česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost vyhlášen!
25. února 2021, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmMěsto Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2021.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2021. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 150.000,– Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 1.4. do 16.4.2021. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 24.2.2021, usnesení č. 8/2021.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Uzavírka Ještědu
25. února 2021, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmZ důvodů množících se dotazů Vás informuji, že dle sdělení zástupce Krajské správy silnic Libereckého kraje uzavírka Ještědu (z H. Hanychova na Výpřež) a související objízdné trasy jsou schválené a povolené od 6. 4. do 30. 6. 2021. Uzavírka bude úplná z důvodu provádění prací na sanaci konstrukce vozovky.

Jiří Hauzer, starosta


Pozor - od 1. března 2021 dochází ke změnám v provozu ordinace praktického lékaře pro dospělé!
25. února 2021, autor: Jiří Hauzer

od 1. března 2021 dochází ke změnám v provozu ordinace praktického lékaře pro dospělé v Osečné a Rozstání. Poskytovatelem zdravotních služeb bude nově MUDr. Pavel Kočí, IČ: 88819698.

Dále dochází k mírné úpravě ordinačních hodin a to takto:

Ordinační hodiny od 1.3.2021
Osečná otevřeno (od — do)
Pondělí 07.00 – 13.00 ordinace
Středa 12.00 – 18.00 ordinace
Čtvrtek 07.00 – 13.00 ordinace
Pátek 07.00 – 13.00 ordinace
Rozstání otevřeno (od — do)
Úterý 07.00 – 13.00 ordinace

Nadále trvá nutnost objednání k vyšetření do obou ordinací.

Nově je zprovozněn mobilní telefon pro volání do obou ordinací: 608 136 117. Telefon bude v provozu v ordinačních hodinách!

Provoz telefonních čísel 485 107 756 (ordinace Osečná) a 485 179 240 (ordinace Rozstání) bude ukončen k 30. 4. 2021!


Vzhledem k neúnosně vysokému počtu telefonátů prosíme: volejte jen v akutních případech, tj. náhlá změna zdravotního stavu, potřeba akutního vyšetření, konzultace související s onemocněním COVID-19.

V ostatních neakutních případech, tj. objednání receptů na dlouhodobě užívané léky, potvrzení, pojistky, objednání neakutních vyšetření prosíme, užívejte co nejvíce e-mail: info@ordinaceosecna.cz nebo nově SMS zprávu na náš mobilní telefon. Požadavky vyřizujeme obvykle do druhého pracovního dne, v případě potřeby Vám zavoláme v době, kdy neošetřujeme pacienta v ordinaci.

MUDr. Pavel Kočí

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
24. února 2021, autor: hauzer

Logo

V České republice a tedy i v Osečné proběhne na přelomu března a dubna sčítání lidu, domů a bytů. Koná se pravidelně každých deset let. Sčítání 2021 bude v pořadí desáté a poprvé v historii se uskuteční převážně online. Celý proces organizovaný Českým statistickým úřadem začne v sobotu 27. března a skončí v úterý 11. května 2021. Jednoduše a bezpečně přes internet se lidé sečtou mezi 27. březnem a 9. dubnem.


Průběh sčítání

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil Český statistický úřad v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.


Sčítání se na našem území koná pravidelně už od roku 1869. To zatím poslední proběhlo před deseti lety, v roce 2011. V uplynulých 150 letech se sčítání lidu v desetiletém intervalu nekonalo pouze jednou – v období druhé světové války. První československé sčítání proběhlo přesně před sto lety, v roce 1921. Sčítání v samostatné České republice se v roce 2021 uskuteční potřetí.

Pozor - od 1. března 2021 se mění provozní doba pošty v Osečné!!!
16. února 2021, autor: Jiří Hauzer

Od 1. března 2021 se mění provozní doba pošty v Osečné a to takto:

den otevřeno (od — do)
Pondělí 10.00 — 12.00 13.00 — 17.00
Úterý 08.00 — 12.00 13.00 — 15.00
Středa 10.00 — 12.00 13.00 — 17.00
Čtvrtek 08.00 — 12.00 13.00 — 15.00
Pátek 08.00 — 12.00 13.00 — 15.00

Jana Čermáková, hlavní vedoucí

Informace pro úhradu místních poplatků
16. ledna 2021, autor: Jiří Hauzer

Vzhledem k současné situaci preferujte úhradu místních poplatků bankovním převodem dle níže uvedených pokynů.

Poplatek za odpad
Číslo účtu: 3522461/0100
VS: 1340 + číslo popisné/ číslo evidenční (např. 1340105)
Poplatek za odpad je 500,- Kč na rok za 1 osobu.
Poplatek můžete uhradit jednorázově do 15. 2. 2021 nebo ve dvou stejných splátkách k 15. 2. a k 15. 8. 2021.
Poplatek ze psů
Číslo účtu: 3522461/0100
VS: 1341 + číslo popisné/ číslo evidenční (např. 1341105)
Poplatek je 300,- Kč za jednoho psa za rok. Za druhého psa je poplatek 450,- Kč za rok.
Poplatník starší 65 let hradí poplatek ze psů 200,- Kč za jednoho psa za rok. Za druhého psa je poplatek 300,- Kč za rok.
Poplatek je splatný k 31. 3. 2021.

Všechny poplatky lze rovněž uhradit v úředních hodinách do pokladny městského úřadu u paní Evy Pohořelé, tel.: 485 179 208.

Očkování proti COVID-19 pro občany 80+
15. ledna 2021, autor: hauzer

Logo

Dne 15. ledna 2021 bylo všem občanům 80+ v působnosti města Osečná doručeno oznámení o případné pomoci Městského úřadu Osečná s registrací k očkování proti onemocnění COVID-19 a případné pomoci samotného očkování. Někteří senioři vyplnili dotazníky již při předání, avšak je možné tyto vyplnit až do 21. 1. 2021, kdy budou poslední dotazníky vyhodnoceny. Akce byla konzultována krizovým štábem Krajského úřadu v Liberci a našim praktickým lékařem MUDr. Pavlem Kočím.

Děkuji za vstřícný přístup našemu obvodnímu lékaři MUDr. Kočímu a členům našeho sboru dobrovolných hasičů Osečná, kteří pomohli s roznáškou dotazníků.

Jiří Hauzer, starosta města


V příloze:


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2021, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.