česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Upozornění občanům
20. března 2023, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmZačátkem jara probíhají úklidy zahrad a sadů. Prosíme proto občany, aby nevypalovali travnaté plochy!!! Je to zakázané a mohli byste být postiženi.

Roští a zbytky dřevin můžete odvést na tradiční místo pálení čarodějnic, tj. do Lázní Kundratic.

Jiří Hauzer, starosta


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023 - 2024
19. března 2023, autor: hauzer

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se uskuteční dne 14. dubna 2023 od 13.30 do 17.00 hodin v přízemí budovy ZŠ Osečná. Pro školní rok 2023/24 může být přijato maximálně 27 žáků.

Mgr. Tomáš Johanovský


V příloze:

Zápis do mateřské školy
19. března 2023, autor: hauzer

Ve dnech 2. 5. – 5. 5. 2023 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Zápis spočívá v odevzdání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a dalších přihlašovacích formulářů ve stanovené dny.

Podání žádosti je možné doručit těmito způsoby:

  1. do datové schránky školy (37avpes),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poslat na email: reditel@zsosecna.cz
  3. poštou, doporučeným dopisem
  4. osobní podání – je nutné si telefonicky dohodnout termín převzetí žádosti

K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy, potvrzení pediatra, kopie rodného listu dítěte. Uvedené dokumenty si mohou rodiče stáhnout ze stránek naší školy www.zsosecna.cz.

Rodiče dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení.

Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází z kritérií stanovených ředitelem školy.

Mgr. Tomáš Johanovský


V příloze:

Dokončovací stavební práce na komunikaci v ul. U Křížku v Osečné započnou již v úterý 21.3.2023!
18. března 2023, autor: hauzer

kliknutím na obrázek dojde k jeho zvětšení Již od úterý 21. března 2023 budou na místní komunikaci ve městě Osečná, v ul. U Křížku probíhat dokončovací stavební práce. Práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace! Předpokládaná doba stavebních prací jsou 3 dny (21. 3. – 23. 3. 2023).

Zhotovitel stavby je STRABAG a.s. Veškerá omezení budou na nezbytně nutnou dobu. V případě jakýchkoli nejasností a dotazů se můžete obrátit na odpovědnou osobu:
Bibiána Labudová – stavbyvedoucí, tel.: 732 593 294, e-mail: bibiana.labudova@strabag.com.

Jiří Hauzer, starosta města


Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost
13. března 2023, autor: Jiří Hauzer

Upozornění organizacím a spolkůmMěsto Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2023.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2023. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 150.000,– Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 13.3. do 24.3.2023! Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 30.1.2023, usnesení č. 9/2023.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Informace z ordinace praktického lékaře Osečná
10. března 2023, autor: Jiří Hauzer

Od začátku března 2023 zprovozňujeme novou aplikaci pro zabezpečenou komunikaci s pacienty – virtuální sestru Emmy.

Přímý vstup do naší ordinace je možný přes www.sestraemmy.cz/osecna.

Emmy nahrazuje e-mail a do značné míry i telefon. Usnadní Vám přístup k péči i objednání a zároveň šetří vzácný čas zdravotnického personálu.

Pokud jsme zaneprázdněni péčí o pacienty v ordinaci, může se Vám na telefonu v ordinačních hodinách ozvat hlasový robot (Hlas Emmy), který zaznamená Vaše požadavky.

MUDr. Pavel Kočí

Zemřel kronikář města pan Mgr. Miroslav Lát
5. března 2023, autor: hauzer

Zemřel kronikář města pan Mgr. Miroslav Lát S lítostí oznamujeme, že v neděli 5. března 2023  ve věku 78 let náhle a nečekaně zemřel kronikář města Osečná pan Mgr. Miroslav Lát.

Manželce a příbuzným vyslovujeme hlubokou soustrast. Město uctí památku pana Mgr. Miroslava Láta vyvěšením černého praporu na budově radnice.

Čest jeho památce!Poslední rozloučení s ním proběhne v pátek 10. března 2023 v 11.00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Liberci.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2023, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.