Kříž u Jenišovského mlýna

Kříž u Jenišovského mlýna Kříž se nachází na severovýchodním okraji města Osečná, naproti objektu Jenišovského mlýna č. p. 25. Kříž byl vystaven jako připomínka hospodářů mlýna – Michaela a Heleny Reischelových, kteří byli ve mlýně roku 1843 lupiči přepadeni a zabiti.

Na dvou stupních je postaven kvadratický sokl, který má na každé straně vyryté červené obdélné pole s probranými rohy. Uprostřed pole přední strany je uveden v červeném poli pozlacený text „Errichtet von Michael a Helena Reischl“ a datace: „MDCCCXLIII“ (1843). Na sokl nasedá hranolový dřík. Na přední straně dříku je v červeném obdélníkovém poli uveden text:

Lass Jesu dein
heiliges Leiden
An uns nicht
Verlohren seyn.
Gib uns Gnade die
Sünd zu meiden
Führ uns in den
Himmel ein.

Překlad: Ježíši, nenech nás zapomenout na Tvé svaté utrpení. Dej nám milost vyvarovat se hříchu. A uveď nás na nebesa.


Dřík kříže zakončuje masivní několikastupňová římsa. Z římsy vychází segmentově zakončený nástavec s křížkem na vrcholu. Kamennou část doplňuje kovový krucifix se zlatým korpusem ukřižovaného Krista. Kříž ještě obklopuje ze tří stran kovaný plot s pískovcovými sloupky. Kříž prošel rozsáhlým restaurováním v roce 2016.

na p. p. č. 255/2, k. ú. Osečná

vlastník Město Osečná


Kříž v Zábrdí

Kříž z roku 1830 v Zábrdí Kříž se nachází v centrální části obce Zábrdí, vedle bývalé hasičské zbrojnice. V roce 1830 jej nechal zřídit tehdejší rychtář.

Na dvou stupních je postaven kvadratický sokl, který má na každé straně vyryté obdélné pole s probranými rohy. Uprostřed pole přední strany je uvedena datace: „Ano 1830“. Na sokl nasedá hranolový dřík zdobený třemi polychromovanými reliéfy světců v segmentově zakončených mělkých nikách s plastickým orámováním. Na přední straně je znázorněna Panna Marie Bolestná s jedním mečem vetknutým v hrudi a na bočních stěnách je ztvárněný sv. Jan Nepomucký z čelního pohledu vlevo a sv. Linhart s ležícím býkem u nohou vpravo. Dřík zakončuje masivní vzdutá římsa, pod níž je znázorněn reliéf mušle. Z římsy vychází segmentově zakončený konkávní nástavec ozdobený reliéfem baldachýnu tvořeného ze čtyř festonů a rozet. Kamennou část doplňuje kovový krucifix s plechovým korpusem ukřižovaného Krista, dříve malovaným, a s dvojicí letících andělů. Kříž chrání plechový pás stříšky, přitavené k břevnům kříže. U paty kříže se nedochovala dvojice malovaných plechových andělů. Památku původně obklopoval dřevěný laťkový plot s pískovcovými sloupky.

ÚSKP ČR č. rejstříku 33640 / 5-4190

na p. p. č. 123/2, k. ú. Zábrdí u Osečné

vlastník Město Osečná


Kaple se zvonicí v Zábrdí

Kaple se zvonicí v Zábrdí Barokně ztvárněný objekt se nachází ve stráni při cestě k usedlosti č. p. 12, na severozápadním okraji obce Zábrdí. Kaple se zvonicí byla vystavěna v roce 1932 v místě původní dřevěné zvoničky.

Kaple se zvonicí má podobu menší jednoduché zděné stavby na čtvercovém půdorysu s okosenými nárožími, která je ve svahu zpevněna zděnými opěrnými pilíři. Nerovnost terénu vyrovnává podezdívka zvýrazněná iluzivním kvádrováním. Fasáda je hladce bíle omítnuta a člení ji tmavší široké nárožní lizénové rámce v odstínu žluté. Korunu zdiva zakončuje dřevěná římsa. Vchod vyplňují dřevěné dveře rámové konstrukce s paprsčitě členěným nadsvětlíkem. V bočních stěnách jsou vsazena půlkruhově zaklenutá trojdílná okna. Stanovou střechu tvoří lucerna s okosenými rohy, otevřená ze čtyř stran a krytá břidlicí. Střecha vrcholí menším jehlancem s makovicí a jednoduchým latinským křížem. Dřevěná konstrukce zvonice nese zvon. Plochý strop má fabionové okosení a obsahuje otvor pro táhlo zvonu. Podlahu pokrývá režná pálená dlažba. Uvnitř kaple je osazen oltář a dvě kostelní lavice. Tato kaplička přežila dobu normalizace pouze díky nadšeným chalupářům. V roce 2001 se podařilo provést její celkovou rekonstrukci.

