česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Informace z ordinace praktického lékaře Osečná
20. června 2024, autor: hauzer

Upozornění občanůmOrdinace bude uzavřena v termínu 24. 6. – 28. 6. 2024 – dovolená.

Po dobu dovolené zastupuje MUDr. Grossová, Husova 13, Český Dub, tel. 485 147 628 – k vyšetření v ordinaci se vždy telefonicky objednejte!

Odběry krve budeme provádět až od úterý 2. 7. 2024!

MUDr. Pavel Kočí


Místní komunikace v ul. Truhlářská byla dokončena
17. června 2024, autor: hauzer

V květnu 2024 byla dokončena celková oprava místní komunikace v ulici Truhlářská v Osečné. Tato oprava navázala na již zrealizované projekty města z roku 2018 a 2021, tj. na výstavbu splaškové kanalizace a rekonstrukci vodovodu zrealizovanou firmou SVS a.s. V rámci akce byla opravena komunikace v celkové délce 470 m a šířce v rozmezí 2,75 až 9,45 m. Komunikace byla provedena s novým živičným krytem na celkové ploše 1946 m2. Podél kanalizačních šachet jsou dle standardů města prstence ze tří řad kamenných kostek.

Místní komunikace v ul. Truhlářská před realizací

Místní komunikace v ul. Truhlářská po realizaci

„Místní komunikace v ul. Truhlářská neodpovídala současným standardům a byla po výstavbě splaškové kanalizace a rekonstrukci vodovodu v neutěšeném stavu. Jsem rád, že se nám ji podařilo díky finanční podpoře z MMR a Libereckého kraje opravit“, uvedl starosta města Osečná Jiří Hauzer.


Město Osečná zároveň počítá s navazujícím projektem – revitalizací stávajícího veřejného prostranství kolem penzionu Dřevěnka a před hasičskou zbrojnicí SDH Osečná. V rámci připravovaného projektu bude celkově revitalizován zelený parčík vedle objektu Dřevěnky. Jsou zde navrženy mlatové cestičky s obrubníčky a pobytový prostor věnovaný zakladateli lázní Josefu Schwanovi, ocelová lávka přes Ploučnici, schody u řeky, vše doplněné veřejným osvětlením a zelení. Dále dojde k revitalizaci prostranství před hasičskou zbrojnicí. Je zde navržen bezpečnostní ostrůvek doplněný o osvětlovací bod a sochu sv. Floriana. Do projektu jsou rovněž zakomponovány dvě autobusové zastávky a vznikne další odstavná plocha pro 6 osobních automobilů za penzionem Dřevěnka.

Architektonická studie navazujícího projektu


Povinná publicita Projekt „Oprava povrchu místní komunikace č. 13c, Osečná" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Povinná publicitaProjekt „Oprava povrchu místní komunikace č. 13c, Osečná“ rovněž podpořil Liberecký kraj.


Kundratická lávka 2024
15. června 2024, autor: Jiří Hauzer

Logo

V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhl v sobotu 15. června 2024 XXV. ročník soutěže Kundratická lávka, na níž jde o přejezd lázeňského rybníka po lávce na starém jízdním kole a trakaři. Novou soutěží byla smíšená štafeta - jak převrátit "Pytlase" a hurá do pytle. Po lávce proběhlo celkové vyhodnocení a udílení cen. Ve večerních hodinách vystoupila skupina PŘEHMAT, ALIBI ROCK a DE BILL HEADS. Vyvrcholením celého dne byl překrásný ohňostroj.


Výsledky Kundratické lávky 2024:

Disciplína 1. místo 2. místo 3. místo
Kolo Kysela Petr Cerman Zdeněk Pastýřik Tomáš
Trakař Malčík Petr
Dufková Kristýna
Mašek Libor
Mašková Adéla
Penz Patrik
Penzová Jana
Převážení "Pytlase" Hasiči Křižany Fotbalisti Osečná Hasiči Osečná


Třídění odpadů
12. června 2024, autor: hauzer

Vážení občané, děkujeme Vám, že třídíte odpady.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Za rok 2023 představuje tato úspora emise CO2 ekv.: Biogenní - 19,330 tun, Fosilní - 19,330 tun a úspora energie 1 586 963MJ.

