Skip Navigation LinksSK Osečná > Projekty

Projekty

Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2021

V období od 1. 1. do 31. 12. 2021 úspěšně realizoval Sportovní klub Osečná projekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2021'". V rámci tohoto projektu byly uhrazeny provozní náklady na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže a náklady na drobné opravy zázemí sportoviště. Dále bylo zakoupeno drobné vybavení sportovních kabin (lékárničky, box na klíče) a technické vybavení pro tréninky žákovských týmů (fotbal, volejbal).

 • Celkové náklady projektu: 88.203,14 Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 56.000,00 Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 32.203,14 Kč

„Díky podpoře z dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích, jsme mohli i v roce 2021 zajistit činnost našich dětí v oddílech a vylepšit tak podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné“, uvedl předseda klubu Luboš Pytloun.


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2021'" byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. ledna 2022

Modernizace sportovního areálu Osečná

V roce 2020 – 2021 zrealizoval SK Osečná, z.s. výstavbu sportovních kabin a opravu zavlažovacího zařízení fotbalového hřiště. Finanční prostředky na tuto akci byly poskytnuty z dotačního titulu MŠMT z programu 13353 – Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, podprogramu č. 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ a vše dofinancováno z rozpočtu Města Osečná.

 • Celkové náklady akce: 12 469 725 Kč
 • Prostředky MŠMT: 7 607 331 Kč
 • Prostředky Města Osečná: 4 862 394 Kč

Realizací projektu vzniklo hygienicky/ener­geticky/prosto­rově vyhovující zázemí pro všechny oddíly Sportovního klubu SK Osečná z.s., i pro širokou sportující veřejnost. Sportovní kabiny byly rozšířeny o prostory sloužící k regeneraci po sportovních aktivitách (sauna), prostory pro posilovnu a byla vybudována společenská místnost s kuchyňkou a WC pro společné setkávání. Výraznou změnou je také oddělní šaten pro mládež od dospělých. Přístavbou v jižní části vznikla „garáž“ pro uskladnění sportovních pomůcek, sekací techniky s příslušenstvím – ta byla léta uskladněna nevhodně v hasičské zbrojnici SDH. Dále byla vybudována povinná místnost pro zápasové utkání „ošetřovna“. Ekologickým přínosem projektu je vybudování nového systému zavlažování fotbalového hřiště. Studniční vody nebo dešťové vody ze sportovních kabin (dle nastavení) jsou odvedeny potrubím do vybudované nádrže o objemu 25 m3 v těsné blízkosti hřiště. Odtud je voda čerpána ponorným čerpadlem do čtyřiadvaceti výsuvných rotačních postřikovačů, které automaticky zavlažují celé fotbalové hřiště.


Povinná publicitaProjekt „Modernizace sportovního areálu Osečná'" byl podpořen MŠMT z programu 13353 – Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, podprogramu č. 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 31. prosince 2021

Pravidelná činnost mládeže SK Osečná, z.s. - 2020

V období od 1. 1. do 31. 12. 2020 úspěšně realizoval Sportovní klub Osečná projekt „Pravidelná činnost mládeže SK Osečná, z.s. – 2020 ". V rámci tohoto projektu byly uhrazeny provozní náklady na sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2020.

 • Celkové náklady projektu: 40.000,–Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 20.000,–Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 20.000,–Kč

„Díky podpoře z dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích, jsme mohli i v roce 2020 zajistit činnost našich dětí v oddílech a vylepšit tak podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné“, uvedl předseda klubu Luboš Pytloun.


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost mládeže SK Osečná, z.s. - 2020" byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


Vyvěsil hauzer dne 27. prosince 2020

Mimořádná podpora pro SK Osečná, z.s.

V rámci projektu „Mimořádná podpora" použil Sportovní klub Osečná finanční prostředky na opravu minibusu MB se kterým naše žákovské oddíly jezdí na zápasy a turnaje. Dále byly uhrazeny náklady za pronájem tělocvičny jednotlivým oddílům. Tato mimořádná podpora pomohla k zajištění činnosti a provozu našeho sportovního klubu.

 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 10.000,–Kč


Povinná publicitaProjekt „Mimořádná podpora" pro SK Osečná, z.s. byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


Vyvěsil hauzer dne 27. prosince 2020

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizována v SK Osečná, z.s.

V období od 1. 1. do 31. 12. 2019 úspěšně realizoval Sportovní klub Osečná projekt „Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizována v SK Osečná, z.s.". V rámci tohoto projektu byly uhrazeny provozní náklady na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže a zakoupeno drobné technické vybavení pro tréninky žákovských týmů.

