česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Seniorská obálka implementována i v Osečné
16. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Projekt Seniorská obálka, nebo chcete-li I.C.E. karta, jsme již úspěšně rozjeli i v Osečné. Obálka vznikla při projektu „Implementace politiky stárnutí“ na krajskou úroveň z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. V Libereckém kraji ji představila krajská koordinátorka pro Liberecký kraj Pavla Řechtáčková. Záštitu nad ní pak převzal náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Pavel Svoboda a složky Integrovaného záchranného systému (Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR Libereckého kraje a Český červený kříž v Jablonci nad Nisou). V současné době je k dispozici také verze pro sluchově a zrakově znevýhodněné osoby.

Seniorskou obálku využije zejména zdravotně postižený nebo osaměle žijící senior. Znamená výrazné zjednodušení práce záchranářů. Ti mají při přečtení kompletních informací, umístěných na předem známém místě v bytě pacienta, přehled o jeho aktuálním zdravotním stavu, alergiích či užívaných lécích a tak může dojít k rychlejší záchraně jeho života. Nechybí ani kontaktní informace na nejbližší příbuzné. Po vyplnění stačí kartu viditelně umístit do průhledných desek na dveře lednice nebo vnitřní stranu vchodových dveří do domu či bytu. V případě, že se pak senior nebo handicapovaný ocitne v kritické situaci, například po úrazu zůstane ležet v bezvědomí sám doma, najdou záchranáři důležité informace o jeho zdravotním stavu na této kartě a mohou tak stanovit nejlepší způsob zdravotní pomoci. Seniorská obálka tak může záchranářům výrazně pomoci při zákroku, a seniorům nebo zdravotně postiženým, kteří jí mají doma, mohou informace v ní zachránit život.

Ke stažení:

Další informace:


Projekt podpořil: Povinná publicita


Opatření ředitele školy - mateřská škola
13. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Naše obec i škola přijímá preventivní opatření, která mají zabránit šířícímu se koronaviru. Zároveň si uvědomujeme svízelnou situaci rodičů dětí, kteří musejí nastoupit do zaměstnání a nemají zajištěné hlídání svých dětí. Proto se budeme snažit zajistit provoz mateřské školy po co nejdelší dobu za podmínek zvýšené ochrany dětí.

Abychom toho byli schopni, žádáme rodiče, aby dodržovali následující opatření:

 • V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ČR si rodiče dětí, kteří přicestovali z Itálie, Číny, Jižní Koreje, Íránu, Španělska, Rakouska, Německa, Norska, Švédska, Francii, Belgii, Nizozemska, Dánska, Velké Británie a Švýcarska ponechají své děti ve dvoutýdenní karanténě. Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz
 • Z důvodu prevence a ochrany Vašich dětí i zaměstnanců mateřské školy prosíme, abyste věnovali mimořádnou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí a děti, které vykazují i mírné známky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota…), nedávali do MŠ.
 • V případě zjištění těchto projevů během dne bude dítě izolováno a okamžitě budou kontaktováni rodiče, kteří si dítě v nejkratší možné době vyzvednou.
 • Mateřská škola ruší do odvolání veškeré hromadné akce (výlety, exkurze atd.).
 • Mateřská škola zajistí u dětí i personálu zvýšené dodržování základních hygienických pravidel po použití toalety a zejména správnou hygienu rukou před konzumací potravin s následným hygienickým osušením rukou (jednorázové papírové ručníky). Bude propagována správná technika mytí rukou.
 • Od 16. 3. 2020 budou v provozu opět obě budovy mateřské školy. Kolektiv jedné třídy se bude naplňovat maximálně do počtu 20 dětí. V případě překročení tohoto počtu dojde k rozdělení dětí. Bude zajištěno, aby nedocházelo k setkávání dětí a zaměstnanců školek.
 • Mateřská škola zajistí zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s virucidním účinkem (WC, stoly, podlahy, kliky atd.), zajistí časté a průběžné větrání prostor. Aktuální informace a doporučení získáte ze stránek Ministerstva zdravotnictví, www.mzcr.cz . Zde se na titulní straně nacházejí veškeré aktuální informace. Důležité je, že tyto informace jsou průběžně ministerstvem aktualizovány. Další informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí – www.mzv.cz a na webových stránkách www.khslk.cz .

Zároveň prosíme rodiče dětí, kteří mají možnost se o dítě postarat (maminka na mateřské dovolené, nezaměstnaní atd.), aby si své děti ponechali v domácí péči.

