česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Město Osečná dokončilo dětské dopravní hřiště
23. července 2021, autor: hauzer

Prostranství mezi budovou základní školy a budovou mateřské školy bylo využíváno jako zahrada MŠ s provizorním dopravním hřištěm. Prostor tvořil rozpadající se asfaltový povrch, na kterém byly nakresleny silnice a travnatá plocha, na které byly umístěny herní prvky.

V rámci projektu města „Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná", došlo k celkové revitalizaci tohoto prostranství a k vytvoření funkčního dopravního hřiště s herními prvky. To bude sloužit v dopoledních/čás­tečně v odpoledních hodinách pro volnočasové i výukové aktivity školních a předškolních dětí, odpoledne pak jako odpočinková zóna pro veřejnost. Ekologickým přínosem projektu bylo vybudování nového systému zavlažování zeleně s využitím dešťových vod.

Od pondělí 26. července 2021 bude dětské dopravní hřiště otevřeno pro veřejnost v rámci zkušebního provozu. Je však nezbytně nutné dodržovat provozní řád hřiště!

Slavnostní otevření dětského dopravního hřiště proběhne dne 3. září 2021 od 15.00 hodin.


Povinná publicita Projekt „Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová navštívila Osečnou
20. července 2021, autor: hauzer

Dne 20. července 2021 navštívila Osečnou v odpoledních hodinách na pozvání starosty Jiřího Hauzera ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„Seznámili jsme jí s naším sociálním programem pro všechny věkové kategorie našich občanů a našimi ambicemi vytvořit zázemí pro občany, takzvaný Dům sociálních služeb“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.

Paní ministryně se dále zajímala o zapojení nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací, o spokojenost s pracovníky Úřadu práce a v diskusi se dotazovala v čem vidíme problémy a jak situaci zlepšit. Padla zde otázka na tvorbu takzvaných sociálních podniků, které bohužel nebyly uzákoněny a do konce volebního období se záměr nestihne uskutečnit. Taková forma pomoci státu by byla velikým přínosem pro naše město, protože by to umožnilo zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů na jedné straně, kteří jinak nejsou zaměstnatelní, a na druhé straně by město mělo zajištěno dlouhodobě potřebný počet pracovníků. Na paní ministryni padalo ještě mnoho dotazů našich občanů, na které pohotově odpovídala, a po prohlídce zázemí našich pracovníků a podpisu do kroniky města se rozloučila a návštěvu ukončila.

Mikroregion Podralsko rozdával kompostéry, Osečná dostala 53 kusů
16. července 2021, autor: hauzer

Mikroregion Podralsko rozdával kompostéry, Osečná dostala 53 kusů V červnu roku 2020 podal Mikroregion Podralsko pro obce Brniště, Cetenov, Dolní Krupá, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Mimoň, Okna, Osečná a Zákupy již druhou žádost o dotaci v rámci operačního programu životního prostředí pod názvem „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko – fáze II“. Jednalo se o pořízení zahradních kompostérů pro občany výše zmíněných obcí a měst.

Jednotlivé obce včetně Osečné provedly průzkum mezi občany a z dotazníků vyplynul zájem o celkem 864 zahradních kompostérů. Na přelomu roku 2020 a 2021 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a následně bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele. Z tohoto vyplynula cena 5.955.511,–Kč za kompostéry, z nichž obce doplatily svůj podíl ve výši 15-ti procent z celkové částky. V průběhu měsíce června roku 2021 byly kompostéry rozvezeny do jednotlivých obcí a postupně jsou předávány zájemcům.

Mikroregion Podralsko rozdal občanům Osečné 53 kusů zahradních kompostérů o velikosti 1050 a 1400 litrů. Ty jsou na 5 let zdarma zapůjčeny k užívání domácnostem na základě smlouvy, poté přejdou do vlastnictví uživatele.

„Cílem tohoto projektu je pořízení technologie pro prevenci vzniku odpadu, neb toto je nejlepší současná dostupná technologie na trhu v dané problematice z hlediska technického a ekonomického. Použitím této technologie pro předcházení vzniku odpadů dojde k významnému kroku v rámci trvale udržitelného rozvoje a především zlepšení stavu životního prostředí“, uvedl předseda Mikroregionu Podralsko Jiří Hauzer.


Povinná publicita Projekt Mikroregionu Podralsko „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko – fáze II“, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012856 je spolufinancován Evropskou unií.

