česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Sociální komise navštívila paní Marii Bartošovou z Osečné
6. března 2024, autor: hauzer

Sociální komise navštívila paní Marii Bartošovou z Osečné Sociální komise navštívila dne 6. března 2024 paní Marii Bartošovou z Osečné, která oslavila své 90. narozeniny.

Oslavenkyně se těší dobrému zdraví, veselé náladě a stálé chutí do života.


Osečenský masopust
10. února 2024, autor: Jiří Hauzer

V sobotu 10. února 2024 se uskutečnil již 6. osečenský masopust. Na Svatovítském náměstí v Osečné se ve 13.00 hodin sešlo velké množství krásných masek a řada přihlížejících diváků. Před budovou radnice došlo k požádání rychtáře o svolení k vládě nad městem a představení všech hlavních masek. Nálada byla výborná, za doprovodu potulných muzikantů si všichni i zazpívali. Poté se maškarní průvod vydal na okružní cestu Osečnou, která skončila opět před radnicí. Tam už za šera proběhla porážka kobyly, navrácení klíče od města a poté následovala hudební produkce, zpěv a volná zábava.

Pořadatelem velice vydařené akce byl Sbor dobrovolných hasičů Osečná.


Hasičský ples
3. února 2024, autor: hauzer

Hasičský ples Sbor dobrovolných hasičů Osečná uspořádal v sobotu 3. února 2024 v Lázeňské restauraci v Lázních Kundraticích tradiční Hasičský ples, na který se přišlo pobavit 92 občanů. Celý večer doprovázela hudební skupina Čenda Band. Na závěr plesu proběhlo vyhlášení tomboly a předání hodnotných cen.


Den otevřených dveří na radnici
2. února 2024, autor: hauzer

Každoročně již od roku 2006, tentokrát bohužel bez našeho kronikáře Miroslava Láta, se v pátek dne 2. února 2024 uskutečnil Den otevřených dveří na radnici. Páteční termín setkání byl posunut z důvodu stavebních prací.

V úvodu starosta města Jiří Hauzer zhodnotil průběh minulého roku z pohledu vedení města, poté promluvili hosté, mezi nimiž byl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, senátor Jiří Vosecký a Frank Peuker, starosta Großschönau a předseda saské části sdružení Lužických hor. Svá slova také přidal starosta Stráže pod Ralskem pan Zdeněk Hlinčík, jehož pečovatelská služba bude zajišťovat služby i u nás. Poté byla promítnuta prezentace událostí minulého roku v Osečné připravená Miroslavem Látem a dokončená Jiřím Hauzerem ml. Oficiální část byla ukončena přípitkem a symbolickým přestřižením pásky do nových prostor víceúčelového sociálního centra. Po slavnostním otevření si veřejnost mohla prohlédnout a seznámit se se zrekonstruovaným domem č.p. 87. Závěr akce zaplnila neformální diskuse za bohatého občerstvení, které připravili místní nadšenci pod vedením Marie Guričanové.


Víceúčelové sociální centrum Osečná - sociální služby
16. ledna 2024, autor: hauzer

Město Osečná v loňském roce realizovalo rekonstrukci domu č.p. 87 na Svatovítském náměstí, kde m.j. vznikly v přízemí prostory pro zázemí pečovatelské služby a v prvním a druhém patře prostory pro aktivizační služby realizované Občanským sdružením D.R.A.K. z.s.

V současné době již zahajujeme zkušební provoz a v krátké době po kolaudaci bude zahájena činnost jednotlivých subjektů. Proto bychom Vás chtěli informovat o nově nabízených službách pro naše občany.


