česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Májový promenádní koncert
1. května 2022, autor: hauzer

Májový promenádní koncert V neděli 1. května 2022 proběhl v Lázních Kundraticích tradiční Májový promenádní koncert.

K tanci a poslechu zahrála dechová kapela Českolipská muzika.


Čarodějnice 2022
30. dubna 2022, autor: hauzer

Čarodějnice 2022 V sobotu 30. dubna 2022 se v 18.00 hodin sešlo před hasičskou zbrojnicí v Lázních Kundraticích velké množství malých čarodějnic, čarodějů, skřítků, duchů a dalších nadpřirozených bytostí. Přivítalo je šest hodných čarodějnic v pokročilém věku, které si se všemi přítomnými zazpívaly, zapochodovaly a naučily je různá čarodějná zaklínadla. Uvařily pro ně také zázračný nápoj, na kterém si všichni pochutnali a pak se ve velkém průvodu odebrali na parkoviště v lázních. Tam je očekávalo dalších více než dvacet čarodějnic se spoustou zábavných her a soutěží. Po splnění různých zajímavých úkolů byli všichni soutěžící odměněni balíčkem se sladkostmi a hlavně vuřty, které si pak opekli na ohni poblíž vatry. Tu pak ve dvacet hodin zapálil pan starosta Jiří Hauzer za přihlížení mnoha diváků – sešlo se jich letos opravdu hodně a mnozí zde vydrželi u bohatě zásobených stánků až do pozdních nočních hodin.

Tuto tradiční akci pořádali členové Sportovního klubu Osečná ve spolupráci s Městem Osečná. Všichni pořadatelé si zaslouží poděkování za výborně zorganizovanou a zdařilou akci, ke které přispělo i krásné počasí.


Stavění májky
30. dubna 2022, autor: hauzer

Stavění májky 2022 I letos se na Svatovítském náměstí v Osečné stavěla májka. Ve čtvrtek 28. dubna 2022 pokáceli zaměstnanci městského úřadu smrk, který převezli na určené místo. Poté na strom upevnili věnec a na něj navázali barevné fábory. V pátek 29. dubna 2022 se májka za pomocí městské techniky a zaměstnanců městského úřadu zvedla a zakotvila do připravené jámy. Celý měsíc, až do konce května, bude ozdobou na náměstí u kostela sv. Víta. Dne 31. května 2022 bude májka pokácena.


Úprava jízdního řádu linky 271 od 22. 4. 2022
21. dubna 2022, autor: Jiří Hauzer

S platností od pátku, 22. 4. 2022 dochází k dočasné mimořádné úpravě jízdního řádu autobusové linky č. 271 IDOL Český Dub – Osečná – Ralsko, Náhlov. Změna se týká ranních spojů č. 3 a č. 6:

  • spoj č. 3 odjede z Českého Dubu o 3 minuty dříve, tj. v 6:05 (dosud v 6:08) a do Náhlova přijede v 6:28 (dosud v 6:33).
  • spoj č. 6 odjede z Náhlova o 5 minut dříve, tj již v 6:30 (dosud v 6:35); do Osečné přijede v 6:39. Dále pojede již beze změny, tzn. v 6:50 z Osečné, příjezd do Českého Dubu v 7:05.

Důvodem změny je návaznost na spoj linky 270 do Liberce, kde došlo k poslední změně ke dni 19. 4. 2022 v reakci na dopravní omezení na silnici III/2784 přes sedlo Výpřež.

Více informací a přesné výlukové jízdní řády autobusů naleznete na webových stránkách Idol.

KORID LK, spol. s r. o.

Bezplatný zpětný odběr pneumatik
20. dubna 2022, autor: hauzer

Starosta Vážení spoluobčané,

Dlouhodobě řešíme problémy s opotřebovanými pneumatikami, které občané odnášejí v rámci sběru velkoobjemového odpadu (kontejnery umístěné u Růžičkovy stodoly). Pneumatiky rozhodně do tohoto odpadu nepatří! Systém je nastaven tak, že při zakoupení pneumatik máte v ceně již odebrání a následnou likvidaci prodejcem (pneuservisem).

Vzhledem k tomu, že se občas při úklidu chtějí občané zbavit pneumatik, existují pro tyto účely tzv. místa zpětného odběru. Na místech zpětného odběru pneumatik s ukončenou životností může konečný občan bezplatně odevzdat odpadní pneumatiky bez ohledu na výrobní značku či na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nové pneumatiky a bez nároku na úplatu za tento odběr. Seznam míst pro zpětný odběr pneumatik naleznete na stránkách provozovatele společnosti GREEN Logistics CZ s.r.o., https://www.glogistics.cz/

Pro naše město je nejbližším místem zpětného odběru pneumatik obec s pověřeným obecním úřadem, tj. město Český Dub. Veřejné místo zpětného odpadních pneumatik od konečných uživatelů je zde zřízeno ve sběrném dvoře, v areálu technických služeb města Český Dub, v ul. Řídícího učitele Škody 76. Provozní doba sběrného dvora je: středa od 14.00 do 18.00 hodin a sobota od 8.00 do 12.00 hodin. V období listopad až březen je provozní doba ve středu od 13.00 do 17.00 hodin. Kapacita vymezená pro veřejné místo zpětného odběru je zde omezená: 20 m², tj. max. 200 ks pneumatik. Obsluha sběrného dvora může odmítnout převzít ke zpětnému odběru pneumatiku/y s ukončenou životností v následujících případech:Leták - Bezplatný zpětný odběr pneumatik

  • z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatik ohrožující zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje případný odpad,
  • jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele,
  • pokud předávané množství přesahuje okamžitou kapacitu vymezenou pro veřejné místo zpětného odběru na sběrném dvoře.

Jiří Hauzer, starosta


Buďte zodpovědní, noste odpadní automobilové pneumatiky na místa zpětného odběru. Do lesa, do řeky, na louku ani do příkopu odpadní pneumatiky nepatří!!!


Jubileum pěveckého sboru Canzonetta
18. dubna 2022, autor: hauzer

Jubileum pěveckého sboru Canzonetta V pátek 8. dubna 2022 se uskutečnil v kostele sv. Víta v Osečné jubilejní koncert k 30. výročí činnosti místního pěveckého sboru. Oblastní výbor Unie českých pěveckých sborů v zastoupení paní Kubelkovou udělil sbormistrovi Radomíru Starému stříbrný, členům sboru pak bronzový odznak za dlouholetou kulturní činnost. V krátkém proslovu zazněla slova hodnotící uplynulá tři desetiletí a přínos Canzonetty pro společenský život nejen našeho města.

Druhá část večera patřila hostujícímu pěveckému sboru Zvonky, který v Mnichově Hradišti úspěšně vedou manželé Hejlovi. Koncert byl nejen vkusnou gratulací, ale jistě též velkým překvapením pro početné publikum, které se i přes chladné počasí v krásně rekonstruovaném interiéru našeho kostela tentokrát sešlo.

Lenka Stará, předseda p.s. Chorus


Veselé Velikonoce
14. dubna 2022, autor: hauzer

Veselé VelikonoceVeselé Velikonoce, bohatou pomlázku a příjemně strávený prodloužený víkend

Vám přeje

Městský úřad Osečná


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2022, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.