česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

V Osečné začíná přestavba domu č.p. 87 na víceúčelové sociální centrum
20. ledna 2023, autor: Jiří Hauzer

Budova č. p. 87 se nachází v centru města Osečná, na Svatovítském náměstí, v těsném sousedství městského úřadu a kostela sv. Víta. Je ve vlastnictví města stejně jako pozemky za budovou. Objekt sloužil v minulosti obecním účelům, byla zde od roku 1927 až do roku 1938 česká škola (učebny a kabinet), později kadeřnictví, kino, společenský sál a zázemí pracovníků technických služeb města. Objekt byl ve velmi špatném technickém stavu a řadu let, až na výjimky, nebyl nikterak využíván. Záměrem vedení města Osečná bylo tedy navrátit této budově nový kabát a nové využití za účelem poskytováni sociálních služeb, které ve městě chybí.

Dlouhodobý záměr se stává realitou a to díky výzvě REACT-EU. V roce 2022 město obdrželo dotaci na náš investiční sociální projekt a na začátku roku 2023 byla vybranou realizační firmou zahájena samotná přestavba objektu č.p. 87 na víceúčelové sociální centrum. To bude poskytovat kvalitní a moderní sociální služby.

V rámci projektu dojde k celkové rekonstrukci objektu č.p. 87 s dílčí přístavbou budovy směrem do dvora. Tím vzniknou v budově 3 nadzemní podlaží s plnohodnotným využitím. V přízemí budovy budou poskytování pečovatelské služby ambulantní formou včetně zázemí pro pracovníky poskytující terénní a sociální služby, kancelář a sklady pro pomůcky. V 1. patře budou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Ve 2. patře (podkroví) budou sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V každém podlaží bude umístěno sociální zařízení a bezbariérový přístup bude zajištěn vestavěným výtahem.

„Sociální oblast považuji za velmi důležitou. Jsem rád, že náš projekt MMR podpořilo a že začneme i my poskytovat sociální služby, které v Osečné tolik chybí. Na nákladech spojených s provozem sociální budovy se bude podílet Město Osečná. Není zde plánována žádná ekonomická činnost. Veškeré práce budou dokončeny do konce roku 2023,“ uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Město Osečná zároveň počítá s navazujícím projektem – revitalizací stávajícího prostranství zadního vstupu do radnice a městského domu č.p. 87 a odstavnou plochu pro osobní vozidla při ul. Školní.

V rámci již připraveného projektu vznikne odstavná plocha pro 12 osobních automobilů pro zaměstnance radnice, návštěvníky úřadu a sociálního domu. Součástí úprav budou potřebné terénní úpravy, výstavba opěrné stěny, schodiště a řešení hospodaření s dešťovými vodami ze zpevněných ploch. Navrženo je doplnění veřejného osvětlení o dvě nové lampy a nebude chybět ani nový mobiliář – tabule na úřední desku a pro výlep, el. úřední deska, lavičky, odpadkový koš, box na popelnice, stojany na kola, zahrazovací sloupky a socha.Povinná publicitaProjekt „Víceúčelové sociální centrum Osečná čp. 87“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.


Povodňový plán vlastníka nemovitosti
16. ledna 2023, autor: hauzer

Nový digitální povodňový plán města Osečná Vážení občané,

Povodně jsou součástí přírodního koloběhu a představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel v postižených územích a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní krajiny včetně ekologických škod.

Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majetku obcí i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Vedení města Osečná si, s ohledem na ničivé účinky povodní posledních cca 25-ti let, toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření.

V současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu našeho města. V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení Ploučnicí a jejími přítoky, případně dalšími vodními toky ostatních místních částí správního území města. Touto cestou chceme požádat všechny vlastníky, kteří vnímají ohrožení svých objektů, o vyplnění základního sběrného formuláře povodňového plánu vlastníka nemovitosti. Pokud má objekt zpracovaný již vlastní povodňový plán a tento nebyl Městskému úřadu Osečná předán, prosíme o jeho předání. Formulář bude sloužit jako základní podklad pro sumarizaci údajů za město a jeho části. Data obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu vyhotovení nového povodňového plánu města.

Formulář mohou na městský úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem vodních toků nijak ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi pod svahy nebo nemovitosti ohroženy zpětným vzdutím do kanalizace.

