česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Malé děti z Osečné pravidelně cvičí
7. ledna 2024, autor: hauzer

Už skoro rok se místní maminky s dětmi scházejí na pravidelném cvičení. To je určeno dětem od půl roku do cca tří let a koná se každé pondělí od 9.00 hodin v tělocvičně ZŠ a MŠ Osečná. Během hodiny se společně přivítají, řeknou si pár básniček nebo zazpívají písničky. Poté je v tělocvičně připravena opičí dráha, kterou děti společně s rodiči zdolávají. Na závěr se všichni společně v kruhu rozloučí.

Nově se mimo cvičení schází maminky s kojenci a batolátky také každé úterý od 9.00 hodin ve školící/multi­funkční místnosti ve sportovních kabinách. Vytvořilo se zde společné zázemí s hernou pro děti, kde si mohou všichni společně hrát, tancovat, zpívat, dokonce i malovat a jinak kreativně tvořit.

Podnikají společně ale i jiné aktivity. Chodí na procházky, během letních měsíců se chodí koupat k Mlékárenskému rybníku a využívají dopravní hřiště, kde se učí jezdit na odrážedlech a kolech. Na podzim pouští draky a v zimě se těší na společné bobování a sáňkování.

Maminky a tatínkové, přijďte se svými dětmi mezi nás.

 • Cvičení v tělocvičně ZŠ každé pondělí od 9.00 hodin.
 • Klubík v kabinách každé úterý od 9.00 hodin.

Jana Pavlů a Lenka Pokorná


Výměna venkovního mobiliáře na Svatovítském náměstí v Osečné
6. ledna 2024, autor: hauzer

kliknutím na obrázek dojde k jeho zvětšení Na konci roku 2023 byla dokončena výměna venkovního mobiliáře na Svatovítském náměstí v Osečné.


V rámci projektu došlo k instalaci nových parkových laviček, výměně nejednotných odpadkových košů za nové, montáži stojanu pro 5 jízdních kol u pošty a stojanu pro 4 jízdní kola u informačního střediska, umístění pultového informačního panelu s informacemi o jedné z dominant náměstí – Mariánském sloupu a umístění informačního šipkového systému města.


„Navržený mobiliář vychází z architektonické studie celkové revitalizace náměstí v Osečné a bude aplikován v rámci jednotnosti i na další revitalizovaná veřejná prostranství města“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.Povinná publicitaProjekt „Výměna venkovního mobiliáře na Svatovítském náměstí v Osečné 23/009/19210/­451/019/000349“ je spolufinancován Evropskou unií.
19.2.1 - Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD LAG Podralsko.


Nová autobusová čekárna vyrostla na Svatovítském náměstí
6. ledna 2024, autor: hauzer

Ještě před příchodem zimy vyrostla na Svatovítském náměstí, na autobusové zastávce Osečná – kostel, nová krytá čekárna. Ta vychází z architektonické studie celkové revitalizace náměstí v Osečné. Nová čekárna je ve stejném designu jako ta za kostelem, ve směru na obec Kotel. Konstrukčně má jen navíc skleněné bočnice, které zde bylo možné osadit. Tak, jako ve všech veřejných čekárnách ve městě Osečná, tak i v nové čekárně a jejím perimetru 5 m kolem ní, je zákaz kouření a přísný zákaz vylepování jakýchkoliv plakátů.

„Krytá čekárna zde dlouhodobě chyběla. Jsem rád, že se nám ji podařilo společně s novým mobiliářem na Svatovítské náměstí osadit. Přál bych si, aby zde dlouho vydržela a nemuselo se řešit sebemenší poškození“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Úpravy kolem kříže u Jenišovského mlýna jsou dokončené!
5. ledna 2024, autor: hauzer

Město Osečná dokončilo finální úpravy kolem památného kříže u Jenišovského mlýna č.p. 25. Ty vychází z architektonické studie veřejného prostranství kolem mlýna. Samotný kříž prošel rozsáhlým restaurováním v roce 2016. Až nyní, koncem roku 2023 bylo provedeno zadláždění kolem kříže, umístěny schodnice pro snazší přístup ke kříži a provedeny finální terénní úpravy. Ke kříži byl rovněž umístěn pultový panel s informacemi o naší památce.

Nyní nás ještě čeká vystavět rozhlednu na Jiránkově kopci a umístit vodní kolo do kašny Jenišovského mlýna – tímto bude veřejné prostranství u Jenišovského mlýna zcela dokončeno.


Výklenková kaplička v Osečné se vrátila do původní krásy
4. ledna 2024, autor: hauzer

Město Osečná úspěšně dokončilo opravu a nátěr kapličky v Osečné. Ta byla ještě nedávno v neutěšeném stavu a byl již nutný stavební zásah.

V rámci stavby proběhlo omytí kapličky tlakovou vodou, odstranění nesourodé omítky a nátěrů, vyspravení venkovní fasády štukem, vytmelení spár v nice, očištění soklu, protihoubový postřik, penetrace a finální fasádní nátěr. Na závěr byl do niky namalován obraz, který zvýrazňuje tento překrásný krajinotvorný prvek.


Den otevřených dveří na Radnici
3. ledna 2024, autor: hauzer

Upozornění občanůmKaždoročně koncem roku probíhala v Osečné akce města „vyhodnocení roku s prezentací našeho kronikáře“. V posledním předvánočním občasníku Drak proběhla informace o posunutí akce na 19. leden 2024. Vzhledem k pokročilým stavebním pracem a malování městského úřadu posunujeme termín této akce. O termínu budete včas informováni.

Jiří Hauzer, starosta

Informace k úhradě místních poplatků
1. ledna 2024, autor: Jiří Hauzer

Poplatek za odpad

Poplatek za odpad činí 780,–Kč za osobu na rok.

Poplatek za odpad lze zaplatit jednorázově:

 • nejdéle však do 15. 2. 2024

Poplatek za odpad lze zaplatit i ve dvou splátkách:

 • I. splátka do 15. 2. 2024 minimálně ve výši jedné poloviny poplatku
 • II. splátka do 15. 8. 2024 rovněž ve výši jedné poloviny poplatku

PLATBA:

 • Číslo účtu: 3522461 / 0100
 • VS: 1345 + číslo popisné/ číslo evidenční (např. 1345105)
 • Do zprávy doporučujeme napsat místní část obce (např. Osečná, Kotel, Zábrdí, …)

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů činí 300,– Kč za jednoho psa na rok. Za každého dalšího psa je poplatek 450,– Kč.

Poplatník starší 65 let hradí poplatek ze psů 200,– Kč za jednoho psa na rok. Za druhého/dalšího psa je poplatek 300,– Kč.

Poplatek ze psů je splatný:

 • nejdéle do 31. 3. 2024

PLATBA:

 • Číslo účtu: 3522461 / 0100
 • VS: 1341 + číslo popisné/ číslo evidenční (např. 1341105)
 • Do zprávy doporučujeme napsat místní část obce (např. Osečná, Kotel, Zábrdí, …)

Preferujeme úhradu místních poplatků bankovním převodem dle výše uvedených pokynů!

Všechny poplatky lze případně uhradit v úřední hodiny i na pokladně Městského úřadu v Osečné u paní Pohořelé, tel. 485 179 208.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.