česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Čipování psů - výzva
23. září 2019, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmVzhledem k nové povinnosti čipování psů, Město Osečná zajistí ve spolupráci s veterinární službou očipování psů majitelům, kteří mají trvalý pobyt ve správním obvodu Města Osečná.

Kdo bude mít zájem o zajištění této služby, ať se přihlásí na podatelně Městského úřadu u paní Evy Pohořelé, tel.: +420 485 179 208, do 15. 10. 2019. Poté město zajistí potřebný počet čipů včetně termínu očipování odbornou osobou.

Toto opatření přinese jednoduchost při útěcích a hledání zatoulaných psích miláčků jejími majiteli a na druhé straně bude snadná identifikace nepřetržitě se toulajících psů.

Město Osečná dokončilo další stokové sítě oddílné splaškové kanalizace
19. září 2019, autor: Jiří Hauzer

Ilustrativní obrázek Město Osečná úspěšně dokončilo další stokové sítě oddílné splaškové kanalizace v západní části Osečné. Konkrétně se jednalo o stoky A8 (ul. K Pramenům) a A8–4 (ul. Příčná), které jsou uloženy v místních komunikacích. Vybudované stoky jsou samozřejmě napojeny na městskou čističku odpadních vod v Osečné – Lázních Kundraticích. Cíl projektu byl naplněn, neb byla vybudována kanalizační stoka A8 v délce 216,6 m a kanalizační stoka A8–4 v délce 29,4 m. V rámci projektu bude po kolaudaci napojeno 24 EO.

„Jsem rád, že se nám podařilo díky finanční podpoře Libereckého kraje vybudovat stokové sítě A8 a A8–4. Další naši obyvatelé budou tak připojeni na městskou splaškovou kanalizaci a dojde ke zlepšení životních podmínek i životního prostředí“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Povinná publicitaProjekt „Osečná – kanalizace II. etapa, stoky A8, A8–4“ podpořil Liberecký kraj.


Jízdní řády pro veřejnou autobusovou dopravu
17. září 2019, autor: Jiří Hauzer

Tak jako každoročně se připravují nové jízdní řády pro veřejnou autobusovou dopravu. KORID LK, organizace pověřená Libereckým krajem, organizovala setkání zástupců obcí, kde byly předneseny některé úpravy jízdních řádů a podmínek přepravy. Co se týče autobusových linek projíždějících Osečnou, tak by se v dalším období od 15. prosince 2019 nemělo nic změnit. V případě, že se uvolní autobus, bude ještě přidán spoj o prázdninách s odjezdem v 13:15 z Liberce do Osečné a v 14:00 zpět. Dále by měl být přidán jeden víkendový spoj provozovaný pouze v letní turistické sezóně dopoledne z Liberce do Stráže pod Ralskem a zpět.

Co se týče jízdného, tak stát kompenzuje kraji slevy a to dětem od 6 do 18 let a důchodcům nad 60 let. Obce mimo města Liberec doplácejí na občana 90,–Kč ročně a přesto chybí na veřejnou dopravu ještě 65 mil. Korun. Tato skutečnost přinese pravděpodobně od 1. listopadu 2019 mírné zvýšení jízdného. Občané, kteří používají veřejnou dopravu v kraji, mohou používat kartu OPUSCARD, která zjednodušuje odbavení. Cena jednotlivé jízdenky placené touto je asi o 20% nižší. Pokud si cestující nahraje na kartu předplatní jízdné pro zvolenou trasu na 7, 30, 90 nebo 366 dnů, může cestovat ještě mnohem výhodněji. Kartu lze i nadále získat na počkání například na zákaznickém centru IDOL v Liberci, které sídlí v Evropském domě vedle budovy Libereckého kraje.

Pro dotazy cestujících týkající se zjištění nejbližšího spojení, aktuálního zpoždění apod. je k dispozici dispečerská linka tel. 704 702 000, která bude sloužit i v příštím roce.

