česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Informační centrum "U Draka" Osečná má přes prázdniny otevřeno!
14. července 2022, autor: Jiří Hauzer

Logo

E-mail:
infocentrum@osecna.cz
Web:
Informační centrum „U Draka“ Osečná

Infocentrum poskytuje tyto služby: internet, tisk z PC
Infocentrum nabízí: turistické mapy a průvodce, cyklomapy, pohledy, turistické známky, turistické vizitky, sběratelské karty, odznaky na hole…


Provozní doba
den otevřeno (od — do)
Pondělí Zavřeno
Úterý 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Středa 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Čtvrtek 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Pátek 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Sobota 09.00 — 14.00
Neděle Zavřeno

Město Osečná zahájilo výstavbu chodníků v Liberecké ulici
7. července 2022, autor: hauzer

Město Osečná zahájilo stavební práce související s výstavbou chodníku v ulici Liberecká, a to od mostu přes Ploučnici až po vjezd k budově bývalé mlékárny.

V rámci akce bude vystavěn nový průběžný chodník podél ul. Liberecká v délce 319 m, který naváže na chodník vybudovaný v roce 2018. Šířka chodníku bude činit 1,50 m a jeho skladba bude totožná, jako v předchozích projektech a dle standardů města Osečná. Díky nově vybudovanému a nasvětlenému přechodu pro chodce bude pěší trasa napojena na místní komunikaci v ul. Horní selská.

Stavební práce nikterak zásadně neomezí dopravní provoz a nepočítáme zde s žádnou uzavírkou. Dojde zde jen k omezení rychlosti či k určitým dalším omezením. Výstavba tohoto chodníku přinese určitě zvýšenou bezpečnost chodcům i občanům v této ulici. Pokud vše půjde podle plánů, stavba bude předána do konce září 2022, kolaudaci předpokládáme do konce roku 2022. Zhotovitel stavby je firma 1. jizerskohorská stavební společnost, s r.o. Veškerá omezení budou na nezbytně nutnou dobu. V případě jakýchkoli nejasností a dotazů se můžete obrátit na odpovědnou osobu: Petr Kováč – stavbyvedoucí, tel.: 602 315 700, e-mail: kovac@1jhs.cz.

Jiří Hauzer, starosta


Povinná publicitaProjekt „Osečná – chodník podél ul. Liberecká (Sil. II-592)“ podpořil Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).


Celková oprava místních komunikací v ul. Dolní a Horní selská a ul. U Potoka
4. července 2022, autor: hauzer

Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt „Oprava povrchu místní komunikace č. 5c a 12c, Osečná". V rámci tohoto projektu byly opraveny části místních komunikací ve městě Osečná, a to v ulici Dolní selská a Horní selská a ul. U Potoka, vše v celkové délce 535 m a šířce v rozmezí 3,20 až 6,50 m. Na komunikacích byl položen nový živičný kryt. Podél celé vystavované trasy komunikace byla provedena tradiční oboustranná dvojlinka z kamenné kostky do betonového lože. Podél kanalizačních šachet nechybí ani prstence ze tří řad kamenných kostek.

Místní komunikace U Potoka

Místní komunikace Dolní selská

Místní komunikace Horní selská

„Místní komunikace v těchto vytipovaných úsecích ulic Dolní a Horní selská a ul. U Potoka neodpovídala současným standardům a byla po výstavbě splaškové kanalizace, rekonstrukci vodovodu a několika povodním dlouhodobě v neutěšeném stavu. Jsem rád, že se nám podařilo díky finanční podpoře z Ministerstva pro místní rozvoj vše opravit. Doufám také, že tato akce zkvalitní život občanům v těchto ulicích a nevznikne zde následně problém s neukázněnými řidiči“, uvedl starosta města Osečná Jiří Hauzer.


Povinná publicita Projekt „Oprava povrchu místní komunikace č. 5c a 12c, Osečná" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Výběrové řízení na výměnu střešní krytiny v MŠ Osečná
1. července 2022, autor: hauzer

Město Osečná ve spolupráci se ZŠ a MŠ Osečná vyhlašuje opětovně výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v souladu s platnou Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Města Osečná s názvem „Výměna střešní krytiny MŠ Osečná, Českolipská 72, Osečná“.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výměna střešní krytiny na budově MŠ Osečná v ulici Českolipská 72, Osečná dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Radomírem Hladkým, vícero v příloze. Střecha je v havarijním stavu a je nutný bezodkladný zásah.

