česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Naši hasiči dostali z projektu nové osobní ochranné prostředky PO
22. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

Ilustrační foto Město Osečná úspěšně zrealizovalo v období od 13. 4. do 22. 11. 2019 projekt „Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků PO". V rámci tohoto projektu byly pro naše hasiče zakoupeny čtyři páry zásahových rukavic a čtyři jednovrstvé zásahové obleky.


Povinná publicitaProjekt „Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků PO“ podpořil Liberecký kraj.


Vítání občánků města Osečná
16. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

V sobotu 16. listopadu 2019 proběhlo ve dvou blocích Vítání občánků města Osečná v prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci (12), kteří se narodili v městě Osečná od ledna do září 2019.

Fotostřípky z Vítání občánků pro Vás zaznamenal Ing. Jiří Hauzer.


Podzimní soutěž v požárnické všestrannosti v Osečné
14. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

Plamínci V sobotu 2. listopadu 2019 čekal Plamínky nelehký úkol – zorganizovat a zároveň absolvovat podzimní soutěž v požárnické všestrannosti v Osečné. Jednalo se o podzimní kolo v rámci celorepublikové soutěže Hry Plamen pro obvod Český Dub, kterého se zúčastnilo na 150 dětí. Připravená trať s jednotlivými stanovišti dlouhá 2 km, pro starší 3 km, vedla od fotbalového hřiště na „Slukáč“, k Zábrdskému lesu, kolem sousoší Tří svatých a zpět k hřišti. Děti na trati musely prokázat znalosti z několika disciplín. Jednalo se mimo jiné o tyto disciplíny: znalost zdravovědy, orientace v mapě, znalosti z požární ochrany, vázání uzlů, topografie, střelba ze vzduchovky, lezení po laně atd.

V těžkém a hlavně promočeném terénu naše družstva mladších doběhla na 4. a 6. místě z celkového počtu 14. družstev a starší družstvo doběhlo na 9. místě z celkového počtu 12. družstev.

„Celé zázemí bylo v areálu ZŠ Osečná, za což moc děkujeme, jelikož nám počasí jako vždy vůbec nepřálo. Děkujeme Libereckému kraji za finanční podporu celé akce a společnosti DECATHLON za věnované ceny do soutěže“, uvedla velitelka Plamínků Lenka Chlupáčková.


Povinná publicitaProjekt „Dětská soutěž – podzimní kolo ZPV Hry Plamen – obvod Český Dub“ podpořil Liberecký kraj.


Plamínci sbírali železný šrot
9. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

Plamínci sbírali železný šrot V sobotu 9. listopadu 2019 uspořádal sbor mladých hasičů (Plamínci Osečná) za pomoci dospělých kolegů podzimní sběr železného šrotu.

Na základě výzev mladých hasičů prostřednictvím letáků a v městských médiích připravili osečenští občané hromádky starého železa před své domy. Plamínci tyto hromádky, někdy i pořádné hromady, sbírali a nakládali na zapůjčený nákladní vůz a traktor.

„Celkem jsme za nepříjemného deštivého počasí nasbírali 9 tun starého železa, za což bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří k tomuto obrovskému množství přispěli. Dále děkujeme městu Osečná za zapůjčení techniky. Výtěžek z tohoto sběru půjde na celoroční provoz mladých hasičů, dokoupení potřebné výstroje a na tajný výlet“, uvedla velitelka Plamínků Lenka Chlupáčková.


Geocaching International Film Festival 2019 v Osečné
9. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

Geocaching International Film Festival 2019 v Osečné Spolek přátel Donalda Entericha uspořádal v sobotu 9. listopadu 2019 na radnici v Osečné již podruhé event „Geocaching International Film Festival 2019“. Promítalo se zde 16 soutěžních amatérských filmů z celého světa o geocachingu – tyto projekce se konají po celém světě pravidelně již tradičně od roku 2013. V aule osečenské radnice se sešlo více než padesát příznivců geocachingu ze širokého okolí – zájem byl větší, ale počet míst byl omezen. Účastníci zhlédli soutěžní finálové filmy a ohodnotili je, součástí akce byla také fotografická soutěž s tematikou geocachingu, bohatá tombola a občerstvení. Všichni přítomní se výborně bavili, velice vydařená akce se všem líbila a organizátoři v čele s panem Ing. Bruno Bärem sklidili zasloužený potlesk.

Pozor - Ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná má nové ordinační hodiny!!!
1. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

Od 1. listopadu 2019 jsou změněny ordinační hodiny ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná a to takto:

Ordinační hodiny
Osečná otevřeno (od — do)
Pondělí 6.30 – 8.00 odběry krve 7.30 – 13.00 ordinace
Středa 10.00 – 16.00 ordinace 16.00 – 18.00 ordinace pro objednané
Pátek 6.30 – 8.00 odběry krve 7.30 – 11.30 ordinace 11.30 – 12.30 ordinace pro objednané
Rozstání otevřeno (od — do)
Úterý 7.30 – 8.30 odběry krve 7.30 – 13.00 ordinace
Čtvrtek 12.00 – 16.00 ordinace

MUDr. Vladimír Šatava a MUDr. Matěj Tvrzník

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
1. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

Městský úřad Osečná ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 • Oleje a tuky
 • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • Barvy, lepidla a pryskyřice
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady (hydroxidy)
 • Nepoužitá léčiva (léky)
 • Pesticidy (hnojiva)
 • Akumulátory, baterie, články a zářivky

Pozor, vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Přijímány nebudou následující druhy odpadů:

 • Elektro
 • Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 • Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského úřadu a pod jeho dohledem.
 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.

Svoz se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2019

 • 9:10 – 9:20 hod. – Druzcov (u obchodu)
 • 9:30 – 9:40 hod. – Lázně Kundratice (u obchodu)
 • 9:45 – 9:55 hod. – Osečná (Školní ul., parkoviště u stodoly)
 • 10:05 – 10:15 hod. – Kotel (zastávka ČSAD)

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.