česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Historie obce Chrastná

Chrastná (německy Krassa) - ves s rozptýlenou zástavbou situovaná při hospodářském dvoře s tvrzí se nachází půl kilometru západně od Osečné. V písemných pramenech naleznete jméno této vsi poprvé v roce 1405, kdy se zmiňuje Petr z Chrastné vystupující v soudní při o dědictví v Řehnicích. Lze předpokládat, že již v této době v Chrastné existovalo jeho sídlo. Ves až do 16. století patřila pod panství hradu Děvín. V roce 1581 ji Karel z Biberštejna postoupil Šalamounovi Blektovi z Útěchovic. Ten zde vytvořil samostatný statek a postavil tvrz, která se v písemných pramenech poprvé objevuje v roce 1591. Po další řadě majitelů se ves v roce 1714 dostala do rukou hraběte Ludvíka Josefa Hartiga, který ji začlenil do strážského panství. Ves si až do konce druhé světové války udržela zemědělský charakter. Po následném odsunu německého obyvatelstva se osídlení dramaticky snížilo ze 122 na 34 osob. Ve druhé polovině 20. století se ves stala součástí Osečné.


Zdroj:

  • ŠTERNOVÁ PETRA: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji, 2014, 239 s., ISBN 978-80-87810-01-9

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.