Vyplněný formulář odevzdejte prosím na podatelnu Městského úřadu Osečná v pracovní dny od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 14.30 hod., nejpozději však do 15. 2. 2023.

Děkuji

Jiří Hauzer, starosta města


V příloze:

První kolo prezidentských voleb: V Osečné vyhrál Andrej Babiš
14. ledna 2023, autor: hauzer

Prezidentské volby 2023Dne 14. ledna 2023 nejen v Osečné s úderem čtrnácté hodiny skončilo první kolo prezidentských vo­leb.

K prezidentským volbám 2023 ve volebním okrsku č.1 – Osečná přišlo 633 z 923 voličů ze seznamu. Dva voliči odevzdali neplatný hlas.

Volební účast v Osečné tedy činí 68,58%.

Výsledky osmi kandidátů po sečtení všech hlasů v Osečné:

1 Fischer Pavel BEZPP 6,33% 40 hlasů
2 Bašta Jaroslav SPD 5,54% 35 hlasů
4 Pavel Petr Ing. M.A. BEZPP 31,85% 201 hlasů
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. BEZPP 0,63% 4 hlasy
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. BEZPP 14,1% 89 hlasů
7 Babiš Andrej Ing. ANO 35,65% 225 hlasů
8 Diviš Karel PhDr. BEZPP 1,58% 10 hlasů
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. MHS 4,27% 27 hlasů

Informace k úhradě místních poplatků
12. ledna 2023, autor: Jiří Hauzer

Poplatek za odpad

Poplatek za odpad činí 780,–Kč za osobu na rok.

Poplatek za odpad lze zaplatit jednorázově:

  • nejdéle však do 15. 2. 2023

Poplatek za odpad lze zaplatit i ve dvou splátkách:

  • I. splátka do 15. 2. 2023 minimálně ve výši jedné poloviny poplatku
  • II. splátka do 15. 8. 2023 rovněž ve výši jedné poloviny poplatku

PLATBA:

  • Číslo účtu: 3522461 / 0100
  • VS: 1345 + číslo popisné/ číslo evidenční (např. 1345105)
  • Do zprávy doporučujeme napsat místní část obce (např. Osečná, Kotel, Zábrdí, …)

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů činí 300,– Kč za jednoho psa na rok. Za každého dalšího psa je poplatek 450,– Kč.

Poplatník starší 65 let hradí poplatek ze psů 200,– Kč za jednoho psa na rok. Za druhého/dalšího psa je poplatek 300,– Kč.

Poplatek ze psů je splatný:

  • nejdéle do 31. 3. 2023

PLATBA:

  • Číslo účtu: 3522461 / 0100
  • VS: 1341 + číslo popisné/ číslo evidenční (např. 1341105)
  • Do zprávy doporučujeme napsat místní část obce (např. Osečná, Kotel, Zábrdí, …)

Preferujeme úhradu místních poplatků bankovním převodem dle výše uvedených pokynů!

Všechny poplatky lze případně uhradit i na pokladně Městského úřadu v Osečné u paní Pohořelé, tel. 485179 208.

Informace z ordinace praktického lékaře Osečná
9. ledna 2023, autor: hauzer

Od 1. ledna 2023 se upravuje ordinační doba ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná a to takto:

den otevřeno (od — do)
Pondělí 07.00 – 13.00
Úterý 07.00 – 13.00
Středa 12.00 – 18.00
Čtvrtek 07.00 – 13.00
Pátek 07.00 – 13.00

MUDr. Pavel Kočí

Lékárna v Osečné upravuje otevírací dobu!
9. ledna 2023, autor: hauzer

Od 1. ledna 2023 se upravuje otevírací doba lékárny v Osečné a to takto:

den otevřeno (od — do)
Pondělí 08.00 – 13.00
Úterý 09.00 – 13.00
Středa 10.00 – 16.00
Čtvrtek 08.00 – 13.00
Pátek 08.00 – 13.00

Mgr. Hana Bernardová

Výběrové řízení - úředník ve věcech stavebního řádu a územního řízení
8. ledna 2023, autor: hauzer

Starosta Města Osečná podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. O úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o úřednících“) vyhlašuje výběrové řízení na funkci: úředník ve věcech stavebního řádu a územního řízení. Vícero informací naleznete v příloze...

V příloze:

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2023, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.