česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Myslivecká sdružení v Osečné


Historie

Myslivecké sdružení v Osečné vzniklo v polovině padesátých let. Mezi zakládající členy tehdy patřili například zemědělec Eduard Valeš, kovář František Eichler, zahradník Václav Hauzr a další místní občané.Myslivecké sdružení Osečná - Kotel

Logo

Předseda:
Petr Tvrzník
Jednatel:
Jaroslav Barták
Myslivecký hospodář:
Lubomír ŠípZákon č. 449/2001 Sb.: „Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví“.

Členové mysliveckého sdružení Osečná - Kotel, občanské sdružení, hospodaří na území společenstevní honitby Osečná. V současném období tvoří členskou základnu 19. členů. Úkolem sdružení je společný výkon práva myslivosti v pronajaté honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření, lovu a podmínkami nájemní smlouvy.


Základním posláním mysliveckých sdružení je výkon práva myslivosti, které mimo jiné zahrnuje:

  • chov a lov zvěře za přesně stanovených podmínek,
  • ochranu zvěře před nepříznivými vlivy okolí, nemocemi, škodlivými zásahy lidí i před volně pobíhajícími domácími zvířaty,
  • ochranu životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě,
  • ochranu mysliveckých zařízení,
  • chov a lov zvěře za přesně stanovených podmínek,

což je obsaženo v Zákoně o myslivosti. Z toho vyplývá, že členové našeho (a všech dalších) sdružení nejsou jenom lovci zvěře, ale také jejími ochránci, kteří se o zvěř jakožto obnovitelné přírodní bohatství musí celoročně starat, ať formou zimního přikrmování nebo tlumením zvěře škodící a samozřejmě i průběrným lovem u zvěře spárkaté, kdy jsou eliminováni slabí a pro další chov nevhodní jedinci, nemocné nebo poraněné kusy.

Mnoho práce odvádí členové sdružení při ochraně zvěře, získávání krmení, či vlastním krmením, zlepšují životní prostředí zvěře a v době strádání a nouze zvěř přikrmují. Výkon práva myslivosti je zaměřen především na péči o užitkovou zvěř a její lov dle zákona a chovatelských zásad, dále pak na zákonné tlumení predátorů. Do ochrany a chovu užitkové zvěře je zahrnuto především vytváření optimálních podmínek úživnosti honitby výsadbou remízků, využíváním mysliveckých políček a zimním přikrmováním. Právě tomuto účelu slouží údržba a výstavba nových krmných a loveckých zařízení. Myslivci při své činnosti zároveň monitorují zdravotní stav zvěře a zajišťují i veterinární vyšetření. Tím významně pomáhají v prevenci proti vzniku a šíření nemocí přenosných na člověka. Organizují se ozdravovací akce, včetně odlovu lišek, probíhá vakcinace proti vzteklině a ostatní léčebná opatření. S ohledem na možné škody se regulují stavy černé zvěře.

Lovecká sezóna koncem roku je pak odměnou za celoroční práci.

Myslivecká činnost nezahrnuje pouze lov a péči o zvěř, ale její součástí je i zachování a rozvíjení kulturních tradic. Je to dodržování mysliveckých zvyků ustálených po staletí včetně mysliveckého odívání, myslivecké mluvy, mysliveckých fanfár a signálů, přísné dodržování pravidel bezpečného zacházení se zbraní a pod.

Sdružení provádí i další činnosti směřující k zvelebování myslivosti, zejména působí na soustavný růst úrovně svých členů, seznamuje mládež s myslivostí a ochranou přírody, zabezpečuje chov, výcvik a použití loveckých psů, pečuje o bezpečnost v zacházení s loveckými zbraněmi, propaguje myslivost a ochranu přírody, zlepšuje životní prostředí zvěře a v době strádání a nouze zvěř přikrmuje.


Myslivecké sdružení Druzcov

Předseda:
XXX
Jednatel:
XXX
Myslivecký hospodář:
XXX

Informace nedodány...


Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.