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ Osečná

Informace ke koronaviru ve vazbě na sňatečné obřady
13. března 2020, autor: Jiří Hauzer

S ohledem na včerejší vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.

Eva Bártová, matrikářka

Nouzový stav vyhlášený dne 12. 3. ve 14 hodin vládou ČR
12. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmPro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky vyhlašuje vláda České republiky nouzový stav.

Vláda od 12. března od 18 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Vláda také zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20.00 až 06.00 v provo­zovnách stravovacích služeb.

Česko od půlnoci z pátka na sobotu zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Od této doby bude možné překročit hranice pouze na stanovených hraničních přechodech. Fungovat budou ve dvou režimech: Čtyři jsou na rakouských hranicích, sedm na německých. Na nich budou probíhat hraniční kontroly. V druhém režimu malého příhraničního styku budou fungovat tři s Rakouskem čtyři s Německem. Jde o možnost pro Čechy, kteří pracují nedaleko hranic.

Zákaz akcí, na nichž se sejde víc než 30 lidí, se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.Výluková opatření ve veřejné dopravě v souvislosti s uzavřením škol
12. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Vážení cestující,

v sekci Jízdní řády/Připravované změny naleznete informace o přijatých opatřeních ve veřejné dopravě v souvislosti s uzavřením škol.

V případě, že budou následovat další navazující opatření proti šíření viru COVID-19 s dopadem na veřejnou dopravu, budeme vás na našem webu a Facebooku informovat.

Děkujeme za pochopení!

IDOL

Mimořádné opatření
11. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Starosta Vážení občané,

všichni víme, že v současnosti sužuje Evropu problém spojený s novým typem koronaviru COVID-19. Snahou nás všech, vládou počínaje až po osobní zodpovědnost každého z nás, je omezit co nejvíc osobní kontakty a zamezit shlukování většího počtu lidí s cílem zpomalit šíření tohoto viru. Upozorňuji, že není žádným hrdinstvím chovat se, jako by se nic nedělo, a šířit tak třeba nevědomky toto onemocnění dál. Mladí lidé nemusí mít vůbec vážné příznaky a jelikož se už v této chvíli virus šíří komunitně, může to přenášet v podstatě každý. Postupně se zavírají různé úřady, např. Krajský úřad Libereckého kraje, ruší se kulturní a sportovní akce, což ostatně jistě všichni víte.

V Osečné jsme se rozhodli učinit následující opatření:

 • až do odvolání bude omezen přístup na zdejší městský úřad. V případě neodkladných záležitostí si lze domluvit telefonicky schůzku na telefonních číslech: podatelna 485164811, starosta 485179628 a stavební úřad 485164814 nebo 485164813. Veškerá podání je možno podat elektronicky na e-mail: podatelna@osecna.cz nebo datovou schránku: r2rbb9r.
 • vývařovna bude fungovat i nadále a všichni důchodového věku, kteří si doposud chodili osobně pro obědy, mohou požádat o jejich dovoz, více opatření v jídelně.
 • po domluvě s ředitelem ZŠ a MŠ Osečná bude pro veřejnost do odvolání uzavřena tělocvična ZŠ.
 • zakazují se veškeré akce na území města Osečná – jak veřejné, tak soukromé (týká se i svateb) a to do odvolání, více nouzový stav.
 • pokud možno minimalizujte návštěvy obvodního lékaře a to hlavně preventivní prohlídky. Při výskytu zdravotních potíží chřipkového charakteru – kašel, zvýšená teplota, bolest hlavy kontaktujte naše lékaře primárně telefonicky na číslech Osečná – 485107756, Rozstání – 485179240.

Připomínáme všem, kteří se vrátili ze silně zasažených oblastí, že jsou povinni kontaktovat svého lékaře a neprodleně přejít do 14denní karantény!

V případě jakýchkoliv nezbytných potřeb kontaktujte městský úřad.

Jiří Hauzer, starosta

Mimořádné opatření – zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole
10. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmMinisterstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V současné době mají žáci naší školy jarní prázdniny. Toto opatření se jich bude týkat pravděpodobně až od pondělí 16. 3. 2020. Žáci budou po dobu, kdy nemohou navštěvovat školu, vzděláváni online. Bližší informace žáci získají prostřednictvím informačního systému Škola online a internetových stránek školy.

Toto opatření se netýká mateřských škol! Naše mateřská škola zůstává zatím bez omezení v provozu.

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ Osečná< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.