česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Třicet tipů na výlet

V Osečné a okolí je celá řada krásných a zajímavých míst, která stojí za to navštívit. Prameny Ploučnice, Tisícileté lípy, Čertova zeď, Krásná vyhlídka, Lumírova vyhlídka, Kavčí skála, Děvín, Stříbrník, Skalní divadlo, Kočičí skály, Stohánek, Široký kámen a řada dalších lokalit patří k oblíbeným cílům výletů a vycházek. Z některých vrchů a skal jsou nádherné výhledy na Osečnou a krajinu kolem ní, v lesích a u rybníků zase můžete pozorovat spoustu zajímavých rostlin a živočichů. Všechna tato místa jsou snadno dostupná pěšky nebo na kole - informace, turistické příručky a mapy můžete získat v Infocentru u Draka na Svatovítském náměstí v Osečné.

1. Prameny Ploučnice

Prameny Ploučnice Prameniště u Osečné je hlavní prameniště řeky Ploučnice a je označováno za jedno z nejvydatnějších ve střední Evropě. Prameny vyvěrají na dně malé tůňky a vydatnost těchto pramínků neklesá ani v době dlouhodobého sucha. Proto je Ploučnice až po Benešov nad Ploučnicí celoročně splavná. Délka celého toku měří více než 105 km a končí v Děčíně, kde se vlévá do Labe. Tento pravobřežní přítok Labe s povodím 1194 km2 je zarostlý břehovými porosty a klikatí se lučinami v písečném a hlinitém řečišti.

Klikni na Fotografie


2. Jenišovský rybník

Jenišovský rybník Jenišovský rybník těsně navazuje na prameniště Ploučnice a je využíván k rybaření. V roce 2008/09 byla realizována rekonstrukce mlýnského náhonu Jenišovského rybníka. Následně na tento projekt navázala revitalizace Jenišovského rybníka, kde byla opravena hráz rybníka, vystavěn nový požerák, bezpečnostní přepady a bylo provedeno jeho odbahnění. U tohoto rybníku se nachází Jenišovský mlýn č.p. 25.

Klikni na Fotografie


3. Mlékárenský rybník

Mlékárenský rybník Mlékárenský rybník má rozlohu 0,85 ha. Vyskytují se zde zvlášť chráněni živočichové jako např. skokan skřehotavý, škeble rybniční apod. Konají se zde tradiční jarní rybářské závody a kolemjdoucí turisté se zde často zastavují, aby se příjemnou koupelí osvěžili.

Rybník prošel v roce 10/2004 celkovou rekonstrukcí za pomocí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí. Byl zde vybudován nový požerák, byla opravena hráz rybníka a byla provedena jeho revitalizace včetně odbahnění.

Klikni na Fotografie


4. Lázeňský rybník

Lázeňský rybník Malý rybník v areálu Lázní Kundratic, sloužící ke koupání a rybolovu. Každým rokem se zde koná tradiční soutěž Kundratická lávka.

Klikni na Fotografie


5. Schillerův pomník

Schillerův pomník Na vrcholku pomník Johanna Christopha Friedricha von Schillera (*10.11.1759 – †9.5.1805), německého spisovatele, básníka, dramatika a překladatele. Postaven v roce 1905. V minulosti zde stávalo popraviště a vrch se nazýval Šibeniční vršek.

Klikni na Fotografie


6. Sousoší tří svatých nad Osečnou

Sousoší tří svatých Sousoší tří svatých – sousoší z pískovce pochází z roku 1714 a zpodobňuje v životní velikosti tři katolické svaté: Jana, Pavla a Luitgardu. Barokní dílo věnované abatyší ženského kláštera sv. Jakuba ve Vídni Reginou. Vyhotoveno v dílně Matyáše Brauna. V Osečné se pomník nalézá na východním okraji města při cestě do osady Kotel.

Klikni na Fotografie


7. Kamberk

Kamberk Nejvyšší kopec v dolní části Osečné, v zimě hlavní středisko lyžování a sáňkování. Z vrcholu hezký výhled na Osečnou.

Klikni na Fotografie


8. Chrastenský rybník

Chrastenský rybník Největší rybník v okolí, který slouží k chovu ryb a k rekreaci, zrekonstruovaný v roce 2006.

Klikni na Fotografie


9. Chrastenský vrch

Chrastenský vrch Vrch s nadmořskou výškou 452 m. Na vrcholku skály, obnažené vytěžením železné rudy (limonitu) na vyvřelé žíle. Výhled pro vzrostlé stromy je omezený.

Klikni na Fotografie


10. Tvrz v Chrastné

Tvrz v Chrastné Původně renesanční hospodářský dvůr s tvrzí je situován severozápadně od osady Chrastná. Tvrz se statkem písemně doloženou k roku 1591 nechal vystavět Šalamoun Blekta z Útěchovic. Jeho potomci na ní sídlili do třicetileté války. Roku 1628 ji získal Volf ze Šlejnic. V roce 1714 dvůr koupil Ludvík Josef Hartig a připojil ji ke strážskému panství. Tvrz tím ztratila rezidenční funkci a nadále sloužila jako účelová budova hospodářského dvora. Během 18. století dostal celý dvůr i s tvrzí jednotnou barokní úpravu. Cennou památkou statku je vstupní barokní brána se sochou sv. Vendelína s plastikami koně, býka a pískovcovým erbem rodu Hartigů.

