česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Zvony v kostele sv. Víta v Osečné

První zmínka o kostelních zvonech je z roku 1617. U tehdy dřevěného kostela, který neměl věž, stála dřevěná zvonice a v ní bylo několik zvonů. Zvoník dostával ročně 3 kopy a 36 krejcarů odměny za zvonění. Těmito zvony se dle záznamů zvonilo v r. 1642 na poplach při vpádu švédského vojska do Osečné.

O dalších osudech zvonů není záznamů – až v úterý 14. června 1825 při velkém požáru shořela a sesula se střecha věže i se zvony, které se žárem roztavily.

Až do pořízení nových zvonů se v Osečné zvonilo zvonem, který si Osečná vypůjčila z kaple v Janově Dole.

Dne 6.září 1827 byly do Osečné dopraveny tři nové zvony, ulité zvonařem Karlem Bellmannem z Prahy. Vážily celkem 14 q a stály i s dopravou 752 zlatých a 24 krejcarů. K tomuto obnosu bylo přispěno z českodubského konkretálního kostelního jmění částkou 664 zlatých a 24 krejcarů, z českodubských vrchnostenských rent částkou 88 zlatých.

Dne 27.října 1827 byly tyto tři zvony s ještě čtvrtým zvonem - pořízeným Václavem Leyskem, mlynářem ze Zábrdí a 1 q vážícím - vytaženy na kostelní věž a příští den s nimi pak bylo poprvé o posvícení zvoněno. Zvony byly již v Praze světícím biskupem Františkem Pištekem vysvěceny.

Tyto čtyři nové zvony pořízené roku 1827 měly následující nápisy:

1. Velký zvon
Na zvonu se nacházelo vyobrazením bolestné matky boží a nápis: Ecerucificentia Augustissimi Austriae Imperatoris Francisci I.veri, subditorum Patris erecta odam Pusa per Carolum Bellmann Pragae 1827.

2. Prostřední zvon
Zvon zdobilo vyobrazením sv. Floriana, nápis zněl: Quod imendium anno 1825 delevit flammapiltatis 1827, restaurirt Tusa per Carolum Bellmann Pragae 1827.

3. Malý zvon (umíráček)
Zvon byl zdoben vyobrazením opata Linharda a nápisem: Laudana dei pracosem pilerna. Tento zvon měl trhlinu a byl dodatečně přelit. Měl pak následující nápis: Leonardus: Rufe ich zur Christenpflicht, verachte meine Stimme nicht. Gegossen K.W.Paul in Böhm. leipa 1839 (volám-li ku křesťanské povinnosti, neopovrhuj mým hlasem. Litý K.W.Paulem v České Lípě 1839).

4. Zábrdský zvon
Zvon byl vyzdoben vyobrazením sv. Václava s nápisem: Expia volutate Wenzeslai Leysek, Moliteris Sabertensis erecta anno 1827 (nápisy složil liberecký vikář Frant Wolf s farářem Michalem Gruntem).

Za první světové války nastal ve zbrojařském průmyslu nedostatek kovů pro lití děl a tak byl dne 5.prosince 1916 sundán největší zvon, který byl na místě rozbit a odvezen. Dne 19.září 1917 následovaly jeho osud další dva zvony, takže na věži zbyl pouze nejmenší zvon – umíráček (ani tento zvon se do současnosti nedochoval).

V únoru 1922 začal osečenský farář Petr Bichler sbírku dobrovolných peněžních darů na pořízení nových čtyř zvonů. Do 25.června bylo v Osečné vybráno 7.245,- Kč a v sedmi přifařených obcích dalších 22.181,-Kč. Darů a příspěvků z dalšího okolí došlo celkem za 19.496,-Kč.

Objednávka nových zvonů se provedla v březnu 1922 u firmy Herold v Chomutově a zvony byly dodány do Osečné dne 16.června 1922.

Dne 18.června 1922 byly zvony slavnostně přivezeny ke kostelu, vytaženy na kostelní věž a poprvé se na ně zvonilo.

Tyto čtyři nové zvony měly následující parametry, vyobrazení a nápisy:

1. První zvon - vážil 451 kg a byl laděný na A
Přední strana: Kříž , Zadní strana: Vzkříšení
Nápis: Regi saekulorum immortali in fide perpetus dedekata aparochianis sub parocho Petro Bichler 1922.

2. Druhý zvon - vážil 222 kg a byl laděný na Cis
Přední strana: Immakulata , Zadní strana: Materdolorosa
Nápis: Regina pacis ora pro nobis! Auxilium christianorum ora pro nobis!

3. Třetí zvon - vážil 133 kg a byl laděný na E
Přední strana: Sv. Vendelin , Zadní strana: Sv. Cecilie
Nápis: Dedikata per Guileum Ginzkey et uxorem modorum artificem preclaram Julianam Ginkey

4. Čtvrtý zvon - vážil 65 kg a byl laděný na G
Přední strana: Sv. Augustin , Zadní strana: Sv. Leonard
Nápis: Apeste, fame et bello, libera nos domine!
Nápis: Erecta 1827 per Wenzeslaum Leysek neofusa 1922

Nápisy k těmto čtyřem zvonům složil Petr Bichler, farář v Osečné.

Za druhé světové války byly dne 7.dubna 1942 odebrány a odvezeny tři velké zvony, na věži byl ponechán jen čtvrtý, nejmenší zvon. Tento zvon je na kostelní věži dodnes. Dne 17.prosince 1945 byl z Liberce dovezen ještě jeden malý zvon, takže nyní se v kostelní věži nacházejí dva zvony.


Čtvrtý zvon dovezený v roce 1922 z Chomutova


Malý zvon dovezený v roce 1945 z Liberce


Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.