česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. února 2018

Nařízení státní veterinární správy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. února 2018

Upozornění pro občany

Vážení občané,

oznamuji Vám, že od 19. 2. do 22. 2. 2018 bude podatelna Městského úřadu Osečná uzavřena. Důvodem je povinné školení.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. února 2018

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 15. února 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Víta v Osečné“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava hasičské zbrojnice SDH Osečná z roku 1936“
 4. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Těžba dřeva v městských lesích Osečná 2018“
 5. Schválení Směrnice č. 1/2018 – Systém zpracování účetnictví
 6. Schválení Nařízení odvodu z Fondu investic školy do rozpočtu města
 7. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 2/2018
 8. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 9/2017
 9. Projednání žádosti o prodej pozemků par.č. 154/7, 633 a 634 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 10. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 273/6, 246/3, 254/19, 254/9, 242/1 a 254/10 v k.ú. Chrastná
 11. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 418/8 v k.ú. Druzcov
 12. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 169/5, 757/1 a 783/2 v k.ú. Osečná
 13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 805 v k.ú. Druzcov
 14. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 1/1 v k.ú. Rozstání pod Ještědem
 15. Různé
 16. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. února 2018

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost

Město Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2018.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2018. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 120.000,– Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 5.3. do 19.3.2018. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 23.1.2018, usnesení č. 8/2018.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. února 2018

Volba prezidenta republiky - 2. kolo

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. ledna 2018

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. ledna 2018

Omezení provozu pošty Osečná

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám, že dne 8.2.2017 (čtvrtek) bude pošta 463 52 Osečná z provozních důvodů otevřena v jiném rozsahu hodin pro veřejnost.

Hodiny pro veřejnost v tomto období: 13:00 – 16:30

Česká pošta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. ledna 2018

Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta

Starosta města Osečná podle § 34 odst. 1 písm. b) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbě prezidenta“) zveřejněním na úřední desce oznamuje:

1. Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční:

 • v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a
 • v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí.

3. Hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů pro druhé kolo volby prezidenta budou voličům vydávány ve volebních místnostech.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem).

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. ledna 2018

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.