Informace pro pacienty ordinace praktického lékaře
13. července 2021, autor: Jiří Hauzer

Ordinace praktického lékaře v Osečné a Rozstání bude uzavřena od 19. 7. do 30. 7. 2021 z důvodu čerpání dovolené.

Zastupuje MUDr. Eva Grossová, Husova 13, Český Dub, tel 485 147 628. Or­dinační hodiny MUDr. Evy Grossové: Po, St, Čt, Pá 7.00 – 13.00 hodin, Út 12.00 – 18.00 hodin, vyšetření vždy po telefonické domluvě.

Mimo ordinační hodiny lze navštívit pohotovost Krajské nemocnice Liberec.

V akutních život ohrožujících stavech volejte RZP 155.

MUDr. Pavel Kočí

Spolkové setkání klubů z Osečné
10. července 2021, autor: hauzer

Spolkové setkání klubů z Osečné Sportovní klub Osečná spolu se Sborem dobrovolných hasičů Osečná uspořádal v sobotu 10. července 2021 na fotbalovém hřišti SK „Spolkové setkání klubů z Osečné“. Program byl velmi pestrý a točil se hlavně kolem fotbalu. Bylo odehráno několik zápasů různých družstev – největší ohlas mělo utkání mezi SK a hasiči (vlastně hasičkami), výborné výkony podala i mužstva Sršňů, Osečné i družstva žáků. Připraveny byly i zajímavé soutěže pro děti i dospělé, součástí akce byla také prohlídka zrekonstruovaných kabin. Večer pak vystoupila hudební skupina „ADAPTACE“, která hrála k poslechu i k tanci až do pozdních hodin.

Počasí se vydařilo, po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení, organizace byla perfektní, opatření proti COVID-19 dodržovány, nálada výborná a účast diváků i soutěžících hojná. Pořadatelé si zaslouží uznání a pochvalu za velice povedenou akci.

Cyklobus opět v provozu
10. července 2021, autor: hauzer

kliknutím na obrázek dojde k jeho zvětšeníČSAD Liberec v letošním roce opět spustilo v rámci spolupráce s Mikroregionem Podralsko od 1. května 2021 pravidelnou cyklobusovou dopravu z Liberce do Osečné, Hamru na Jezeře a Stráže pod Ralskem a zpět. Autobus s přívěsem jezdí o sobotách a nedělích dle jízdního řádu a to až do 28. září 2021. Najednou pojme jedna linka 30 jízdních kol s 30 cyklisty.

„Spoj je ideální příležitostí především pro rodiny s dětmi a fyzicky méně zdatné cyklisty. Převýšení ještědského hřebenu bylo pro mnohé překážkou, která jim bránila poznat okolí Osečné, Hamru na Jezeře, Stráže pod Ralskem a celého Podralska. Přitom zdejší kraj je zajímavý hned z několika hledisek. Jednak zdejší cyklostezky ještě nejsou tak přeplněny jako v jiných regionech, přírodní zajímavosti jsou díky mnohaleté izolaci zachovány ve své původní ryzí kráse (prameny Ploučnice, Krásná vyhlídka, Lumírova Vyhlídka, Široký kámen, Černé jezírko, Děvínský rybník, Velký a Malý jelení vrch apod.), síť občerstvovacích zařízení se stále rozrůstá a příznivý charakter zdejší krajiny, která je jen mírně zvlněná, nabízí sportovní zážitky opravdu pro všechny,“ přibližuje význam cyklobusu starosta Osečné Jiří Hauzer.

Využijte proto této pohodlné služby našeho dopravce.


Závěr školního roku 2020/21 a rozloučení s 9. Třídou
30. června 2021, autor: hauzer

Rozloučení s 9. třídou Ve středu 30. června 2021 proběhlo v zasedací místnosti radnice slavnostní předání vysvědčení žákům deváté třídy ZŠ Osečná. Dostavilo se 24 vycházejících žáků (z 26) a vzhledem ke koronavirové pandemii měli všichni přítomní ochranné roušky nebo respirátory. K našim absolventům promluvil pan starosta města Jiří Hauzer, ředitel základní školy Mgr. Tomáš Johanovský a třídní učitelka Mgr. Věra Hartmanová. Slavnostní událost si nenechala ujít ani paní učitelka Iva Sluková – jejich bývalá třídní učitelka na prvním stupni. Zároveň s vysvědčením obdržel každý žák speciálně upravené tričko jako upomínku na školní léta strávená na ZŠ v Osečné. Po slavnostním aktu se všichni žáci vyfotografovali na Svatovítském náměstí před radnicí a rozešli se na prázdniny.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2021, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.