Podle vyprávění pana Miloslava Prokopa – majitele pily ve Vystrkově, slíbil pan Josef Marsch z domu č. p. 12 v Zábrdí panence Marii před odchodem do světové války, že když se vrátí živ a zdráv domů, nechá postavit na místě staré dřevěné zvoničky novou kapličku. Ať to bylo, jak to bylo, je pravdou, že nad Zábrdím stojí od roku 1932 kaplička nová.

ÚSKP ČR č. rejstříku 10202 / 5-5601

na st. p. č. 81, k. ú. Zábrdí u Osečné

vlastník Město Osečná


Výklenková kaplička v Kotli

Výklenková kaplička v Kotli Výklenková kaplička vystavěná na obecní náklady v roce 1860 stojí severozápadně od obce, na severní straně komunikace směřující z Osečné do Kotle. Původně byla zasvěcena Nejsvětější Trojici.

Drobná zděná a hladce omítnutá památka stojí na obdélném půdorysu. Hlavní průčelí s hlubokou půlkruhově zaklenutou nikou lemují nárožní pilastry. Boční průčelí s lizénovými rámci uzavírá bohatě profilovaná římsa. Ta přechází i na hlavní průčelí, kde je v prostoru nad nikou přerušena. Neomítnutá zadní strana kapličky odkrývá zdivo z pískovcových kvádrů. Objekt kryje sedlová střecha vyskládaná plechovými šablonami. Na vrcholu trojúhelníkového štítu se nachází jednoduchý železný kříž. Niku původně vyplňoval malovaný obraz na plátně.

ÚSKP ČR č. rejstříku 10165 / 5-5613

na p. p. č. 174/2, k. ú. Kotel

vlastník Město Osečná


Kaplička sv. Anny v Kotli

Kaplička sv.Anny v Kotli Kapličku pocházející z první poloviny 19. století nalezneme jihovýchodně od obce Kotel, při silnici směřující do Českého Dubu. Jedná se o výchozí stavbu křížové cesty stoupající ke kapli Božího hrobu na Kotelském vrchu. Její výstavbu iniciovala, na vlastní náklady, kotelská obec.

Jedná se o zděnou hladce omítnutou stavbu obdélníkového půdorysu s rovným závěrem a sedlovou střechou krytou břidlicí. Na hlavním průčelí, které člení dva pilastry, se pohledově uplatňují neomítnuté pískovcové kvádry. Nároží dekorují mírně vystupující lizény. Půlkruhový vstup lemovaný ostěním je osazen dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. V ose nad vstupem se nachází latinský kříž, další nalezneme na vrcholu trojúhelného štítu. V kapličce je na čelní stěně namalovaný cenný obraz technikou al secco zobrazující sv. Annu s malou pannou Marií. Kaplička prošla rozsáhlou opravou v roce 2000.

ÚSKP ČR č. rejstříku 11137 / 5-5737

na p. p. č. 352/4, k. ú. Kotel

vlastník Město Osečná


Křížová cesta s kaplí Božího hrobu na Kotelském vrchu v Kotli

Křížová cesta s kaplí Božího hrobu na Kotelském vrchu v Kotli Kaple Božího hrobu se nachází na zalesněném Kotelském vrchu (498 m n. m.) nad osadou Kotel, v blízkosti geologické národní přírodní památky Čertova zeď. Kaple byla postavena na místě původních Božích muk v roce 1901 a to nákladem rodiny Bienertovy pocházející z chalupy č.p. 32 v Kotli. Kaple byla zasvědcena „Božímu hrobu“ a symbolizuje místo, do kterého byl uložen Ježíš po té, co zemřel na kříži.

Kaple o půdorysném rozměru 4 m x 6,5 m má klasickou sedlovou střechu z vláknocementových šablon s vrcholovou věžičkou a křížkem. Ve štítě průčelí je umístěno pevné okno. Vstupní otvor je zajištěn kovanou mříží a za touto mříží ze strany interiéru jsou osazeny masivní dřevěné dveře. Vlastní rekonstrukci kaple provedla firma Penta z Jablonného v Podještědí. Nového kabátu se kaple dočkala v říjnu 2014. Dne 15. července 2015 proběhlo slavnostní vysvěcení kaple. Kapličku vysvětil litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant společně se zdejším farářem Miroslavem Maňáskem za účasti občanů z celého Podještědí.

