česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Valná hromada Sportovního klubu Osečná
28. června 2021, autor: hauzer

Valná hromada 2021 V pondělí 28. června 2021 proběhla u fotbalového hřiště Valná hromada SK Osečná, z.s. Schůzi řídil Mgr. Tomáš Johanovský, zprávu o činnosti výkonného výboru za rok 2020  prezentoval Luboš Pytloun, zprávu o hospodaření za rok 2020 prezentovala Ing. Alice Viková, zprávu revizní komise přednesla Renata Májová a návrh rozpočtu na rok 2021 predikoval Mgr. Tomáš Johanovský – ten byl nakonec jednomyslně schválen.

Činnost jednotlivých oddílů za uplynulý rok byla značně ochromena koronavirovou pandemií.

Na schůzi se projednávala mimo jiné témata – získaná investiční dotace z MŠMT na rekonstrukci kabin a zavlažovacího systému a dotace z Libereckého kraje na podporu mládeže.

Na závěr Valné hromady provedl předseda Luboš Pytloun všechny přítomné členy klubu novými sportovními kabinami.

Propagační cykloexkurze Podralskem
25. června 2021, autor: hauzer

Propagační cykloexkurze Podralskem Tak jako každoročně již od roku 2005 se dne 25. června 2021 konala cykloexkurze starostů Mikroregionu Podralsko a sousedních Žitavských hor. Letošní trasa byla navržena v místech do budoucna uvažované trasy „Lázeňské cyklostezky“ vedoucí z Lázní Kundratic do Saské lázeňské obce Oybin. Zúčastnilo se 23 cyklistů. Bohužel tak jako v loňském roce poznamenal průběh exkurze vytrvalý déšť, který nic neubral na úspěšném průběhu akce. Setkání účastníků proběhlo v nově vybudovaném zázemí sportovního areálu v Osečné. Jízda započala po části cyklostezky Osečná – Druzcov, poté jsme se vydali neudržovanou lesní cestou do areálu bývalé šachty Křižany. Zde nás seznámil s průběhem rekultivace pracovník Diamo s.p. Stráž pod Ralskem. Následně jsme pokračovali přes obec Žibřidice po silnici nad obec Janovice, kde jsme odbočili na místní komunikaci vedoucí k zámku Lemberk. Zde proběhlo krátké seznámení s aktivitami v souvislosti s výstavou výtvarníků a dále jsme pokračovali městem Jablonné v Podještědí do tenisového areálu k vyhodnocení celé akce. Závěrem jsme se posilnili a odjeli do svých obcí.

Rád bych poděkoval za milé přijetí a občerstvení činovníkům tamního tenisového klubu, kteří zajistili zázemí pro odpočinek po „náročné“ cyklojízdě. Přestože všichni dojeli promočení, někteří si dokonce vylévali vodu i z bot, nikdo nevzdal a do cíle se dostali všichni. Dohodli jsme se, že v přípravách realizace této oblíbené akce budeme i nadále pokračovat.

Jiří Hauzer, předseda Mikroregionu Podralsko

ZŠ Osečná - Sběr papíru, pomerančové kůry a léčivých bylin
10. června 2021, autor: Jiří Hauzer

S polevující pandemií coronaviru se probouzí akce "Konto třídy", kterou organizuje náš Spolek rodičů a přátel školy. Proto se ve čtvrtek 17. června uskuteční sběr papíru, pomerančové kůry a léčivých bylin. Vybírat budeme veškerý papír (časopisy, letáky, noviny i kartónový papír) ráno od 7:00 do 8:00 a ještě odpoledne od 15:00 do 16:00 před kabinami sportovního oddílu u fotbalového hřiště. Veškerý zisk ze sběrů je připisován jednotlivým třídám ne jejich "Konto třídy" ze které si třídy hradí náklady na své akce. Nejlepší sběrače pozveme na tajnou výpravu zájezdovým autobusem, kterou ale uskutečníme začátkem příštího školního roku. Tato výprava bude zcela hrazena z příspěvku kulturní komise Města Osečná.

Tomáš Vobořil, předseda SRPŠ ZŠ a MŠ Osečná


Informace pro pacienty ordinace praktického lékaře - očkování covid-19
29. května 2021, autor: hauzer

Logo

V ordinaci máme k dispozici 100 dávek vakcíny Moderna.

Máte-li zájem o očkování, ozvěte se – nejlépe na mailovou adresu info@ordinaceosecna.cz, případně zavolejte od středy 2. 6. 2021 v ordinačních hodinách na telefon 608 136 117.

MUDr. Pavel Kočí


Informace pro pacienty ordinace praktického lékaře
26. května 2021, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanům Ordinace v Osečné a Rozstání bude uzavřena ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2021 z důvodu čerpání dovolené.

Zastupuje MUDr. Grossová, Husova 13, Český Dub, tel. 485 147 628. Ordinační hodiny MUDr. Grossové: pondělí 7.00-13.00 hod., úterý 12.00-18.00 hod., vyšetření vždy po telefonické domluvě!

MUDr. Pavel Kočí


V areálu ZŠ a MŠ Osečná vzniká dětské dopravní hřiště
14. května 2021, autor: hauzer

Prostranství mezi budovou základní školy a budovou mateřské školy bylo využíváno jako zahrada MŠ s provizorním dopravním hřištěm. Prostor tvořil rozpadající se asfaltový povrch, na kterém byly nakresleny silnice a travnatá plocha, na které byly umístěny herní prvky.

Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná V současné době, v rámci projektu města „Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná", dochází k celkové revitalizaci tohoto prostranství a k vytvoření funkčního dopravního hřiště. To bude sloužit jako odpočinková zóna pro veřejnost a v dopoledních hodinách pro volnočasové i výukové aktivity školních a předškolních dětí.

„Jsem rád, že MMR podpořilo tento náš projekt, který dlouhá léta ležel v šuplíku. Pokud vše půjde podle plánů, dopravní hřiště by mělo být dokončeno do konce července 2021“, uvedl starosta města Osečná Jiří Hauzer.


Povinná publicita Projekt „Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná" je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Město Osečná začíná s výstavbou další stokové sítě oddílné splaškové kanalizace
10. května 2021, autor: Jiří Hauzer

Ilustrativní obrázek Město Osečná začíná s výstavbou další stokové sítě oddílné splaškové kanalizace v západní části Osečné na katastrálním území Lázně Kundratice. Konkrétně se jedná o výstavbu stoky B1 a na ní navazující stoku B1-1. Stoka B1 podejde shybkou v bet. bloku Ploučnici a bude pokračovat podél jejího opevněného břehu do ulice Truhlářské. Zde se oddělí stoka B1-1, stoka B1 bude stoupat ulicí až před č.p. 40, kde v této fázi stoka B1 bude končit. Postavené stoky budou odkanalizovány na městskou ČOV Osečná. Celková délka vybudovaných stok bude činit 243 m. V rámci projektu bude napojeno 36 EO.


Povinná publicitaProjekt „ Osečná - kanalizace II. etapa, stoky B1, B1-1“ podpořil Liberecký kraj.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2021, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.