Klikni na Fotografie


11. Čertova zeď

čertova zeď Národní přírodní památka. Odtěžená čedičová žíla o mocnosti několika metrů v délce 15 km. Zachoval se jen tzv. Čertův stolec o výšce 6 m nedaleko obce Kotel a Čertova hlava. Čedič má výraznou sloupcovitou odlučnost, sloupce jsou uloženy vodorovně.

Klikni na Fotografie


12. Tisíciletá lípa

Tisíciletá lípa Památný strom (lípa velkolistá) v osadě Kotel. Je vysoká 25 m, obvod kmene je 9 m. Blízko ní je menší lípa s obvodem 6 m a výškou 23 m. Jedná se o nejmohutnější stromy v severních Čechách. Tisíciletá lípa – strom roku 2009.

Klikni na Fotografie


13. Krásná vyhlídka

Krásná vyhlídka Plošina nedaleko Podvrší, ze které je nádherný výhled na Ralskou pahorkatinu (Děvín, Hamerský Špičák, Široký kámen, Ralsko, Hamerské jezero, Kavčí skálu, atd.)

Klikni na Fotografie


14. Kavčí skála

Kavčí skála Zajímavá pískovcová skála pod Krásnou vyhlídkou. Často slouží jako cvičná skála pro horolezce, na vrcholku je umístěna zápisová knížka. Hnízdiště výra velkého.

Klikni na Fotografie


15. Kočičí skály

Kočičí skály Skupina obnažených pískovcových skal při cestě z Podvrší na Krásnou vyhlídku. Z jejich vrcholků je velmi hezký rozhled.

Klikni na Fotografie


16. Stohánek

Stohánek Přírodní památka (397 m). Zbytky hrádku na osamoceném pískovcovém suku. Ve skalním bloku upravené místnosti, kdysi obývané poustevníky. Místo je známé i z knihy K.Světlé „Poslední poustevnice“.

Klikni na Fotografie


17. Skalní divadlo

Skalní divadlo Přírodní památka. Skalní amfiteátr v křemitých kvádrových pískovcích se skalní bránou a prvky železité inkrustace v podobě trubek o průměru půl metru.

Klikni na Fotografie


18. Skály u Skalního divadla

Skály u Skalního divadla Zajímavá skupina vyšších pískovcových skal nedaleko Skalního divadla. Z vrcholů je krásný rozhled na okolní krajinu.

Klikni na Fotografie


19. Široký kámen

Široký kámen Přírodní památka. Rozsáhlý svědecký vrch (430m), budovaný kvádrovými pískovci. Vrcholová plošina je příkře ohraničena skalními stěnami ve dvou patrech. Výskyt chráněných druhů rostlin i živočichů.

Klikni na Fotografie


20. Mravenčí skála

Mravenčí skála Menší pískovcová skála vpravo za závorou, s pěkným zaobleným vrcholem. Snadný výstup, hezký rozhled.

Klikni na Fotografie


21. Mufloní skály

Mufloní skály Skupina zajímavých pískovcových skal nedaleko Kavčí skály, zimní útočiště muflonů.

Klikni na Fotografie


22. Mazova horka

Mazova horka Dominantní pískovcový kužel (569 m), prostoupený čedičem, počátek Čertovy zdi. Na sv. úpatí je opuštěné skalní obydlí tzv. Skalákovna, dějiště povídky K. Světlé „Skalák“.

Klikni na Fotografie


23. Hamerská strouha

Hamerská strouha Jižní větev Ploučnice, uměle vybudované koryto, které pomáhá naplňovat Hamerský rybník. Malý vodopád.

Klikni na Fotografie


24. Hamerský Špičák

Hamerský Špičák Hamerský Špičák (452 m) - vrch vedle Děvína, v nejvyšší části je krátký vulkanitový hřbítek a zbytky valového opevnění ze 14. století. Pískovcové skály.

Klikni na Fotografie


25. Stříbrník

Stříbrník Přírodní památka (507 m). Vypreparovaný vrchol čedičové kupy, tvořený zbytkem sopouchu se čtyřmi výraznými vrcholy. Olivinický čedič má jasně strukturovanou sloupcovitou odlučnost.

Klikni na Fotografie


26. Jeřmanská skála

Jeřmanská skála Mohutný pískovcový převis nedaleko Druzcova. Nejvýše položená lokalita pravěkého osídlení Pojizeří (6 000 let př. Kr.). Místo je též známé pod názvem Cikánský převis.

Klikni na Fotografie


27. Pruský kříž

Pruský kříž Kříž na lesní cestě z Druzcova na Jeřmanskou skálu, kde za války Prusko - Rakouské v roce 1866 zahynul a byl pochován mladý pruský rytmistr.

Klikni na Fotografie


28. Sochorův pomník

Sochorův pomník Pomník na křižovatce pod Stohánkem, věnovaný památce generálmajora Antonína Sochora, hrdiny z 2.světové války. Zahynul na tomto místě v roce 1950 při nevyjasněné autonehodě.

Klikni na Fotografie


29. Děvínský rybník

Děvínský rybník Rybník pod Děvínem (dříve Kunzeteich), u kterého byl v letech 1768 – 91 v provozu zubový hamr Kunz.

Klikni na Fotografie


30. Děvín

Děvín Zřícenina hradu (435 m), založeného pravděpodobně Přemyslem Otakarem II. Hrad nebyl nikdy dobyt. V roce 1645 byl pobořen Švédy, potom začal pustnout. Zachováno poměrně rozsáhlé zdivo, sklepy a hradní studna. V podzemních prostorách jsou chráněná zimoviště netopýrů.

Klikni na Fotografie


Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.