česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Zelená cyklomagistrála Ploučnice

Logo Zelené cyklomagistrály Ploučnice Myšlenka Zelené cyklomagistrály Ploučnice vznikla jako přirozená reakce na přibývající zájem cyklistů o kvalitní a bezpečný prostor pro cykloturistiku. Mikroregion Podralsko má s cykloturistikou již bohaté zkušenosti díky bývalému vojenskému prostoru, kde byla vytvořena síť bezpečných cyklostezek – dnes již známá pod značkou Cykloráj Podralsko.

Jak již sám název napovídá, navržená trasa Zelené cyklomagistrály kopíruje (sleduje) tok říčky Ploučnice. Vede od jejích hlavních pramenů v Osečné až do Děčína, kde se Ploučnice vlévá do Labe. Trasa je napojena na cyklotrasu podél Labe a dále navazuje na systém tras v Polsku a v sousedním německém Sasku a to díky spolupráci s Přírodním parkem Žitavské hory.

cyklo-logo Zelené cyklomagistrály PloučniceZelená cyklomagistrála Ploučnice vede členitou a malebnou krajinou okolí řeky Ploučnice, jejíž meandry prochází velkoplošnými chráněnými oblastmi Přírodního parku Ještěd, CHKO Lužické hory, Kokořínska, Českého středohoří a Labských pískovců. Realizovaná část cyklomagistrály zpřístupňuje nejen cykloturistům atraktivní oblasti Podještědí, Podralska a Máchova kraje.


Charakteristika Zelené cyklomagistrály Ploučnice

 • Celková délka cyklomagistrály - 85 km
 • Celková délka cyklomagistrály v území působnosti MRG Podralsko - 50 km

Trasa Zelené cyklomagistrály Ploučnice

Základní trasa Zelené cyklomagistrály Ploučnice:

 • Semering – úbočí Ještědského hřebene nástup na cyklomagistrálu a vazba na Novou Hřebenovku
 • Osečná - Prameny Ploučnice
 • Hamr na Jezeře
 • Stráž pod Ralskem
 • Noviny pod Ralskem - Průrva Ploučnice

Pokračování trasy Zelené cyklomagistrály Ploučnice k hranici mikroregionu:

 • Mimoň
 • Ralsko (obec)
 • Hradčany
 • Zákupy-Veselí
 • Vlčí Důl

Trasa Zelené cyklomagistrály Ploučnice mimo mikroregion Podralsko:

 • Česká Lípa
 • Žandov
 • Benešov nad Ploučnicí
 • Děčín – centrum, nábřeží Labe, napojení na cyklo-magistrálu Labe-Elbe


www.zelenacyklomagistralaploucnice.cz


Mikroregion Podralsko je od roku 2012 propojen novými cyklostezkami a cyklotrasami. Díky projektu „Zelená cyklomagistrála Ploučnice – Úsek Osečná – Noviny pod Ralskem (Průrva)“ se rozvinula doprovodná infrastruktura, především páteřní trasa cyklomagistrály v úseku Osečná – Noviny pod Ralskem (Průrva). Celkovým výstupem projektu je pak ucelená trasa, která vznikla propojením tras čtyř obcí – Osečná, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem. Vznikla tak cyklomagistrála v délce 15,188 km – z toho je 10,538 km cyklostezek a 4,650 km cyklotras. Zároveň byly na trase instalovány vhodné nástroje pro zajištění informovanosti uživatelů.


Zelená cyklomagistrála Ploučnice - Mapa


Vybudovaný úsek Zelené cyklomagistrály Ploučnice nabízí hlavní využití pro:

 1. Cykloturistiku
 2. Pěší turistiku a vycházky
 3. Lyžařskou turistiku (za příhodných sněhových podmínek v Podještědí a v Ralsku)
 4. Další druhy nemotorové dopravy (kolečkové brusle, invalidní vozík, atd.)

Provozní řád cyklostezky Zelená cyklomagistrála Ploučnice:

 1. Cyklostezka je určena pro rekreační bezmotorovou dopravu. Komunikaci mohou využívat pěší turisté, cyklisté, osoby na kolečkových bruslích a jiných sportovních prostředcích (koloběžky, kolečkové běžky, …), osoby s dětskými kočárky, invalidními vozíky apod.
 2. Vjezd všech motorových vozidel je zakázán s výjimkou vozidel, kterým bylo vydáno povolení k vjezdu, případně výjimka z dopravního značení.
 3. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a být ohleduplní vůči ostatním, svoji jízdu přizpůsobit stavu povrchu stezky. Uživatelé cyklostezky jsou si při provozu rovni. Zvláštní pozornost je nutno věnovat vjezdům na silnici a přejíždění silnic, kde je nutno dát vždy přednost. Děti do věku 10 let se mohou pohybovat na cyklostezce pouze za doprovodu osoby starší 18ti let.
 4. Uživatel cyklostezky se po komunikaci pohybuje na vlastní nebezpečí. V případě úrazu či nehody zodpovídá za vzniklé škody a zdraví i majetku vždy ten, kdo nehodu způsobil. Pro minimalizaci možnosti úrazů je proto doporučeno používat předepsané a vhodné ochranné pomůcky.
 5. Cyklostezka je v některých úsecích obousměrná. Cyklisté jsou povinni jezdit vpravo ve směru jízdy. Předjíždění je stanoveno z levé strany s ohledem na celkový provoz na cyklostezce. Chodci a bruslaři jsou povinni chodit vlevo ve směru jízdy.
 6. Všem návštěvníkům cyklostezky je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat a ničit příslušný mobiliář, odhazovat odpadky mimo odpadkové nádoby, rušit zvěř, ptactvo i ostatní návštěvníky cyklostezky hlučným chováním (nevhodná hudba, křik), zakládat otevřené ohně a vytvářet jakékoliv překážky pro plynulý a bezpečný provoz pozemní komunikace.
 7. V zimním období se cyklostezka neudržuje.
 8. Psi musí být vedeni na vodítku tak, aby neohrožovali provoz na cyklostezce.
 9. V případě zjištění jakéhokoliv nedodržování pravidel provozu na cyklostezce, poškozování jejího zařízení nebo porušování zásad slušného chování, lze nedostatky nahlásit na příslušný obecní úřad.
 10. Na celém úseku cyklostezky platí pravidla o silničním provozu podle zákona 361/2000 Sb..

Povinná publicita

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.