česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Erb Rohanů nad portálem kostela sv. Víta v Osečné

Erbu Rohanů nad portál kostela sv. Víta Erb rodu Rohanů v Osečné znázorňuje dělený štít, kde na pravé červené polovině štítu je devět zlatých, proražených a pod sebou řazených rout. V levé stříbrné polovině štítu se nachází třináct hermelínových ocásků. Štít drží ve svých prackách dva zlaté lvi jako štítonoše. Nad štítem je knížecí koruna s erbovním pláštěm. Pod štítem se nachází jedno z mnoha hesel šlechtického rodu Rohanů, které znělo „Potius mori quam foedari“ (Raději zemřít, než zradit). Tento erb nechal vyrobit a umístit roku 1870 nad hlavní portál kostela sv. Víta v Osečné kníže Kamil Josef Idesbald Filip Rohan (*19.12.1800 – † 13.12.1892), který roku 1838 koupil zdejší panství, pod něž patřila i Osečná. Poprvé navštívil Osečnou jako patron zdejšího kostela dne 29. října 1838. Mimo jiné daroval kníže Kamil Idesbald Filip Rohan našemu farnímu kostelu za faráře a děkana Josefa Richtera nové varhany za 400 zl..

Dne 23. dubna 2009 v 8. hodin ráno proběhlo umístění restaurovaného erbu šlechtického rodu Rohanů nad portál kostela sv. Víta v Osečné. Asi dvousetkilogramový litinový restaurovaný erb byl z městské Radnice přenesen a posléze vyzvednut za pomocí těžké techniky zdejší firmy Hauzr s.r.o. na průčelí kostela sv. Víta. Samotnou realizaci prováděl restaurátor Miroslav Žák.

Sled událostí restaurování erbu:

  • Erb Rohanů nad hlavním portálem kostela sv. Víta v Osečné vyjmut dne 28. dubna 2006  | foto |
  • Převoz erbu k odbornému průzkumu k restaurátorovi kovů panu Janu Nikedeyovi
  • Po získání finančních prostředků cestou magistrátu města Liberec z Ministerstva Kultury za spolufinancování města Osečná se práce na restaurování erbu rozběhla
  • Dne 25. listopadu 2008 byly práce na erbu dokončeny  | foto |
  • Erb převezen do městské Radnice v Osečné, kde nátěr erbu v zimních měsících vysychal
  • Dne 23. dubna 2009 umístěn na původní místo  | foto |

Dokumenty:

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.