česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Informace o otevření mateřské školy a základní školy
9. května 2020, autor: Jiří Hauzer

Informace o otevření mateřské školy a základní školyV souladu s doporučení MŠMT se postupně umožňuje osobní přítomnost dětí a žáků ve škole. Od 11. 5. 2020 mohou do školy nastoupit děti z mateřské školy a do základní školy žáci 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Od 25. 5. 2020 se umožní vstup do základní školy i žákům 1. – 5. ročníků. Ostatní ročníky základní školy se budou až do konce školního roku vzdělávat distančním způsobem. Docházka dětí i žáků do školy není povinná. Záleží na rozhodnutí rodičů, zda děti a žáky do školy pošlou. Do školy mohou vstoupit pouze děti a žáci, kteří odevzdají čestné prohlášení o bezinfekčnosti a o poučení o rizikových skupinách osob. Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách naší školy.

Od 11. 5. 2020 je možné za určitých podmínek sportovat ve vnitřních prostorách. Proto je od tohoto data pro sportující veřejnost tělocvična školy opět v provozu. Do konce školního roku bude ale tělocvična pro děti a žáky uzavřena. Je to proto, že se škola po celý den bude snažit od sebe jednotlivé skupiny dětí a žáků izolovat a v odpoledních hodinách by pak umožnila se sdružovat v tělocvičně napříč třídami. Bylo by to tedy v rozporu s opatřeními přijatými ve škole.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem žákům, rodičům, ale i učitelům, že se jim doposud daří zvládat nezvyklou situaci, kdy jsou žáci vzděláváni na dálku. Pro nikoho to není lehká situace, ale pevně věřím, že společným úsilím ji všichni zvládneme. Všem přeji především pevné zdraví.

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ

Technické služby Osečná - upozornění
9. května 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmNa základě kontroly z Ministerstva zemědělství ČR ve dnech 5. a 6. 11. 2019 jsme byli nuceni přepracovat již uzavřené smlouvy na odvádění odpadních vod.

Prosíme Vás proto, abyste se od měsíce června 2020 dostavili do kanceláře Technických služeb Osečná, Svatovítské náměstí 103 k podpisu nově vypracovaných smluv. K podpisu je potřeba, aby se dostavili vlastníci nemovitostí, případně přinesli plnou moc.

Děkujeme za Váš čas a laskavost a omlouváme se za tuto komplikaci.

Dagmar Veselá

Ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná má zase standardní ordinační hodiny
7. května 2020, autor: Jiří Hauzer

Ordinační hodiny
Osečná otevřeno (od — do)
Pondělí 6.30 – 8.00 odběry krve 7.30 – 13.00 ordinace
Středa 10.00 – 16.00 ordinace 16.00 – 18.00 ordinace pro objednané
Pátek 6.30 – 8.00 odběry krve 7.30 – 11.30 ordinace 11.30 – 12.30 ordinace pro objednané
Rozstání otevřeno (od — do)
Úterý 7.30 – 8.30 odběry krve 7.30 – 13.00 ordinace
Čtvrtek 12.00 - 16.00 ordinace

Pozor, před vlastní návštěvou je třeba se vždy telefonicky objednat!

Telefon:
Sestra: +420 4­85 107 756 or­dinace Osečná
Doktor: +420 48­5 106 891 or­dinace Osečná

+420 485 179 2­40 ordinace Rozstání

MUDr. Vladimír Šatava a MUDr. Matěj Tvrzník

Restaurování křtitelnice z roku 1612 dokončeno!
1. května 2020, autor: Jiří Hauzer

Křtitelnice po restaurování Město Osečná dokončilo restaurování vzácné křtitelnice, která se nachází v kostele sv. Víta v Osečné. Křtitelnici daroval kostelu v roce 1612 starosta města Jakob Kröschel. Spodní část křtitelnice je tesaná z pískovce. Vrchní část – víko je dřevěné a polychromované. Noha křtitelnice má podobu medvěda, který drží kartuš. Kamenná nádrž na vodu je ve spodní části ukončena kruhovým prstencem a v horní části polygonální římsou, její plocha je dekorovaná postavami andílků nesoucích koše ovoce. Křtitelnici uzavírá novější víko, na němž je umístěnou sousoší Křtu, které je vyřezáno z lipového dřeva.

Křtitelnice byla v roce 2019 demontována a odvezena do restaurátorských ateliérů. Až letos bylo náročné restaurování zcela dokončeno. U spodní kamenné části křtitelnice byla sejmuta nevhodná povrchová úprava, proběhlo čištění a odsolení, revize tmelů, injektáž prasklin, očištění od hrubých nečistot, tmelení a finální retuš. U vrchní dřevěné části křtitelnice proběhlo očištění od hrubých nečistot, sanace všech částí, petrifikace, truhlářské opravy doplnění chybějících částí a jejich pozlacení a postříbření a oprava polychromie. Nejnáročnější však bylo restaurování sousoší Křtu, které, jak se ukázalo, bylo ve velmi špatném stavu a dokonce se uvažovalo o vytvoření její repliky. Byla provedena petrifikace, poté byly sejmuty přemalby a doplněné chybějící části rukou a hůl. Po zpevnění a vytmelení byla provedena retuš s cílem navrátit co nejvíce sousoší původní barevnost. Po retuši byla plastika ošetřena závěrečným ochranným pololesklým lakem.

„Jsem rád, že se nám konečně podařilo zrestaurovat další dominantu interiéru našeho kostela – křtitelnici z roku 1612. Chtěl bych tímto poděkovat Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu a NPÚ Liberec za pomoc s administrací dotace. Až to bude možné a situace dovolí, bude křtitelnice představena našim občanům. Dalším cílem k neustálému zlepšování je celková oprava střechy lodě kostela“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.Povinná publicitaProjekt „Restaurování křtitelnice v kostele sv. Víta v Osečné“ podpořilo Ministerstvo kultury ČR z programu restaurování movitých kulturních památek.


Městský úřad Osečná od 20. dubna 2020 opět zavádí úřední hodiny!
20. dubna 2020, autor: Jiří Hauzer

Úřední hodiny Městského úřadu Osečná:

otevřeno (od — do)
Pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 16.30
Středa 8.00 – 11.00 12.00 – 16.30

Stále platí, že do budovy městského úřadu mohou vstoupit pouze občané, kteří řeší bezodkladné úřední záležitosti v souladu s platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky a kteří se předem telefonicky domluví.

Čáp přiletěl na komín bývalé mlékárny u Mlékárenského rybníka
27. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Čáp 2020 V pátek 27. března 2020 v 15.24 hodin přiletěl do Osečné čáp, který se usadil na komíně bývalé mlékárny u Mlékárenského rybníka. Čáp (samec) po příletu zdravil naše občany hlasitým klapáním zobákem a pak začal ladit hnízdo. Až samec řádně upraví hnízdiště, teprve poté přiletí samice.

Čápi zde hnízdili již několikrát, tak snad i letos by tu mohli vyvést mláďata…


Roušky na ústa
25. března 2020, autor: Jiří Hauzer

Vážení občané,

Již několik dní vyrábějí a distribuují naši dobrovolníci obličejové roušky různých druhů, na což jste byli upozorněni několika hlášeními v místním rozhlasu. Výroba samozřejmě v omezeném množství pokračuje i nadále. Vzhledem k tomu Vás chci upozornit na možnost dodání roušek. Vaše případné požadavky sdělte telefonicky na zdejší úřad na číslo 48 5179 208, kde se domluvíte na případném předání roušky.

Jiří Hauzer, starosta

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.