česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Představitelé kostela sv. Víta v Osečné

Faráři v Osečné před reformací

Úřadování Farář Poznámka
X.X.1363 - X.X.1363 Bernard Beránek První osečenský farář
† zemřel na podzim 1363
6.11.1363 – X.11.1363 Konrád Kuneš Faráře pocházejícího z Turnova dosadil a uvedl do úřadu p.Vaněk z Vartenberka
† zemřel po několikadenním pobytu v Osečné
29.11.1363 - X.X.XXXX Hašek z Loženic Faráře dosadil p.Vaněk z Vartenberka a uveden byl do úřadu svébořickým farářem
X.X.XXXX - X.X.XXXX Jakub ze Solce
X.X.XXXX – X.1.1392 Martin z Ploškovic † zemřel v lednu 1392
1.4.1392 – X.X.XXXX Mikuláš z Kamenice Faráře dosadil p.Petr z Vartenberka

Pastoři v Osečné za období reformace

Úřadování Pastor Poznámka
1565 – 1578 Michal Tielenius ze Svidnice Za jeho úřadování položil majitel děvínského panství Karel z Biberštejna základní kámen ke stavbě nového farního kostela v Osečné (dřívější kostel byl dřevěný s kamennými základy).
1578 - 1592 Baltazar Lindener
1592 – 1605 Jáchym Engelmann
1605 – 1608 Melchior Hornig O pastorovi se zmiňuje v dopise Kryštof Scholze (vrchnost. písař v Hořicích), který obdržel 1605 osečenský kantor a měst.písař Thomas.
1609 - 1612 Jáchym Büchel Pastor přesídlil toho r.1612 do České Lípy, kde za několik týdnů zemřel. Jeho vdova Alžběta obdržela dle kostelních účtů z r.1612 5 kop a 5 grošů jako náhradu za v Osečné zanechané dříví, hnůj a seno – tyto věci převzal později jeho nástupce.
1613 - 1624 M.Kryštof Ziegler Pastor vykonal cestu do Drážďan a obdržel k tomu účelu mu bylo vyplaceno na příkaz vrchnostenského hejtmana Jana Trinckého z kostelního jmění 10 kop grošů.
Roku 1613 nastoupil v Osečné nový kantor Bedřich Pfaff.
V roce 1624 byly v celých Čechách vypovězeny protestantští kněží mezi nimi též M.Kryštof Ziegler – osečenský kostel byl úředně zapečetěn.

Faráři v Osečné v protireformačním období

Úřadování Farář Poznámka
1627 – 1632 M.Adam Balthazar Děkanovi byl farní kostel v Osečné přidělen jako filiální, hl. sídlo římsko – katolického děkana bylo v Českém Dubě.
1633 - 1656 M.Martin Cuculus Děkan v Českém Dubě a pak v Mnichově Hradišti.
1657 - 1660 M.Vít Hofrichter Františkán z kláštera Marie Sněžné v Praze, děkan v Českém Dubě.
1660 - 1662 Jan Kryštof Schweiger Františkán, děkan v Českém Dubě.
1663 – 1668 Jan Václav Kozojedský ze Smidár Založil v roce 1663 nejstarší, dosud existující farní matriku v Osečné.
1669 – 1674 Jan Frant. Tischler Děkan v Českém Dubě.
Půjčil a pak daroval obci Osečná 40 zl. na stavbu Radnice v Osečné.
Za děkana byly v r. 1682 v Osečné a Hodkovicích zřízeny samostatné kolatury a obsazeny novými faráři.
1686 – 1700 Josef Becker Farář v Osečné
† zemřel 23. prosince 1700
1701 - 1733 Frant. Richter Farář z Chrastavy.
Za farářova úřadování byly roku 1730 pořízeny sochy na náměstí v Osečné.
† zemřel 12. května 1733 ve věku 63 let
1733 – 1749 Zachariáš Paul Farář v Osečné.
Narozen v Českém Dubě.
1750 - 1771 Karel Schmid Narozen v Praze.
† zemřel 22. května 1771 v nemocnici milosrdných bratří v Praze
1771 - 1775 Josef Brouček Narozen v Lanškrouně.
† zemřel 25. května 1775 v Osečné ve věku 39 let
1775 - 1792 Václav Miksch Farář v Osečné.
† zemřel 10. února 1792 ve věku 68 let
1792 - 1796 Jan Gube Jesuit narozen v Libešicích
1796 - 1806 Josef Simm Narozen v Českém Dubě.
† zemřel 1808
1808 – 1819 Leopold Ranz Farář v Osečné, dříve c.k.polní kaplan a kazatel v Litoměřicích.
† zemřel 15. června 1819 v Osečné
1820 - 1826 Josef Rusch Narozen 15. března 1771 v Litoměřicích.
Za něho vypukl na osečenské faře požár, při kterém shořelo dalších mnoho budov.
1826 - 1831 Michal Grund Založil farní pamětní knihu.
Bydlel s kaplanem Josefem Richterem v čp.72.
† zemřel 4. srpna 1843 jako farář v Hodkovicích
1831 – 1870 Josef Richter Nejprve byl administrátor, od 1.12.1831 farář a od roku 1849 děkan v Osečné.
Za jeho úřadování koupil kníže Rohan ze Sychrova od dolnorakouského náboženského fondu panství Český Dub a daroval farnímu kostelu v Osečné nové varhany za 400 zl.
† zemřel 7. dubna 1870 ve věku 74 let
1874 – 1875 Jan Holý Narozen 20. července 1818.
Přeložen roku 1875 do Vlastibořic.
1875 – 1903 Josef Fischer Narozen 13. ledna 1833 v Tanvaldu.
Od roku 1903 v Turnově.
1904 – 1918 Josef Mansfeld Narozen 1. června 1863 v Jemnikách u Mladé Boleslavi.
† zemřel 3. května 1918
1918 – 1922 Petr Bichler V roce 1922 přeložen děkan z Osečné do Vratislavic.
1922 – 1934 Jan Röttig † zemřel 30. srpna 1934
1934 - 1935 Josef Richter Administrátor, dříve kaplan v Rumburku.
1935 – 1946 Václav Rönelt Děkan odešel dobrovolně s odsunem německých obyvatel do Bavorska.
† zemřel 1960
1.8.1946 – 1955 Jan Padrta Vykonával duchovní správu a bohoslužby v Osečné.
Děkan v Českém Dubě, byl pak arciděkanem v Mnichově Hradišti.
1956 - 2012 Josef Matura R.D. Josef MATURA se narodil 20. 4. 1923 v Semilech. Po absolvování studií byl 29. 6. 1947 biskupem Antonínem Aloisem Weberem vysvěcen na kněze. Jeho prvním působištěm byla až do roku 1952 farnost Kostomlaty u Nymburka a Milovice nad Labem. Po ukončení povinné vojenské služby se v roce 1954 vrátil do duchovní správy a působil jako administrátor ve farnosti Nové Město pod Smrkem a Jindřichovice pod Smrkem. V roce 1955 byl ustanoven administrátorem ve Světlé pod Ještědem a v Osečné, kde zůstal až do své smrti. V průběhu let spravoval navíc ještě farnosti Český Dub, Hlavice, Křižany, Jítrava, Žibřidice a Rynoltice. V roce 1999 byl jmenován farářem a v roce 2011 osobním arciděkanem.
† zemřel 20. března 2012
27.3.2012 – 20XX Miroslav Maňásek

Copyright © 2000-2019, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.