česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Přírodní krásy

Prameny Ploučnice

Prameny Ploučnice V Osečné se nachází hlavní prameniště řeky Ploučnice. Je označováno za jedno z nejstabilnějších ve střední Evropě vůbec. Vydatnost těchto pramenů neklesá ani v době dlouhodobého sucha.

Jenišovský rybník je napájen těmito prameny. Až do roku 1962 odtékala část vody do asi 300 m dlouhého mlýnského náhonu a byla přiváděna k Jenišovskému mlýnu, kde poháněla vodní turbínou.

Ve třicátých letech zajišťovala řeka Ploučnice v Osečné a v Lázních Kundratice pohon mlýnských kol a vodních turbín na dalších čtyřech mlýnech a dvou provozech.

Délka celého toku řeky Ploučnice z Osečné až do Děčína měří více než 105 km. Ploučnice s povodím o rozloze 1194 km2 ústí pod děčínským zámkem do největšího českého toku, do Labe.


Tisíciletá lípa

Tisíciletá lípa Tisíciletá lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) v Kotli je nejmohutnějším a nejproslulejším památným stromem severních Čech. Lípa je vysoká 25,5 m, obvod kmene u paty měří 12,5 m a obvod kmene ve výšce 2 m nad zemí měří 9,7 m. Odhady odborníků o stáří tohoto stromu se rozcházejí v rozpětí mezi 870 až 950 lety.

Tisíciletá lípa byla vždy pevně spjatá s historií obce Kotel a jejích obyvatel. Přežila zničení obce během husitského nájezdu v roce 1444 či napadení náchodskými a čáslavskými sedláky v roce 1680. Zažila vysídlování německých občanů po skončení druhé světové války. Přežila bez vážnějšího poškození v roce 1959 požár, který vypukl uvnitř lípy a který byl zavčas uhašen.

Kmen tisícileté lípy se dělí na tři duté terminály. Středem dutiny prochází velmi silný adventivní kořen, který postupně přebírá funkci kmene původního. Dutina je otevřená, v horní části zastřešená. Dutina připomíná svými rozměry klenutou kapli. Traduje se, že se do dutiny lípy vešlo 30 dětí. Při školním výletě je přepadl liják a kmen lípy využily jako přístřešek. Dospělých se do dutiny vměstná 15. Aby bylo lípu možné „obejmout”, je k tomu zapotřebí 9 dospělých lidí.

Kotelská lípa se stala STROMEM ROKU 2009.


Tisíciletá lípa Mladší lípa - jen několik metrů od tisícileté lípy roste druhá památná lípa velkolistá, která je ale mladší. Její stáří je odhadováno v rozmezí mezi 470 až 530 lety. Lípa je vysoká 23 m, obvod kmene u paty měří 6,5 m a obvod kmene ve výšce 2 m nad zemí měří 4,8 m.


Čertova zeď

čertova zeď Přímo nad osadou Kotel se nachází velmi zajímavá národní přírodní památka, třetihorní čedičový útvar, jenž se nazývá Čertova zeď. Podle pověsti jí prý postavil sám pekelník. Jedná se o zbytky hřebene vypreparované, ploché čedičové žíly, vystupující místy ve formě zdi na povrch. Chráněná délka je 1 km a plocha 20 ha. Světově unikátní je složení zdi z vodorovně uložených hranolů. Bohužel, koncem 19. století byly nejcennější části rozebrány a použity k výstavbě.


Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.