česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Svatovítské nocturno z vodní hladiny
17. června 2022, autor: hauzer

Svatovítské nocturno z vodní hladiny V pátek 17. června 2022 si v podvečer pěvecký sbor Canzonetta zazpíval na Mlékárenském rybníku netradičně na raftech. Pro přihlížející se zpěv nesl něžně z vodní hladiny. Nechyběla ani Rusalka a vodník a jejich pohybové ztvárnění v podání manželů Roubíčkových. O árii Rusalky a vodníka se pěvecky postarali manželé Starých. Komáři byli ke všem velmi milosrdní. Všichni si zpívání velice užili.


Lázeňská cyklostezka a její přípravné kroky
6. června 2022, autor: hauzer

Lázeňská cyklotrasa a její přípravné kroky Dne 2. června 2022 se v Jablonném v Podještědí sešli zástupci obcí a měst, kterých se vybudování lázeňské cyklotrasy dotýká, se zástupci z Libereckého kraje, projektové kanceláře, Euroregionu Nisa, jak na české, tak i německé straně a v neposlední řadě také starostové německých příhraničních obcí.

Po úvodním představení všech přítomných převzal slovo Jiří Hauzer, předseda Mikroregionu Podralsko a starosta města Osečná. Na základě studie vypracované Projekční kanceláří byl popsán dlouholetý záměr cyklistického propojení mezi Osečnou (Druzcov – Lázně Kundratice), přes Křižany, Žibřidice, Janovice v Lužických horách do Jablonného v Podještědí, následně z místní části Lvová, přes Kněžice a Petrovice na německou stranu.

Zástupci za německou stranu popsali problematiku cykloturistiky a tras pro cyklisty na jejich straně, vyzvedli důležitost mít zahrnuty tyto trasy v rámci krajské koncepce.

Postupně se vyjádřili ostatní přítomní. Hovořilo se také o novém plánovacím období a procesu schvalování „Programového dokumentu na roky 2021 – 2027“ a předpokládaných možnostech nových dotačních výzev. Podporu záměru vyjádřili dále zástupci Naturpark Zittauer Gebirge a Destinace Lužické hory.

Záměr cyklostezky je třeba mít zahrnut v koncepci cyklodopravy (podpořeno zástupcem Libereckého kraje) tak i na straně německé (kraj Görlitz).

Fotbalové utkání SK Osečná vers. Rozstání B
5. června 2022, autor: hauzer

Fotbalové utkání SK Osečná vers. Rozstání B V neděli 5. června 2022, v rámci předposledního kola okresního přeboru dospělých, byl odehrán prestižní fotbalový zápas: SK Osečná vers. Rozstání B. Toto utkání bylo odehráno naposledy v této sezóně na dobře připraveném fotbalovém hřišti v Osečné. Zajímavý zápas plný branek nakonec skončil výhrou našich borců 8:1.

Zápasu přihlíželo 55 nadšených fanoušků z Osečné a 18 smutných fandících fanoušků z Rozstání. Průběh zápasu byl poté společně rozebrán u kiosku u fotbalového hřiště.


Sraz milovníků fichtlů projel Osečnou
4. června 2022, autor: hauzer

Sraz fichtlů 2022 Osečnou navštívili opět motorkáři do 50cm3 ze Všelibic, kterých přijelo tentokrát rekordních 676 + 5 strojů na sběrném voze. Po půlhodinové přestavce na Svatovítském náměstí a u fotbalového hřiště, posilnění řidičů a vychladnutí strojů odjeli přes Pinku do Všelibic.


Valná hromada Sportovního klubu Osečná
3. června 2022, autor: hauzer

Valná hromada 2022 V pátek 3. června 2022 proběhla u fotbalového hřiště Valná hromada SK Osečná, z.s. Schůzi řídil Mgr. Tomáš Johanovský, zprávu o činnosti výkonného výboru za rok 2021 prezentoval Luboš Pytloun, zprávu o hospodaření za rok 2021 prezentovala Marie Guričanová, zprávu revizní komise přednesla Renata Májová a návrh rozpočtu na rok 2022 predikoval Mgr. Tomáš Johanovský – ten byl nakonec jednomyslně schválen. Dále byli zvoleni dva noví členové výkonného výboru.

S činností fotbalového oddílu mužů a s činností mládeže postupně seznámil přítomné Miroslav Bergr a Vlastimil Němeček, o práci florbalového oddílu informoval Mgr. Tomáš Johanovský, o práci oddílu volejbalu informovala Bc. Jana Zábrodská, o práci oddílu nohejbalu informoval Petr Třešňák, o práci oddílu aerobicu informovala Marie Guričanová a za oddíly tenisu a motosportu přetlumočil zprávu Mgr. Tomáš Johanovský.

Na schůzi se projednávala mimo jiné témata – závěrečné vyúčtování investiční dotace z MŠMT na rekonstrukci kabin a zavlažovacího systému a dotace z Libereckého kraje a NSA na podporu mládeže.

Na závěr Valné hromady předal předseda SK Osečná, z.s. Luboš Pytloun společně se starostou města Osečná Jiřím Hauzerem dárek všem jubilantům, kteří v letošním roce oslaví kulaté výročí.

Třídění odpadů
3. června 2022, autor: Jiří Hauzer

Vážení občané, děkujeme Vám, že třídíte odpady.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Za rok 2021 představuje tato úspora emise CO2 ekv. 48,482 tun a úsporu energie 1 316 452 MJ.

I nadále je možné využívat přistavěných nádob na třídění odpadů na stanovištích:

Osečná
Parkoviště ve Školní ulici
Ulice Zahradní, prostor za základní školou
Lázně Kundratice
Ulice U Křížku u č.p. 165 a č.p. 166
Ulice U Potoka parkoviště před obchodem č.p. 107
Ulice Dolní selská u č.p. 145
Druzcov
Parkoviště před obchodem u č.p. 114
Kotel
Na návsi za zastávkou ČSAD na pozemku p.p.č. 23/1

Zároveň je možné využít i pytlů na tříděný odpad, které je možné vyzvednout na Městském úřadě Osečná – podatelna.

V příloze:

Dětský den v ZŠ a MŠ Osečná
31. května 2022, autor: hauzer

Dětský den V úterý 31. května 2022 uspořádala ZŠ a MŠ Osečná ve spolupráci s Městským úřadem Osečná „Dětský den“. Akce se konala od 16.00 do 18.00 hodin za krásného počasí na školním hřišti a zúčastnilo se jí velké množství dětí i rodičů. Pro děti byly připraveny různé atraktivní a zajímavé soutěže a po jejich splnění děti obdržely párek v rohlíku, zákusek, limonádu, cukrovou vatu a různé drobné hračky. Všichni se dobře bavili, akce byla výborně připravena a všem se líbila.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2022, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.