Skip Navigation LinksSK Osečná > Projekty

Projekty

Můj Klub 2023

Činnost SK Osečná, z. s., v období od 1. 1. do 31. 12. 2023, byla podpořena Národní sportovní agenturou (NSA), prostřednictvím programu „Můj Klub 2023". V rámci tohoto programu byly Sportovnímu klubu Osečná uhrazeny náklady za trenérskou činnost fotbalistů mládeže a náklady za elektřinu a vodu sportovního objektu. Dále bylo zakoupeny stoly do školící místnosti mládeže v 2. NP sportovních kabin.

„Díky podpoře z rozpočtu NSA jsme mohli i v roce 2023 zajistit činnost našich dětí v oddílech a vylepšit tak podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné“, uvedl předseda klubu Luboš Pytloun.


Povinná publicitaČinnost SK Osečná, z. s. byla podpořena Národní sportovní agenturou v rámci programu „Můj Klub 2023".


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. února 2024

Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2023

V období od 1. 1. do 31. 12. 2023 úspěšně realizoval Sportovní klub Osečná projekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2023“. V rámci tohoto projektu byly uhrazeny provozní náklady na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže a náklady na nutné instalatérské práce včetně doplnění hygienický doplňků pro sociální zařízení v prostorách šaten sportovních kabin.

 • Celkové náklady projektu: 114.726 Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 15.860 Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 98.866 Kč

„Díky podpoře z dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích, jsme mohli i v roce 2023 zajistit činnost našich dětí v oddílech a vylepšit tak podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné“, uvedl předseda klubu Luboš Pytloun.


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2023'" byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


Vyvěsil hauzer dne 9. ledna 2024

Můj Klub 2022

Činnost SK Osečná, z. s., v období od 1. 1. do 31. 12. 2022, byla podpořena Národní sportovní agenturou (NSA), prostřednictvím programu „Můj Klub 2022". V rámci tohoto programu byly Sportovnímu klubu Osečná uhrazeny náklady za trenérskou činnost fotbalistů mládeže, náklady za elektřinu sportovních kabin a za nutné opravy a údržbu sociálního zařízení. Dále bylo zakoupeno základní vybavení do šatny mládeže v 2. NP sportovních kabin – lavice, police a skříň na sportovní pomůcky.

„Díky podpoře z rozpočtu NSA jsme mohli i v roce 2022 zajistit činnost našich dětí v oddílech a vylepšit tak podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné“, uvedl předseda klubu Luboš Pytloun.


Povinná publicitaČinnost SK Osečná, z. s. byla podpořena Národní sportovní agenturou v rámci programu „Můj Klub 2022".


Vyvěsil hauzer dne 14. února 2023

Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2022

V období od 1. 1. do 31. 12. 2022 úspěšně realizoval Sportovní klub Osečná projekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2022“. V rámci tohoto projektu byly uhrazeny provozní náklady na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže a náklady na nutné opravy a údržbu sociálního zařízení kabin. Dále bylo zakoupeno drobné vybavení sportovních kabin – varná konvice na horké nápoje pro mládež SK.

 • Celkové náklady projektu: 83.331,- Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 52.080,- Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 31.251,- Kč

„Díky podpoře z dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích, jsme mohli i v roce 2022 zajistit činnost našich dětí v oddílech a vylepšit tak podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné“, uvedl předseda klubu Luboš Pytloun.


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2022'" byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. ledna 2023

Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2021

V období od 1. 1. do 31. 12. 2021 úspěšně realizoval Sportovní klub Osečná projekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2021'". V rámci tohoto projektu byly uhrazeny provozní náklady na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže a náklady na drobné opravy zázemí sportoviště. Dále bylo zakoupeno drobné vybavení sportovních kabin (lékárničky, box na klíče) a technické vybavení pro tréninky žákovských týmů (fotbal, volejbal).

 • Celkové náklady projektu: 88.203,14 Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 56.000,00 Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 32.203,14 Kč

„Díky podpoře z dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích, jsme mohli i v roce 2021 zajistit činnost našich dětí v oddílech a vylepšit tak podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné“, uvedl předseda klubu Luboš Pytloun.


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2021'" byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. ledna 2022

Modernizace sportovního areálu Osečná

V roce 2020 – 2021 zrealizoval SK Osečná, z.s. výstavbu sportovních kabin a opravu zavlažovacího zařízení fotbalového hřiště. Finanční prostředky na tuto akci byly poskytnuty z dotačního titulu MŠMT z programu 13353 – Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, podprogramu č. 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ a vše dofinancováno z rozpočtu Města Osečná.