Nabídku nám prosím podejte v listinné podobě do 25. 7. 2022, podrobnosti naleznete ve výzvě k podání nabídky na zakázku.

V příloze:

Cykloexkurze v okolí Dubé
1. července 2022, autor: hauzer

Cykloexkurze v okolí Dubé Ve dnech 9. – 10. června 2022 se uskutečnila tradiční cykloexkurze pořádaná zástupci Mikroregionu Podralsko. Tentokrát byli starostové, starostky, zástupci německého přírodního parku Žitavské hory a další hosté pozváni do města Dubá.

Samotné cyklojízdě předcházelo podvečerní setkání v autokempu Nedamov s výměnou zkušeností a diskusí s německými partnery, z nichž některých se dotýkaly víkendové volby v jejich obcích.

Cyklojízda byla tentokrát zacílená na Dubou a její okolí a sjelo se na ni 44 účastníků. Trasa dlouhá 25,7 km, vedla přes vesnickou památkovou rezervaci Lhota lesními cestami až na vyhlášenou vyhlídku Čáp. Zde mohli účastníci obdivovat krásné výhledy do okolí až po České středohoří a samotnou Milešovku. Cesta dále pokračovala přes skalní útvar Husa až do Dřevčic. Velmi zajímavou zastávkou byla v části Dřevčice komentovaná prohlídka bylinkové zahrady Levandule, kde se podnikatelský záměr kloubí s přírodou a zdravým životním stylem. Po krátkém odpočinku a zaslouženém obědu se celá skupina vydala na zpáteční cestu na koupaliště Nedamov. Do cíle dorazili všichni účastníci cyklojízdy v pořádku. Akce byla zakončena vyhodnocením a poděkováním všem organizátorům.

„Každá z tradičních cyklojízd (první v roce 2012) je vždy zajímavá. Jejím cílem je propagace a rozvoj cykloturistiky a společné vytváření podmínek pro ni. Dále je neocenitelná výměna zkušeností v oblasti komunální politiky jak na české, tak na německé straně. Bonusem k tomu pak jistě přispívá poznání nových lokalit, přírody i pamětihodností. Tak tomu bylo i v Dubé, kde jsme navštívili technickou opravovanou památku – sušárnu chmele, což je stavba se zachovalou sušící věží a zážitek určitě neobvyklý“, uvedl předseda Mikroregionu Podralsko Jiří Hauzer.Povinná publicita Akce je součástí projektu „Česko-německá cykloexkurze Mikroregionem Podralsko, ERN-1114.02-CZ“ podpořeného Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Oprava povrchu multifunkčního hřiště ZŠ a MŠ Osečná
1. července 2022, autor: hauzer

Oprava povrchu multifunkčního hřiště ZŠ a MŠ Osečná ZŠ a MŠ Osečná ve spolupráci s Městem Osečná realizovala opravu povrchu multifunkčního hřiště v areálu ZŠ a MŠ Osečná.

Hřiště o rozměrech 44 × 24 m bylo realizováno v roce 2008. Jeho polyuretanový červený povrch typu CONIPUR EPDM byl ještě nedávno celkově degradovaný a barevně vyšisovaný, v některých místech prorůstala tráva nebo se odlupovaly vrstvy povrchu. Z těchto důvodů byla navržena jeho celková sanace. Ta spočívala v odstranění veškerých hrubých nečistot na ploše hřiště a to mytím tlakovou vodou. Poté byla opravena poškozená lokální místa. Následovala penetrace podkladu a vlastní obnovení sportovního povrchu celého hřiště. Na závěr proběhlo barevné lajnování pro sporty – malá kopaná, 2× volejbal a podávací čára na nohejbal. Opravu hřiště provedla firma VYSSPA Sports Technology s.r.o. a byla dokončena dne 24. června 2022.


Informace pro pacienty ordinace praktického lékaře
1. července 2022, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmDne 4. 7. 2022 nebude přítomna sestřička, lékař ordinuje v obvyklých hodinách. Pro neakutní požadavky prosím pište SMS zprávu nebo e-mail info@ordinaceosecna.cz

Ve dnech 7. 7. – 8. 7. 2022 bude ordinace zcela uzavřena!

Celý týden od 11. 7. do 15. 7. 2022 bude přítomna pouze sestřička (zajistí odběry, objednání, předpis zavedených léků). Po dobu nepřítomnosti lékaře zastupuje MUDr. Grossová, Husova 13, Český Dub, tel. 485 147 628 – ošetří akutní záležitosti po telefonické domluvě.

MUDr. Pavel Kočí


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2022, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.