 • Celkové náklady projektu: 120.000,–Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 36.000,–Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 84.000,–Kč


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizována v SK Osečná, z.s." byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. ledna 2020

Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2018

V období od 1.1. do 31.12.2018 úspěšně realizoval SK Osečná, z.s. projekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2018". V rámci tohoto projektu byly uhrazeny provozní náklady na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže. Pro fotbalový oddíl mladších žáků hrající okresní soutěž bylo zakoupeno nové tréninkové vybavení a pořízeno zařízení s časomírou a ukazatelem skóre. Pro florbalový oddíl mladších a starších žáků byly zakoupeny hokejky a vyrobeny nové dresy. Pro nově založený volejbalový oddíl žáků byly zakoupeny nové míče a vyrobeny nové dresy. Díky těmto finančním prostředkům byly také podpořeny pravidelné letní a zimní žákovské fotbalové turnaje. Celkově se vylepšily podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné a bylo umožněno sportovat dětem i ze sociálně vyloučené lokality Náhlov.

 • Celkové náklady projektu: 220.000,–Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 120.000,–Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 100.000,–Kč


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2018" byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. ledna 2019

Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2017

V období od 1.1. do 31.12.2017 úspěšně realizoval SK Osečná, z.s. projekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s.". V rámci projektu byly uhrazeny provozní náklady na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže. Pro fotbalový oddíl mladších žáků hrající okresní soutěž byly zakoupeny nové přenosné hliníkové branky 2×5 metrů včetně nových sítí, ochranné sítě za branky a další drobné tréninkové vybavení. Pro florbalový oddíl mladších a starších žáků byla zakoupena brankařská výstroj, míčky a rukavice. Bylo také pořízeno zařízení s časomírou a ukazatelem skóre. Díky těmto finančním prostředkům byly také podpořeny pravidelné letní a zimní žákovské fotbalové turnaje. Celkově se vylepšily podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné a bylo umožněno sportovat dětem i ze sociálně vyloučené lokality Náhlov.

 • Celkové náklady projektu: 200.968,–Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 100.000,–Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 100.968,–Kč


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s." byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. ledna 2018

Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2016

V období od 1.1.2015 do 30.6.2016 úspěšně realizoval SK Osečná, z.s. projekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s.". V rámci projektu byly uhrazeny provozní náklady na sportovní činnost dětí a mládeže. Vylepšily se jejich podmínky, sportovní zázemí a bylo umožněno sportovat dětem ze sociálně vyloučené lokality Náhlov, na které se každoročně zaměřujeme. Byly podpořeny pravidelné letní a zimní žákovské fotbalové turnaje, dětský sportovní karneval. Zakoupili se venkovní lavičky a stan, které jsou využívány při turnajích a sportovně kulturních akcích pro mládež.

 • Celkové náklady projektu: 193.834,–Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 50.000,–Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 143.834,–Kč


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s." byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. července 2016

Výstavba víceúčelového sportoviště v areálu ZŠ a MŠ

V roce 2008 realizoval Sportovní klub SK Osečná výstavbu víceúčelového sportoviště. Víceúčelové hřiště bylo zbudováno v areálu ZŠ a MŠ Osečná. Finanční prostředky na tuto akci byly poskytnuty z dotačního titulu MŠMT „Program podpory rozvoje a obnovy materiálně – technické základny sportu a tělovýchovy program 233510 – podprogram 233512" a dofinancování z rozpočtu Města Osečná.

 • Celkové náklady akce: 3 003 000 Kč
 • Prostředky MŠMT: 2 400 000 Kč
 • Prostředky Města Osečná: 603 000 Kč

Hřiště má rozměry 44×24 m. Je vhodné pro fotbal, tenis, florbal, volejbal, házenou a další kolektivní sporty. Součástí dotace bylo také vybavení hřiště sportovním zařízením (branky, sítě, kůly na volejbal a tenis).

Městu Osečná se podařilo získat další dotaci, z které se celé hřiště oplotilo a vybavilo umělým osvětlením.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. ledna 2009

S minibusem propojíme region

Projekt je zaměřený na nákup mikrobusu, s jehož pomocí bude možné realizovat harmonogram rozvozu dětí a mládeže ze severní části LAG Podralsko především na sportovní akce a tréninky v celé oblasti.

Využití minibusu

 • doprava jednotlivých oddílů Sportovního klubu S.K. Osečná na sportovní akce
 • doprava zájmových sdružení obce Osečná na akce pořádané v rámci regionu
 • doprava členů mikroregionu Podralsko na akce pořádané mikroregionem nebo s mikroregionem související
 • doprava dětí základní školy na školní výlety, divadelní představení a sportovní soutěže
 • doprava dětí z hůře dostupných částí regionu do školy nebo na akce pořádané školou nebo Sportovním klubem S.K. Osečná
 • doprava seniorů na kulturní nebo jiné tématické zájezdy
 • doprava dětí do měst s možností zapojení se do činnosti jiných oddílů či sdružení, jejichž činnost není v obci možná (plavání, hokej, lyžování, divadelní a taneční činnost, atd.)

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 12. května 2006

< Novější | Starší >