 • Celkové náklady akce: 12 469 725 Kč
 • Prostředky MŠMT: 7 607 331 Kč
 • Prostředky Města Osečná: 4 862 394 Kč

Realizací projektu vzniklo hygienicky/ener­geticky/prosto­rově vyhovující zázemí pro všechny oddíly Sportovního klubu SK Osečná z.s., i pro širokou sportující veřejnost. Sportovní kabiny byly rozšířeny o prostory sloužící k regeneraci po sportovních aktivitách (sauna), prostory pro posilovnu a byla vybudována společenská místnost s kuchyňkou a WC pro společné setkávání. Výraznou změnou je také oddělní šaten pro mládež od dospělých. Přístavbou v jižní části vznikla „garáž“ pro uskladnění sportovních pomůcek, sekací techniky s příslušenstvím – ta byla léta uskladněna nevhodně v hasičské zbrojnici SDH. Dále byla vybudována povinná místnost pro zápasové utkání „ošetřovna“. Ekologickým přínosem projektu je vybudování nového systému zavlažování fotbalového hřiště. Studniční vody nebo dešťové vody ze sportovních kabin (dle nastavení) jsou odvedeny potrubím do vybudované nádrže o objemu 25 m3 v těsné blízkosti hřiště. Odtud je voda čerpána ponorným čerpadlem do čtyřiadvaceti výsuvných rotačních postřikovačů, které automaticky zavlažují celé fotbalové hřiště.


Povinná publicitaProjekt „Modernizace sportovního areálu Osečná'" byl podpořen MŠMT z programu 13353 – Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, podprogramu č. 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 31. prosince 2021

Pravidelná činnost mládeže SK Osečná, z.s. - 2020

V období od 1. 1. do 31. 12. 2020 úspěšně realizoval Sportovní klub Osečná projekt „Pravidelná činnost mládeže SK Osečná, z.s. – 2020 ". V rámci tohoto projektu byly uhrazeny provozní náklady na sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2020.

 • Celkové náklady projektu: 40.000,–Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 20.000,–Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 20.000,–Kč

„Díky podpoře z dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích, jsme mohli i v roce 2020 zajistit činnost našich dětí v oddílech a vylepšit tak podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné“, uvedl předseda klubu Luboš Pytloun.


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost mládeže SK Osečná, z.s. - 2020" byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


Vyvěsil hauzer dne 27. prosince 2020

Mimořádná podpora pro SK Osečná, z.s.

V rámci projektu „Mimořádná podpora" použil Sportovní klub Osečná finanční prostředky na opravu minibusu MB se kterým naše žákovské oddíly jezdí na zápasy a turnaje. Dále byly uhrazeny náklady za pronájem tělocvičny jednotlivým oddílům. Tato mimořádná podpora pomohla k zajištění činnosti a provozu našeho sportovního klubu.

 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 10.000,–Kč


Povinná publicitaProjekt „Mimořádná podpora" pro SK Osečná, z.s. byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


Vyvěsil hauzer dne 27. prosince 2020

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizována v SK Osečná, z.s.

V období od 1. 1. do 31. 12. 2019 úspěšně realizoval Sportovní klub Osečná projekt „Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizována v SK Osečná, z.s.". V rámci tohoto projektu byly uhrazeny provozní náklady na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže a zakoupeno drobné technické vybavení pro tréninky žákovských týmů.

 • Celkové náklady projektu: 120.000,–Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 36.000,–Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 84.000,–Kč


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizována v SK Osečná, z.s." byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. ledna 2020

Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2018

V období od 1.1. do 31.12.2018 úspěšně realizoval SK Osečná, z.s. projekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2018". V rámci tohoto projektu byly uhrazeny provozní náklady na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže. Pro fotbalový oddíl mladších žáků hrající okresní soutěž bylo zakoupeno nové tréninkové vybavení a pořízeno zařízení s časomírou a ukazatelem skóre. Pro florbalový oddíl mladších a starších žáků byly zakoupeny hokejky a vyrobeny nové dresy. Pro nově založený volejbalový oddíl žáků byly zakoupeny nové míče a vyrobeny nové dresy. Díky těmto finančním prostředkům byly také podpořeny pravidelné letní a zimní žákovské fotbalové turnaje. Celkově se vylepšily podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné a bylo umožněno sportovat dětem i ze sociálně vyloučené lokality Náhlov.

 • Celkové náklady projektu: 220.000,–Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 120.000,–Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 100.000,–Kč


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2018" byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. ledna 2019

< Novější | Starší >