česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Nejaktivnější občané města Osečná

Nejaktivnější občané města Osečná jsou vyhlášeni na návrhy zastupitelů a jednotlivých spolků vždy na konci roku u příležitosti akce „Setkání zastupitelů a pracovníků městského úřadu s občany“. Tato myšlenka „vyhodnocení starého roku a poděkování nejaktivnějším občanům města Osečná“ vznikla přirozeně dne 28. prosince 2006 při akci „slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy radnice v Osečné“.

Nejaktivnější občané roku 2022

 • Gerhard Arlt – za dlouholetou svědomitou práci pro město Osečná
 • Lenka Chlupáčková – za aktivní kulturní práci pro město Osečná
 • Miroslav Šimek – za dlouholetou svědomitou práci pro město Osečná
 • Petr Třešňák – za dlouholetou aktivní práci pro Sportovní klub Osečná

Mládež

 • Ondřej Jiránek – za úspěšnou reprezentaci města Osečná v biatlonu
 • Nikola Volejníková – za úspěšnou reprezentaci města Osečná v horské cyklistice a enduru
 • Natálie Volejníková – za úspěšnou reprezentaci města Osečná v horské cyklistice a enduru
 • Adéla Kyselová – za úspěšnou reprezentaci města Osečná v lyžování a v cyklistice
 • Aneta Kyselová – za úspěšnou reprezentaci města Osečná v lyžování a v cyklistice
 • Daniel Pytloun – za úspěšnou reprezentaci města Osečná v motosportu
 • Eliška Pytlounová – za úspěšnou reprezentaci města Osečná v motosportu

Nejaktivnější občané roku 2019

 • Miroslav Hauzr - za svědomitou práci ve funkci velitele SDH Osečná
 • Jan Haken - za péči o kapličku a hřbitov v Druzcově
 • Stanislav Pokorný - za dlouhodobé vedení žákovského florbalového družstva

Nejaktivnější občané roku 2018

 • Rudolf Jílek – za práci s mladými rybáři
 • Jana Zábrodská – za dlouholetou aktivní práci pro Sportovní klub Osečná
 • Petra Klížová – za vytvoření dřevěného betlému
 • Beata Castaňeda Trujillo – za dlouholetou aktivní mezinárodní spolupráci

Nejaktivnější občané roku 2017

 • Jaroslav Barták – za úspěšné vedení kroužku mladých myslivců
 • Alena Třešňáková – za dlouhodobou spolehlivou práci ve školní kuchyni
 • Jitka Kozáková – za obětavou práci v oblasti pěstounské péče

Nejaktivnější občané roku 2016

Bez udělování ocenění...

Nejaktivnější občané roku 2015

 • David Honéger – za aktivní práci v SDH Osečná
 • Oldřich Kroft – za aktivní práci v Klubu seniorů
 • Petr Jarý – za svědomitou práci pro město
 • Jitka Ulrychová – za aktivní práci s mladými hasiči
 • Martin Hroch – za profesionální a trpělivý přístup v rámci budování splaškové kanalizace

Nejaktivnější občané roku 2014

 • Ing. Wilfried Prokop - za dlouholetou práci v zastupitelstvu města Osečná
 • Jarmila Bláhová - za dlouholetou práci v zastupitelstvu města Osečná
 • Miloš Dobeš - za uspořádání vánočních trhů a dalších akcí pro občany
 • Ing. David Klíž - za práci ve funkci velitele SDH Osečná
 • Marie Zuzaňáková - za založení a aktivní vedení klubu Seniorů Osečná
 • Mgr. František Novák - za vedení kroužku včelařů
 • Lenka Vršovská - za příkladnou péči o městské lesy
 • Dagmar Janíčková - za dlouholetou práci ve školní družině a v pěveckém sboru Canzonetta

Nejaktivnější občané roku 2013

 • Marie Hofmanová - za dlouholetou práci v sociální komisi města Osečná
 • Zdena Kvapilová - za dlouholetou práci v sociální komisi města Osečná
 • Zdena Hajleková - za práci v hasičském oddílu Plamínci Osečná
 • Mgr. Lenka Stará - za dlouholeté vedení dětské knihovny v Osečné
 • Irena Müllerová - za dlouholetou překladatelskou práci pro město Osečná
 • Martin Valnoha - za péči o městské parky
 • Ladislava Nováková - za 35 let aktivní práce ve Spolku zahrádkářů
 • Libuše Třešňáková - za dlouholetou pedagogickou činnost na ZŠ Osečná
 • Miloslav Jiránek - za aktivní spolupráci s městem Osečná
 • Marta Drapáková - za objev a navrácení kroniky české školy v Osečné