Jedná se o pečovatelskou službu:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík).
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení…), praní a žehlení osobního, ložního prádla, donáška vody).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na úřady).
 • Jiné fakultativní (nadstandardní) služby (doprava klienta automobilem, pomoc a podpora při vyřizování osobních záležitostí, dohled na uživatele, zapůjčení jídlonosiče, kopírování dokumentů, praní záclon, závěsů a dek, zapůjčení kompenzačních pomůcek (chodítko, sedačka na vanu do sprchy, toaletní židle, francouzské hole).
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (rozvážka obědů z kuchyně ZŠ).

dále o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

 • Zvýšení informovanosti rodin v nepříznivé životní situaci o možnostech využití běžně dostupných veřejných služeb pro řešení své životní situace.
 • Poskytovat rodinám podporu v takové míře, aby je nezbavila zodpovědnosti a přirozených rizik při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
 • Zvýšení uplatnitelnosti uživatelů na trhu práce.
 • Aktivizace rodin tak, aby mohly řešit aktuální problémy a tím se lépe vyrovnávat s různými životními situacemi samy.
 • Snížení ohrožení rodin a zvláště pak dětí v rodinách se společensky nežádoucími jevy (např. týrání, zneužívání dětí, zneužívání návykových látek, krádeže, šikana, útěk od rodiny,…).
 • Zprostředkování aktivit vedoucích k zapojení rodiny do společnosti, zlepšení komunikace se společenským prostředím i kvalitnímu trávení volného času.
 • Napomoci setkávání rodin s podobnými problémy a tím předcházet sociální izolaci rodin.
 • Ve službě je poskytováno základní sociální poradenství a v případě potřeby zpros­tředkovávání odborného sociálního poradenství.
 • Služba probíhá terénní a ambulantní formou a je poskytována BEZPLATNĚ.

a na závěr o sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kdy cílem této služby je:

 • Posilovat a udržovat psychickou kondici.
 • Udržovat míru soběstačnosti a samostatnosti.
 • Poskytnout informace a podporu při řešení různých problémů.
 • Podporovat co nejdelší setrvání seniorů a osob zdravotně znevýhodněných v jejich přirozeném prostředí.
 • Vytvářet, rozvíjet dovednosti, schopnosti, vědomosti, kompetence klientů.
 • Ve službě je poskytováno základní sociální poradenství a v případě potřeby zprostředkovávání odborného sociálního poradenství.
 • Služba probíhá terénní a ambulantní formou a je poskytována BEZPLATNĚ.

V případě, že budete mít o tyto služby zájem, vyplňte přiložený dotazník a vhoďte jej do schránky Městského úřadu případně na podatelnu do 29.2.2024.

Jiří Hauzer, starostaV příloze:


Pozvánka na Den otevřených dveří na Radnici
15. ledna 2024, autor: hauzer

Upozornění občanůmTentokrát až v pátek dne 2. února 2024 od 18.00 hodin proběhne v aule radnice v Osečné již popatnácté „Den otevřených dveří“.

Cílem tohoto setkání bude celkové shrnutí života v Osečné v minulém roce včetně obrazové prezentace. Součástí večera bude i seznámení s proběhlou rekonstrukcí domu č.p. 87 vedle radnice a jeho následného využití. Malé občerstvení zajistí absolventi loňského kurzu vaření.

Jiří Hauzer, starosta


Výroční členská schůze SDH Osečná
12. ledna 2024, autor: Jiří Hauzer

Výroční členská schůze SDH Osečná V pátek dne 12. ledna 2024 se v restauraci U Junglika konala Výroční schůze SDH Osečná. Schůze se zúčastnilo 29 hasičů za přítomnosti hostů ze sousedních SDH – Janův Důl, Rozstání a Světlá pod Ještědem. Nechyběl ani zástupce krajského sdružení hasičů v Liberci pan Radek Bartoníček či paní Šárka Rainerová. Přítomen byl i zdejší starosta města pan Jiří Hauzer.

V rámci programu byla přednesena zpráva SDH Osečná o bohaté činnosti za rok 2023, kdy tato organizace má 81 členů, z toho 58 dospělých a 23 dětí do 18-ti let. Byla zde vyzdvižena i spolupráce s městem Osečná a hasičskými sbory v Sasku a Polsku. Tak jako každý rok i letos byli oceněni někteří aktivní členové. Věrnostní stužku za 50 let u SDH Osečná obdržel František Hloušek a Věrnostní stužku za 10 let u sboru obdrželi Patrik Daníček a David Třešňák.

„SDH Osečná je nejaktivnější zdejším sdružením, které pomáhá při rozvoji města, mají stabilní početnou základnu dětí a mládeže, a proto podporujeme a budeme i nadále podporovat jejich činnost“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.