česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Informace z ordinace praktického lékaře Osečná
21. března 2024, autor: hauzer

Upozornění občanům 1. Dovolená lékaře MUDr. Pavla Kočího 22. 3. – 28. 3. 2024

Zastupuje:

  • 22. 3. 2024 a 25. 3. 2024 MUDr. Renáta Zikmundová, Husova 13, Český Dub, tel. 731 677 389 – vyšetření akutních stavů vždy po telefonickém objednání.
  • 26. 3. – 28. 3. 2024 MUDr. Eva Grossová, Husova 13, Český Dub, tel. 485 147 628 – vyšetření akutních stavů vždy po telefonickém objednání.

2. Očkování proti černému kašli

Očkování je obecně doporučené pro všechny ve věku nad 18 let – nicméně zásadní je chránit před nákazou novorozené děti (dokud si nevytvoří protilátky po svém očkování), tedy očkovat ženy ve třetím trimestru těhotenství a dospělé příslušníky jejich rodin.

Vakcína není hrazená ze zdravotního pojištění. V současné době je v ČR jediná dostupná vakcína Adacel polio (kombinovaná pro záškrt, tetanus, černý kašel a dětskou obrnu). Cena vakcíny od distributora je 960,–Kč, úhrada aplikace záleží na odstupu od posledního očkování proti tetanu (zdravotní pojišťovny hradí, jen je-li odstup nad 10 let) Zdravotní pojišťovny obvykle následně na očkování přispívají ze svého fondu prevence.

Máte-li o očkování zájem, můžete se hlásit (nejlépe e-mailem info@ordinaceosecna.cz nebo přes aplikaci Sestra Emmy).

MUDr. Pavel Kočí


Začíná oprava komunikace v ul. Truhlářská v Osečné!
18. března 2024, autor: Jiří Hauzer

Upozornění Vážení občané,

tímto Vám oznamujeme, že v pátek 22. 3. 2024 budou zahájeny stavební práce na akci „Oprava místní komunikace č. 13c, Osečná“. Jedná se o opravu místní komunikace ve městě Osečná, v ul. Truhlářská, úsek od Dřevěnky až na křižovatku s ul. Dolní selská. V rámci akce proběhne oprava povrchu místní komunikace funkční skupiny C – ul. Truhlářská v délce 473,0 m a ploše 1949,0 m².

Práce budou prováděny za úplné uzavírky komunikace, dopravní obslužnost bude zajištěna.

Při pokládce asfaltových vrstev budou práce prováděny za úplné uzavírky včetně dopravní obsluhy. Silnice bude po pokládce uzavřena několik hodin v závislosti na klimatických podmínkách. Prosíme o respektování!

Termín pokládky asfaltových vrstev:

  • První, podkladní asfaltová vrstva: 28. 3. 2024
  • Druhá, finální asfaltová vrstva: 3. 4. 2024

Zhotovitel stavby je EUROVIA a.s. Veškerá omezení budou na nezbytně nutnou dobu. Věříme, že dopravní režim během tohoto období Vám nezpůsobí zásadní potíže, a že vzájemnou ohleduplností dospějeme ke zdárnému dokončení stavby.

Jiří Hauzer, starosta města


Povinná publicita Projekt „Oprava povrchu místní komunikace č. 13c, Osečná" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Další vandalův útok na městský majetek, tentokrát škodič poničil úřední desku MěÚ
13. března 2024, autor: hauzer

Neznámý vandal z úterý 12. 3. 2024 na středu 13. 3. 2024 opět úmyslně poničil v Osečné městský majetek. Tentokrát mu vadila jedna z úředních desek Městského úřadu. Případ už šetří Policie ČR. Po pachateli se pátrá.

„Uvítáme jakákoliv svědectví nebo poznatky od občanů, kteří si mohli všimnout pohybu podezřelé/ých osob/y v místě za Městským úřadě Osečná. Za současné situace není možné uvažovat o instalaci nové moderní elektronické úřední desky na připravovaném veřejném prostranství“, uvedl Jiří Hauzer, starosta.


Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost
10. března 2024, autor: hauzer

Upozornění organizacím a spolkůmMěsto Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2024.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2024. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 200.000,– Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 11.3. do 22.3.2024! Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 29. 1. 2024, usnesení č. 5/2024.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná


Osečenský dětský karneval
9. března 2024, autor: hauzer

Osečenský dětský karneval V sobotu 9. března 2024 od 15.00 hodin proběhl ve školní jídelně ZŠ a MŠ Osečná Osečenský dětský karneval. Pro děti byla připravena diskotéka, několik her a zábava při tanci. Občerstvení zajistily maminky dětí, které napekly, připravily a donesly velké množství dobrot. Sešlo se velké množství krásných masek, které dostaly cenu, na kterou přispělo město Osečná. Každé dítě si rovněž odneslo domů pamětní medaili, na které byl poprvé umístěn nový symbol města.

Velké poděkování patří všem maminkám, co se podílely na občerstvení, moderátorovi akce, fotografce, která zachytila krásné momentky z karnevalu a všem ostatním, kteří pomáhali s organizací, přípravou a závěrečným úklidem.

Těšíme se na další akce.

Za maminky a děti Osečná

Jana Pavlů a Lenka Pokorná


Oslava MDŽ v Osečné
8. března 2024, autor: hauzer

Oslava MDŽ v Osečné V pátek 8. března 2024, tak jako každý rok, se uskutečnilo slavnostní setkání zdejších seniorek v restauraci „U Junglika“ u příležitosti svátku MDŽ. Tentokrát za hojné účasti se v odpoledních hodinách m.j. podebatovalo společně se starostou o problémech, které naše seniory tíží. Byla jim představena možnost setkávání v nově otevřeném domě sociální péče včetně sociálně aktivizační služby, kterou zde již provozuje sdružení D.R.A.K. Poté jim k tanci a poslechu zahrál známý českodubský hudebník Jiří Pavlů. Byl také stanoven plán akcí na tento rok.


Výsledky odpadového hospodářství města Osečná za rok 2023
7. března 2024, autor: hauzer

Podle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. zákona o odpadech zveřejňuje tímto město Osečná výsledky odpadového hospodářství za rok 2023.

V roce 2023 bylo ve městě Osečná vyprodukováno 342,648 tun odpadů. Podrobný přehled tun odpadů dle jednotlivých druhů je v příloze č.1: Roční hlášení o produkci a nakládání s odpad za rok 2023.

K 1. 1. 2023 mělo město Osečná 1173 obyvatel (údaj ČSÚ).

Způsob nakládání s odpady je popsán v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2021, kterou je stanoven obecní systém odpadového hospodářství. Do obecního systému odpadového hospodářství nejsou zapojení podnikatelé.

Příjmy rok 2023 Částka v Kč Výdaje rok 2023 Částka v Kč
Poplatky od občanů 1 005 175,- Komunální odpad 1 228 860,-
EKO-KOM 217 604,- Velkoobjemový odpad 15 851,-
Tříděný odpad 507 877,-
Biologický odpad 10 781,-
Stavební odpad 1 997,-
PŘÍJEM CELKEM 1 222 779,- VÝDAJE CELKEM 1 765 366,-

Město Osečná v roce 2023 dotovalo své odpadové hospodářství částkou 542.587,–Kč.

Vícero inforamcí najdete na stránkách: Odpady


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.