Kaplička je veřejnosti nepřístupná, její vnitřní prostor je však možno si prohlédnout v letních měsících skrze kovanou mříž.

Od kaple sv. Anny na jihovýchodním konci Kotle ke kapli Božího hrobu sem vede křížová cesta se 14 – dříve dřevěnými, nyní kamennými zastaveními. Křížová cesta byla vyrobena díky štědrosti rodiny Bienertovy v letech 1902 – 1904. Ještě začátkem roku 2017 byla bez obrázků, vykazovala hodně prasklin a některá byla dokonce poškozena. Díky finanční dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR a spolupráci s Lesy ČR se podařilo městu Osečná v roce 2017 křížovou cestu obnovit.

Bylo provedeno restaurování 13 kamenných zastavení a umístěno 13 plechových stříšek s křížky na tato zastavení. Panem malířem byly namalovány obrázky a nainstalovány do nik jednotlivých zastavení. Na stojící dřevěný kříž vedle kaple jako 12. zastavení byla namontována plechová silueta s malbou ukřižovaného Ježíše Krista a do výklenku kaple byl namalován a umístěn obraz. Dne 15. června 2018 proběhlo slavnostní vysvěcení obnovené křížové cesty. Křížovou cestu vysvětil litoměřický generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek společně se zdejším farářem Miroslavem Maňáskem za účasti občanů z celého Podještědí.

na st. p. č. 111, k. ú. Kotel

vlastník Město Osečná


Kaple sv. Josefa se zvoničkou v Druzcově

Kaplička se zvoničkou v Druzcově Kaple sv. Josefa stojí v jihozápadní části obce Druzcov, u křižovatky průjezdní silnice směřující z Osečné do Křižan a místní komunikace. Byla vystavěna v roce 1832 na obecní náklady v místě původní dřevěné kaple. Kaple je využívána při vánočních a velikonočních koncertech osečenského smíšeného pěveckého sboru Canzonetta. Od 18. června 2017 zde oživil pan Jan Haken tradici nedělního poledního zvonění.

Číslo rejstříku ÚSKP ČR : 32894 / 5-4221

na st. p. č. 81, k. ú. Druzcov

Vlastník : Město Osečná


Boží muka v Druzcově

Boží muka Druzcov Na trase cyklostezky Zelená cyklomagistrála Ploučnice, v místech u druzcovského hřbitova byly v září roku 2010 dokončeny opravy Božích muk. Námět vnitřního nástěnného obrazu navrhla a vytvořila Emílie Roubíčková z Druzcova – tím také zvýraznila tento překrásný krajinotvorný prvek.

na p. p. č. 598/21, k. ú. Druzcov

vlastník Město Osečná


Barokní brána se sochou sv. Vendelína v Chrastné

Barokní brána se sochou sv.Linharta Barokní brána se sochou sv. Vendelína je součástí někdejšího renesančního hospodářského dvora s tvrzí situovaného severozápadně od osady Chrastná. Tvrz se statkem písemně doloženou k roku 1591 nechal vystavět Šalamoun Blekta z Útěchovic. Jeho potomci na ní sídlili do třicetileté války. Roku 1628 ji získal Volf ze Šlejnic. V roce 1715 dvůr koupil Ludvík Josef Hartig a připojil ji ke strážskému panství. Tvrz tím ztratila rezidenční funkci a nadále sloužila jako účelová budova hospodářského dvora. Během 18. století dostal celý dvůr i s tvrzí jednotnou barokní úpravu. Samotnou bránu nalezneme mezi dvěma budovami v severovýchodní části dvora.

Zděnou omítanou bránu kryje řada tašek bobrovek vyskládaných do valbové stříšky. Plochu brány člení postranní lizény a profilová korunní římsa. Vlastní půlkruhově zakončený otvor lemuje profilované pískovcové ostění. Na jeho klenáku nalezneme připevněný pískovcový erb rodu Hartigů. Otvor brány je osazen dřevěnou bránou. V ose nad klenákem se na koruně zdiva nachází pískovcová socha sv. Vendelína stojící na nízkém podstavci. Světec oděný ve splývavém pastýřském rouchu je zpodobněn v kontrapostu pravé nohy a s hlavou krytou širokým kloboukem. U nohou mu leží kůň a býk.

ÚSKP ČR č. rejstříku 15229 / 5-4405

na st. p. č. 5, k. ú. Chrastná

Vlastník : KRASSA 2015 s.r.o.Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.