česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Volební lístky dostanete na místě!
5. října 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmII. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 36 – Česká Lípa se uskuteční:

  • v pátek dne 9. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu dne 10. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb ve dnech voleb ve volební místnosti!

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Lázních Kundraticích, Druzcově, Chrastné, Kotli a Zábrdí.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti (úraz apod.) a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer, starosta

Výsledky voleb do zastupitelstva Libereckého kraje
3. října 2020, autor: Jiří Hauzer

Dne 3. října 2020 nejen v Osečné s úderem 14:00 hodin skončily volby do zastupitelstev kra­jů.

K volbám do zastupitelstva Libereckého kraje 2020 ve volebním okrsku č.1 – Osečná přišlo nakonec 375 z 951 voličů ze seznamu. Sedm voličů odevzdalo neplatný hlas. Volební účast tedy činí 39,43%.

Výsledky prvních deseti stran po sečtení všech hlasů v Osečné:

1 Starostové pro Liberecký kraj 128 hlasů
2 ANO 2011 60 hlasů
3 Česká pirátská strana 39 hlasů
4 Česká strana sociálně demokratická 37 hlasů
5 Občanská demokratická strana 24 hlasů
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 16 hlasů
7 Komunistická str.Čech a Moravy 15 hlasů
8 Pro KRAJinu 12 hlasů
9 Trikolóra hnutí občanů 11 hlasů
10 Společně pro Liberecký kraj 10 hlasů

Strany, které se dostaly do zastupitelstva Libereckého kraje a jejich přepočet na mandáty:

1 Starostové pro Liberecký kraj 48,89% 22 mandátů
2 ANO 2011 22,22% 10 mandátů
3 Česká pirátská strana 11,11% 5 mandátů
4 Občanská demokratická strana 11,11% 5 mandátů
5 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 6,67% 3 mandáty
Celkem 100% 45 mandátů

V Osečné vyhrál 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR Jiří Vosecký
3. října 2020, autor: Jiří Hauzer

K volbám do 1. kola Senátu Parlamentu ČR, obvodu 36 ve volebním okrsku č.1 – Osečná odvolilo nakonec 314 z 948 voličů ze seznamu. Pět voličů odevzdalo neplatný hlas. Volební účast 33,12%.

Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR po sečtení všech hlasů v Osečné:

Pořadí Kandidát Volební strana Počty hlasů % hlasů
1. Vosecký Jiří STAN+SLK 96 31,68
2. Jeník Petr Piráti 50 16,50
3. Tita Miloš Ing. KSČM 31 10,23
4. Skokan Petr SPOLEHNUTÍ 27 8,91
5. Vomáčka Vít Ing. MBA ODS 26 8,58
6. Křenek Libor SPD 20 6,60
7. Štěrba Jiří Trikolóra 17 5,61
8. Křupala Jaroslav ČSSD 16 5,28
9. Riedl Jan JUDr. NK 12 3,96
10. Šmejda Libor Mgr. et Mgr. MBA TOP09+KDU+SEN21 8 2,64

Výlov Chrastenského rybníka
3. října 2020, autor: Jiří Hauzer

Výlov Chrastenského rybníka V sobotu 3. října 2020 proběhl na Chrastenském rybníku tradiční podzimní výlov. Akce se za krásného počasí vydařila, ryb bylo dostatek, účast rybářů i diváků byla hojná. Na místě si mohli zájemci zakoupit i čerstvě vylovené ryby.


Oprava Českodubské ulice v Osečné je u konce
24. září 2020, autor: Jiří Hauzer

Ve čtvrtek 24. září 2020 se uskutečnilo symbolické ukončení stavby „Oprava komunikace a výstavba chodníku Osečná, ul. Českodubská (sil. II/278)“ a přestřižení pásky za účasti senátora PČR Jiřího Voseckého, krajského radního pro dopravu Jana Svitáka, starosty Osečné Jiřího Hauzera, starosty sousedního Janova Dolu Josefa Jadrného, ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, zástupce zhotovitele, projektantů a dalších hostů. Z důvodů koronavirových opatření byla slavnostní akce komorního typu.

Ač se to teď nezdá, oprava celé Českodubské ulice byla pro město Osečná velmi náročná a zabrala 5 let „práce“. V roce 2015 byla vytvořena městem projektová dokumentace na výstavbu 2. etapy splaškové kanalizace – do této byla i zakomponována stoková síť v Českodubské ulici s označením stoky A. V roce 2016 město získává stavební povolení na vlastní realizaci. Samotná realizace výstavby splaškové kanalizace v Českodubské ulici přichází až v roce 2019 za pomocí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR), souběžně Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (SČVK) opravují dešťovou kanalizaci a vyměňují hlavní vodovodní řád. V srpnu 2019 má město již připravený stavební projekt a stavební povolení na opravu krajské komunikace a výstavbu chodníků z dílny NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o. V září 2019 probíhá výběrové řízení, ze kterého vzešel zhotovitel stavby – 1. Jizerskohorská stavební společnost s.r.o. V říjnu 2019 město Osečná zahajuje stavební práce na opravě krajské komunikace a rekonstrukci veřejného osvětlení v Českodubské ulici. Opravu silnice financuje Liberecký kraj, KSSLK zajišťuje městu technickou součinnost a kontroluje kvalitu stavby. Následně poté, po získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), zahajuje město výstavbu chodníků - ta je v současné době téměř u konce.

Před opravou Českodubské ulice v Osečné

Po opravě Českodubské ulice v Osečné

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na akci podíleli. Poděkování patří rovněž všem majitelům přilehlých nemovitostí za trpělivost a nezbytné dohody.

Jiří Hauzer, starosta


Povinná publicitaProjekt „Oprava komunikace a výstavba chodníku Osečná, ul. Českodubská (sil. II/278)“ podpořil Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).


Oprava cisternové automobilové stříkačky Tatra CAS 20 S3R
24. září 2020, autor: Jiří Hauzer

Ilustrační foto Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt „ Oprava vozidla CAS ". V rámci tohoto projektu byla opravena cisternová automobilová stříkačka Tatra CAS 20 S3R z roku 2012. Došlo k výměně informačního displeje Thoreb, který je umístěn v zadním prostoru a informuje strojníka o celkovém stavu vozidla při práci s čerpadlem (např. o stavu vody v cisterně, tlacích a otáčkách na čerpadle, apod.). Dále byly vyměněny dva akumulátory za původní, které již neudržely kapacitu bez externího zdroje.Povinná publicitaProjekt „Oprava vozidla CAS“ podpořil Liberecký kraj.


Dětský hasičský den
20. září 2020, autor: Jiří Hauzer

V neděli 20. září 2020 uspořádal SDH Osečná za podpory Města Osečná v Lázních Kundraticích „Dětský hasičský den“. Akce byla celodenní a program byl velice pestrý: ukázky dětského požárního útoku, stříhání havarovaného vozidla (SDH Osečná), agility – ukázka psích dovedností, kynologická ukázka služebního psa VSČR – věznice Stráž pod Ralskem, ukázka nástrah v domácnosti, resuscitace zraněného a další záchrana zraněného (SDH Osečná).

Celý den také probíhaly dětské soutěže, malování na obličej, byl zde skákací hrad a vystavena byla i hasičská technika. Největší atrakcí byla pro děti zábava v pěně, kterou hasiči nastříkali na louku. Akce byla velice zdařilá a účast dětí i dospělých byla hojná.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.