Jiří Hauzer, starosta města Osečná

Slavnostní přivítání prvňáčků
2. září 2019, autor: Jiří Hauzer

Prvňáčci 2019 Úderem osmé hodiny ranní byl v Základní škole v Osečné zahájen školní rok 2019/20. Slavnostní křest si letos 2. září 2019 odbylo 29 prvňáčků. Spolu s jejich rodiči je ve třídě přivítal pan ředitel Mgr. Tomáš Johanovský a jejich třídní učitelka paní Mgr. Lenka Stará. Hostem byl i pan starosta Jiří Hauzer, který jim předal dárky a školní pomůcky věnované Městským úřadem.


Osečenští rybáři mají nové vozidlo, přispělo i město Osečná
1. září 2019, autor: Jiří Hauzer

Český rybářský svaz místní organizace Osečná má nové vozidlo. To nahradí již nevyhovujícího vozidlo GAZ 69.

„Po dlouhém výběru se nám konečně podařilo zakoupit pro naší organizaci starší vozidlo FORD RANGER, které zefektivní hospodaření na městských rybnících v okolí města Osečná. Staré vozidlo/veterána GAZ 69 si ponecháme jen pro slavnostní příležitosti“, uvedl předseda ČRS MO Osečná Petr Navrátil.

„Město Osečná dlouhodobě podporuje Český rybářský svaz místní organizaci Osečná. Na nové vozidlo finančně přispělo i město ze svého rozpočtu“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.

Osečenští hasiči mají novou ruční radiostanici pro kvalitní komunikaci se střediskem HZS LK
25. srpna 2019, autor: Jiří Hauzer

Ilustrační foto Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt „Pořízení věcných prostředků PO". V rámci tohoto projektu byla zakoupena nová ruční radiostanice TPH 700 pro kvalitní radiové spojení jednotky SDH Osečná s Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru LK (KOPIS).

Zakoupená robustní zodolněná radiostanice TPH 700 je ruční radiostanice určena k zabezpečeným hlasovým a datovým komunikacím v extrémních podmínkách. Je konstrukčně řešena pro potřeby použití v nepříznivých podmínkách a její ochrana odpovídá třídě IP57. Odolává stříkající vodě, prachu a nárazům, dokonce i náhodnému ponoření do vody až do hloubky 1 m. Je vybavena bluetooth rozhraním pro hlasové a datové služby.


Povinná publicitaProjekt „Pořízení věcných prostředků PO“ podpořil Liberecký kraj.


Řezbované dveře s nadsvětlíkem v kostele sv. Víta se navrátí do původního stavu
30. července 2019, autor: Jiří Hauzer

Řezbované dveře s nadsvětlíkem v kostele sv. Víta se navrátí do původního stavu Město Osečná začíná s celkovým restaurováním řezbovaných dveří s nadsvětlíkem, které se nacházejí v západní předsíni hlavního vchodu kostela sv. Víta v Osečné. Bohatě reliéfně řezbované dveře s nadsvětlíkem jsou vyrobeny z dubového masivu.

Dřevní hmota je v současné době napadena dřevokazným hmyzem, kování je silně zkorodované a některé části zcela chybí. Dveře jsou v pantech propadlé. Okrasné panty nemají stejné tvarosloví. Povrchová úprava je celkově degradovaná, v místech řezeb přetřená krycí barvou. Před dveřmi jsou nainstalovány ještě jedny nepůvodní dveře.

Dveře s nadsvětlíkem budou v nejbližších dnech demontovány a odvezeny do restaurátorské dílny. Po očištění od hrubých nečistot budou všechny části sanovány. Po vyschnutí budou důkladně petrifikovány. Po truhlářských opravách a překlížení konstrukčních spojů, vyklížení prasklin a vytmelení, bude následovat odstranění povrchové úpravy včetně všech přemaleb. Chybějící části řezeb budou po doklížení barevně sjednoceny a dojde k nanesení povrchových úprav. Veškeré části kování budou po dokonalém očištění opatřeny grafitovým nátěrem. Doplněné kování bude ve shodě s původním. Po převozu na místo bude následovat kompletace a retuše. Časově náročné restaurování bude dokončeno do konce tohoto roku.Povinná publicitaProjekt „Restaurování řezbovaných dveří s nadsvětlíkem v kostele sv. Víta v Osečné“ podpořilo Ministerstvo kultury ČR.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2019, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.