Skip Navigation LinksSK Osečná > Aktuálně

Aktuálně

Osečenský trojboj
4. září 2021, autor: Jiří Hauzer

Osečenský trojboj 2021Sportovní klub Osečná uspořádal v sobotu 4. září 2021 u fotbalového hřiště tradiční „Osečenský trojboj“, ve kterém se utkalo dvacet soupeřů. Soutěžilo se ve dvojicích a to v nohejbalu, tenisu a v „gumě“. Vydařená akce se konala za krásného slunečného počasí, hlavním pořadatelem byl Petr Třešňák.


Spolkové setkání klubů z Osečné
10. července 2021, autor: hauzer

Spolkové setkání klubů z OsečnéSportovní klub Osečná spolu se Sborem dobrovolných hasičů Osečná uspořádal v sobotu 10. července 2021 na fotbalovém hřišti SK „Spolkové setkání klubů z Osečné“. Program byl velmi pestrý a točil se hlavně kolem fotbalu. Bylo odehráno několik zápasů různých družstev – největší ohlas mělo utkání mezi SK a hasiči (vlastně hasičkami), výborné výkony podala i mužstva Sršňů, Osečné i družstva žáků. Připraveny byly i zajímavé soutěže pro děti i dospělé, součástí akce byla také prohlídka zrekonstruovaných kabin. Večer pak vystoupila hudební skupina „ADAPTACE“, která hrála k poslechu i k tanci až do pozdních hodin.

Počasí se vydařilo, po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení, organizace byla perfektní, opatření proti COVID-19 dodržovány, nálada výborná a účast diváků i soutěžících hojná. Pořadatelé si zaslouží uznání a pochvalu za velice povedenou akci.

Valná hromada Sportovního klubu Osečná
28. června 2021, autor: hauzer

Valná hromada 2021V pondělí 28. června 2021 proběhla u fotbalového hřiště Valná hromada SK Osečná, z.s. Schůzi řídil Mgr. Tomáš Johanovský, zprávu o činnosti výkonného výboru za rok 2020  prezentoval Luboš Pytloun, zprávu o hospodaření za rok 2020 prezentovala Ing. Alice Viková, zprávu revizní komise přednesla Renata Májová a návrh rozpočtu na rok 2021 predikoval Mgr. Tomáš Johanovský – ten byl nakonec jednomyslně schválen.

Činnost jednotlivých oddílů za uplynulý rok byla značně ochromena koronavirovou pandemií.

Na schůzi se projednávala mimo jiné témata – získaná investiční dotace z MŠMT na rekonstrukci kabin a zavlažovacího systému a dotace z Libereckého kraje na podporu mládeže.

Na závěr Valné hromady provedl předseda Luboš Pytloun všechny přítomné členy klubu novými sportovními kabinami.

Pravidelná činnost mládeže SK Osečná, z.s. - 2020
27. prosince 2020, autor: hauzer

V období od 1. 1. do 31. 12. 2020 úspěšně realizoval Sportovní klub Osečná projekt „Pravidelná činnost mládeže SK Osečná, z.s. – 2020 ". V rámci tohoto projektu byly uhrazeny provozní náklady na sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2020.

„Díky podpoře z dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích, jsme mohli i v roce 2020 zajistit činnost našich dětí v oddílech a vylepšit tak podmínky pro sportování dětí a mládeže v Osečné“, uvedl předseda klubu Luboš Pytloun.


Povinná publicitaProjekt „Pravidelná činnost mládeže SK Osečná, z.s. - 2020" byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


Mimořádná podpora pro SK Osečná, z.s.
27. prosince 2020, autor: hauzer

V rámci projektu „Mimořádná podpora" použil Sportovní klub Osečná finanční prostředky na opravu minibusu MB se kterým naše žákovské oddíly jezdí na zápasy a turnaje. Dále byly uhrazeny náklady za pronájem tělocvičny jednotlivým oddílům. Tato mimořádná podpora pomohla k zajištění činnosti a provozu našeho sportovního klubu.


Povinná publicitaProjekt „Mimořádná podpora" pro SK Osečná, z.s. byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


< Novější | Starší >