Skip Navigation LinksSK Osečná > Projekty

Projekty

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizována v SK Osečná, z.s.

V období od 1. 1. do 31. 12. 2019 úspěšně realizoval Sportovní klub Osečná projekt „Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizována v SK Osečná, z.s.". V rámci tohoto projektu byly uhrazeny provozní náklady na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže a zakoupeno drobné technické vybavení pro tréninky žákovských týmů.

 • Celkové náklady projektu: 120.000,–Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 36.000,–Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 84.000,–Kč


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizována v SK Osečná, z.s." byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. ledna 2020

Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2018

V období od 1.1. do 31.12.2018 úspěšně realizoval SK Osečná, z.s. projekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2018". V rámci tohoto projektu byly uhrazeny provozní náklady na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže. Pro fotbalový oddíl mladších žáků hrající okresní soutěž bylo zakoupeno nové tréninkové vybavení a pořízeno zařízení s časomírou a ukazatelem skóre. Pro florbalový oddíl mladších a starších žáků byly zakoupeny hokejky a vyrobeny nové dresy. Pro nově založený volejbalový oddíl žáků byly zakoupeny nové míče a vyrobeny nové dresy. Díky těmto finančním prostředkům byly také podpořeny pravidelné letní a zimní žákovské fotbalové turnaje. Celkově se vylepšily podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné a bylo umožněno sportovat dětem i ze sociálně vyloučené lokality Náhlov.

 • Celkové náklady projektu: 220.000,–Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 120.000,–Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 100.000,–Kč


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2018" byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. ledna 2019

Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2017

V období od 1.1. do 31.12.2017 úspěšně realizoval SK Osečná, z.s. projekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s.". V rámci projektu byly uhrazeny provozní náklady na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže. Pro fotbalový oddíl mladších žáků hrající okresní soutěž byly zakoupeny nové přenosné hliníkové branky 2×5 metrů včetně nových sítí, ochranné sítě za branky a další drobné tréninkové vybavení. Pro florbalový oddíl mladších a starších žáků byla zakoupena brankařská výstroj, míčky a rukavice. Bylo také pořízeno zařízení s časomírou a ukazatelem skóre. Díky těmto finančním prostředkům byly také podpořeny pravidelné letní a zimní žákovské fotbalové turnaje. Celkově se vylepšily podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné a bylo umožněno sportovat dětem i ze sociálně vyloučené lokality Náhlov.

 • Celkové náklady projektu: 200.968,–Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 100.000,–Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 100.968,–Kč


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s." byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. ledna 2018

Pravidelná činnost SK Osečná, z.s. 2016

V období od 1.1.2015 do 30.6.2016 úspěšně realizoval SK Osečná, z.s. projekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s.". V rámci projektu byly uhrazeny provozní náklady na sportovní činnost dětí a mládeže. Vylepšily se jejich podmínky, sportovní zázemí a bylo umožněno sportovat dětem ze sociálně vyloučené lokality Náhlov, na které se každoročně zaměřujeme. Byly podpořeny pravidelné letní a zimní žákovské fotbalové turnaje, dětský sportovní karneval. Zakoupili se venkovní lavičky a stan, které jsou využívány při turnajích a sportovně kulturních akcích pro mládež.

 • Celkové náklady projektu: 193.834,–Kč
 • Prostředky z rozpočtu Libereckého kraje: 50.000,–Kč
 • Prostředky SK Osečná, z.s.: 143.834,–Kč


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost SK Osečná, z.s." byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. července 2016

Výstavba víceúčelového sportoviště v areálu ZŠ a MŠ

V roce 2008 realizoval Sportovní klub SK Osečná výstavbu víceúčelového sportoviště. Víceúčelové hřiště bylo zbudováno v areálu ZŠ a MŠ Osečná. Finanční prostředky na tuto akci byly poskytnuty z dotačního titulu MŠMT „Program podpory rozvoje a obnovy materiálně – technické základny sportu a tělovýchovy program 233510 – podprogram 233512 a dofinancování z rozpočtu Města Osečná.

 • Celkové náklady akce: 3 003 000 Kč
 • Prostředky MŠMT: 2 400 000 Kč
 • Prostředky Města Osečná: 603 000 Kč

Hřiště má rozměry 44×24 m. Je vhodné pro fotbal, tenis, florbal, volejbal, házenou a další kolektivní sporty. Součástí dotace bylo také vybavení hřiště sportovním zařízením (branky, sítě, kůly na volejbal a tenis).

Městu Osečná se podařilo získat další dotaci, z které se celé hřiště oplotilo a vybavilo umělým osvětlením.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. ledna 2009

S minibusem propojíme region

Projekt je zaměřený na nákup mikrobusu, s jehož pomocí bude možné realizovat harmonogram rozvozu dětí a mládeže ze severní části LAG Podralsko především na sportovní akce a tréninky v celé oblasti.

Využití minibusu

 • doprava jednotlivých oddílů Sportovního klubu S.K. Osečná na sportovní akce
 • doprava zájmových sdružení obce Osečná na akce pořádané v rámci regionu
 • doprava členů mikroregionu Podralsko na akce pořádané mikroregionem nebo s mikroregionem související
 • doprava dětí základní školy na školní výlety, divadelní představení a sportovní soutěže
 • doprava dětí z hůře dostupných částí regionu do školy nebo na akce pořádané školou nebo Sportovním klubem S.K. Osečná
 • doprava seniorů na kulturní nebo jiné tématické zájezdy
 • doprava dětí do měst s možností zapojení se do činnosti jiných oddílů či sdružení, jejichž činnost není v obci možná (plavání, hokej, lyžování, divadelní a taneční činnost, atd.)

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 12. května 2006

Zvýšení kvality trávení volného času

Cílem SK Osečná je využitím stávající aktivity svých členů vytvořit takové prostředí a takové podmínky pro sportovní pobyty, aby se sportovní areál v Osečné stal vyhledávaným a oblíbeným místem pro sportovní soustředění, pobytové zájezdy zaměřené na cykloturistiku a další sportovní vyžití a také velmi příjemným místem pro rekreační sportování návštěvníků regionu a místních obyvatel. Předložený projekt vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje žadatele, je druhou etapou celkového záměru.

1.etapa
Realizace úpravy povrchu hřiště na fotbal, rok 2004, náklady 300 000 Kč.
2.etapa
Kvalitní údržba zeleně, celková úprava areálu včetně laviček, zpevnění ostatních ploch a dovybavení sportovním zařízením.
3.etapa
Výstavba tribuny, rekonstrukce šaten a výstavba nového tréninkového hřiště, plán realizace 2008.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 12. května 2006

< Novější | Starší >