I nadále je možné využívat přistavěných nádob na třídění odpadů na stanovištích:

Osečná
Ulice Školní, parkoviště před „Růžičkovou stodolou"
Ulice Zahradní, prostor za základní školou
Lázně Kundratice
Ulice U Křížku, u č.p. 165 a č.p. 166
Ulice Lázeňská, plocha u hasičské zbrojnice
Ulice Dolní selská u č.p. 145
Druzcov
Parkoviště před obchodem u č.p. 114
Kotel
Na návsi za zastávkou ČSAD na pozemku p.p.č. 23/1

Více informací naleznete na: odpadové hospodářství města Osečná.

V příloze:

Informační centrum "U Draka" Osečná otevřeno!
11. června 2024, autor: hauzer

Logo

E-mail:
infocentrum@osecna.cz
Web:
Informační centrum „U Draka“ Osečná

Infocentrum poskytuje tyto služby: internet, tisk z PC
Infocentrum nabízí: turistické mapy a průvodce, cyklomapy, pohledy, turistické známky, turistické vizitky, sběratelské karty, odznaky na hole…


Provozní doba
den otevřeno (od — do)
Pondělí Zavřeno
Úterý 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Středa 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Čtvrtek 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Pátek 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Sobota 09.00 — 14.00
Neděle Zavřeno

Klubík pro rodiče s dětmi přestěhován
11. června 2024, autor: Jiří Hauzer

Klubík pro rodiče s dětmi přestěhován Už více jak rok se schází maminky s kojenci a batolátky každé pondělí na pravidelném cvičení v tělocvičně a také každé úterý od 9.00 hodin ve školící/multi­funkční místnosti ve sportovních kabinách. Vytvořilo se zde společné zázemí s hernou pro děti, kde si mohou všichni společně hrát, tancovat, zpívat, dokonce i malovat a jinak kreativně tvořit.

Od června se tento „klubík“ nachází v novém víceúčelovém sociálním centru, který pro děti a jejich rodiče nabízí větší a příjemný prostor pro trávení volného času a umožňuje tak propojit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v našem městě.

Maminky a tatínkové, přijďte se svými dětmi mezi nás!

  • Cvičení v tělocvičně ZŠ každé pondělí od 8.45 hodin
  • Klubík ve víceúčelovém sociálním centru každé úterý od 9.00 hodin

Jana Pavlů a Lenka Pokorná

Město Osečná nabízí prodej palivového dříví
10. června 2024, autor: Jiří Hauzer

Město Osečná nabízí prodej palivového dříví formou samovýroby. Předmětem prodeje jsou označené stromy na stojato v lesním porostu, které si zájemce sám po uzavření smlouvy natěží a odveze.
Bližší informace: Jan Blažek, DiS, odborný lesní hospodář, tel.: 724 523 067.

Ceník samovýroby = minimální cena palivové dříví (včetně DPH) za prostorový metr
věk porostů 0 - 20 let 21 - 40 let 41 - 60 let 61 - 80 let 81+ let
jehličnaté + listnaté měkké 50 Kč 100 Kč 160 Kč 280 Kč 350 Kč
listnaté tvrdé + bříza 50 Kč 100 Kč 260 Kč 380 Kč 450 Kč

Dále město Osečná nabízí ke koupi palivové dříví ve 4 m délkách, které je zájemci dopraveno a složeno hydraulickou rukou na smluvené místo (Osečná a okolí). Cena za měkké palivové dříví je 950 Kč/prm (prostorový metr) bez DPH (21%) a za tvrdé palivové dříví 1300 Kč/prm bez DPH (21%). Cena je uvedena včetně dopravy!
Bližší informace: František Buša, tel. 731 562 083.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.