Nejaktivnější občané roku 2012

 • Jana Skálová – za dlouholetou aktivní činnost v pěveckém sdružení Chorus
 • Jana Caidlerová – za dlouholeté vedení oddílu jógy
 • Jaroslav Bílý – za dlouholetou aktivní práci pro Sportovní klub Osečná
 • Ingrid Frčová – za dlouholetou aktivní práci pro Sportovní klub Osečná
 • Dagmar Veselá – za dlouholetou aktivní práci pro Sportovní klub Osečná
 • Michal Jánošík – za vedení oddílu mladých rybářů
 • Lenka Chlupáčková – za vedení hasičského oddílu Plamínci Osečná
 • Bc. Jana Hauzerová – za přípravu projektů pro město Osečná
 • Karel Smrtka – za péči o městské lesy
 • Pěvecký sbor Canzonetta – k 20. výročí jeho založení

Nejaktivnější občané roku 2011

 • Ema Roubíčková – za podíl na obnově Božích muk v Druzcově
 • Vít Jánošík – za vytvoření znaku města Osečné a znaku ČR umístěného v prostorech Radnice
 • Josef Müller – za celkovou péči a obsluhu sportovního autobusu
 • Luděk Pokorný – za úspěchy fotbalového týmu SK Osečná v roce 2011
 • Hubert Barták – za reprezentaci města v soutěži Dřevorubač 2011
 • Zuzana Bena – za 35 let svědomité práce v mateřské školce
 • Miroslav Šimek – za spolehlivou práci pro město
 • Ing. Václav Köhler – za práci s dětmi a za vedení komise životního prostředí
 • Gerlinda Soudská – za dlouholetou péči o zdraví našich občanů

Nejaktivnější občané roku 2010

 • Lucie Bílá – za záchranu lidského života
 • František Buša – za obětavou práci v době letních povodní 2010
 • Zdena Látová – za dlouholetou obětavou práci při výchově mládeže
 • Josef Matura – za celoživotní duchovní činnost v Osečné
 • MUDr. Vladimír Šatava – za obětavý a lidský přístup k pacientům
 • Karel Třešňák – za dlouholetou obětavou práci v zastupitelstvu města Osečná
 • Miluše Třešňáková – za záchranu lidského života
 • Zásahová jednotka SDH Osečná – za obětavé nasazení při letních povodních 2010

Nejaktivnější občané roku 2009

 • Irena Hauzrová – za obětavou práci pro město
 • Jan Pecina – za sportovní reprezentaci města
 • Jan Třešňák – za obětavou práci v hasičském sboru
 • Jana Pokorná – za obětavou práci pro město
 • Miroslav Bergr – za obětavou práci s mládeží
 • Petr Navrátil – za obětavou práci v rybářském spolku
 • Mgr. Radmila Jánošíková – za obětavou práci pro město
 • Mgr. Soňa Vastlová – za obětavou práci pro město
 • Thomas Knack – za aktivní spolupráci
 • Ing. Wilfried Prokop – za obětavou práci v MS Osečná - Kotel

Nejaktivnější občané roku 2008

 • Alois Kutra – za dlouholetou práci při zvelebování města
 • Hubert Barták – za reprezentaci Osečné na mistrovstvích ČR a světa v práci s motorovou pilou
 • Bc. Jiří Hauzer – za dlouholetou vzornou správu internetových stránek Osečné
 • Jiří Hoďák – za zvelebování životního prostředí v osadě Kotel
 • Jiří Chlupáček – za aktivní práci v hasičské jednotce SDH Osečná
 • Karel Třešňák – za dlouholetou práci ve vedení hasičského sboru Osečná
 • Mgr. Lenka Stará – za dlouholeté vedení dětského pěveckého sboru Dráček
 • Mgr. Libuše Prokopová – za dlouholeté vedení městské knihovny
 • Luboš Pytloun – za dlouholetou úspěšnou práci ve vedení Sportovního klubu Osečná
 • Mgr. Milan Jánošík – za dlouholeté vedení zájmového oddílu Zbojníci
 • Mgr. Tomáš Johanovský – za dlouholetou úspěšnou práci ve vedení Sportovního klubu Osečná
 • Vladislav Jahelka – za aktivní práci v MO ČZS Osečná
 • Zbyněk Šváb – za dlouholetou práci v ČRS Osečná

Nejaktivnější občané roku 2007

 • Mgr. Miroslav Lát – za aktivní vedení městské kroniky
 • Pavel Štěpán – za dlouholetou aktivní činnost v rámci podpory sportu v Osečné
 • Václav Hvízdal – za aktivní přístup k rybářství a životnímu prostředí
 • Libor Holan – za aktivní práci v SDH
 • Mgr. Eva Köhlerová – za organizování kulturního života v obci Druzcov
 • Jaroslav Volejník – za organizování sportovního života v Osečné
 • Josef Frčo – za správu sportovního areálu SK Osečná
 • Josef Tomáš – za aktivní práci v SDH
 • Ladislava Nováková – za aktivní práci v ZO ČZS a MO ČZS
 • Mgr. Radomír Starý – za dlouhodobé vedení pěveckého sboru Canzonetta
 • Marie Guričanová – za aktivní práci ve školní radě
 • Jiří Horáček – za pracovní obětavost v MO ČRS Osečná
 • Jan Valeš – za aktivní práci v MS Osečná

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.