česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Město Osečná dokončilo další stokové sítě oddílné splaškové kanalizace
8. listopadu 2018, autor: Jiří Hauzer

Ilustrativní obrázek Město Osečná úspěšně dokončilo další stokové sítě oddílné splaškové kanalizace ve střední části Osečné. Konkrétně se jednalo o stoky B2 a B2–2, které procházejí pod řekou Ploučnice a odkanalizovávají nemovitosti podél komunikace na pravém břehu Ploučnice. Vybudované stoky jsou samozřejmě napojeny na městskou čističku odpadních vod v Osečné – Lázních Kundraticích. Cíl projektu byl naplněn, neb byla vybudována kanalizační stoka B2 v délce 151 m a kanalizační stoka B2–2 v délce 219 m. V rámci projektu bude napojeno až 28 EO.

„Jsem rád, že se nám podařilo díky finanční podpoře Libereckého kraje vybudovat stokové sítě B2 a B2–2. Další naši obyvatelé budou tak připojeni na městskou splaškovou kanalizaci a dojde ke zlepšení životních podmínek i životního prostředí“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Povinná publicitaProjekt „Osečná – kanalizace II. etapa, stoky B2, B2–2“ podpořil Liberecký kraj.


Starostou Osečné se stal znovu Jiří Hauzer, místostarostkou Helena Bušová
31. října 2018, autor: Jiří Hauzer

Dne 31. října 2018 proběhlo v zasedací místnosti zdejší radnice ustavující zasedání zastupitelstva města Osečná na období 2018 – 2022.

Po poděkování bývalým členům zastupitelstva a vykonaní slibu zastupitelů před zúčastněnými občany si zastupitelé zvolili starostu města pana Jiřího Hauzera a místostarostku města paní Helenu Bušovou.

Dále byli zvoleni předsedové dvou výborů:

  • Finanční výbor – předseda Mgr. Josef Váňo
  • Kontrolní výbor – předseda Marie Guričanová

Poté byly odsouhlaseny jednotlivé komise a jejich předsedové:

  • Komise sociální a pro národnostní otázky – předseda Ing. Alice Viková
  • Komise pro školství, kulturu, cestovní ruch a lázeňství – předseda Luboš Pytloun
  • Komise pro životní prostředí – předseda Ing. Václav Köhler

Oddávající pro volební období 2018 – 2022 byla kromě starosty a místostarostky města zvolena paní Marie Guričanová.


Osečnou navštívili zástupci švýcarské kooperace St. Gallen
31. října 2018, autor: Jiří Hauzer

Ve středu 31. října 2018 navštívili Osečnou zástupci kooperace St. Gallen ze Švýcarska. Přivítání proběhlo na Radnici v Osečné. Seznámili se zde s prací městského úřadu, shlédli prezentaci se zrealizovanými akcemi města a diskutovalo se o zamýšlených projektových záměrech. Hlavním tématem však byl dlouhodobě připravovaný projekt výstavby rozhledny na Jiránkově kopci. Při prohlídce okolí města shlédli hosté některé zrealizované projekty a zdejší přírodní zajímavosti.

„Velmi mě potěšilo, že v rámci třídenní návštěvy v Libereckém kraji, k 100. výročí vzniku republiky, věnovali naši přátelé ze Švýcarska celý jeden den Osečné. Jsem rád, že jsem jim mohl ukázat některé projekty, o kterých jsme při poslední návštěvě jen diskutovali a nyní jsou vidět konkrétní výsledky. Navštívili jsme společně i místo budoucí rozhledny, kde jsme dosud nainstalovali pouze informační tabuli o záměru výstavby. Z jejich strany padlo přání, aby při příští návštěvě mohli obdivovat již zhotovené dílo – tak snad se to s pomocí Bruselu podaří“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Něco málo o kooperaci St. Gallen:

Kooperace St. Gallen vznikla v roce 1990 jako sdružení převážně podnikatelů, kteří si dali za cíl podporovat rozvoj České republiky, hlavně Libereckého kraje. Podpora měla podobu finančních příspěvků na nejrůznější aktivity v České republice. Hlavním přínosem však byly stáže v samotném Švýcarsku českých studentů a různých lidských profesí – hasičů, policistů, lékařů a v neposlední řadě i starostů. Před několika lety zorganizovala tato kooperace předání hasičského autožebříku našim hasičům a stála u zrodu záměru projektu rozhledny u Pramenů Ploučnice.


Vítání občánků
27. října 2018, autor: Jiří Hauzer

Vítání občánků V sobotu 27. října 2018 proběhlo Vítání občánků města Osečná v prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci (6), kteří se narodili v městě Osečná od prosince 2017 do září 2018.


ZŠ a MŠ Osečná - tradiční podzimní sběr
18. října 2018, autor: Jiří Hauzer

Sběr 2018 Ve čtvrtek 18. října 2018 uspořádala ZŠ a MŠ Osečná tradiční podzimní sběr starého papíru, kaštanů, žaludů, PET lahví, pomerančové kůry, léčivých rostlin a vysloužilých elektrospotřebičů.

Fotostřípky z tohoto celodenního sběru pro Vás zaznamenal Mgr. Miroslav Lát.


V Druzcově vznikla knihobudka
17. října 2018, autor: Jiří Hauzer

Druzcov se chlubí novou knihobudkou. Ta vznikla na návsi. Druzcovští si v ní mohou vyměnit knihu za knihu, nějakou si vzít nebo naopak nepotřebnou knihu do budky donést.

„Asi každý má doma nějakou knihu, kterou nečte nebo ji má dvakrát, ale i tak je mu líto ji vyhodit. V takovém případě ji může odložit do naší Druzcovské knihobudky a vzít si místo ní jinou,“ popsala projekt knihovnice Mgr. Eva Köhlerová.

Naši hasiči dostali z projektu nové osobní ochranné prostředky PO
17. října 2018, autor: Jiří Hauzer

Ilustrační foto Město Osečná úspěšně zrealizovalo v období od 1.4. do 17.10.2018 projekt „Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků PO". V rámci tohoto projektu byly pro naše hasiče zakoupeny čtyři páry zásahových rukavic, čtyři jednovrstvé zásahové obleky a čtyři svítilny s držáky na přilby.


Povinná publicitaProjekt „Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků PO“ podpořil Liberecký kraj.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2018, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.