česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

ZŠ Osečná - Sběr papíru, pomerančové kůry a léčivých bylin
10. června 2021, autor: Jiří Hauzer

S polevující pandemií coronaviru se probouzí akce "Konto třídy", kterou organizuje náš Spolek rodičů a přátel školy. Proto se ve čtvrtek 17. června uskuteční sběr papíru, pomerančové kůry a léčivých bylin. Vybírat budeme veškerý papír (časopisy, letáky, noviny i kartónový papír) ráno od 7:00 do 8:00 a ještě odpoledne od 15:00 do 16:00 před kabinami sportovního oddílu u fotbalového hřiště. Veškerý zisk ze sběrů je připisován jednotlivým třídám ne jejich "Konto třídy" ze které si třídy hradí náklady na své akce. Nejlepší sběrače pozveme na tajnou výpravu zájezdovým autobusem, kterou ale uskutečníme začátkem příštího školního roku. Tato výprava bude zcela hrazena z příspěvku kulturní komise Města Osečná.

Tomáš Vobořil, předseda SRPŠ ZŠ a MŠ Osečná


Informace pro pacienty ordinace praktického lékaře - očkování covid-19
29. května 2021, autor: hauzer

Logo

V ordinaci máme k dispozici 100 dávek vakcíny Moderna.

Máte-li zájem o očkování, ozvěte se – nejlépe na mailovou adresu info@ordinaceosecna.cz, případně zavolejte od středy 2. 6. 2021 v ordinačních hodinách na telefon 608 136 117.

MUDr. Pavel Kočí


Informace pro pacienty ordinace praktického lékaře
26. května 2021, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanům Ordinace v Osečné a Rozstání bude uzavřena ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2021 z důvodu čerpání dovolené.

Zastupuje MUDr. Grossová, Husova 13, Český Dub, tel. 485 147 628. Ordinační hodiny MUDr. Grossové: pondělí 7.00-13.00 hod., úterý 12.00-18.00 hod., vyšetření vždy po telefonické domluvě!

MUDr. Pavel Kočí


V areálu ZŠ a MŠ Osečná vzniká dětské dopravní hřiště
14. května 2021, autor: hauzer

Prostranství mezi budovou základní školy a budovou mateřské školy bylo využíváno jako zahrada MŠ s provizorním dopravním hřištěm. Prostor tvořil rozpadající se asfaltový povrch, na kterém byly nakresleny silnice a travnatá plocha, na které byly umístěny herní prvky.

Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná V současné době, v rámci projektu města „Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná", dochází k celkové revitalizaci tohoto prostranství a k vytvoření funkčního dopravního hřiště. To bude sloužit jako odpočinková zóna pro veřejnost a v dopoledních hodinách pro volnočasové i výukové aktivity školních a předškolních dětí.

„Jsem rád, že MMR podpořilo tento náš projekt, který dlouhá léta ležel v šuplíku. Pokud vše půjde podle plánů, dopravní hřiště by mělo být dokončeno do konce července 2021“, uvedl starosta města Osečná Jiří Hauzer.


Povinná publicita Projekt „Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná" je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Město Osečná začíná s výstavbou další stokové sítě oddílné splaškové kanalizace
10. května 2021, autor: Jiří Hauzer

Ilustrativní obrázek Město Osečná začíná s výstavbou další stokové sítě oddílné splaškové kanalizace v západní části Osečné na katastrálním území Lázně Kundratice. Konkrétně se jedná o výstavbu stoky B1 a na ní navazující stoku B1-1. Stoka B1 podejde shybkou v bet. bloku Ploučnici a bude pokračovat podél jejího opevněného břehu do ulice Truhlářské. Zde se oddělí stoka B1-1, stoka B1 bude stoupat ulicí až před č.p. 40, kde v této fázi stoka B1 bude končit. Postavené stoky budou odkanalizovány na městskou ČOV Osečná. Celková délka vybudovaných stok bude činit 243 m. V rámci projektu bude napojeno 36 EO.


Povinná publicitaProjekt „ Osečná - kanalizace II. etapa, stoky B1, B1-1“ podpořil Liberecký kraj.


Město Osečná dokončilo opravu vozidla Multicar M25
10. května 2021, autor: hauzer

Vedení města se snaží stále obnovovat a doplňovat vozový park potřebný k údržbě města. Již od roku 1999 používáme mimo jiné nejdříve jedno, později dvě vozidla značky Multicar. V poslední době jsme o starším vozidlu diskutovali, zda jej dát sešrotovat, či ještě opravit a využít jeho nesmrtelnost. V lednu tohoto roku jsme našimi silami začali s jeho opravou. Zakoupili jsme novou kabinu, vyměnili všechny gumové hadice a těsnění, vozidlo nalakovali. Když byla oprava hotová a vozidlo bylo připravováno na kontrolu do Stanice technické kontroly, byla zjištěna závažná závada motoru. Ten byl odeslán do firmy ve Zlíně, kde nám zajistili generální opravu. Multikára ožila a prošla bez závad technickou kontrolou.

Doufám, že nám bude sloužit zase stejně dlouhou dobu jako před opravou.

Jiří Hauzer, starosta

Stavění májky
30. dubna 2021, autor: hauzer

Stavění májky 2021 I letos se na Svatovítském náměstí v Osečné stavěla májka. Ve čtvrtek 29. dubna 2021 pokáceli zaměstnanci městského úřadu smrk, který převezli na určené místo. Poté na strom upevnili věnec a na něj navázali barevné fábory. V pátek 30. dubna 2021 se májka za pomocí těžké techniky a zaměstnanců městského úřadu zvedla a zakotvila do nově připravené jámy. Celý měsíc, až do konce května, bude ozdobou v parku Svatovítského náměstí. Dne 31. května 2021 bude májka pokácena.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2021, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.