česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Přírodní krásy

Prameny Ploučnice

Prameny Ploučnice V Osečné se nachází hlavní prameniště řeky Ploučnice. Je označováno za jedno z nejstabilnějších ve střední Evropě vůbec. Vydatnost těchto pramenů neklesá ani v době dlouhodobého sucha.

Jenišovský rybník je napájen těmito prameny. Až do roku 1962 odtékala část vody do asi 300 m dlouhého mlýnského náhonu a byla přiváděna k Jenišovskému mlýnu, kde poháněla vodní turbínou.

Ve třicátých letech zajišťovala řeka Ploučnice v Osečné a v Lázních Kundratice pohon mlýnských kol a vodních turbín na dalších čtyřech mlýnech a dvou provozech.

Délka celého toku řeky Ploučnice z Osečné až do Děčína měří více než 105 km. Ploučnice s povodím o rozloze 1194 km2 ústí pod děčínským zámkem do největšího českého toku, do Labe.


Tisícileté lípy

Tisíciletá lípa Malou vísku Kotel proslavily především „tisícileté“ lípy velkolisté. Chráněné lípy jsou pravděpodobně nejmohutnější a nejproslulejší stromy severních Čech, jejichž stáří se odhaduje na 300–400 let. Památné stromy měřící v obvodu 5 a 9 metrů dosahují úctihodných výšek 23 a 25,5 m. Obě lípy jsou duté, dutina větší z nich připomíná svými rozměry klenutou kapli.


Čertova zeď

čertova zeď Přímo nad osadou Kotel se nachází velmi zajímavá přírodní památka, třetihorní čedičový útvar, jenž se nazývá Čertova zeď. Podle pověsti jí prý postavil sám pekelník. Jedná se o zbytky hřebene vypreparované, ploché čedičové žíly, vystupující místy ve formě zdi na povrch. Chráněná délka je 1 km a plocha 20 ha. Světově unikátní je složení zdi z vodorovně uložených hranolů. Bohužel, koncem 19. století byly nejcennější části rozebrány a použity k výstavbě.


Copyright © 2000-2019, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.